Wielokulturowość w edukacji

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała: Anna Kita

 

 LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Diagnostyka i metodyka psychopedagogiczna w warunkach wielokulturowości / red. nauk. Tomasz Bajkowski, Krzysztof Sawicki, Urszula Namiotko. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2014. 73668 czyt.
 • Doświadczenia społeczne w przygotowaniu przyszłych nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości / Alina Szczurek-Boruta. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek. - [Cieszyn] : Uniwersytet Śląski. Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, 2013. 73651 czyt.
 • Dzieci i młodzież w procesie kształtowania postaw kulturowych : przewodnik po ścieżkach edukacji regionalnej, wielo-i międzykulturowej : (materiały dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Jolanty Suchodolskiej. -Cieszyn [etc.], 2012.  67340
 • Dzieci w procesie kształtowania postaw kulturowych : pod red. Tadeusza Lewowickiego i Jolanty Suchodolskiej. -Katowice [etc.] : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego [etc.], 2011.  66887 czyt.
 • Edukacja międzykulturowa -przewodnik : pojęcia, literatura, adresy / Przemysław Paweł Grzybowski. -Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008. 64614 czyt.
 • Edukacja międzykulturowa w młodszym wieku szkolnym. Relacja z warsztatów uwrażliwiających na odmienność / Sołbut, Agnieszka. W: Diagnostyka i metodyka psychopedagogiczna w warunkach wielokulturowości / red. nauk. Tomasz Bajkowski, Krzysztof Sawicki, Urszula Namiotko. -Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak. 2014. 73668 czyt.
 • Edukacja wobec ładu globalnego / red. nauk. Tadeusz Lewowicki : Warszawa : Żak,  2002. 58729
 • Edukacja wobec ładu globalnego / red. nauk. Tadeusz Lewowicki [et al.] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Warszawa : "Żak", cop. 2002. 58729
 • Kultura i edukacja wobec idei europejskości / pod red. Andrzeja Pluty ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Częstochowa : Wydawnictwo WSP, 2003. 59995
 • Małe dziecko w Polsce : raport o sytuacji edukacji elementarnej / pod red. Tomasza Szlendaka. -Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, 2006. 62523 czyt.
 • Pedagogika kultury w zarysie / Janusz Gajda.  -Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006. 61496
 • Postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej a kultura szkoły : studium społeczno-pedagogiczne / Barbara Dobrowolska. -Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015.  73411
 • Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej / Zbyszko Melosik.  -Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007. 64097
 • W stronę wielokulturowości w edukacji przedszkolnej. /Kamińska Krystyna. -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005   64884
 • Wielokulturowość : między edukacją regionalną i edukacją międzykulturową : dylematy i konteksty tożsamościowe / red. nauk. Kazimierz Kossak-Główczewski, Adela Kożyczkowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. 73949 czyt.

Artykuły z czasopism:

 • Barwny świat mniejszości kulturowych / Izabela Czerniejewska. W: Edukacja i Dialog. – 2006, nr 4, s. 44-49
 • Co Hiszpania dała światu? : (propozycja realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej: edukacja europejska) / Katarzyna Bednarczyk W: Język Polski w Gimnazjum. – 2001/2001, nr 4, s. 63-67
 • Czy Kali może być "Inny" czyli "W pustyni i w puszczy" w szkole / Krzysztof Koc W: Polonistyka. - 2007, nr 8, s. 45-52
 • Czy w naszej szkole jest miejsce dla dzieci uchodźców? / Anna Rękawek W: Dyrektor Szkoły.- 2007, nr 4, s. 41 – 43
 • Dialog w edukacji międzykulturowej / Alina Wróblewska W: Wychowanie na co dzień.- 2008, nr 1/2, s. 37 – 39
 • Dialog w edukacji międzykulturowej / Joanna Schmidt W: Edukacja i Dialog.- 2004, nr 8, s. 40 – 47
