Edukacja zdrowotna

 Zestawienie bibliograficzne w wyborze: lata 1974 - 2014

 Wyboru dokonała: Wanda Stasiuk

 

 LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

 Wydawnictwa zwarte

 

 • Biologia 4 / Anna Woźniak, Małgorzata Žiška / pod red. Barbary Klimuszko. - Warszawa : "Żak" Wydaw. Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 1996.
 • Biologia z higieną i ochroną środowiska / Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wydanie I. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990.
 • Biorę odpowiedzialność / Teresa Jadczak-Szumiło, Katarzyna Kałamajska-Liszcz. - Wydanie I. - Warszawa : "Parpamedia" Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, cop. 2009.
 • Edukacja prozdrowotna / Krzysztof Zajączkowski. - Wydanie I. - Kielce : "Jedność", 2001.
 • Edukacja prozdrowotna dla klas 4-6 : Gabriel Adamczyk, Bogusława Breitkopf, Zbigniew Worwa. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.
 • Edukacja zdrowotna / Barbara Woynarowska. - Wydanie I. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
 • Edukacja zdrowotna / Ewa Syrek, Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz. - Wydanie I. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009.
 • Edukacja zdrowotna / pod red. Barbary Woynarowskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2012.
 • Edukacja zdrowotna w szkole / red. wersji pol. poradnika Barbara Woynarowska. - Warszawa : Polski Zespół ds [do spraw] Projektu Szkoła Promująca Zdrowie, 1995.
 • Jak tworzymy szkołę promującą zdrowie / pod red. Barbary Woynarowskiej. - Warszawa : PZP, 1995.
 • Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego / Janusz Bielski. - Wydanie II. - Kraków : Impuls, 2005.
 • (Nie)obecne kategorie w obszarze zdrowia człowieka / Agnieszka Zalewska-Meler. - Kraków : Impuls, 2009.
 • Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole / pod red. Barbary Woynarowskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012.
 • Pedagodzy wobec wartości zdrowia / Anna Gaweł. - Wydanie I. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2003.
 • Pedagogika zdrowia / Maciej Demel. - Wydanie II zm.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980.
 • Problemy higieny i zdrowia / Cezary Korczak. - Wydanie I. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988.
 • Profilaktyka w gimnazjum / Przemysław Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski. - Wydanie I. - Kraków : "Impuls", 2003.
 • Profilaktyka w szkole / pod red. Bożenny Kamińskiej-Buśko, Joanny Szymańskiej. - - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2005.
 • Program edukacji prozdrowotnej w klasach IV-VI / Krzysztof Zajączkowski. -- Wydanie II. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.
 • Projekt autorski szczegółowego programu z zakresu zajęć edukacyjnych "Zachowanie zdrowia" w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach / Andrzej Godlewski, Andrzej Grzybowski. - Wydanie I. - Łódź : Akademia Medyczna, 1999.
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna / Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz. - Wydanie I. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006.
 • Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień / Hanna Jakubowska. - Wydanie I. -Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Szkolne PWN, 1999.
 • Promocja zdrowia psychicznego w europejskiej sieci szkół promujących zdrowie / Katherine Weare, Gay Gray. - Wydanie I. - Warszawa : Instytut Matki i Dziecka, 1996.
 • Promowanie zdrowia w szkole / Władysław Pańczyk. - Wydanie I. - Zamość : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1995.
 • Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych / Krzysztof Ostaszewski. - Wydanie I. - Warszawa : "Scholar", 2003.
 • Wychowanie zdrowotne dzieci w wieku przedszkolnym / pod red. nauk. K. Olszewskiej. - Kielce : Instytut Kształcenia Nauczycieli, 1985.
 • Wychowanie zdrowotne w szkole / pod red. Maciej Demel, Andrzej Liedke, Roman Trześniowski. - Warszawa : Wydawnictwo "Sport i Turystyka", 1974.
 • Zdrowie - wartość - edukacja / Mirosław Kowalski, Anna Gaweł. - Wydanie I. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006.
 • Zdrowie w edukacji elementarnej / pod red. nauk. Danuta Skulicz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004.
 • Zintegrowane (holistyczne) podejście do człowieka i zdrowia / Ewa Danuta Białek. - Wydanie I. - Warszawa : Instytut Psychosyntezy. Centrum Wspierania Zrównoważonego Rozwoju Człowieka, 2011.
