Agresja i przemoc – scenariusze zajęć

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonał: Krzysztof Czyż

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU


Wydawnictwa zwarte

 • Jak sobie radzić z dręczycielem / Susanna Palomares i Dianne Schilling. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2007.
 • Napastowanie seksualne : głupia zabawa czy poważna sprawa? / Anna Wołosik ; współpr. Ewa Majewska. - Warszawa : "Difin", 2011.
 • Napastowanie seksualne : głupia zabawa czy poważna sprawa? / Anna Wołosik. - Warszawa : "Difin", 2011.
 • Odwaga cywilna a przemoc w szkole : scenariusze godzin wychowawczych / Karl E. Dambach ; przekł. Olga i Wojciech Kubińscy. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
 • Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym / Renata Szczepanik, Agnieszka Jaros. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.

Artykuły z czasopism

 • Agresja : czym jest i jak sobie z nią radzić / Kamila Jakubczyk. W: Biblioteka w Szkole. 2015, nr 7-8, s. 32-33.
 • Agresja i przemoc / Paula Pilarska. W: Psychologia w Szkole. 2012, nr 2, s. 61-67.
 • Bez złości mamy więcej radości : konspekt zajęć biblioterapeutycznych / Agnieszka Bałka. W: Biblioteka w Szkole. 2014, nr 12, s. 28-29.
 • Bezpieczne pomaganie / Magdalena Sofulak-Skibińska, Ina Pohorecka. W: Psychologia w Szkole. 2008, nr 4, s. 147-148.
 • Co z tą agresją: lekcja wychowawcza z pomysłem / Marcin Jaroszewski. W: Głos Pedagogiczny. 2013, nr 9, s. 19-21.
 • Czy moje zachowanie zawsze jest prawidłowe? : scenariusz zajęć podczas "zielonej szkoły" (kl. III-IV SP) / Anna Wodzińska. W: Wychowawca. 2016, nr 4, s. 28-29.
 • Czy to ja, czy nie ja - agresywni są wśród nas / Joanna Bawoł. W: Wychowanie na co Dzień. 2009, nr 7/8, dod. „Wkładka Metodyczna”, s. 5-8.
 • Debata wokół wartości jako odpowiedź na agresję i przemoc wśród młodzieży : projekt metodyczny zajęć / Iwona Morawska. W: Wszystko dla Szkoły. 2006, nr 9, s. 17-19.
 • Jak radzić sobie ze złością? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Adam Lubos. W: Biblioteka w Szkole. 2006, nr 10, s. 19.
 • Jak radzić sobie ze złością? : scenariusz zajęć dla klasy II / Małgorzata Tomera. W: Życie Szkoły. 2015, nr 5, s. 37-38.
 • Jak sobie radzić z własną i cudzą agresją? : scenariusz lekcji wychowawczej / Wioletta Rafałowicz. W: Wychowawca. 2012, nr 5, s. 29.
 • O agresji werbalnej : scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy VI szkoły podstawowej / Anna Górecka. W: Wychowawca. 2018, nr 5, s. 34-35.
 • Poradzę sobie ze złością : konspekt zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klasy III szkoły podstawowej / Mariola Halicka. W: Biblioteka w Szkole. 2006, nr 10, s. 18-19.
 • Porozumienie bez przemocy : konspekt zajęć terapeutycznych / Joanna Pelikan. W: Wszystko dla Szkoły. 2007, nr 6. s. 3-5.
 • Sąd nad agresją i przemocą : scenariusz lekcji wychowawczej w gimnazjum / Tomasz Majchrzak. W: Wszystko dla Szkoły. 2007, nr 6, s. 3-5.