 • Dobre praktyki w szkołach wielokulturowych / Urszula Jędrzejczyk. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 4, s. 34-37
 • Dziecko odmienne kulturowo w szkole / Małgorzata Górska. Bibliogr. W: Meritum. - 2011, nr 1, s. 21-29
 • Edukacja etyczna najmłodszych w warunkach wielokulturowości / Lidia Salata-Zasacka W:Nauczanie początkowe. -2011/2012, nr 3, s. 22-33
 • Edukacja interkulturowa w przedszkolu i szkole / Dominika Przybyszewska W:Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -2014, nr 10, s. 28-34
 • Edukacja kulturowa / Irena Żywno W:Życie Szkoły. -2007, nr 7, s. 18-20
 • Edukacja międzykulturowa – poznawanie otaczającego świata / Małgorzata Kołodziejczyk W: Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 2, s. 33-35
 • Edukacja międzykulturowa nauczycieli (projekt „Polska – Szwajcaria”) / Bruno Achermann W: Wychowanie na co Dzień. – 1999, nr 7-8, s. 3–7
 • Edukacja międzykulturowa w kontekście badań pedagogiki porównawczej / Nella G. Nyczkało. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2009, nr 3, s. 72-78
 • Edukacja międzykulturowa w polskiej szkole / Ewa Nasalska W: Kwartalnik Pedagogiczny. – 1999, nr 1, s. 73–86
 • Edukacja międzykulturowa w procesie nauczania języka angielskiego przez native speakers / Ewa Pająk. – Bibliografia W: Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 3, s. 78–83
 • Edukacja międzykulturowa w zielonej szkole / Ewa Żmijewska W:Życie Szkoły.-2008, nr 6,s. 13 –16
 • Edukacja początkowa wobec wielokulturowości i międzykulturowości / Joanna Karczewska, Katarzyna Kundera W:Nauczanie Początkowe. -2014/2015, nr 3, s. 19-29
 • Edukacja wielokulturowa / Anna Klim-Klimaszewska, Ewa Jagiełło W:Wychowanie w Przedszkolu. -2012, nr 7, s. 20-22
 • Edukacja wielokulturowa przedszkolaka / Barbara Weigl W:Bliżej Przedszkola. -2010, nr 1, s. 52-55
 • Edukacja wobec wyzwań współczesnego świata / Czesław Banach. Bibliogr. W: Życie Szkoły. - 2002, nr 5, s. 259-263
 • Idea tolerancji w edukacji międzykulturowej : (na przykładzie Międzynarodowego Centrum Edukacyjnego Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie) / Józef Górniewicz W: Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 1/2 s. 16–18
 • Jaki jest amerykański model wychowania obywatelskiego? / Elizabeth Rossmiller ; przeł. Janusz Buszyński W: Edukacja i Dialog. - 2013, nr 7/8, s. 35-36
 • Jedność w różnorodności / Krzysztof Karwowski W: Edukacja i Dialog .- 2006, nr 4, s. 38 – 43
 • Język poszerza przestrzeń : uwarunkowania nauki języków obcych w dobie wielokulturowej rzeczywistości / Aleksandra Wojciechowska W: Edukacja i Dialog. - 2013, nr 7/8, s. 41-46
 • Kapitał społeczny i kulturowy małżeństw mieszanych i ich rodzin / Alicja Hruzd-Matuszczyk W: Ruch Pedagogiczny. - 2012, nr 4, s. 51-[58]
 • Kompetencja interkulturowa - europejski priorytet edukacyjny / Justyna Mak. W: Język Polski w Liceum. - R. 11 (55), nr 2 (2009/2010), s. 101-108
 • Kompetencja wielokulturowa - różnorodność podejść do definicji tego pojęcia we współczesnej myśli pedagogicznej / Irina Iwaniuk W: Języki Obce w Szkole (czasopismo elektroniczne). - 2014, nr 4, s. 91-94
 • Kompetencje mediacyjne nauczyciela języków obcych w perspektywie interkulturowej / Jolanta Zając W: Języki Obce w Szkole (czasopismo elektroniczne). - 2012, nr 1, s. 14-21
 • Kształtowanie kompetencji międzykulturowych / Beata Humięcka W: Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 12, s. 69-71
 • Kształtowanie świadomości kulturowej oraz poprawianie komunikacji międzykulturowej jako niezbędny element edukacji w dobie globalizacji / Urszula Michalik W: Nauczyciel i Szkoła.- 2005, nr 1/2, s. 25 – 39
 • Ku tożsamości międzykulturowej / Jerzy Nikitorowicz W: Życie Szkoły.- 2005, nr 5, s. 8 – 14
 • Kultura - wielokulturowość - implikacje dla edukacji / Bożena Krupa. Bibliogr. W: Zamojskie Studia i Materiały . - 2007, z. 4, s. 45-54
