Konflikty

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała : Joanna Magdziak

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

Wydawnictwa zwarte:

 • Bliskie relacje interpersonalne / Diana Dwyer. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
 • Doskonałe umiejętności interpersonalne : wszystko, czego potrzebujesz, aby udało ci się za pierwszym razem / Andrew Floyer Acland. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2006.
 • Jak nauczyć rozwiązywania konfliktów : scenariusze lekcji i karty pracy dla uczniów / David Covan, Susanna Palomares, Dianne Schilling. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2007.
 • Jak zachować porządek w klasie / Hans-Peter Nolting. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 • Konflikty międzygrupowe : przejawy, źródła i metody rozwiązywania / pod red. Krystyna Skarżyńska, Urszula Jakubowska, Jacek Wasilewski. - Warszawa :Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2007.
 • Kreatywne rozwiązywanie konfliktów : zabawy i ćwiczenia dla grup / Klaus W. Vopel. - Kielce : "Jedność", 2003.
 • Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą : poradnik do treningu mediacji / Diemut Hauk. - Kielce : "Jedność", 2004.
 • Psychologia konfliktów : praktyka radzenia sobie ze sporami / Stanisław Chełpa, Tomasz Witkowski. - Wyd. 3. - [Wrocław] : "Moderator", 2004.
 • Relacje interpersonalne : proces porozumiewania się / Ronald B. Adler, Lawrence B. Rosenfeld, Russell F. Proctor II. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2006.
 • Rozstrzyganie konfliktów : strategie, ćwiczenia i psychodrama dla dzieci / Susanna Palomares, Terri Akin. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2007.
 • Rozwiązywanie konfliktów w szkole : poradnik dla nauczycieli / [pod red. merytoryczna Maria Kazimierczak]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008.
 • Socjologia : analiza społeczeństwa / Piotr Sztompka. - Kraków : "Znak", 2004.
 • Toksyczni ludzie : 10 sposobów postępowania z ludźmi, którzy uprzykrzają ci życie / Lillian Glass. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2005.
 • Wychowanie bez porażek : rozwiązywanie konfliktów między rodzicami a dziećmi / Thomas Gordon. - Warszawa : "Pax", 2003.
 • Wychowanie bez przemocy : zabawy i działania służące rozwiązywaniu konfliktów / Lea Regine Koll. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", 2006.
 • Wywieranie wpływu na ludzi : teoria i praktyka / Robert B. Cialdini. - Wyd. 5. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
 • Zabawy na rozwiązywanie konfliktów i napięć w grupie / Birgit Fuchs. - Kielce :"Jedność", 2006.

Artykuły z czasopism:

 • Mediacja zamiast izolacji / Jarosław Kordziński. W: Dyrektor Szkoły. 2007, nr 12, s.13-15.
 • Człowiek człowiekowi człowiekiem... : czyli sprawiedliwość naprawcza w szkole / Maciej Ciechomski. W: Wszystko dla Szkoły. 2008, nr 4, s. 5-10.
 • Pozostawieni sami sobie : Cz. 4 / Iwona Oliwińska. W: Remedium. 2007, nr 1, s. 4-5.