Samokształcenie i rozwój osobisty nauczyciela

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonał(a) : Agnieszka Zyśk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

Wydawnictwa zwarte: 2000-2015

 • Autobiografia jako twórcze wyzwanie : scenariusze warsztatów biograficznych / Kamila Lasocińska, Joanna K. Wawrzyniak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2013.
 • Bądź najlepszą wersją siebie / Linda Adams. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.
 • Co możesz zmienić a czego nie możesz : (ucząc się akceptować siebie) : poradnik skutecznego samodoskonalenia / Martin E. P. Seligman. - Poznań : Media Rodzina of Poznań, 2000.
 • Coaching : podstawy umiejętności / Jenny Rogers. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
 • Coaching marki osobistej czyli Kariera lidera / Sergiusz Trzeciak. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
 • E-learning : kultura studiowania w przestrzeni sieci / Krzysztof Kuźmicz. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
 • Emocje w równaniach : proste prawdy o szczęściu i sukcesie / Chip Conley. - Warszawa : MT Biznes, 2012.
 • Inteligencja : twórcza odpowiedź na nasze czasy / Osho. - Warszawa : Nowy Horyzont AW, 2007.
 • Kompetencje coachingowe nauczycieli : jak rozwijać potencjał ucznia w szkole / Lilianna Kupaj, Wiesława Krysa. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2014.
 • Kompetencje informacyjne młodzieży / Justyna Jasiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012.
 • Logodydaktyka w edukacji : o wychowaniu mądrego i szczęśliwego człowieka / Iwona Majewska- Opiełka. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
 • Metoda małych kroków do celu : rzecz o technice „stopa w drzwiach” / Małgorzata Gamian-Wilk. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, cop. 2010.
 • Pełna MOC możliwości / Jacek Walkiewicz. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2015.
 • Potęga teraźniejszości / Eckhart Tolle. - Łódź : Galaktyka, 2013.
 • Pozytywna psychologia porażki : jak z cytryn zrobić lemoniadę / Paweł Fortuna. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.
 • Sieci współpracy i samokształcenia : teoria i praktyka / red. nauk. Danuta Elsner. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2013.
 • Społeczeństwo i sieć informacyjna : problemy i technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Ewy Chuchro. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012.
 • Sztuka bycia sobą / Leo F. Buscaglia. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
 • Trening szczęścia / Beata Pawlikowska. - Warszawa : G + J Gruner + Jahr Polska, cop. 2014.

Artykuły z czasopism za lata: 2009-2015.

 • Droga do osiągnięcia sukcesu zawodowego - praca, kariera i rozwój zawodowy człowieka dorosłego / Anna Piech, Danuta Wosik-Kawala, Teresa Zubrzycka-Maciąg // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2011, nr 2, s. 60-65.
 • Kształcenie pozaformalne i nieformalne jako wyzwanie edukacyjne i gospodarcze / Stefan M. Kwiatkowski // Ruch Pedagogiczny. - 2013, nr 3, s. 27-35.
 • Logodydaktyka w edukacji / Iwona Opiełka-Majewska // Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 2, s. 14-15.
 • O samodzielnym studiowaniu / Krzysztof Przybylski // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 9/10, s. 62-66.
 • Rozwój osobisty nauczyciela, czyli (re)animacja słownika. Cz. 2 / Małgorzata Taraszkiewicz // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 123-129.
 • Rozwój osobisty nauczyciela, czyli tędy droga. Cz. 1 / Małgorzata Taraszkiewicz // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 51-58.
 • Samodoskonalenie nauczyciela bibliotekarza / Marta Kostecka // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 7-8, s. 5-6.
 • Samodoskonalenie nauczycieli we współczesnych uwarunkowaniach / Mariola Wojciechowska, Monika Szpringer, Jarosław Chmielewski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2014, nr 3, s. 75-85.
 • Samokształcenie : kluczowa kompetencja pracownika XXI wieku / Monika Pawłowska // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 4, s. 46-49.
 • Scenariusz dla siebie / Małgorzata Łysiak, Piotr Oleś // Charaktery. - 2015, nr 4, s. 19-27.
 • Sieci współpracy i samokształcenia // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 6, dod. Reforma Edukacji, s. I.
 • Techniki samokształcenia nauczyciela w perspektywie sokratejskiego i prometejskiego samokształcenia / Małgorzata Olczak // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 1, s. 8-18.
 • W drodze do pedagogiki kompetencji kluczowych / Edward Torończak // Kwartalnik Pedagogiczny. - [R.] 56, nr 4 (2011), s. 65-82.
 • Zrób mapę swojego życia! / Adriana Klos // Charaktery. - 2015, nr 6, s. 52-55.