Gender

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała : Joanna Magdziak

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Encyklopedia gender : płeć w kulturze / red. Monika Rudaś-Grodzka [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2014.
 • Gender : perspektywa antropologiczna. T. 2, Kobiecość, męskość, seksualność / pod red. nauk. Renaty E. Hryciuk i Agnieszki Kościańskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2007.
 • Grzeczne dziewczynki, niegrzeczni chłopcy – wytwarzanie róznic rodzajowych w dydaktyczno-wychowawczej pracy szkoły / Lucyna Koncewicz // W: Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 4, [Ku demokracji poprzez edukację] / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. – S. 349-392.
 • Kobieta w kulturze - kultura w kobiecie : studia interdyscyplinarne / pod red. nauk. Anety Chybickiej i Marii Kaźmierczak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006.
 • O gender i innych potworach / Magdalena Środa ; il. Izabela Madeja. Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owieczka, cop. 2014.
 • Pedagogika rodzaju (gender) / Agnieszka Gromkowska-Melosik // W: Pedagogika. T. Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji / red. nauk. Bogusław Śliwerski ; [aut. Monika Jaworska-Witkowska et al.]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne [!], 2010. – S. 199-207.
 • Płeć i szkoła : od edukacji rodzajowej do pedagogiki rodzaju / Mariola Chomczyńska-Rubacha. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
 • Płeć mózgu : o prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą / Anne Moir, David Jessel ; przeł. Nina Kancewicz-Hoffman. - Wyd. 2, dodr. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1999.
 • Płeć społeczno-kluturowa (gender) / Dorotta zaworska-Nikoniuk // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 4, P / red. prowadzący IV tomu encyklopedii Urszula Śmietana ; red. nauk i przewodn. kom. red. Tadeusz Pilch. - Warszawa : Żak, cop. 2005. – S. 430-432.
 • Psychologia międzykulturowa / David Matsumoto, Linda Juang ; przekł. Agnieszka Nowak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. – S. 225-249 : Kultura a płeć.
 • Psychologia rodzaju / Linda Brannon ; przekł. Magdalena Kacmajor. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.
 • Słownik socjologiczny / Krzysztof Olechnicki, Paweł Załęcki. - Toruń : Graffiti BC, 1. – S. 154-155 : Płeć społeczna (gender).
 • Słownik socjologii i nauk społecznych / pod red. Gordona Marshalla ; red. nauk. polskiego wyd. Marek Tabin ; [aut. Maxine Molyneux et al. ; hasła przeł.Alina Kapciak et al. ; hasła oprac. Henryk Banaszak et al.]. - Wyd. 1, dodr. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2006. – S. 234-234 : Płeć kulturowa, płeć społeczna (gender).
 • Socjologia płci : płeć w ujęciu globalnym / Raewyn Connell ; tł. Olga Siara. -Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
 • Telepłeć : gender w telewizji doby globalizacji / Anna Nacher. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008.
 • Współczesny człowiek w świetle dylematów i wyzwań : perspektywa psychologiczna / pod red. nauk. Mieczysława Plopy, Magdaleny Błażek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls": Uniwersytet Gdański, 2008.

Artykuły z czasopism:

 • Asertywność w bibliotece : bibliotekarki i bibliotekarze - praca w perspektywie gender. [Cz. 3] / Lidia Nowak. W: Poradnik Bibliotekarza. 2007, nr 9, s. 35-38.
 • Bez granic? Cz. 1. /Barbara Smoter. W: Remedium. 2014, nr 2, s. 1-3.
 • Bez granic? Cz. 2 / Barbara Smoter. W: Remedium. 2014, nr 3, s. 8-9.
 • Co to jest ten gender? / Magdale Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 47, s. 14.
 • Co z tym gender? Co oznacza to słowo? / Michał Wyrostkiewicz. W: Katecheta. 2014,nr 7/8, s. 80-83.
 • Czego chcą od dzieci? : nowa ideologia / Krzysztof Niewiadomski, Natalia Ejtminowicz. W: Wychowawca. 2013, nr 5, s. 12-15.
 • Dlaczego w prasie katolickiej często gender jest określane jako ideologia groźniejsza od marksizmu? / Marian Machinek. W: Katecheta. 2013, nr 7/8, s. 66-69.
 • Gender - dylematy badacza literatury / Anna Łebkowska. W: Ruch Literacki. 2005, z. 6, s. 525-537.
 • Gender - kłamstwo feministek / Joanna Bątkiewicz-Brożek. W: Wychowawca. 2013, nr 5, s. 16-17.
 • Gender (rodzaj) i druga szansa - feministyczne kontrowersje wokół edukacji dorosłych / Lucyna Kopciewicz. W: Edukacja Dorosłych. 2004, nr 1/2, s. 35-53.
 • Gender. W: Edukacja i Dialog. 2010, nr 3-4, s. 26-33 .
 • Gender a sprawa polska / Magdalena Nowicka. W: Wiedza i Życie. 2014, nr 3, s. 58-62.
 • Gender w krainie chłopaków / Marcin Teodorczyk. W: Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. 2014, nr 2, s. 62-64.
 • Gender we Francji / Bogdan Dobosz. W: Najwyższy Czas!. 2014, nr 7, s. XXVI-XXVII.
 • Gender, czyli przedszkole demokracji / Peter Moss ; rozm. przepr. Ewa Kaleta. W: Psychologia w Szkole . 2014, nr 3, s. 82-86.
 • Jakie jest stanowisko Kościoła wobec płci kulturowej? / Marian Machinek. W: Katecheta. 2013, nr 7/8, s. 64-66.
 • Kobiecość odzyskana? : pomiędzy "sex" a "gender" i esencją a konstruktem czyli historiazgubnych dualizmów / Magdalena Małecka. W: Kwartalnik Filozoficzny. 2014, z. 3, s. 89-106.
 • Koncepcja gender a wzrost gospodarczy / Dariusz Stankiewicz. W: Edukacja i Dialog. 2014, nr 3/4, s. 33-36.
 • Kto się boi gender? / Magdalena Kaszulanis. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 2, s. 8-9.
 • Mniejsze różnice / Piotr Skura. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 3, s. 6-7.
 • Na tropie gender / Magdalena Kaszulanis. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 6, s. 8.
 • Pesymizm kulturowy i heroiczna męskość / Nina Gładziuk. W: Kultura i Społeczeństwo. 2014, nr 1, s. 3-19.
 • Płeć społeczno-kulturowa i zdrowie psychiczne w perspektywie refleksyjnej nowoczesności / Monika Frąckowiak-Sochańska. W: Kultura i Społeczeństwo. 2014, nr 1, s. 41-62.
 • Polityka równego statusu kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej a równość płci w polskim systemie edukcyjnym / Elżbieta Górnikowska-Zwolak. W: Kultura i Społeczeństwo. 2005, nr 2, s. 173-197.
 • Ruchy społeczne a płeć - perspektywa intersekcjonalna : Kongres Kobiet i ruch na rzecz przywrócenia Funduszu Alimentacyjnego / Elżbieta Korolczuk. W: Kultura i Społeczeństwo. 2014, nr 1, s. 97-120.
 • Seksualizacja dzieci i młodzieży / Urszula Kłusek. W: Wychowawca. 2013, nr 6, s. 22-23.
 • Sprawa nie jest błaha / Maria Fortuna – Sudor. W: Wychowawca. 2014, nr 3, s. 18-19.
 • Teoria gender w świetle antropologii personalistycznej / Michał Wyrostkiewicz. W: Wychowawca. 2013, nr 5, s. 6-8.
 • Tęczowa" szkoła ; To jest zamach! : komentarz / Magdalena Guziak-Nowak. W: Wychowawca. 2013, nr 5, s. 18-21.
 • Tożsamość, ciało i władza / Agata Cudowska. W: Edukacja i Dialog. 1998, nr 3, s. 58-59.
 • Walcz z gender i płać / Piotr Skura. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 14, s. 6.
 • Własnym głosem / Carol Gilligan. W: Charaktery. 2015, nr 4, s. 78-79.
 • Zamieszanie wokół pojęcia "gender" : wywiad z prof. dr hab. Małgorzatą Fuszarą / Małgorzata Fuszara ; rozm. przepr. Redakcja. W: Remedium . 2014, nr 5, s. 10-12.