Adam Mickiewicz

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonał: Krzysztof Czyż


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte

 • "Jest i więcej prawd w piśmie" : Anna Grzywna-Wileczek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Katedra Literatury Oświecenia i Romantyzmu. Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1994.
 • "My z niego wszyscy..." : Józef Kozłowski. Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1978.
 • "Ty jesteś jak zdrowie" : Barbara Wachowicz. Warszawa : "Rytm", 1994.
 • "Z matki obcej..." : Jadwiga Maurer. Kraków : Wydawnictwo Fabuss, 1996.
 • Adam i Maryla : Dionizja Wawrzykowska-Wierciochowa. Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1990.
 • Adam Mickiewicz : [red. Jan Zaremba] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Katowicach. Katowice : Wydawnictwo "Śląsk", 1958.
 • Adam Mickiewicz : oprac. Stanisław Makowski, Zbigniew Sudolski ; pod red. Zdzisława Libery ; [oprac. graf. Robert Sobczyński]. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1963.
 • Adam Mickiewicz / Eugeniusz Sawrymowicz. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Popularno-Naukowe "Wiedza Powszechna", 1955.
 • Adam Mickiewicz / Konrad Górski. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989.
 • Adam Mickiewicz / Maria Dernałowicz. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", 1985. 
 • Adam Mickiewicz / Maria Dernałowicz. Warszawa : Wydawnictwo "Interpress", 1969.
 • Adam Mickiewicz i romantyczna filozofia historii w Collège de France / Maria Wodzyńska. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.
 • Adam Mickiewicz jako nauczyciel i pedagog / Józef Półturzycki ; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. Toruń : Wydawnictwo "Adam Marszałek", 1999.
 • Adam Mickiewicz jako polityk / Stefan Kieniewicz. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Popularno-Naukowe "Wiedza Powszechna", 1955.
 • Adam Mickiewicz w poezji polskiej i obcej : Jerzy Starnawski. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961.
 • Adam Mickiewicz, poeta i człowiek czynu : Henryk Szyper. Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1947. 
 • Bohater, spisek, śmierć : Maria Janion. Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2009. 
 • Brat Adam : Zofia Makowiecka ; Instytut Bdań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.
 • Cięższą podajcie mi zbroję : Jadwiga Chamiec ; [oprac. graf. Wiesław Majchrzak]. Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1979.
 • Człowiek wobec Boga i świata w poezji : Kazimierz Świegocki. Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2006.
 • Czytając Mickiewicza / Julian Przyboś. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, dr. 1965.
 • Do Europy - tak, ale razem z naszymi umarłymi / Maria Janion. Warszawa : "Sic!", 2000.
 • Dziennik pobytu Adama Mickiewicza w Rosji 1824-1829 / Leon Gomolicki ; Instytut Badań Literackich. Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza", 1949.
 • Kronika życia i twórczości Mickiewicza : Maria Dernałowicz, Ksenia Kostenicz, Zofia Makowiecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. Dział Bibliografii Nowszej. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957.
 • Kronika życia i twórczości Mickiewicza. Ksenia Kostenicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.
 • Liryki lozańskie Adama Mickiewicza ; oprac. Marian Stala. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1998.
 • Listy, dedykacje, notaty nie objęte wydaniem książkowym / Adam Mickewicz ; zebr. i oprac. Stanisław Pigoń. Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1964.
 • Listy. Adam Mickiewicz ; [w oprac. Stanisława Pigonia i Leona Płoszewskiego]. Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1955.
 • Ludowość u Mickiewicza / praca zbiorowa pod red. Juliana Krzyżanowskiego i Ryszarda Wojciechowskiego. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958.
 • M jak Mickiewicz / Tomasz Łubieński. Warszawa : "Świat Książki", 1998. 
 • Mickiewicz : Alina Witkowska. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975.
 • Mickiewicz : Julian Krzyżanowki [et al.]. Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1956. 
 • Mickiewicz : Zbigniew Sudolski. Warszawa : Wydawnictwo Ancher, 1997.