 • Kultura romska – lekcja modyfikacji stereotypów i uprzedzeń / Urszula Wróblewska W: Edukacja i Dialog. – 2004, nr 5, s. 61-66
 • Logopedyczna bajka terapeutyczna - nowa forma wsparcia rozwoju dzieci z rodzin wielojęzycznych, wielokulturowych / Dorota Bełtkiewicz W: Biblioterapeuta. - 2015, nr 1, s. 39-43
 • Międzykulturowość –nowy obszar edukacji na poziomie wczesnoszkolnym : (wybór bibliografii) / Anna Łojek W:Nauczanie Początkowe. –2011/2012, nr 3, s. 101-104
 • Międzykulturowość jako problem edukacyjny / Ewa Kula W:Nauczanie Początkowe.–2011/2012, nr 3, s. 7-12
 • Międzykulturowość w pedagogice specjalnej / Katarzyna Szwetkowska W: Edukacja i Dialog.- 2008, nr 3, s. 37 – 39
 • Migracja w wybranych krajach Europy a wychowanie międzykulturowe / Renata Nowakowska W: Kwartalnik Pedagogiczny.- 2001, nr 3/4, s. 77 – 85
 • Młodzież środowisk wielokulturowych państw Grupy Wyszehradzkiej o procesach integracyjnych z Unią Europejską - nastawienia dotyczące zjednoczenia i kwestii mniejszości / Janina Urban W: Ruch Pedagogiczny. - 2012, [nr] 4, s. 77-[99]
 • Młodzież w budowie mostów między kulturami” – projekt edukacji międzykulturowej w gimnazjum. Implikacje pedagogiczne / Barbara Dobrowolska W: Wychowanie na co dzień.- 2005, nr 9, s. /IV-VIII/ wkładka
 • Mniejszości narodowe – czyli lekcje o tolerancji : scenariusz zajęć wiedzy o społeczeństwie dla klasy I gimnazjum / Anna Kąkol W: Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 9, s. 13-14
 • Muzyka i teksty piosenek – drogą do rozwoju kompetencji interkulturowej / Joanna Pędzisz W: Języki Obce w Szkole.- 2005, nr 3, s. 42 – 50
 • Nauczanie religii katolickiej w szkole gimnazjalnej wielokulturowej. Problemy i perspektywy na gruncie kultury włoskiej / Bogdan Stańkowski W: Ruch Pedagogiczny. – 2004, nr 1/2, s. 97 – 104
 • Nauczanie w transkulturowości / Kinga Anna Gajda W: Język Polski w Szkole IV-VI. - 2012/2013, nr 3, s. 11-28
 • Nauczyciel przedszkola w społeczeństwie wielokulturowym / Anna Klim-Klimaszewska, Ewa Jagiełło W:Chowanna. -2013, t. 2, s. 193-202
 • Nauczyciele i edukacja międzykulturowa / Małgorzata Kitlińska-Król W: Chowanna. - 2013, t. 2, s. 275-288
 • Nie-Polak w przedszkolu/ Krystyna Kamińska, Jolanta Kolibowska. W:Wychowanie w Przedszkolu. -2004, nr 1, s. 4-8
 • O ideach i praktykach edukacji wielokulturowej i międzykulturowej / Tadeusz Lewowicki W: Ruch Pedagogiczny.- 2001, nr 1/2, s. 5 – 11
 • Od wielokulturowości do inspiracji japońskich w polonistyce szkolnej / Anna Podemska-Kałuża. Bibliogr. W: Polonistyka. 2012, nr 7, s. 6-10
 • Otwartość na odmienność w sytuacji różnorodności kulturowej - na przykładzie studenckich doświadczeń w ich środowisku rodzinnym / Barbara Chojnacka-Synaszko W: Ruch Pedagogiczny. - 2012, nr 4, s. 59-67
 • Pierwsze kroki ku różnorodności w szkole / Magdalena Goetz W: Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 12, s. 77-80
 • Pogranicze jako przestrzeń aksjologicznego (nie)współistnienia - ku wykluczaniu kulturowemu / Ewa Ogrodzka-Mazur W: Ruch Pedagogiczny. - 2012, nr 4, s. 33-41
 • Polak czy Europejczyk? : edukacja w zjednoczonej Europie / Przemysław Bąbel, Sławomir Trusz W:Nauczanie Początkowe. -2004/2005, nr 1, s. 7-16
 • Pomarańczowa Lilijka / Dorota Bełtkiewicz W: Biblioterapeuta. - 2015, nr 1, s. 43-48
 • Porozmawiajmy otwarcie o tabu! Tematy tabu w komunikacji międzykulturowej / Krystyna Mikułka W: Języki Obce w Szkole.- 2007, nr 1, s. 19 – 25
 • Poznajemy Rosję : wielokulturowość w edukacji przedszkolnej / Hanna Strojewska, Monika Czarnecka-Zreda W:Wychowanie w Przedszkolu. -2012, nr 9, s. 56-57
 • Poznajmy lepiej swoich sąsiadów [Dokument elektroniczny] : scenariusze lekcji na temat współpracy polsko-ukraińskiej / Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. - Warszawa : Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, 2009.