 • Żyj bezpiecznie i zdrowo / Mariola Kwiatkowska-Łozińska. - Wydanie I. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.

Artykuły z czasopism

 

 • ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. 2007, nr 12, dod. „Pomarańczowe Forum”, s. 17.
 • ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. 2008, nr 1, dod. „Pomarańczowe Forum”, s. 16-17.
 • ABC narkotyków / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. 2008, nr 2, dod. „Pomarańczowe Forum”, s. 16-17.
 • ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. 2008, nr 3, dod. „Pomarańczowe Forum”, s. 16-17.
 • Autorski program wychowania fizycznego dla gimnazjum wg nowej podstawy programowej / Grzegorz Bielec, Katarzyna Warchoł // Lider . - 2011, nr 2, s. 3-5.
 • Chcę dbać o zdrowie / Grażyna Myrda, Bożena Bejm // Życie Szkoły. - 2005, nr 9, s. 29-34.
 • Co lubi serce / Renata Kostkiewicz, Alicja Sieniuć // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 10, s.56-57.
 • Co to jest płaskostopie? / Stanisław Żołyński // Życie Szkoły. - 2003, nr 1, s. 25-27.
 • Czy celem edukacji zdrowotnej jest przygotowanie człowieka do bycia zdrowym / Marianna Barlak // Lider . - 2009, nr 12, s. 24-25.
 • Czy dźwiękami można zabić? / Grażyna Rura // Życie Szkoły. - [R.] 64, nr 3 (2009), s. 32-36.16. Czystość to zdrowie - mówi przysłowie / Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska // Życie Szkoły. - [R.] 66, nr 2 (2011), s. 30-34.
 • Dbamy o zdrowie - inscenizacje / Selwana Szołek // Życie Szkoły. - 2012, nr 9, s. 36-38.
 • Dbamy o zdrowie : scenariusz zajęć / Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska // Życie Szkoły. - [R.] 66, nr 7 (2011), s. 35-38.
 • Definicja, model i standardy Szkoły Promującej Zdrowie / Katarzyna Stępniak // Meritum. - 2012, nr 2, dod. : Oświata Mazowiecka (wydanie specjalne), s. 24-25.
 • Dlaczego edukacja zdrowotna jest potrzebna uczniom, nauczycielom, i społeczeństwu / Barbara Woynarowska // Meritum. - 2012, nr 3, s. 6-11.
 • Dlaczego nie chcą chcieć / Zbigniew Cendrowski // Lider .- nr 4 (2008), s. 13-18.
 • Do zdrowia, gotowi... Start! / Danuta Piotrowska, Magdalena Klauza // Życie Szkoły. - 2013, nr 6, s. 16-17.
 • Dwa razy 90 minut czy cztery razy 45 minut? - czyli pytanie o kondycję i kierunek rozwoju szkolnego wychowania fizycznego w Polsce / Michał Bronikowski. // Lider. 2007, nr 2, s. 28-30.
 • 12 lat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu / Jan Gawęcki // Aura. - 2008, nr 4, dod. : „Dodatek Ekologiczny dla Szkół”, nr 164, s. 3-5.
 • Działania podejmowane przez szkoły w zakresie zdrowego żywienia uczniów / Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia, Minister Sportu i Turystyki // Meritum. - 2012, nr 2, dod. : Oświata Mazowiecka (wydanie specjalne), s. 15.
 • Dzień powszedni kręgosłupa / Marek Ziółkowski // Życie Szkoły. - 2004, nr 10, s. 15-21.
 • Dzięki udziałowi w programie Szkoła Promująca Zdrowie dostrzegliśmy swoje mocne strony / Elżbieta Marciniak, Mirosława Zgódka-Wiśniewiska, Marzenna Dąbrowska // Meritum. - 2012, nr 3, s. 74-77.
 • Dziękuję, to mi szkodzi : zajęcia z profilaktyki uzależnień / Agnieszka Karasiewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 1/2, dod. : „Wkładka metodyczna”, s. 4-6.
 • Edukacja prozdrowotna : realizacja treści programowych ścieżki edukacyjnej na zajęciach wychowania fizycznego / Małgorzata Borek -Aleksandrowicz // Lider .- nr 2 (2008), s. 21-23.
