Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

Wyboru dokonał: Dariusz Kapitan

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 • Droga do Watykanu / Mieczysław Maliński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005.Dylematy światopoglądowe młodzieży : pokolenie JPII / praca zbiorowa pod
  red. Jadwigi Koralewicz [et al.]. - Poznań : Zysk i S-ka ; Warszawa :Collegium Civitas Press, cop. 2009.
 • Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II : na podstawie encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień / Tomasz Bilicki. - Kraków : "Impuls", 2000.
 • Etyka społeczna Karola Wojtyły / Kazimierz Kołodziejczyk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 1999.
 • Idąc przez puste błonia / Józef Tischner ; wybór i oprac. Wojciech Bonowicz. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2007.
 • Jan Paweł II : pytania o Polskę w Unii Europejskiej / [aut. Mariusz Leszczyński et al.]. - Zamość : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji Centrum Informacji Europejskiej Europe Direct, 2010.
 • Jan Paweł II : rodowód / Józef Szczypka. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Pax", 1989.
 • Jan Paweł II w Polsce 1979-1983 : homilie i przemówienia. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Pax", 1986.
 • Jan Paweł Wielki : droga do świętości / Mieczysław Maliński.-Kraków : "M", 2005.
 • Nasz papież / Mieczysław Maliński. - Wyd. 2 poszerz. Kraków ; Struga : Wydawnictwo "Michalineum", 1986.
 • Nauczanie społeczne : Trzecia pielgrzymka do Polski, 8-14 czerwca 1987 / Jan Paweł II. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych,1988.
 • Nauczanie społeczne Jana Pawła II w aspekcie praw człowieka / Mieczysław Mokrzycki ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu. - Zamość : Centrum Badawczo-Szkoleniowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, 2008.
 • Obecność : Karol Wojtyła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim / red. Maria Filipiak, Andrzej Szostek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Instytut
 • Jana Pawła II. Wyd. 2 popr., poszerz. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL,1989.
 • Papież Jan Paweł II w Zamościu 12 czerwca 1999 / Janusz Kawałko ; współpr. Stanisław Jadczak. - Zamość ; Lublin : "Express Press", 1999.
 • Przekroczyć próg nadziei : Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego / [Jan Paweł II] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Instytut Jan Pawła II. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1994.
 • Szukałem Was... : scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II : gimnazjum / [oprac. merytoryczne Teresa Król].
 • Świadectwo / Stanisław Dziwisz w rozmowie z Gian Franco Svidercoschim ; [przekł. autoryz. z oryg. wł. Magdalena Wolińska-Riedi]. -Warszawa : Przemysław Häuser, 2007.
 • Świadek nadziei : biografia papieża Jana Pawła II / George Weigel ; [przetł. Maria Tarnowska et al.]. - Kraków : Wydawnictwo "Znak", 2000.
 • Testament / Jan Paweł II. - Kraków : Wydawnictwo "M", [2005].
 • Wielki Karol i mały Lolek : o Janie Pawle II / Anna Czerwińska-Rydel ; zil.Ewa Poklewska-Koziełło. - Warszawa : Wydawnictwo Egmont Polska,2016.
 • Wstańcie, chodźmy! / Jan Paweł II. - Wydawnictwo Św[iętego] Stanisława BM [Biskupa Męczennika] Archidiecezji Krakowskiej, 2004.
 • Zamojskie spotkania z Janem Pawłem II / Janusz Kawałko. - Zamość :Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, 2006.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 • Antropologia adekwatna : testament filozoficzny Karola Wojtyły / Marian Grabowski. W:Kwartalnik Filozoficzny. 2007, nr 3, s. 35-55.
 • Czytając encykliki Jana Pawła II / [Oprac.] Zbigniew Cendrowski. W: Lider . - 2011, nr 5, s. 19-29.
 • Duch zstąpił najpierw w Nowej Hucie / Grzegorz Górny. W: wSieci. - 2014, nr 17/18, s. 53-55.
 • Dwie matki papieża / Milena Kindziuk. W: wSieci. - 2013, nr 40, s. 30-33.
 • Fotograf papieża / Grzegorz Górny. W: wSieci. - 2014, nr 17/18, s. 56-57.
 • Jak powstał dziennik duszy Jana Pawła II / Agnieszka Rudziewicz ; rozm.przepr. Milena Kindziuk. W: wSieci. - 2014, nr 5, s. 45-46.