 • Mickiewicz / Mieczysław Jastrun. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984.
 • Mickiewicz hermetyczny / Zdzisław Kępiński. Warszawa : Państwowe Instytut Wydawniczy, 1980.
 • Mickiewicz i naśladowcy : Marta Zielińska. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984.
 • Mickiewicz i wersyfikacja narodowa / Adam Ważyk. Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1954.
 • Mickiewicz jako socjalista / Bolesław Drobner. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1959.
 • Mickiewicz mistyczny / pod red. Andrzeja Fabianowskiego i Ewy Hoffmann-Piotrowskiej. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2005.
 • Mickiewicz na Wschodzie : Lesław Marian Bartelski. Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966.
 • Mickiewicz w Pamiętniku Literackim / przedm., wybór i oprac. Stanisław Rosiek. Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria, 2011.
 • Mickiewicz-Towiański / Konrad Górski. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.
 • Mickiewicz, pisarz demokratyczny : oprac., wstępem i objaśn. opatrzył Henryk Szyper. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1949.
 • Mickiewicz, Słowacki, Norwid : Teresa Skubalanka. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997.
 • Mickiewicz. Juliusz Kleiner. Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1998.
 • Monsalwat : Artur Górski ; [nota o aut. Tomasz Burek]. Warszawa : Wydawnictwo "Rytm", 1998.
 • Nad wodą wielką i czystą / Monika Warneńska. Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1976.
 • O sztuce poetyckiej Mickiewicza : Czesław Zgorzelski. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.
 • Obserwacje / Czesław Zgorzelski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993.
 • Opowieść o Mickiewiczu / Ksawery Pruszyński. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956.
 • Petersburg / Jarosław Iwaszkiewicz. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.
 • Pisarze świata Mickiewiczowi : zebrał i wstępem poprzedził Jan Parandowski ; [oprac. graf. Jan S. Miklaszewski]. Warszawa : "Czytelnik", 1962.
 • Pisma różne / Adam Mickiewicz ; [w oprac. Leona Płoszewskiego]. Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1955.
 • Poeta i prorok : Wiktor Weintraub. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982. 
 • Próba zdrowego rozumu : Zofia Stefanowska. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.
 • Przeciw (w) literaturze : Krzysztof Rutkowski. Bydgoszcz : Wydawnictwo "Pomorze", 1987.
 • Przygoda archiwalna / Leon Gomolicki. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976.
 • Rodzina M. / Ewa K. Kossak. Warszawa : "Czytelnik", 1991.
 • Rówieśnicy Mickiewicza : Alina Witkowska ; [indeks Halina Walfisz]. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", 1962.
 • Sekretarz Adama Mickiewicza : Jerzy W. Borejsza. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977.
 • Słynne - nieznane : Danuta Zamącińska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1985.
 • Spór o Mickiewicza / Stefan Żółkiewski. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1952.
 • Tęcza i świerzopy : Stanisław Makowski. Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984. 
 • Twórczość Mickiewicza w kraju i w Rosji : Stanisław Kolbuszewski. Warszawa : "Czytelnik", 1946.
 • W dwusetną rocznicę urodzin Adama Mickiewicza : zorg. przez Komisję Filologiczną Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ; pod red. Jerzego Świdzińskiego. Poznań : Wydawnictwo PTPN, 2001.
 • W kręgu zainteresowań literaturą polską we Francji w XIX wieku / Jerzy Starnawski ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Łódź ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978.
 • Wielcy romantycy polscy : Alina Witkowska. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", 1980. 
 • Wolny myśliwy : Marta Piwińska. Gdańsk : "Słowo/Obraz Terytoria", cop. 2003. 
 • Z badań nad początkami slawistyki i problemami mickiewiczologii : Bernard Woodrow Januszewski. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980.
 • Zawsze o Nim : Stanisław Pigoń ; [oprac. red. Zofia Stefanowska, Helena Żytkowicz] ; Instytut Badań Literackich PAN. Warszawa : Wydawnictwo "Rytm", 1998.
 • Zrozumieć Mickiewicza : Jacek Inglot. Wrocław : Wydawnictwo "Astrum", 1996.