 • Edukacja zdrowotna - szansą na zmianę niekorzystnych tendencji i wskaźników zdrowotnych polskiego społeczeństwa / Stanisław Żołyński // Lider . - 2011, nr 1, s. 23.
 • Edukacja zdrowotna : podstawy teoretyczne / Krystyna Dudkiewicz // Życie Szkoły. - 2004, nr 2, s. 3-8.
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka w nowej podstawie programowej / Barbara Woynarowska // Remedium. - 2009, nr 2, s. 1-3.
 • Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia : ważne zadania edukacyjne dl abibliotek - szkolnego centrum informacji / Grażyna Gregorczyk // Biblioteka w Szkole . - nr 5 (2011), dod. "Biblioteka w Szkole Centrum Informacji", nr 2, s. 6-9.
 • Edukacja zdrowotna ucznia późnej dorosłości / Andrzej Pawłucki // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 1, s. 46-53.
 • Edukacja zdrowotna w gimnazjum : propozycje rozwiązań dydaktycznych / Alicja Walosik // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2012, nr 2, s. 74-81.
 • Edukacja zdrowotna w MSCDN Wydział w Radomiu / Urszula Kuna // Meritum. - 2012, nr 3, s. 71-73.
 • Edukacja zdrowotna w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego w szkole - szansa i wyzwanie / Barbara Woynarowska // Lider .- 2008, nr 11, s. 3-4.
 • Edukacja zdrowotna w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym / Alina Dworak. // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 6, s. 19-21.
 • Edukacja zdrowotna w przedszkolu - podstawy teoretyczne dla działań praktycznych : rozwiązania praktyczne w zakresie edukacji zdrowotnej w przedszkolu na przykładzie programu "Zdrowy przedszkolak" / Ewelina Flatow, Anna Durda // Lider .- 2009, nr 2 s. 7-10.
 • Edukacja zdrowotna w szkole - jak to zrobić? / Dominik Olejniczak // Lider. 2007, nr 9, s. 28.
 • Edukacja zdrowotna w szkole - nowe wyzwania / Maria Sokołowska // Remedium. - 2009, nr 6, s. 4-5.
 • Edukacja zdrowotna w szkołach ponadpodstawowych - potrzeby i możliwości na przykładzie programu „Metamorfoza” / Olejniczak Dominik // Lider .- nr 2 (2008),s. 19.
 • Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym - szanse i bariery / Maria Sokołowska // Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 42-44.
 • Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym / Barbara Woynarowska // Lider . - 2011, nr 3, s. 13-16.
 • Ewaluacja w Szkole Promującej Zdrowie / Renata Stoczkowska // Meritum. - 2012, nr 2, dod. : Oświata Mazowiecka (wydanie specjalne), s. 13-14.
 • Formułowanie wskaźników, dobór działań oraz ewaluacja programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego / Marcin J. Sochocki // Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 1-9.
 • Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna / Małgorzata Tomasiak // Życie Szkoły. - [R.] 62, nr 9 (2007), s. 30-36.
 • Higiena : scenariusz zajęć / Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska // Życie Szkoły. - [R.] 66, nr 3 (2011), s. 29-32.
 • Higiena osobista // Życie Szkoły. - 2012, nr 2, s. 22.
 • Higiena osobista elementem zdrowego stylu życia : scenariusz zajęć dla klasy I / Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska // Życie Szkoły. - 2012, nr 2, s. 21.
 • Inżynieria genetyczna - korzyści czy zagrożenia dla człowieka i przyrody? : scenariusz lekcji / Wojciech Jeszka // Aura. - 2007, nr 9, dod. „Dodatek Ekologiczny dla Szkół” nr 156, s. 1-3.
 • Jak zapobiec skoliozie? / Ilona Mierzwa // Życie Szkoły. - 2004, nr 2, s. 52-53.
 • Jem zdrowo - karta zadaniowa // Życie Szkoły. - 2014, nr 1, s. 29.
 • Jestem zdrowy : scenariusz zajęć / Damian Oterman // Życie Szkoły. - [R.] 66, nr 7 (2011), s. 28-34.
 • Jestem zdrowy / Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska // Życie Szkoły. - [R.] 66, nr 4 (2011), s. 48-51.
 • Karta informacyjna programu „Tańczyć każdy może” / Elżbieta Grzelak // Lider .- 2009, nr 3, s. 28-30.
