Alkoholizm

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonał: Krzysztof Czyż


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU


Wydawnictwa zwarte

 • @buty mojego męża / Anna Wasilewska-Śpioch. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2004.
 • Alkohol / Iwona Niewiadomska, Marta Sikorska-Głodowicz. - Lublin : "Gaudium", 2004.
 • Alkohol i młodzież / Patrick M. O'Malley [et al.]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003.
 • Alkohol, prochy i ja / Barbara Rosiek. - Warszawa : "Pracownia Słów", cop. 2003.
 • Alkohol: postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydawnictwo Edukacyjne, 2004.
 • Alkoholizm: grzech czy choroba? / Wiktor Osiatyński. - Warszawa : Iskry, cop. 2005.
 • Bez tajemnic: o uzależnieniach i ich leczeniu / Bohdan Tadeusz Woronowicz. - Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2003.
 • Budowanie szkolnych programów profilaktyki / Anna Balcerek-Kałek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne PWN, 2003.
 • Dlaczego integralny program profilaktyczny w szkole : pomoc dydaktyczno-wychowawcza dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. - Kraków : "Impuls", 2004.
 • Dzieci alkoholików: indywidualne plany pomocy. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA ; Wydawnictwo Edukacyjne, 2006.
 • Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym / Wanda Sztander. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2006.
 • Ewolucja wzorów używania alkoholu wśród dorastającej młodzieży w Polsce w XX wieku / Antoni Zieliński. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006.
 • Gdzie się podziało moje dzieciństwo: o dorosłych dzieciach alkoholików / red. Piotr Żak. - Kielce: "Charaktery", 2006.
 • Ile możesz wypić?: o nałogach i ich leczeniu / Johannes Lindenmeyer. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
 • Integralna profilaktyka uzależnień w szkole: krótki poradnik psychologiczny / Marek Dziewiecki. - Kraków : "Rubikon", [2003].
 • Jak wychować dziecko, które mówi - Nie!!! alkoholowi i narkotykom: to książka dla rodziców troszczących się o swoje dziecko / David J. Wilmes. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.
 • Młodzież z grup ryzyka: perspektywy profilaktyki / pod red. Miry Prajsner. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003.
 • Nastolatki i alkohol: kiedy nie wystarczy powiedzieć "nie" / Roger E. Vogler, Wayne R. Bartz. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003.
 • Nowe uzależnienia / Cesare Guerreschi. - Kraków : Wydawnictwo Salwator, cop. 2006.
 • Nowoczesna profilaktyka uzależnień / Marek Drzewiecki. - Kielce : "Jedność", 2003.
 • Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików / Bryan E. Robinson, Lyn J. Hoden. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005.
 • Pomóż uzależnionym!: integralny program profilaktyczny w szkole: poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. - Kraków : "Impuls", 2007.
 • Profilaktyka na co dzień: alkohol w życiu nastolatków / Aleksandra Karasowska. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2005.
 • Profilaktyka uzależnień a wartości: przewodnik dla rodziców i wychowawców / Krzysztof Zajączkowski. - Kielce : "Jedność", 2004.
 • Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie: elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Moczydłowska, Izabela Płeszyńska. - Warszawa : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2006.
 • Uzależnienia od substancji psychoaktywnych / Krzysztof Zajączkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003.
 • Wspólnota Anonimowych Alkoholików w Polsce: alkoholowe dno i co to znaczy trzeźwieć / Ireneusz Kaczmarczyk. - Warszawa: Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2008.
 • Żarłoczny mózg: pułapki uzależnień / Ronald A. Ruden, Marcia Byalick. - Warszawa : "G+J Gruner+Jahr Polska", cop. 2003.
 • Życie z kieliszkiem / Claude Uehlinger. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2007.

