Asystent rodziny. Asystent osoby niepełnosprawnej

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała: Anetta Sienkiewicz

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIUWydawnictwa zwarte:

 • Asystent rodziny jako działanie profesjonalne na rzecz rodzin wieloproblemowych / Małgorzata Szpunar. W: Pomoc, wsparcie społeczne, poradnictwo : od teorii do praktyki / red. nauk. Magdalena Piorunek. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2014. - S. 331-354.
 • Asystent rodziny w pracy z rodzinami z wieloma problemami / Małgorzata Ciszkowska-Giedziun. W: Rodzina, młodzież, dziecko : szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej / red. nauk. Magdalena Piorunek, Joanna Kozielska, Agnieszka Skowrońska-Pućka. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014. S. 193-209.
 • Asystentura w pomocy społecznej : poradnik dla pracowników socjalnych / Anna Dunajska, Daria Dunajska, Beata Klein. - Warszawa : Verlag Dashofer, 2011.
 • Poznańskie doświadczenia asystentury rodzinnej / Agata Matysiak-Błaszczyk, Mirosława Ściupider. W: Pomoc, wsparcie społeczne, poradnictwo : od teorii do praktyki / red. nauk. Magdalena Piorunek . - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. - S. 355-372.
 • Rozwój usług asystenta osoby niepełnosprawnej w Polsce / pod red. nauk. Jerzego Rottermunda, Ilony Fajfer-Kruczek. - Kraków ; Katowice : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.
 • Wykorzystanie platformy internetowej w kształceniu przyszłych asystentów/opiekunów seniorów na przykładzie projektu Edu.Care / Małgorzata Stawiak-Ososińska, Agnieszka Szplit. W: Człowiek w przestrzeni lokalnej - dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej osób starszych / red. nauk. Alina Szczurek-Boruta, Barbara Chojnacka-Synaszko. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. - S. 168-177.


Artykuły z czasopism:

 • Asystenci rodziny w nowym systemie wsparcia / Beata Krajewska // Praca Socjalna. - 2012, nr 2, s. 102-113.
 • Asystent a system. Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej / Sławomir Lipke // Praca Socjalna. - 2014, nr 5, s. 151-156.
 • Asystent osoby z niepełnosprawnością na przykładzie Szwecji / Małgorzata Szeroczyńska // Szkoła Specjalna. - 2012, nr 1, s. 58-63.
 • Asystent rodziny – proponowane zmiany ustawowe, opinie i podejmowane działania / Izabela Krasiejko // Praca Socjalna. - 2010, nr 5, s. 3-13.
 • Asystent rodziny w roli koordynatora zespołu interdyscyplinarnego / Małgorzata Mróz, Izabela Krasiejko // Praca Socjalna. - 2011, nr 6, s. 63-75.
 • Asystent rodziny: między interwencjonizmem państwa a spolegliwym opiekuństwem – konteksty edukacyjne / Zofia Szarota // Edukacja. - 2011,
  nr 4 , s. 49-65.
 • Asystent rodziny: profesjonalista ale nie cudotwórca / Izabela Krasiejko // Praca Socjalna. - 2012, nr 4, s. 16-38.
 • Asystentura rodzin - nowa forma pracy środowiskowej / Joanna Lisota // Świat Problemów. - 2011, nr 7, dod. „W samorządach o problemach alkoholowych”, nr 7, s. I-III .
 • Czy warto inwestować w asystenturę rodzinną? / Piotr Sałustowicz. // Praca Socjalna. - 2015, nr 4, s. 115-132.
 • Modele pracy asystenta rodziny i współpracy z pracownikiem socjalnym / Barbara Kowalczyk // Praca Socjalna. - 2012, nr 4, s. 3-15.
 • Nowe role pracownika pomocy społecznej / Izabela Krasiejko // Praca Socjalna. - 2009, nr 6, s. 92-112.
 • Nowoczesne formy wsparcia rodziny: asystentura rodzin i Konferencja Grupy Rodzinnej / Izabela Krasiejko, Jarosław Przeperski // Praca Socjalna. - 2011,
  nr 2, s. 3-22.
 • Pracownicy socjalni o asystentach rodziny raz jeszcze / Małgorzata Ciczkowska-Giedziun // Praca Socjalna. - 2012, nr 1, s. 47-58.
 • Przygotowanie uniwersyteckie asystenta osoby z niesprawnością wzrokową / Joanna Konarska // Praca Socjalna. - 2012, nr 6, s. 76-81.
 • Środowiskowe formy pomocy rodzinie dziecka niepełnosprawnego / Teresa Zbyrad // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 4, s. 21-28.
 • Wnioski z rocznej współpracy asystenta rodziny z klientami / Iwona Zaraś-Wieczorek // Praca Socjalna. - 2012, nr 1, s. 47-58.
 • Wspieranie rodziny źle funkcjonującej z perspektywy asystenta rodziny i psychologa / Kinga Mickiewicz, Karolina Głogowska // Praca Socjalna. - 2013,
  nr 6, s. 96-103.