 • Kinezjologia edukacyjna / Sylwia Malinowska // Życie Szkoły. - [R.] 62, nr 9 (2007), s. 42-46.
 • Koncepcja i strategia tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie w Polsce / Barbara Woynarowska // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 6, s. 72-74.
 • Korzyści z programu Szkoła Promująca Zdrowie / Tomasz Wojtasik // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 6, s. 76-77.
 • Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii : podsumowanie działań / Agnieszka Kolbowska // Remedium. 2007, nr 11, s. 28-29.
 • Kreowanie procesu wychowania ku wartościom zdrowia jako wyzwanie dla współczesnej edukacji przedszkolnej / Joanna Soboń // Lider .- 2008, nr 10, s. 12-14.
 • Krucjata za i przeciw / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2014, nr 7, s. 7.
 • Krzyżówki owocowe - małe, lecz zagadkowe / Ewa Szwajkowska // Życie Szkoły. - 2012, nr 2, s. 23.
 • Kształcenie kadr na potrzeby edukacji zdrowotnej seniorów - propozycja programu / Marta Koszczyc // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 1, s. 63-66.
 • Kształcenie prozdrowotne - problematyka stomatologiczna / Romuald Piosik, Elżbieta Kowalik // Chemia w Szkole. - 2008, nr 3 , s. 16-20.
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci / Magdalena Lal, Anna Madej // Lider . - 2009, nr 9, s. 28-29.
 • Kształtowanie postaw zdrowotnych / Jolanya Kowalewska, Paweł Graeber // Życie Szkoły. - 2003, nr 1, s. 8-14.
 • Kształtowanie zachowań zdrowotnych w bliskim otoczeniu dziecka / Joanna Zemlik. // Nauczanie Początkowe.- 2013/2014, nr 2, s. 35-42 .
 • Lekcja wychowania fizycznego i zdrowotnego / Adam Kantanista, Michał Bronikowski, Szymon Szwed // Lider .- nr 4 (2008), s. 23-26.
 • Lider & kultura fizyczna edukacja zdrowotna w szkole : techniki pracy skutecznej. Cz 3 / [Oprac.] Zbigniew Cendrowski // Lider . - 2011, nr 4, s. 13-20.
 • Metody badania klimatu społecznego w szkołach / Magdalena Woynarowska-Sołdan // Remedium. 2007, nr 11, s. 10-11.
 • Międzynarodowy Dzień bez Papierosa / Baeta Żukowska // Życie Szkoły. - 2004, nr 2, s. 54-55.
 • Model edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej / Dominik Olejniczak // Lider . - 2010, nr 9, s. 27.
 • Możliwości rozwijania umiejętności życiowych osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych poprzez dramę i teatr / Lucyna Maksymowicz. // Edukacja. - 2008, nr 4, s. 91-97.
 • „Mój projekt edukacyjny zajęć wychowania fizycznego dostosowany do nowej podstawy programowej” / Agnieszka Zambroń-Wojtak // Lider .- 2009, nr 3, s. 25-27.
 • Nasz sposób na zdrowie - projekt / Alicja Boroń // Nauczanie Początkowe.- 2013/2014, nr 3, s. 65-74.
 • Nauczanie Początkowe.- 2013/2014, nr 2, s. 70-80 // Nauczanie Początkowe.- 2013/2014, nr 2, s. 81-92.
 • Nic nad zdrowie... / Grażyna Rura // Życie Szkoły. - [R.] 64, nr 4 (2009), s. 10-13.
 • Nie pal przy mnie! : scenariusz zajęć świetlicowych w ramach wychowania zdrowotnego / Małgorzata Skwarko // Wszystko dla Szkoły. 2007, nr 6. s. 5-7.
 • Normy żywieniowe receptą na otyłość dzieci? / Anna Satel // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 6, s. 68-70.
 • Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej na ogólniejszym tle problemów cywilizacyjnych i zdrowotnych / Zbigniew Cendrowski // Lider . - 2010, nr 3, s. 4-10.
 • Ocena wiedzy o wadach postawy kręgosłupa i ich skutkach wśród maturzystów i studentów / Monika Biskup, Krzysztof Marczewski // Zamojskie Studia i Materiały . - 2011, z. 1, s. 23-26.
 • Ogólnopolska akcja „Servier dla serca” / Dawid Basak, Marlena Zielińska, Marek Szablewski // Biologia w Szkole z Przyrodą. - [R.] 64, nr 1 (2011), s. 44-47.