Artykuły z czasopism

 • A kiedy tata wytrzeźwieje... / Lubomira Szawdyn ; rozm. Jolanta Białek. W: Psychologia w Szkole. 2007, nr 4, s. 33-45.
 • Alkohol i sport / Andrzej Lubiński. W: Świat Problemów. 2007, nr 6, s. 4-6.
 • Co słychać u Pełnomocników? / (kaw.) W: Świat Problemów. 2007, nr 5, dod. "W samorządach o problemach alkoholowych", nr 5, s. I-IV.
 • Co trzyma Dorosłe Dzieci Alkoholików w pokoju dziecięcym? / Zofia Sobolewska-Mellibruda. W: Świat Problemów. 2007, nr 11, s. 32-34.
 • Czasem wystarczy tylko zadać dobre pytanie... / Jacek Moskalewicz ; rozm. Krzysztof Wojcieszek. W: Świat Problemów. 2008, nr 2, s. 4-9.
 • Czynniki chroniące dzieci z rodzin z problemem alkoholowym / Sławomir Ślaski, Jarosław Jastrzębski. W: Remedium. 2008, nr 4, s. 6-7.
 • Diagnoza FAS w praktyce / Marta Komorowska. W: Remedium. 2007, nr 11, s. 6-7.
 • Dlaczego coraz więcej dziewcząt pije alkohol? / Anna Borucka, Katarzyna Okulicz-Kozaryn. W: Świat Problemów. 2008, nr 3, s. 18-20.
 • Drogowskaz do nowego i radosnego życia / Barbara. W: Świat Problemów. 2007, nr 4, s. 32-33.
 • Dziecko z rodziny alkoholowej / Małgorzata Krasowska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2006, nr 10, s. 34-38.
 • Eksternalizacja i internalizacja problemów u dzieci alkoholików i niealkoholików / Lidia Cierpiałkowska, Michał Ziarko. W: Forum Oświatowe. 2006, nr 2, s. 77-95.
 • Europejskie badania w lokalnej perspektywie / Bogusław Prajsner. W: Remedium. 2008, nr 5, s. 1-3.
 • Funkcjonowanie dzieci z rodzin alkoholowych / Marta Komorowska. W: Remedium. 2008, nr 4, s. 8-9.
 • Gospodarcze znacznie problemów alkoholowych wg Raportu "Alkohol w Europie" / Oprac. Krzysztof A. Wojcieszek. W: Świat Problemów. 2007, nr 5, s. 18-20.
 • Ignorowany? / Tadeusz Pulcyn. W: Świat Problemów. 2008, nr 2, s. 14-17.
 • Interwencja w chorobie alkoholowej / Dariusz Zwierzchowski. W: Świat Problemów. 2008, nr 5, s. 7-8.
 • Jak integrują się polskie firmy? / Andrzej Lubiński. W: Świat Problemów. 2007, nr 5, s. 8-9.
 • Koalicja klubów abstynenckich / Leszek A. Kapler. W: Świat Problemów. 2008, nr 8, dod. „W samorządach o problemach alkoholowych”, nr 8, s. VI-VIII.
 • Kobieta i alkohol : co z tego wynika? / Grażyna Płachcińska ; rozm. Krzysztof Wojcieszek. W: Świat Problemów. 2008, nr 3, s. 4-9.
 • Łóżka wytrzeźwień dla dzieci. W: Świat Problemów. 2007, nr 5, dod. "W samorządach o problemach alkoholowych", nr 5, s. VII-VIII.
 • Między Scyllą a Charybdą : profilaktyka sportowa / Krzysztof A. Wojcieszek. W: Świat Problemów. 2007, nr 6, s. 16-18.
 • Moda na trzeźwość / Tadeusz Pulcyn. W: Świat Problemów. 2008, nr 6, s. 21-26.
 • Moje interwencje kryzysowe... / Krzysztof Wojcieszek. W: Świat Problemów. 2008, nr 5, s. 4-5.
 • Mój babiniec / Joanna Korona. W: Świat Problemów. 2008, nr 3, s. 21-22.
 • Na co zwrócić uwagę w leczeniu uzależnień? : uwagi praktyka / Józef Spisacki. W: Świat Problemów. 2008, nr 5, s. 16-19.
 • Na warsztatach badaczy: krótka interwencja. W: Świat Problemów. 2008, nr 2, s. 10-13.
 • Narodziny nowego życia / Hanka AA. W: Świat Problemów. 2007, nr 4, s. 21-24.
 • Nietrzeźwi kierowcy - co jest do zrobienia / Katarzyna Parusińska. W: Świat Problemów. 2008, nr 6, s. 4-9.
 • Nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego. W: Świat Problemów. 2008, nr 6, s. 15-20.
