Cyfrowe dzieci

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała : Joanna Magdziak

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Cyfrowa demencja : w jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci / Manfred Spitzer ; przeł. Andrzej Lipiński. - Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2013.
 • Cyfrowe dzieci : zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy / koncepcja: Mariusz Z. Jędrzejko, Agnieszka Saracen, Adam Szwedzik ; redakcja naukowa: Sylwester Bębas,
 • Mariusz Z. Jędrzejko, Kaja Kasprzak, Adam Szwedzik, Agnieszka Taper ; [tłumaczenie:Angelika Konieczna]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Milanówek :Oficyna Wydawnicza von Velke, 2017.
 • Cyfrowi rodzice : dzieci w sieci : jak być czujnym, a nie przeczulonym / Yalda T. Uhls ; przełożyła Irmina Grzegrzółka. - Kraków : IUVI, 2016.
 • Cyfrowi tubylcy : socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych / Mariusz Jędrzejko, Danuta Morańska. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2013.
 • Cyfrowy tubylec w szkole - diagnozy i otwarcia. T. 1, Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0 / redakcja naukowa Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018.
 • Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym / red. nauk. Aneta Jegier. - Warszawa : Difin, cop. 2016.
 • Dzieci a multimedia / Mariusz Jędrzejko, Agnieszka Taper ; [rozdz. 5 - współpr. aut. Dariusz Sarzała]. - Wyd. 2 (zm. i poszerz.). - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012.
 • Dzieci i młodzież w świecie technologii cyfrowej / red. nauk. Ewa Janicka-Olejnik, Krzysztof Klimek. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2016.
 • Dzieci konsoli : uzależnienie od gier / Hilarie Cash, Kim McDaniel ; tł. Bolesław Ludwiczak. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2014.
 • Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości : przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach / Stanisław Kozak. - Warszawa : Difin, 2014.
 • Rodzina w mediach, media w rodzinie / red nauk. Małgorzata Sitarczyk. - Warszawa : Difin, 2013.
 • Smartfon i tablet w dziecięcych rękach / Hussein Bougsiaa, Małgorzata Cackowska, Lucyna Kopcewicz, Tomasz Nowicki. - Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016.
 • Współczesny świat dziecka : media i konsumpcja / pod redakcją Małgorzaty Boguni-Borowskiej. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2019.
 • Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : Difin, 2014.

Artykuły z czasopism:

 • Cyberprzestrzeń a rozwój dziecka / Anna Siudem. W: Świat Problemów. 2012, nr 4, s. 30-33.
 • Cyfrowe dzieciaki / Krzysztof Logan Tomaszewski. W: Sieci Prawdy. 2017, nr 44, s. 54-55.
 • Cyfrowe dzieciństwo, czyli O przedszkolaku, który obsługuje tablet, a nie zawiązuje butów / Monika Guzewicz . W: Katecheta. 2015, nr 11, s. 83-87.
 • Czy cyfrowa panika jest uzasadniona? / Tadeusz Peter. W: Nowa Szkoła. 2014, nr 1, s. 24-26.
 • Czy dzieci i młodzież są bezpieczne w sieci? : przegląd najnowszych badań / Bożena Boryczka. W: Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 5, dod „Biblioteka Centrum Informacji", nr 2, s. 3-5.
 • Dydaktyka cyfrowa w szkole zrównoważonego rozwoju / Aleksander Piecuch, Elżbieta Sałata, Jana Depešová. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2017, nr 4, s. 73-83.
 • Dzieci sieci - specyfika pokolenia / Grażyna Róziewicz. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2011, nr 1, s. 12-24.
 • Dzieci w sieci / Jadwiga Hereta, Małgorzata Mazur. W: Tygodnik Zamojski. 2014, nr 10, s. 12.
 • Dzieci w sieci / Łukasz Wojtasik. W: Remedium. 2007, nr 8, s. 10-11.
 • Dzieci w sieci / Szymon Konkol. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 23, s. 12.
 • Dzieci wśród wirtualnych regałów - zasoby dziecięcych bibliotek cyfrowych dla najmłodszych / Paulina Bartosik. W: Bibliotekarz. 2012, nr 12, s. 19-21.
 • Dzieci zagubione w sieci / Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 2, s. 12.
 • Dziecko w sieci, czyli o bezpieczeństwie w praktyce : scenariusz zajęć dla klasy II / Anna Michniuk. W: Życie Szkoły. 2015, nr 1, s. 38-40.
 • Facebook : Dokąd uciekają ich dzieci? / Łukasz Adamski. W: wSieci. 2014, nr 4, s. 104-105.
 • Homo tabletis / Sylwia Polcyn. W: Remedium. 2016, nr 6, s. 6-7.
 • Internet - szansa czy zagrożenie? / Małgorzata Stańczyk. W: Dyrektor Szkoły. 2016, nr 1, s. 48, 50-51.
 • Internet jak narkotyk / Sylwia Jaskuła. W: Świat Problemów. 2008, nr 12, s. 12-17.
 • Internet zawładnął życiem dzieci / Tadeusz Peter. W: Nowa Szkoła. 2017, nr 9, s. 62-64.
 • Jak mądrze, twórczo i bezpiecznie korzystać z sieci / Janusz Wardak. W: wSieci. 2015, nr 48, s. 92-94.
 • Jak uczyć cyfrowych tubylców? / Agnieszka Skocka. W: Języki Obce w Szkole. 2011, nr 3, s. 46-53.
 • Klikam, więc jestem / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 11, s. 11.
 • Kompetencje cyfrowe dzieci / Anna Brzezińska, Joanna Matejczuk. W: Remedium. 2013, nr 11, s. 6-8.
 • Komputer - zabawka, czy narzędzie rozwoju / Agnieszka Olczak, Rafał Olczak.W: Bliżej Przedszkola. 2010, nr 3, s. 42-45.
 • Małe dziecko wobec przyspieszenia cywilizacyjnego / Maria Bielecka. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2013, nr 4, s. 5-10.
 • Nowoczesne technologie komunikacyjne w życiu dziecka / Magdalena Buzor. W: Nauczanie Początkowe. 2013/2014, nr 3, s. 59-64.
 • Oddziaływanie technologii komunikacyjno-informacyjnych na osobowość dzieci / Sławomir Kozieł. W: Nauczanie Początkowe. 2013/2014, nr 3, s. 7-14.
 • Patologie społeczne młodzieży / Ewa Sowa. W: Wychowawca. 2009, nr 12, s. 22-23.
 • Przestrzeń cyfrowa pułapką dla dzieci i młodzieży / Anna Andrzejewska. W: Świat Problemów. 2017, nr 1, s. 25-29.
 • Realne zagrożenia wirtualnych relacji dziecko - media elektroniczne / Marta Kondracka. W: Nowa Szkoła. 2008, nr 2, s. 40-46.
 • Rodzice cyfrowych dzieci / Diane J. Schiano. W: Charaktery. 2017, nr 10, s. 36-39.
 • Świat multimediów : rozmowa z prof. Grażyną Penkowską o sztuce korzystania z zasobów multimediów w wychowaniu i nauczaniu najmłodszych / roz. przepr. Kamila Olga Stępień. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2016, nr 8, s. 14-17.
 • Uzależnieni od cyberprzestrzeni / Beata Nowaczyk. W:Wszystko dla Szkoły. 2009, nr 11, s. 7-9.
 • Uzależnienie od Internetu wśród adolescentów / Marta Komorowska. W: Remedium. 2008, nr 5, s. 6-7.
 • W poprzek strumienia / Klaudia Mazur. W: Głos Nauczycielski. 2015, nr 14/15, s. 19.
 • W szkole cyfrowych tubylców / Iwona Cugier. W: Edukacja i Dialog. 2017, nr 1/2, s. 59-63.
 • Wirtualne dzieciństwo - aspekty zdrowotne i edukacyjne / Karina Leksy. W: Wychowanie na co Dzień. 2014, nr 5, s. 35-39.
 • Wirtualne relacje dziecko - media elektroniczne : zagrożenia / Marta Kondracka. W: Życie Szkoły. 2010, nr 1, s. 5-11.
 • Współczesne wyzwania : dzieci i ekrany / Katarzyna Nowak. W: Remedium. 2018, nr 2, s. 2-4.
 • Współczesne wyzwania : dzieci i ekrany. Cz. 2 / Katarzyna Nowak. W: Remedium. 2018, nr 3, s. 5-7.
 • Wychowanie dzieci do korzystania z nowych mediów / Ewa Krzyżak-Szymańska.W: Remedium. 2015, nr 9 ; dod. Na uzależnienia behawioralne, s. 1-2.
 • Z myślą o najmłodszych internautach / Bożena Boryczka. W: Biblioteka w Szkole. 2013, nr 5, dod. „Biblioteka Centrum Informacji", nr 2, s. 11-12.
 • Zagrożenia zdrowotne dzieci związane z używaniem Internetu / Ewa Sowa-Behtane.W: Edukacja i Dialog. 2015, nr 3/4, s. 34-37.
 • Zagrożenia związane z korzystaniem przez dzieci z Internetu / Agnieszka Sierpniak.W: Nauczanie Początkowe. 2013/2014, nr 3, s. 34-42.