Kultura chrześcijańska

Zestawienie bibliograficzne w wyborze
Wyboru dokonał: Krzysztof Czyż

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE  PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU


Wydawnictwa zwarte

 • Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Seria 3, Język, literatura, kultura, historia. T. 1, Chrześcijaństwo w literaturze i języku / pod redakcją Zofii Abramowicz, Krzysztofa Korotkicha. - Białystok : Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Filologii Polskiej, 2016. 75560czyt.
 • Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Seria 3, Język, literatura, kultura, historia. T. 2, Chrześcijaństwo w kulturze, sztuce i historii / pod redakcją Zofii Abramowicz, Krzysztofa Korotkicha. - Białystok : Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej : Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Filologii Polskiej, 2016. 75561czyt.
 • Chrześcijańskie inspiracje w pedagogice / red. nauk. Janina Kostkiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011. 74053czyt.
 • Chrześcijaństwo : święci, zakony, sanktuaria / [red. nacz. Bartłomiej Kaczorowski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. 63485 czyt.
 • Chrześcijaństwo / Jan Wierusz Kowalski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. 51595czyt.
 • Chrześcijaństwo u schyłku starożytności : studia źródłoznawcze. T. 2 / pod red. Tomasza Derdy, Ewy Wipszyckiej ; [aut. t. Paweł Janiszewski et al.]. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1999. 57541czyt.
 • Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II : na podstawie Jego encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień / Tomasz Bilicki. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. 61308czyt.
 • Edukacja, wartości, kontrowersje / redakcja naukowa Szymon Dąbrowski, Małgorzata Obrycka. - Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017. 76361czyt.
 • Kultura polska w procesie przemian / Leon Dyczewski. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL. Wydawnictwo, 1995. 6634"D"czyt.
 • Sen srebrny Salomei : romans dramatyczny w pięciu aktach / Juliusz Słowacki. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. 55582
 • Symbolika chrześcijańska / John Baldock. - Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 1994. 20080(b)czyt.
 • Świat symboliki chrześcijańskiej / Dorothea Forstner. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Pax", 1990. 54083czyt.
 • W duchu dialogu : (rozważania o kulturze) / Zygmunt Lichniak. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Pax", 1981. 5655(b)
 • Wczesne chrześcijaństwo I-X wiek / Jan Wierusz Kowalski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985. 10117(b)czyt.
 • Wiara i kultura : dokumenty, przemówienia, homilie / Jan Paweł II ; wybór tekstów i oprac. red. Marian Radwan, Stefan Wylężek, Teresa Gorzkula. - Rzym : Lublin : Fundacja Jana Pawła II. Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej ; Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1988. 14691(b)
 • Wychowanie chrześcijańskie : między tradycją a współczesnością / Alina Rynio. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. 63551czyt.
 • Z mojego ćwierćwiecza / Zygmunt Lichniak. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Pax", 1972. 22676
 • Zarys religioznawstwa : praca zbiorowa / aut. Józef Borgosz [et al.] ; pod red. Józefa Kellera. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1988. 51227czyt.

Artykuły z czasopism

 • Chrześcijaństwo jest Dobrą Nowiną ! : poszukiwanie "zagubionej perły" istotą chrześcijaństwa / Paweł Nawalaniec. W: Katecheta. 2001, nr 7/8, s. 66-69.
 • Chrześcijaństwo wobec zmiany : przypadek reformacji / Maciej Ptaszyński. W: Kwartalnik Historyczny. 2015, nr 4, s. 825-832.
 • Co mnie uwiera / Stanisław Krajewski. W: Znak. 2015, nr 4, s. 18-23.
 • Co to znaczy współpracować z łaską, aby osiągnąć zbawienie ? / Dariusz Kowalczyk. W: Katecheta. 2002, nr 6, s. 30-31.
 • Czy można być wierzącym, ale nie praktykującym ? / Rafał Misiak. W: Katecheta. 2000, nr 2, s. 51-56.
 • Homo fundamentalis / Bartosz Brożek, Mateusz Hohol. W: Znak. 2016, nr 2, s. 62-69.
 • Które święta powinny być dla chrześcijanina ważniejsze : Boże Narodzenie czy Wielkanoc ? / Dariusz Kowalczyk. W: Katecheta. 2000, nr 12, s. 42.
 • Nic innego się w życiu nie liczy / Grzegorz Ryś ; rozmowę przeprowadzili Dominika Kozłowska, Mateusz Burzyk. W: Znak. 2015, nr 6, s. 34-41.
 • O szczęściu, rozkoszy i dobrym życiu / Grzegorz Strzelczyk ; rozmowę przeprowadził Jerzy Vetulani. W: Znak. 2016, nr 6, s. 72-77.
 • Pedagogika pragnień i aspiracji / Marek Dziewiecki. W: Katecheta. 2001, nr 5, s. 11-16.
 • Polska łączy Zachód ze Wschodem / Jim Caviezel ; rozmawiał Łukasz Adamski. W: wSieci. 2017, nr 15, s. 22-25.
 • Rekolekcje narodowe / Marta Duch-Dyngosz. W: Znak. 2015, nr 4, s. 8-17.
 • Rola chrześcijaństwa w procesie narodzin i integracji państwa polskiego oraz włączenia Polski w orbitę cywilizacji zachodnioeuropejskiej / Kazimierz Maliszewski. W: Kwartalnik Historyczny. 2015, nr 4, s. 807-815.
 • Wielkie religie świata - judaizm, chrześcijaństwo, islam : scenariusz 4-godzinnego cyklu zajęć z zakresu wiedzy o kulturze dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Michał Zielonka. W: Wszystko dla Szkoły. 2011, nr 4, s. 24.
 • XVIII Dni Kultury Chrześcijańskiej w Książnicy Zamojskiej / Danuta R. Kawałko. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2012, nr 4, s. 102-103.