 • Okolica jako ojczyzna; mała ojczyzna - miejsce magiczne : scenariusz terenowej lekcji przyrody / Wojciech Jeszka // Biologia w Szkole z Przyrodą. - [R.] 60, nr 5 (2007), s. 40-46.
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna wspiera Sieć Szkół Promujących Zdrowie / Małgorzata Zielnik, Małgorzata Kamińska // Meritum. - 2012, nr 2, dod. : Oświata Mazowiecka (wydanie specjalne), s. 20-21.
 • Pielęgnować zdrowie swe to nałogom krzyknąć - nie! : regulamin konkursu plastycznego / Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Kostki Zamoyskiego // Bibliotekarz Zamojski. - 2007, nr 1, s. 23-24.
 • 15 lat „Szkoły promującej zdrowie” - kilka osobistych refleksji / Maria Sokołowska // Lider. 2007, nr 10, s. 14-15.
 • 15 lat programu "Szkoła promująca zdrowie" / Barbara Woynarowska // Lider. - 2007, nr 10, s. 13-14.
 • Plan wynikowy z wych fiz - kl. VI - ścieżka prozdrowotna : na podst. programu DKW -4014-159/99 ( Program wychowania fizycznego + edukacja prozdrowotna) M. Śmiglewska wyd. BEA -Bleja Toruń / Maria Buda // Lider .- 2008, nr 5, s. 8-13.
 • Podstawowe założenia i wartości w szkole promującej zdrowie / Katarzyna Stępniak // Meritum. - 2012, nr 2, dod. : Oświata Mazowiecka (wydanie specjalne), s. 11-13.
 • Pokusom mówmy: precz! / Ewa Olejnik // Życie Szkoły. - 2005, nr 3, s. 48-49.
 • Polski Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie / Maria Sokołowska // Remedium. 2008, nr 5, s. 4-5.
 • Postaw na zdrowie / Selwana Szołek // Życie Szkoły. - [R.] 66, nr 4 (2011), s. 24-28.
 • Potrzeba kształcenia nauczycieli w zakresie zagadnień biomedycznych i edukacji zdrowotnej / Barbara Woynarowska // Lider . - 2011, nr 9, s. 3-7.
 • Problematyka prozdrowotna w planach nauczania i treściach kształcenia w opinii studentów jako przyszłych pedagogów specjalnych / Elżbieta Maria Minczakiewicz // Lider. 2007, nr 9, s. 10-13.
 • Profilaktyka HIV a stereotypy i uprzedzenia / Agnieszka Walendzik-Ostrowska // Remedium. - 2009, nr 5, s. 28-29.
 • Program edukacji prozdrowotnej / Elżbieta Ugrynowicz // Życie Szkoły. - 2004, nr 3, s. 40-46.
 • Program ochrony zdrowia psychicznego / Anna Satel // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 11, s. 66-67.
 • Projekt edukacyjny przeznaczony dla uczennic Liceum Ogólnokształcącego nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu / Ewa Głogowska-Nowak // Lider .- 2009, nr 3, s. 8-9.
 • Projekt edukacyjny wychowania fizycznego dla chłopców w Kamieńcu Wrocławskim / Katarzyna Jezierska // Lider .- 2009, nr 3, s. 8-9.
 • Promuj zdrowie! : scenariusz zajęć do wykorzystania na 2 godzinach wychowawczych / Agnieszka Fijałkowska // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 6, s. 15.
 • Prozdrowotne zachowania młodzieży szkolnej na tle wybranych wskaźników zdrowia / Feliks Rochowicz // Lider . - 2009, nr 9, s. 22-25.
 • Przedszkole kneippowskie / Izabela Trzewikowska // Remedium. - 2010, nr 1, s. 8-9.
 • Przygoda z warzywami / Katarzyna Ślęzak // Życie Szkoły. - [R.] 66, nr 6 (2011),
 • Rak szyjki macicy, jako problem zdrowia publicznego / Wioleta Prylewska // Lider . - 2010, nr 6, s. 28-29.
 • Reforma wychowania fizycznego -szanse i zagrożenia / Tomasz Frołowicz // Lider . - 2011, nr 3, s. 8-9.
 • Rozwój fizyczny i motoryczny / Anna Nitecka-Walerych // Życie Szkoły. - 2004, nr 2, s. 30-33.