 • Picie alkoholu i oczekiwania z tym związane a praktyki wychowawcze w rodzinach nastolatków / Katarzyna Okulicz-Kozaryn. W: Świat Problemów. 2007, nr 2/3, s. 11-20.
 • Pierwsze kroki ku trzeźwości... / Ślimak [pseud.]. W: Świat Problemów. 2008, nr 1, s. 17-19.
 • Pijaństwo nieletnich / Maria Dąbrowska-Bąk, Maciej Muskała. W: Świat Problemów. 2008, nr 7, s. 28-34.
 • Pijący pracownicy : czyj problem? / Roman Pomianowski. W: Świat Problemów. 2007, nr 5, s. 12-18.
 • Pocałunki / Tadeusz Pulcyn. W: Świat Problemów. 2008, nr 3, s. 13-17.
 • Pochwała złośnicy / Marta Rutkowska. W: Świat Problemów. 2008, nr 3, s. 25-28.
 • Podążać za potrzebami klienta / Maria Seweryńska, Cezary Biernacki ; rozm. Tadeusz Pulcyn. W: Świat Problemów. 2008, nr 4, s. 30-34.
 • Podsumowanie pierwszego etapu kampanii „Ciąża bez alkoholu” / K. Szrajnert. W: Świat Problemów. 2008, nr 3, dod. „W samorządach o problemach alkoholowych”, nr 3, s. I-III.
 • Powrót taty : ojcostwo w opowieściach leczących się alkoholików oraz ich dzieci / Dorota Dyjakon. W: Świat Problemów. 2007, nr 1, s. 16-18.
 • Praca nad pracą / Krzysztof A Wojcieszek. W: Świat Problemów. 2007, nr 5, s. 4-7.
 • Profilaktyka kompletna / Krzysztof A. Wojcieszek. W: Świat Problemów. 2007, nr 2/3, s. 10-15.
 • Profilaktyka wśród dorosłych : jak się to robi? / Aleksandra Karasowska ; rozm. Krzysztof A. Wojcieszek. W: Świat Problemów. 2007, nr 2/3, s. 21-24.
 • Przemiana jako pożądany cel treźwienia/ Dariusz Zwierzchowski. W: Świat Problemów. 2007, nr 4, s. 4-6.
 • Radość pomagania / Tadeusz Pulcyn. W: Świat Problemów. 2008, nr 3, s. 29-32.
 • Rodzina jako pierwotne środowisko profilaktyki uzależnień / Marta Wilk. W: Nauczanie Początkowe. 2007/2008, nr 2, s. 34-40.
 • Rozpoznawanie problemów alkoholowych u osób w wieku powyżej 65 lat. W: Świat Problemów. 2008, nr 2, s. 18-20.
 • Rozwiązywanie problemów alkoholowych : kierunki działań / Krzysztof Brzózka. W: Remedium. 2007, nr 6, s. 1-3.
 • Sport i inne alternatywy w profilaktyce zachowań ryzykownych młodzieży / Krzysztof Bobrowski. W: Świat Problemów. 2007, nr 6, s. 12-15.
 • Sport jako ważny element profilaktyki dzieci i młodzieży / Błażej Gawroński. W: Świat Problemów. 2007, nr 6, s. 7-11.
 • Stereotypy społeczne w postrzeganiu alkoholika a trudności emocjonalne osoby uzależnionej w leczeniu / Joanna Korona. W: Świat Problemów. 2008, nr 4, s. 17-19.
 • Sukces zaufania / Tadeusz Pulcyn. W: Świat Problemów. 2007, nr 10, s. 10-15.
 • Uszkodzenia mózgu u dzieci z FASD / Marta Komorowska. W: Remedium. 2007, nr 12, s. 6-7.
 • Ważne, żeby nie uciekać w samotność... / Eugeniusz Poloczek ; rozm. Krzysztof Wojcieszek. W: Świat Problemów. 2008, nr 1, s. 4-12.
 • Wiem dokąd pójść... / Czesiek Alkoholik [pseud.]. W: Świat Problemów. 2008, nr 1, s. 13-16.
 • Wylansujemy nowy styl / Zbigniew Kaniecki ; rozm. Tadeusz Pulcyn. W: Świat Problemów. 2008, nr 8, s. 21-26.
 • XII Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe / Tadeusz Rosa. W: Świat Problemów. 2008, nr 4, dod. „W samorządach o problemach alkoholowych”, nr 4, s. VI-VIII.
 • XII Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe / Tadeusz Rosa. W: Świat Problemów. 2008, nr 4, dod. „W samorządach o problemach alkoholowych”, nr 4, s. VI-VIII.
 • Zamieszkanie, klimat szkoły a upijanie się 15-latków / Joanna Mazur, Hanna Kołoło. W: Remedium. 2007, nr 12, s. 4-5.
 • Znów pora na zmianę / Jadwiga Fudała ; rozm. Tadeusz Pulcyn. W: Świat Problemów. 2008, nr 4, s. 4-8.