AIDS

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonał: Krzysztof Czyż


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte

 • Chcę żyć!: historia Nadine - nosicielki wirusa HIV / Marliese Arold. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, cop. 2006.
 • Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową / Stefania Jabłońska, Sławomir Majewski. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2006.
 • Program profilaktyki szkolnej w zakresie AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową / Alan Carr. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 • Wygrać życie / Kamil Durczok. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2005.

Artykuły z czasopism

 • HIV/AIDS - spojrzenie na minione ćwierćwiecze. Cz. 2 / Michał Minałto. W: Remedium. 2007, nr 5, s. 25.
 • HIV/AIDS - spojrzenie na minione ćwirćwiecze. Cz. 1 / Michał Minałto W: Remedium. 2007, nr 2/3, s. 42-43.
 • Jakość życia osób żyjących z HIV/AIDS. Cz. 1 / Magdalena Ankiersztejn-Bartczak W: Remedium. 2008, nr 3, s. 24-25.
 • Jakość życia osób żyjących z HIV/AIDS. Cz. 2 / Magdalena Ankiersztejn-Bartczak W: Remedium. 2008, nr 4, s. 26-27.
 • Koń trojański czyli... współczesne oblicze nurtu redukcji szkód / Mira Prajsner W: Remedium. 2008, nr 3, s. 1-3.
 • Metody nauczania W: Remedium. 2007, nr 9, s. 26-27.
 • Program edukacyjny dla szkół / Grażyna Konieczny, Włodzimierz Paszyński W: Remedium. 2007, nr 7, s. 26-27.
 • Przygotowanie programu do realizacji w szkole W: Remedium. 2007, nr 8, s. 28-29.
 • Seks i narkotyki : nowe obszary profilaktyki / Agnieszka Walendzik-Ostrowska W: Remedium. 2007, nr 8, s. 30-31.
 • Skuteczne formy współczesnej profilaktyki HIV/AIDS. Cz. 1 / Mariusz Adamiak [et al.] ; rozm. Włodzimierz Paszyński W: Remedium. 2008, nr 2, s. 13-15.
 • Skuteczne formy współczesnej profilaktyki HIV/AIDS. Cz. 2 / Andrzej Depko [et al.] ; rozm. Włodzimierz Paszyński W: Remedium. 2008, nr 3, s. 13-15.
 • Światowy Dzień AIDS 1 Grudnia / Zofia Szczypińska W: Wychowawca. 2006, nr 12, s. 29-30.
 • Tematy zajęć lekcyjnych dla nauczycieli i edukatorów. Cz. 1 W: Remedium. 2007, nr 11, s. 26-27.
 • Tematy zajęć lekcyjnych dla nauczycieli i edukatorów. Cz. 2 W: Remedium. 2007, nr 12, s. 26-27.
 • Wybory Króla i Królowej Grzeczności : scenariusz zajęć dla klas I-III / Beata Wabińska, Grażyna Olczak. W: Wszystko dla Szkoły. 2007, nr 6, s. 10-12.
 • Wykorzystanie technik relaksacyjnych, wizualizacyjnych oraz muzykoterpaii aktywnej w pracy z dzieckiem z przejawami zachowań agresywnych - praktyczne zastosowanie w pracy nauczyciela / Katarzyna Forecka-Waśko, Aleksandra Załustowicz. W: Szkoła Specjalna.
 • 2013, nr 1, s. 44-49.
 • Wysyłaj ludziom eksperymentalne sygnały dobra : scenariusz zajęć na podstawie fragmentu powieści Małgorzaty Musierowicz Kwiat kalafiora / Grażyna Gajek. W: Biblioteka w Szkole. 2008, nr 6, s. 18-19.
 • Źródła i czynniki stymulujące zachowanie agresywne / Teresa Zygmunt. W: Lider. 2008, nr 9, s. 13-16.