Żłobki

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2013

Wyboru dokonała: Anna Kita

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Artykuły z czasopism

 • Adaptacja dziecka w żłobku / Maria J. Bielecka. W: Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 1999, nr 2, s. 83-86
 • Dwulatek podzielił ministrów / Piotr Skura. W: Głos Nauczycielski. - 2013, nr 11, s. 7
 • Edukacja ekologiczna w żłobku / Sylwia Graja. W: Aura. - 2006, nr 10, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół", nr 145, s. 6-7
 • Elastyczny Pracownik. Partnerska Rodzina / Karolina Łącka-Bakun. W: Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 9, s. 52-53
 • Instytucje opieki nad małym dzieckiem w opinii młodych kobiet / Kinga Kuszak. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 10, s. 9-16
 • Jaka będzie opieka nad małymi dziećmi? / Grażyna Rura. W: Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 9, s. 13-19
 • Maluch nie za mały / Magdalena Chrzan-Dętkoś. W: Charaktery. - 2011, nr 7, s. 90-92
 • Małe dziecko w XXI wieku : trendy społeczne i edukacyjne : Białystok, 19-20 kwietnia 2007 roku / Anna Nosorowska-Mohyluk. W: Edukacja. - 2007, nr 4, s. 121-123
 • Między opieką a edukacją / Ewa Miłoszewska. W: Głos Nauczycielski. - 2007, nr 50, s. 6
 • Nie zatrzymujmy się, idźmy dalej : wolny rynek i demokracja w przedszkolu. / Małgorzata Karwowska-Struczyk W: Kwartalnik Pedagogiczny. - 2011, nr 1, s. 105-120
 • Nowy system opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech / Beata Krajewska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 10, s. 19-24
 • O nowy kształt wczesnej edukacji : refleksje na temat poszukiwań twórczego nauczyciela. / Agnieszka Olczak. W: Kwartalnik Pedagogiczny. - 2011, nr 1, s. 121-138
 • O planowanych rozwiązaniach prawnych w edukacji małego dziecka. / Ewa Brańska W: Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 12, dod. "Przed Szkołą", s. 4-6
 • O przygotowaniu do żłobka / Anna Ożyńska-Zborowska. W: Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 8, s. 463-466
 • Potrzeby i możliwości : o żłobkach warszawskich / Bożena Przybyszewska. W: Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 3, s. 10-13
 • Potrzeby i perspektywy opieki nad małym dzieckiem : (na podstawie badań rodziców korzystających z usług żłobka) / Alicja Kurcz. W: Mazowieckie Studia Humanistyczne. - 1998, nr 1, s. 43-54
 • Przedszkola i żłobki? Do roboty! / Jakub Rzekanowski. W: Głos Nauczycielski. - 2013, nr 23, s. 3
 • Społeczne funkcje żłobków i przedszkoli : obecnie i w przeszłości / Danuta Graniewska. W: Polityka Społeczna. - 2009, nr 9, s. 55-57
 • Stres żłobkowy / Dorota Łosiewicz. W: W Sieci. - 2013, nr 22, s. 32-34
 • Tak się rodzi biznes / Piotr Skura. W:Głos Nauczycielski. - 2012, nr 36, s. 12
 • Warszawskie żłobki wczoraj i dziś / Bożena Przybyszewska. W: Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 2, s. 14-18
 • Żłobki podpisane, można otwierać! / Magdalena Kaszulanis W: Głos Nauczycielski. - 2011, nr 9, s. 3