 • Prawo do sfery symboli - wielokulturowość z perspektywy kulturowo-historycznej teorii Wygotskiego / Barbara Mazur W: Ruch Pedagogiczny. - 2011, nr 3/4, s. 5-10
 • Procesy tożsamościowe a warunki socjalizacji w społeczeństwach wielokulturowych / Krystyna Błeszyński W: Pedagogika Społeczna.- 2006, nr 1, s. 31 – 42
 • Projekt edukacji międzykulturowej realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lucernie (cele, warunki i organizacja projektów międzykulturowych) / Bruno Achermann W: Wychowanie na Co Dzień. – 1999, nr 9, dod. Wkładka Metodyczna nr 9, s. I-V
 • Przedszkole z polskim i białoruskim językiem nauczania / Anna Babik, Danuta Tymoszewicz W:Wychowanie w Przedszkolu. -2008, nr 8, s. 45-48
 • Rolanauczyciela w wychowaniu wielokulturowym / Bogdan Stańkowski W:Ruch Pedagogiczny. -2009, nr 1/2 s. 47--61
 • Rola środowiska rodzinnego w procesie edukacji wielokulturowej / Jarosław Michalski W: Pedagogika Społeczna. – 2004, nr 2/4, s. 97 – 104
 • Rozbudzanie wrażliwości interkulturowej - autonomia studenta i nauczyciela a autonomia ucznia / Agnieszka Strzałka W: Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 2, s. 10-12
 • Różnorodność religijna społeczeństw wielokulturowych wyzwaniem edukacyjnym / Aniela Różańska W: Ruch Pedagogiczny. - 2012, nr 4, s. 43-50
 • Scenariusz zajęć bibliotecznych dotyczący mniejszości narodowych / Violetta Jankowska W: Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 4, s. 28-29
 • Stereotyp Białorusina, Czecha, Ukraińca i autostereotyp Polaka w środowisku wielokulturowym / Barbara Grabowska W: Ruch Pedagogiczny. - 2013, nr 4, s. 145-151
 • Stereotyp kulturowy w edukacji / Izabela Idzik W:Edukacja i Dialog. -2005, nr 2, s. 20-22
 • Śladami konińskich Żydów / Izabela Zalewska W: Polonistyka. - 2005, nr 4, s. 45-49
 • Środki komunikacji sieciowej w edukacji międzykulturowej / Kazimierz Wieczorkowski W: Forum Oświatowe. – 2006, nr 1, s. 123 – 139
 • Tolerancja jako wartość w pracy nauczyciela w społeczeństwie wielokulturowym / Jerzy Nikitorowicz W: Chowanna .- 2000, T. 2, s. 62 – 74
 • Uczenie się międzykulturowe - ku tożsamości wielowymiarowej i integracji społecznej / Alina Szczurek-Boruta W: Ruch Pedagogiczny. - 2012, nr 4, s. 25-31
 • Uniwersalne idee humanizmu a edukacja – szkic historyczny i współczesny casus edukacji międzykulturowej / Tadeusz Lewowicki W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2004, nr 4, s. 7 – 12
 • W stronę wielokulturowości / Krystyna Lubomirska. W:Wychowanie w Przedszkolu. –2006, nr 1, s. 60–62
 • W zglobalizowanym świecie XXI wieku / Irena Motow W: Edukacja i Dialog. – 2005, nr 9, s. 39 – 44
 • Ważne słowo: tolerancja (scenariusz zajęć wychowawczych dla gimnazjum) / Teresa Słowikowska W: Nowa Szkoła. – 2005, nr 10, s. 37-40
 • Wielojęzyczność w edukacji / Marta Kotarba-Kańczugowska W:Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 2, s. 3-9
 • Wielokulturowość – nowoczesny kierunek wychowania / Wiesław Romanowicz W: Edukacja i Dialog. – 2006, nr 4, s. 35 – 37
 • Wielokulturowość -nowy obszar edukacji językowej / Agnieszka Szplit / Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. -2011/2012, nr 3, s. 87-93