 • Rozwój ruchowy / Małgorzata Kopa // Życie Szkoły. - 2004, nr 10, s. 37-39. s. 22-28.
 • Scenariusz lekcji wychowania fizycznego z edukacją prozdrowotną / Magdans Malgorzata // Lider .- 2008, nr 3, s. 16-19.
 • Scenariusze zajęć zintegrowanych dla klas III / Alicja Boroń // Nauczanie Początkowe.- 2013/2014, nr 2, s. 70-80.
 • „Serdeczne lekcje” w ramach ogólnopolskiej akcji „Servier dla Serca” / Marlena Zielińska, Dawid Basak, Magdalena Dąbrowska // Biologia w Szkole z Przyrodą. - [R.] 64, nr 1 (2011), s. 48-55.
 • Skala Pozytywnych Zachowań Zdrowotnych / Magdalena Woynarowska-Sołdan // Remedium. - 2008, nr 9, s. 10-11.
 • Sprawozdanie z prac zespołu problemowego ds. edukacji zdrowotnej / Barbara Woynarowska, Zbigniew Cendrowski // Lider . - 2011, nr 3, s. 25-26.
 • Sprzeczka krótka prosto z ogródka - inscenizacja / Elżbieta Śnieżkowska-Bielak // Życie Szkoły. - 2012, nr 9, s. 39.
 • Struktura sieci Szkół Promujących Zdrowie / Katarzyna Stępniak // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 6, s. 75-76.
 • Szkolne sposoby na promocję zdrowia / Paulina Gumowska // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 6, s. 78-80.
 • Szkoła jako środowisko kształtowania zdrowia małego ucznia / Bożena Zawadzka // Nauczanie Początkowe.- 2013/2014, nr 2, s. 7-19.
 • Szkoła zdrowego uśmiechu : scenariusz konkursu / Ewa Warczakowska-Wójcik, Urszula Szymańska // Życie Szkoły. - [R.] 62, nr 4 (2007), s. 42-45.
 • Szkoły Promujące Zdrowie w województwie mazowieckim / Katarzyna Żelichowska // Meritum. - 2012, nr 2, dod. : Oświata Mazowiecka (wydanie specjalne), s. 22-23.
 • Szkoły Promujące Zdrowie w województwie mazowieckim / Katarzyna Żelichowska // Meritum. - 2012, nr 3, s. 67-70.
 • Telefon, tablet - zdrowe uzależnienie? / Elżbieta Pryłowska-Nowak // Meritum. - 2012, nr 3, s. 98-100.
 • Tematy zajęć lekcyjnych dla nauczycieli i edukatorów. Cz. 1 // Remedium. 2007, nr 11, s. 26-27.
 • Tematy zajęć lekcyjnych dla nauczycieli i edukatorów. Cz. 2 // Remedium. 2007, nr 12, s. 26-27.
 • Tematy zajęć lekcyjnych dla nauczycieli i edukatorów. Cz. 3 // Remedium. 2008, nr 2, s. 26-27.
 • Testy sprawdzające wiedzę na temat HIV/AIDS // Remedium. 2008, nr 5, s. 24-55.
 • To nam leży na sercu / Wiesława Tomczyk-Mroczek // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 3, s. 8-9.
 • Transformacja wychowania fizycznego-szansa czy konieczność? / Henryk Papiernik // Lider . - 2011, nr 1, s. 24-26.
 • Treści ekologiczne w edukacji zdrowotnej uczniów / Gabriela Piechaczek-Ogierman // Ruch Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 85-93.
 • Treści wychowania zdrowotnego w programach szkoły podstawowej / Zygmunt Jaworski // Lider. - 1996, nr 2, s. 4-11.
 • Trudna droga do powrotu przedmiotu o zdrowiu w polskich szkołach / Irena Celejowa // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2011, nr 2, s. 43-47.
 • Turniej wiedzy o zdrowiu : scenariusz zajęć / Agnieszka Gromelska, Renata Żukowska // Życie Szkoły. - [R.] 64, nr 10 (2011), s. 32-34.
 • Turniej wiedzy o zdrowiu / Agnieszka Fijałkowska // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 6, s. 17-18.
 • Umiejętność podejmowania decyzji / Maria Sokołowska // Remedium. 2007, nr 10, s. 22-23.