 Artykuły z czasopism

 • "Magowie" romantyzmu : Mickiewicz - Hugo / Magdalena Siwiec. W: Przegląd Humanistyczny. 2012, nr 4, s. 45-56.
 • Awdotia Bakunin - tajemnicza miłość Mickiewicza / Dobrosława Świerczyńska. W: Przegląd Humanistyczny. 2011, nr 2, s. 143-150. 
 • Cud, Maryja i Mickiewicz / Tomasz Łysiak. W: wSieci. 2013, nr 50, s. 104-107
 • Daszkus: portret wallenrodyczny / Tomasz Jędrzejewski. W: Twórczość. 2015, nr 1, s. 132-137.
 • Dwa fragmenty z książki "Adam Mickiewicz odjeżdża na żółtym rowerze" / Jarosław Marek Rymkiewicz. W: Arcana. 2011, nr 4, s. 166-173. 
 • Ethos i konieczność / Elżbieta Dąbrowicz. W: Pamiętnik Literacki. 2014, z. 2, s. 206-214.
 • Imię odbite w oku / Piotr Śniedziewski. W: Twórczość. R. 67, nr 6 (2011), s. 116-120.
 • Kocham cię, szkoło ! : scenariusz turnieju / Dobrochna Błażejczak. W: Biblioteka w Szkole. 2013, nr 12, s. 16-17.
 • Konkurs mickiewiczowsko - chopinowski / Dobrochna Błażejczak. W: Biblioteka w Szkole . 2012, nr 7-8, s. 25.
 • Mickiewicz i mickiewiczolodzy / Wojciech Kaliszewski. W: Nowe Książki. 2012, nr 8, s. 49. 
 • Mickiewicz, Voltaire i Joanna d'Arc / Agata Marzęcka. W: W: Przegląd Humanistyczny. 2014, nr 2, s. 97-107.
 • Nieznany wiersz Adama Mickiewicza „[W albumie księcia Golicyna]” / Zofia Dambek. W: Pamiętnik Literacki. R. 102, nr 1 (2011), s. 179-187.
 • O Mickiewiczu poetycko i...matematycznie / Dobrochna Błażejczak. W: Biblioteka w Szkole . 2015, nr 2, s. 16-17.
 • Ocenianie bieżące w dialogu z uczniem / Joanna Piasta-Siechowicz, Mirosława Iwasiewicz. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2015/2016, nr 1, s. 93-109.
 • Odsłanianie Mickiewicza / Wojciech Kaliszewski. W: Nowe Książki. 2013, nr 2, s. 58-59. 
 • Romantyzm polski w perspektywie postkolonialnej : rzecz o zmaganiach z historią (Mickiewicz - Hegel) / Alfred Gall. W: Przegląd Humanistyczny. 2012, nr 4, s. 31-43. 
 • Rymkiewicz owładnięty Mickiewiczem / Anna Dobiegała. W: Twórczość. 2013, nr 9, s. 114-116.
 • Spotkanie nad Lemanem : Charles Ramuz i poeci polscy / Tomasz Wójcik. W: Przegląd Humanistyczny. 2011, nr 2, s. 143-150. 
 • Stąd do wieczności / Przemysław Pieniążek. W: Twórczość. 2014, nr 6, s. 112-114.
 • Śladami wielkiej miłości wieszcza / Sławomir Koper. W: Mówią Wieki. 2015, nr 4, s. 70-74.
 • Test. Od Sofoklesa po Norwida / Katarzyna Droga. W: Cogito. 2008, nr 8, s. 63-73.
 • Własna droga Krasińskiego / Marta Ewa Rogowska. W: Nowe Książki. 2012, nr 9, s. 44-45.
 • Wojna krymska wojną polską / Tomasz Łysiak. W: wSieci. 2014, nr 11, s. 82-84.
 • Wylewam burzę przez łzy roztopioną... : czyli rozmowa poety z Bogiem / Jarosław Hebel. W: Polonistyka . 2013, nr 4, s. 30-31.
 • Z jakiego wydania "Cherubinowego wędrowca" korzystał Mickiewicz? / Andrzej Lam. W: Pamiętnik Literacki. 2014, z. 2, s. 151-157.