 • Wielokulturowość a mniejszości narodowe w nauczaniu historii w Polsce / Grażyna Okła W: Wiadomości Historyczne. – 2006, nr 1, s. 20–29
 • Wielokulturowość i edukacja / Tadeusz Lewowicki W: Ruch Pedagogiczny. - 2010, nr 3/4, s. 5-20
 • Wielokulturowość i jej korelaty edukacyjne / Joanna Żelek W: Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2012, nr 1/2, s. 58-62
 • Wielokulturowość po polsku : o polityce wielokulturowości jako mechanizmie umacniania polskości / Agnieszka Pasieka W: Kultura i Społeczeństwo. - 2013, nr 3, s. 129-155
 • Wielokulturowość w edukacji / Janusz Rusaczyk W: Nowa Szkoła. – 2005, nr 5, s. 4 – 8
 • Wielokulturowośćw edukacji przedszkolnej/ Krystyna KamińskaW:Wychowanie w Przedszkolu. –2008, nr 8, s. 5--7
 • Wielokulturowość w integracji nauczania i wychowania / Aneta Smolińska W:Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. -2011/2012, nr 3, s. 13-21
 • Wielokulturowość w polskiej edukacji : wybór literatury najnowszej / Kinga Hechsman. W: Poradnik Bibliotekarza. 2016, nr 2, s. 38-40
 • Wielokulturowość w sztuce / Patrycja Woźniak W: Wychowawca. - 2015, nr 4, s. 11-13
 • Włączenie rodziców w edukację różnojęzyczną i międzykulturową / Anna Susek W: Języki Obce w Szkole (czasopismo elektroniczne). - 2014, nr 1, s. 19-23
 • Wschód i Zachód przemieszczone oraz odtworzone : powstanie postmigracyjnego społeczeństwa polskich Ziem Zachodnich / Paweł Lewandowski W: Kultura i Społeczeństwo. - 2013, nr 3, s. 203-216
 • Wychowanie fizyczne jako element integracji kulturowej / Małgorzata Bronikowska, Artur Stryjak, Lars Hazelton. W: Lider .- 2008, nr 4, s. 31-35
 • Wychowanie jako cel wielokulturowych grup nacisku / Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz W: Wychowanie na Co Dzień. - 2011, nr 9, s. 12 – 18
 • Wyzwania edukacji międzykulturowej / Danuta Waloszek W:Życie Szkoły. –2005, nr 3, s. 58–62
 • Wzajemne przenikanie się kultur / Anna Duboniewicz W: Edukacja i Dialog. – 2005, nr 9, s. 53 – 56
 • Z tradycji polskiej pedagogiki wielokulturowej / Kazimierz Szmyd W: Kwartalnik Pedagogiczny. – 2003, nr 4, s. 25 – 40
 • Z wizytą u sąsiadów - propozycja scenariusza zajęć dla klasy III / Teresa Czuczko, Danuta Mudryk, Daria Ordyńczak W: Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 1, s. 73-78
 • Zadania edukacji regionalnej i międzykulturowej w kreowaniu tożsamości kulturowej człowieka / Jerzy Nikitorowicz W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 2, s. 3 – 16
 • Zainteresowanie światem innych kultur / Krystyna Kamińska W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 5 , s. 10–14
 • Ze sobą, a nie obok siebie : (edukacja równoległa w procesie kształtowania postaw tolerancji) / Anna Młynarczyk W: Nowa Szkoła. – 2008, nr 5, s. 11–14
 • Zjawisko wielokulturowości w wychowaniu przedszkolnym / Krystyna Kamińska W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 5, s.259-266
 • Życie na kuwejckim bazarze – dyskusje wokół wielokulturowości / Marta Rakoczy W: Kultura i Społeczeństwo. – 2007, nr 4, s. 35 – 52