Dziecko izolowane społecznie

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2012-2018

Wyboru dokonała: Maria Buczek

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. 
 • Cud chłopak / R. J. Palacio ; z angielskiego przełożyła Maria Olejniczak-Skarsgard. - Warszawa : Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz, 2014. 
 • Cudowny chłopak / R. J. Palacio ; z angielskiego przełożyła Maria Olejniczak-Skarsgard. - Wydanie 2. - Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2018. 
 • Cudowny chłopak i ja : 3 cudowne historie / R. J. Palacio ; z angielskiego przełożyła Maria Olejniczak-Skarsgard. - Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2018. 
 • Cudowny chłopak : wszyscy jesteśmy wyjątkowi / tekst i ilustracje R. J. Palacio. -Warszawa : Wydawnictwo Albatros, 2018. 
 • Odrzucenie rówieśnicze : profilaktyka i terapia / Maria Deptuła. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. 
 • Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz. - Warszawa : Difin, 2013.

Artykuły z czasopism:

 • Dzieci izolowane i odrzucone / Małgorzata Supińska. W: Życie Szkoły. 2003, nr 2, s. 87-89 
 • Edukacja rodziców jako sposób zapobiegania wykluczaniu dziecka ze środowiska rówieśników / Maria Deptuła. W: Chowanna. 2012, t. 1(38), s. 193-205
 • Gniewni wykluczeni / Agnieszka Wilczyńska. W: Charaktery. 2015, nr 11, s. 76-79
 • Mobbing w szkole / Kaja Chojnacka. W: Remedium. 2016, nr 2, s. 10-12
 • O technice "Zgadnij, kto?" / Beata Rechnio-Kołodziej. W: Głos Nauczycielski. 2016, nr 37, s. 17
 • Okrucieństwo rodzi się ze słabości / Danuta Bula. W: Wychowawca. 2015, nr 9, s. 20-22
 • Pajacyk Pepe : zabawy i zadania do bajki psychoterapeutycznej / Gabriela Gąsienica. W: Bliżej Przedszkola. 2015, nr 6, s. 56
 • Piętno samotnego dzieciństwa : przywiązanie i praktyki rodzicielskie jako przyczyny odrzucenia dziecka przez rówieśników / Maria Deptuła. W: Chowanna. 2010, t. 1(34), s. 95-105
 • Poznaj i zrozum. Nie krzywdź / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2016, nr 40, s. 12
 • Problem przystosowania dzieci z ADHD do warunków szkolnych : (sposoby przeciwdziałania odrzuceniu i wykluczeniu społecznemu dziecka "innego" / Marta Niemiec. W: Chowanna. 2009, t. 1(32), s. 169-186
 • Przyczyny i skutki odrzucenia rówieśniczego w klasie szkolnej / Anna Korbut. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2015, nr 7, s. 20-27
 • Reakcje uczniów - świadków przemocy wobec nieakceptowanych kolegów / Agnieszka Konieczna. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2015, nr 4, s. 41-48
 • Zapobieganie wykluczeniu rówieśniczemu w gimnazjum / Małgorzata Wójcik, Anna Hełka, Beata Kozak, Marta Błońska, Anna Garbaciuk, Małgorzata Małczak. W: Edukacja. 2015, nr 3, s. 123-140
 • Zjawisko alienacji a życie szkolnej jednostki / Maciej Wierzchnicki. W: Edukacja i Dialog. 2015, nr 3/4, s. 67-70