Fizjoterapia – fizykoterapia, kinezyterapia, masaż

Zestawienie bibliograficzne w wyborze: lata 1983-2015

Wyboru dokonała: Wanda Stasiuk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte

 • Diagnostyka w kinezyterapii i masażu / Robert Walaszek, Tadeusz Kasperczyk, Leszek Magiera. - Wyd. 1 - Kraków : Wydawnictwo Biosport, 2007.
 • Dotyk dla zdrowia / John F. Thie ; [przekł. z ang. Józef F. Schier, konsultacja Lucyna Winnicka]. - Wyd. 1 - Warszawa : Wydawnictwo "Sport i Turystyka", 1989.
 • Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii / pod red. Doroty Kohut ; Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu. - Wyd. 1 - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.
 • Fizjoterapia : pod red. Mariana Weissa i Andrzeja Zembatego ; aut. Wielisława Chromiec [et al.]. - Wyd. 1 - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1983.
 • Fizjoterapia / Anna Straburzyńska-Lupa, Gerard Straburzyński. - Wyd. 3, rozsz. i uzup. (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007.
 • Fizjoterapia / pod red. Gerarda Straburzyńskiego ; aut. Janusz Bielski [et al.]. - Wyd. 1 - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1988.
 • Fizjoterapia dla medycznych studiów zawodowych - wydziałów fizjoterapii / pod red. Andrzeja Zembatego ; [aut. Wielisława Chromiec et al.]. - Wyd. 2 - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1987.
 • Fizjoterapia kliniczna / red. nauk. Wojciech Kasprzak ; [aut. Zygmunt Adamski et al.]. - Wyd. 1 - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011.
 • Fizjoterapia po mastektomii : Emilia Mikołajewska. - Wyd. 1 - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010.
 • Fizjoterapia w chirurgii / red. nauk. Marek Woźniewski ; aut. Grażyna Dąbrowska [et al.] ; Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PA - Wyd. 1 - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012.
 • Fizjoterapia w geriatrii : Adrianna Maria Borowicz, Katarzyna Wieczorowska-Tobis. - Wyd. 1 - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2013.
 • Fizjoterapia w geriatrii / red. nauk. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Tomasz Kostka, Adrianna Maria Borowicz ; [aut. Adrianna Maria Borowicz et al.]. - Wyd. 1 - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011.
 • Fizjoterapia w wybranych dziedzinach medycyny : red. nauk. Jurek Olszewski ; [aut. Jan Czernicki et al.]. - Wyd. 1 - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011.
 • Fizjoterapia z elementami klinicznymi. Anna Straburzyńska-Lupa, Gerard Straburzyński, Ewa Straburzyńska-Migaj. - Wyd. 1 - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008.
 • Fizykoterapia / Tadeusz Mika, Wojciech Kasprzak. - Wyd. 4 uzup., (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007.
 • Fizykoterapia dla praktyków : elementy fizjoterapii / Emilia Mikołajewska. - Wyd. 1 - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011.
 • Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA / Wojciech Kasprzak, Agata Mańkowska. - Wyd. 1 - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008.
 • Kinezyterapia / Kazimiera Milanowska. - Wyd. 6 (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008.
 • Kinezyterapia. T. 1, Zarys podstaw teoretycznych i diagnostyka w kinezyterapii / pod red. Andrzeja Zembatego ; zespół aut. Mirosław Kokosz [et al.]. - Wyd. 1 - Kraków : "Kasper", 2002.
 • Kinezyterapia. T. 2, Ćwiczenia kinezyterapii i metody kinezyterapeutyczne / pod red. Andrzeja Zembatego ; współred. t. 2 Mirosław Kokosz ; zespół aut. Mirosław Kokosz [et al.]. - Wyd. 1 - Kraków : "Kasper", 2003.
 • Kompendium fizjoterapii / Jonathan Kenyon, Karen Kenyon ; [tł. z jęz. ang. Michał Tomaszewski ; red. 1 pol. wyd. Zbigniew Śliwński]. - Wyd. 1 - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2007.
 • Masaż leczniczy / Grzegorz Lewandowski. - Wyd. 1 - Łódź : Annał, 2005.
 • Podstawy fizjoterapii : pod red. Janusza Nowotnego ; aut. Janusz Nowotny [et al.]. Wyd. 1 - Kraków : Wydawnictwo Kasper, 2005.
 • Podstawy fizykoterapii / Jan Łazowski ; Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. - Wyd. 2 - Wrocław : Wydaw. AWF, 2002.
 • Podstawy masażu leczniczego / Zygmunt Prochowicz. - Wyd. 5 (dodr.). - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2006. 

Artykuły z czasopism

 •  Ćwiczenia oddechowe w kinezyterapii Maćka / Zbigniew Bregier. // Rewalidacja. 2007, nr 2, s. 54-61
 • Jak mierzyć skuteczność fizoterapii? : rozważania na przykładzie efektów trzytygodniowej rehabilitacji pacjentów z przewlekłym zespołem bólowym kręgosłupa / Monika Biskup, Krzysztof Marczewski. W: Zamojskie Studia i Materiały . - 2012, z. 1, s. 97-100
 • Ocena efektywności fizjoterapii w leczeniu pacjentów z zespołem bolesnego barku / Krzysztof Mataczyński, Rafał Sapuła, Anna Jaszyk. // Zamojskie Studia i Materiały . - 2007, z. 3, s. 59-93
 • Qigong (Chi Kung). Cz. 2, Automasaż kończyn górnych / Kinga Klaś-Pupar. W: Remedium. 2015, nr 4, s. 12
 • Qigong (Chi Kung). Cz. 3, Automasaż kończyn górnych / Kinga Klaś-Pupar. W: Remedium. 2015, nr 5, s. 17
 • Qigong (Chi Kung). Cz. 4, Automasaż twarzy / Kinga Klaś-Pupar. W: Remedium. 2015, nr 6, s. 12
 • Qigong (Chi Kung). Cz. 4, Automasaż twarzy / Kinga Klaś-Pupar. W: Remedium. 2015, nr 7/8, s. 28
 • Rola rehabilitacji i fizjoterapii : aktualny stan i potrzeby / Krzysztof Mataczyński. // Zamojskie Studia i Materiały . - 2002, z. 2, s. 225-229
 • Sposoby na napięte mięśnie / Hanna Hamer. // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 3, s. 77-81
 • Zastosowanie termowizji do monitorowania efektów terapeutycznych masażu ręcznego / Piotr Gawda, Zbigniew Nowosad, Dariusz Szadura. W: Zamojskie Studia i Materiały . - 2009, z. 1, s. 79-86