Seksualność osób niepełnosprawnych

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała: Anna Kita

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Dorosłość pod ochroną? Seksualność osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną we wczesnej dorosłości / Izabela Fornalik W:  Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / pod red. nauk. Jarosława Bąbka .- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie “Żak”, 2004 .- S. 244-257
 • Kontrowersja wokół edukacji seksualnej osób z głębszym upośledzeniem umysłowym / Kazimiera Nowak-Lipińska W:  Problem podmiotowości człowieka w pedagogice specjalnej: praca zbiorowa / pod red. Henryka Machela .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1997 .- S. 74-86
 • Niedorozwój umysłowy / Kazimierz Imieliński W:  Seksuologia.- Warszawa, 1985, s.210
 • O ignorancji sfery erotycznej osób głębiej upośledzonych umysłowo / Kazimiera Nowak- Lipińska W:  Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne: diagnoza – profilaktyka – resocjalizacja: praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1997 .-S. 101-106
 • Pomiędzy wiarą a wiedzą. Religijność i seksualność w życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną / Magdalena Grutz W:  Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społecznogospodarczych.- Kraków, 2006, s.161-183
 • Potrzeba edukacji i wychowania seksualnego osób niepełnosprawnych intelektualnie jako profilaktyka przemocy seksualnej / Monika Karwacka W:  Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych.- Kraków, 2006, s.355-363
 • Psychologia rehabilitacji / Stanisław Kowalik .- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, 2007 .- S. 216-235: Związki intymne osób niepełnosprawnych
 • Seks ludzi niepełnosprawnych fizycznie / Kazimierz Imieliński W:  Miłość i seks.- Warszawa, 1980, s.260-270
 • Seksualność osób upośledzonych umysłowo jako jeden z obszarów ich codziennego życia / Joanna Kruk-Lasocka W:  Sfery życia osób z niepełnosprawnością intelektualną / pod red. nauk. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk .- Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”. 2005
 • Wychowanie seksualne młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie jako etap przygotowawczy do życia w małżeństwie / Czesław Kustra W:  Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia.- Warszawa, Wydawnictwo Akademickie “Żak”,  2004, s.169-182
 • Z badań nad funkcjonowaniem seksualnym osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego / Janusz Kirenko W:  Pedagogika specjalna wobec potrzeb teraźniejszości i wyzwań przyszłości / pod red. Marii Chodkowskiej .- Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1998 .- S. 259-278
 • Zawieranie związków małżeńskich przez osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym na przykładzie absolwentów szkół zawodowych specjalnych / Aleksandra Zawiślak W:  Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną.- Kraków, 2003, s.165-171

Artykuły z czasopism:

 • Edukacja seksualna osób niepełnosprawnych intelektualnie w opiniach nauczycieli i wychowawców / Mariola Leśnik W:  Szkoła Specjalna.- 2007, nr 4, s.306-309
 • Między zagrożeniem a wyzwaniem. Paradygmat zignorowany w wychowaniu osób niepełnosprawnych / Wirginia Loebel, Kazimiera Nowak - Lipińska W:  Edukacja i Dialog 1997, nr 7, s. 124-129
 • Niektóre psychologiczne aspekty problemów seksualnych w związku z inwalidztwem / Helena Larkowa W:  Zagadnienia wychowawcze a zdrowie psychiczne,-1980, nr3,
 • s.55-61
 • Percepcja seksualności człowieka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i znacznym ( na podstawie opinii studentów studiów zaocznych) / Remigiusz Kijak W:  Wychowanie na co dzień.-2004, nr 12, s.18-21
 • Postawy nauczycieli szkół masowych i specjalnych wobec różnych obszarów życia osób niepełnosprawnych intelektualnie ze szczególnym uwzględnieniem sfery seksualnej / Remigiusz Kijak W:  Szkoła Specjalna.- 2007, nr 5, s.354-363
 • Seksualność młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie / Ditta Baczała W:  Nowe w Szkole.-2003, nr 11, s.14-16
 • Seksualność niepełnosprawnych „TAK, ale...”/ Mateusz Marciniak W:  Edukacja i Dialog.- 2005, nr 7, s.66-70
 • Społeczna (dez)akceptacja seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną / Zdzisława Janiszewska- Nieścioruk W:  Szkoła Specjalna.-2005, nr 2, s.120-125
 • Wybrane zagadnienia dotyczące seksualności osób głębiej upośledzonych umysłowo/ Anna Prokopiak W:  Rewalidacja.- 2006, nr 1, s.19-25