 • Jan Paweł II : fama sanctitatis, fama signorum / Barbara Wanda Jachimczak. W: Biblioteka w Szkole . - nr 3 (2011), s. 23-25.
 • Jan Paweł II i zdrowy styl życia / Barbara Wolny. W: Wychowawca. - 2015, nr 7-8, s. 5-6.
 • Jan Paweł II o stanie wojennym / Andrzej Zwoliński. W: Wychowawca. 2006, nr 12, s. 16-17.
 • Jan Paweł II o szkolnej katechezie / Roman Murawski. W: Katecheta. 2009, nr 10, s. 60-64.
 • Jedno serce, jeden duch : z Agnieszką i Rafałem Porzezińskimi oraz Pawłem Sobczykiem, twórcami obrazu "Tajemnica tajemnic", rozmawia Agnieszka Żurek. W : wSieci. - 2014, nr 17/18, s. 62-63.
 • Kraków czeka na nowego świętego / Małgorzata Skowrońska. W: Mówią Wieki. - 2007, nr 5, s. 31-35.
 • Kuzyn z Watykanu / Milena Kindziuk. W: Sieci. - 2013, nr 20, s. 38-41.
 • Miłość mi wszystko wyjaśniła : scenariusz poświęcony pamięci Jana Pawła II / Bogumiła Pińczuk. W: Biblioteka w Szkole. 2006, nr 9, s. 23-25.
 • Mocni mocą Ducha Świętego / Paulina Skrzynecka, Barbara Nowosielska.W:Katecheta. - 2010, nr 4, s. 32-35.
 • Niemy świadek zamachu / Jaromir Kwiatkowski. W: wSieci. - 2014, nr 20, s.42-43.
 • O pedagogice i pedagogii Jana Pawła II / Nella G. Nyczkało. W:Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2009, nr 3, s. 45-56.
 • Ojciec święty, Jan Paweł II o sporcie, rekreacji i turystyce / Marian Bukowiec. W: Lider. 2007, nr 10, s. 4-5.
 • Papieskie cuda / Jadwiga Hereta, Małgorzata Mazur. W: Tygodnik Zamojski. 2014, nr 16, s. 13.
 • Po czasie morderców - czas kłamców / Anna Zechenter. W: Arcana. - 2012, nr 1/2, s. 293-296.
 • Powiernicy Karola Wojtyły / Leszek Szymowski. W: Najwyższy Czas!. - 2012, nr 14, s. VII-IX.
 • Próby oceny pontyfikatu Jana Pawła II na kartach zagranicznych podręczników do nauczania historii / Adam Suchoński. W: Wiadomości Historyczne. - [R.] 53, nr 3 (2010), s. 42-48.
 • Przesłanie Jana Pawła II do ludzi sportu / Zbigniew Dziubiński. W: Lider. 2011, nr 5, s. 2-18.
 • Rekreacja w życiu Ojca Świętego / Bronisław Fidelus. W: Lider . - 2011, nr5, s. 4-5.
 • Santo subito : scenariusz słowno-muzyczny w drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II / Barbara Wanda Jachimczak. W: Biblioteka w Szkole. 2007, nr 3, s. 23-25,
 • Spór o testament papieża / Milena Kindziuk. W: wSieci. - 2014, nr 5, s. 43-45.
 • Ścieżka obok drogi : spojrzenie na błogosławionego Jana Pawła II / Stanisław Nagy ; rozm. przepr. Andrzej Nowak. W: Arcana. 2011, nr 2/3, s. 5-12.
 • Śladami Polaków w Wiecznym Mieście / Anna Smolińska. W: wSieci. -2014, nr 4, dod. Polski Rzym : Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII, s.48-49
 • Tajemnica Przejścia według Jana Pawła II : scenariusz zaduszkowy / Barbara Wanda Jachimczak. W: Biblioteka w Szkole. 2006, nr 9, s. 29-30
 • Trudne piękno w twórczości Jana Pawła II / Bożena Chrząstowska. W: Polonistyka. 2008, nr 7, s. 18-25.
 • Uderzenie w sowieckie imperium / Stanisław Janecki. W :wSieci. - 2014, nr 16, s. 64-66.
 • Wielka księga świadectwa / Jan Sochoń. W: Nowe Książki. - 2012, nr 3, s. 42-43.
 • Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu / Grzegorz Górny. W: wSieci. - 2014, nr 4, dod. Polski Rzym : Kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII, s. 46-47.