Jąkanie – diagnoza i terapia

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1982-2017

Wyboru dokonała: Maria Buczek

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Ćwiczenia dla jąkających się i nie tylko / Monika Lubina. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016.
 • Diagnoza i terapia osób jąkających się : Warsztaty Logopedyczne, Augustów, czerwiec 1997 / Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, Polskie Towarzystwo Logopedyczne. Koło Terenowe w Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo Logopedyczne Antoni Balejko, 1997.
 • Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty : konteksty teoretyczne i praktyka / pod redakcją naukową Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej i Barbary Skałbani. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017.
 • Dzieci z zaburzeniami mowy / Barbara Sawa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990.
 • Elementy logopedii / Genowefa Demelowa. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982.
 • Głos odzyskany : poradnik dla rodziców dzieci jąkających się / Doreen Lenz olte ; rzeł. Tatiana Sokala i Joachim Ferlin. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2016.
 • Interwencja logopedyczna : zagadnienia ogólne i praktyczne / pod red. Józefa Porayskiego-Pomsty i Marii Przybysz-Piwko ; Towarzystwo Kultury Języka. Sekcja Logopedyczna. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2012.
 • Jąkanie : analiza procesu komunikacji słownej / Jolanta Góral-Półrola. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016.
 • Jąkanie : diagnoza, terapia, program / Mieczysław Chęciek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.
 • Jąkanie : skuteczne techniki płynnego mówienia : TPM i TDSM w Zmodyfikowanym Programie Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się. Cz. 2 /
 • Mieczysław Chęciek, Elżbieta Bijak, Dorota Kamińska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014.
 • Jąkanie / Zbigniew Tarkowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.
 • Jąkanie / Zbigniew Tarkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.
 • Jąkanie a trema / Jerzy Kałużyński. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971.
 • Jąkanie to nie wyrok! : poradnik dla rodziców dzieci jąkających się / Anna Szerszeńska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.
 • Jąkanie wczesnodziecięce / Zbigniew Tarkowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.
 • Logopedia - pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. 2, Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i osób dorosłych / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej ; Uniwersytet Opolski. - Wyd. 2 zm. i poszerz. Opole : Wydawnictwo UO, 2003.
 • Logopedia : standardy postępowania logopedycznego : podręcznik akademicki / redakcja naukowa Stanisław Grabias, Jolanta Panasiuk, Tomasz Woźniak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015.
 • Logopedia : teoria zaburzeń mowy / red. nauk. Stanisław Grabias, Marek Kurkowski. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2012.
 • Logopedia : wybrane aspekty historii, teorii i praktyki / redakcja naukowa Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016.
 • Logopedia / Irena Styczek. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.
 • Medycyna w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie : trzy drogi - jeden cel / red. nauk. Jacek Jarosław Błeszyński. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", cop. 2013.
 • Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki / red. nauk. Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015.
 • Mówię płynnie : ćwiczenia do terapii jąkania / Iweta Kozłowska ; [skład i opracowanie graficzne Sandra Dudek]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017.
 • Mówię płynnie : ćwiczenia do terapii jąkania / Iweta Kozłowska ; [skład i opracowanie graficzne Sandra Dudek]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017.
 • Niepłynność mowy w jąkaniu / Mariola Sidor ; Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej. Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.
 • Patologia mowy / redakcja naukowa Zbigniew Tarkowski. - Gdańsk : Harmonia Uniwersalis, 2017.
 • Pomówmy o zacinaniu / Renée Byrne ; z ang. przeł. Tomasz Zaleski. -Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1989.
 • Porozmawiajmy o jąkaniu się : odpowiedzi na listy / Antoni Balejko. - Białystok :Wydawnictwo Logopedyczne, 1997.
 • Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym : podejście interakcyjne rodzic - dziecko - Palin PCI / Elaine Kelman, Alison Nicholas ; przekł. Małgorzata Kądzioła. - Gdańsk : Harmonia Universalis, cop. 2012.
 • Problemy badawcze i diagnostyczne w logopedii / pod redakcją Ireny Jaros i Renaty Gliwy. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.
 • Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej. T. 1 / pod red. Katarzyny Węsierskiej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012.
 • Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym : podręcznik dla logopedów / Carl W. Dell Jr. ; przekł. z jęz. ang. Lucyna Jankowska-Szafarska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.
 • Trudności w uczeniu się i zaburzenia zachowania występujące u małych dzieci / pod redakcją Anny Mikler-Chwastek. - Warszawa : Difin, 2017.
 • Trudności w uczeniu się i zaburzenia zachowania występujące u małych dzieci / pod redakcją Anny Mikler-Chwastek. - Warszawa : Difin, 2017.
 • Wczesna interwencja w logopedii / redakcja naukowa: Jacek J. Błeszynski, Ditta Baczała ; [recenzja: Tadeusz Gałkowski]. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015.
 • Wprowadzenie do logopedii / Grażyna Gunia, Viktor Lechta. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.
 • Wspomaganie płynności mowy dziecka - profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego : program logopedyczny / Dorota Kamińska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006.
 • Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej / redakcja naukowa Danuta Pluta-Wojciechowska, Barbara Sambor. - Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2017.
 • Wybrane problemy logopedyczne / Jadwiga Ewa Nowak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Wyd. 3. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1993.
 • Z logopedią na ty : podręczny słownik logopedyczny / Ewa Małgorzata Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005.
 • Zaburzenia komunikacji pisemnej / redakcja naukowa: Aneta Domagała, Urszula Mirecka. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017.

Artykuły z czasopism:

 • Badanie rozpowszechnienia zaburzeń płynności mowy i profilaktyka jąkania w środowisku dzieci w wieku przedszkolnym / Katarzyna Węsierska. W: Wychowanie na co Dzień. 2013, nr 4/5, s. 3-7.
 • Comparison of attitudes towards stuttering among Polish and English university students / Marta Węsierska, Kenneth O. St. Louis. W: Chowanna. 2014, t. 1 (42), s. 263-284.
 • Jak się jak się jąka mózg / Szczepan Grzybowski. W: Charaktery. 2011, nr 2, s. 62-64.
 • Jąkanie jako jedna z podstawowych wad wymowy / Celestyna Grzywniak. W: Życie Szkoły. 2000, nr 9, s. 539-542.
 • Nowe techniki płynnego mówienia / Julie Cohen. W: Charaktery. 2014, nr 12, s. 48-51.
 • O zaletach grupowej terapii osób jąkających się na turnusach rehabilitacyjnych / Róża Sobocińska. W: Wychowanie na co Dzień. 2009, nr 12, s. 15-18.
 • Profilaktyka i terapia jąkania / Joanna Tomczyk. W: Życie Szkoły. 2004, nr 6, s. 9- 14.
 • Specjalistyczne programy komputerowe / Henryk Kraszkiewicz. W: Wszystko dla Szkoły. 2010, nr 7/8, s. 16-17.
 • Studium przypadku dziecka jąkającego się z wadą rozszczepową twarzy / Agnieszka Wątorek. W: Rewalidacja. 2008, nr 2, s. 67-79.
 • Wspieranie uczniów jąkających się / Natalia Maria Ruman. W: Katecheta. 2015, nr 1, s. 72-77.