 • Uważność na zdrowie / Jonathan Campion ; tł. Agnieszka Chrzanowska // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 2, s. 31-35.
 • W jakiej kondycji do Unii Europejskiej? Anna Nitecka-Walerych // Życie Szkoły. - 2004, nr 1, s. 15-18.
 • Wiedza ekologiczna i przekonania zdrowotne przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego z Gdańska / Tadeusz Riedl, Marcin Pasek // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2011, nr 1, s. 21-26.
 • Wiedza zdrowotna i świadomość potrzeby ruchu u młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na Podhalu - analiza porównawcza / Paweł Gąsior, Roman Giełczyński // Lider .- nr 1 (2008), s. 26-28.
 • Wiem, co jem - czyli zdrowe odżywianie / Selwana Szołek // Życie Szkoły. - [R.] 66, nr 7 (2011), s. 24-26.
 • Witaminkowe królestwo : przedstawienie kukiełkowe dla uczniów młodszych / Beata Wabińska // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 1. s. 13-14.
 • Wpływ systematycznej aktywności fizycznej na organizm człowieka : pomysł na realizację ścieżki prozdrowotnej / Marzena Kurzak // Lider. 2007, nr 9, s. 7-9.
 • Wskaźnik WHR jako istotnyy element postawy prozdrowotnej uczennic Szkoły Policealnej nr 2 w Łodzi / Jolanta E., Kowalska, Magdalena Uszałowicz // Lider . - 2010, nr 6, s. 24-27.
 • Wybór wymagań dotyczących edukacji zdrowotnej i wychowania fizycznego w różnych przedmiotach // Lider .- 2008, nr 11, s. 21-30.
 • Wybrane społeczne uwarunkowania zachowań prozdrowotnych uczniów szkół średnich / Urszula Durlak // Lider . - 2009, nr 10, s. 21-22.
 • Wychowanie do zdrowia / Beata Fedyn // Życie Szkoły. - [R.] 62, nr 9 (2007),
 • Wychowanie fizyczne wobec wyzwań cywilizacji konsumpcyjnej : w kręgu teorii i praktyki współczesnego wychowania fizycznego / Władysław Pańczyk, Krzysztof Warchoł. // Lider. 2007, nr 3, s. 4-20.
 • Wychowanie prozdrowotne / Beata Loch // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 3, s. 23-24.
 • Wychowanie prozdrowotne w różnych obszarach edukacji w szkole podstawowej / Danuta Kozakiewicz // Meritum. - 2012, nr 2, dod. : Oświata Mazowiecka (wydanie specjalne), s. 18-19.
 • Wychowanie zdrowotne / Beata Loch // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 6, s. 23-24.
 • Z edukacją zdrowotną w temacie / Agnieszka Szplit // Nauczanie Początkowe.- 2013/2014, nr 2, s. 93-101.
 • Zabawy i gry ruchowe jako element wychowania prozdrowotnego / Michał Bronikowski // Lider .- 2008, nr 4, s. 23-27.
 • Zajadanie emocji / Tomasz Garstka // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 36, s. 16.
 • Zajęcia dotyczące HIV/AIDS - „Co już wiem, a czego nie” / Agnieszka Walendzik-Ostrowska // Remedium. - 2008, nr 11, s. 26-27.
 • Zajęcia dotyczące HIV/AIDS - „Czy mnie dotyczy?” / Agnieszka Walendzik-Ostrowska // Remedium. - 2008, nr 10, s. 24-25.
 • Zdrowie dzieci - zapomniany priorytet / Janusz Szymborski // Polityka Społeczna. - R. 36, nr 9 (2009), s. 46-51.
 • Zdrowie w sieci / Bożena Boryczka // Meritum. - 2012, nr 3, s. 93-97.
 • Źródła pozyskiwania wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej / Urszula Durlak // Lider . - 2010, nr 9, s. 19-20.
 • Żyj zdrowo / Anna Kuczyńska, Grażyna Popielarz // Życie Szkoły. - [R.] 62, nr 9 (2007), s. 37-40.
 • Żyj zdrowo / Renata Grzegorzewicz-Zielony // Wychowawca. - 2006, nr 10, s. 30.
 • Żywienie w profilaktyce chorób nowotworowych / Jan Lach, Jerzy Bzdęga, Jolanta Ostalska // Lider . - 2009, nr 10, s. 12-14.