Autorytet

Wyboru dokonał(a) : mgr Barbara Mazurek

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU
                                                                                                            

WYDAWNICTWA ZWARTE

 • Autorytet w nauce : pod red. Pawła Rybickiego i Janusza Goćkowskiego ; Polska Akademia Nauk, Komitet Naukoznawstwa. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980.
 • Autorytet nauczyciela / Iwona Jazukiewicz. Kraków : Oficyna Wydawnicza"Impuls", 1999.Autorytety świata uczonych / Janusz Goćkowski. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984.
 • Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie / John Robertson ; tł. Krzysztof Kruszewski. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.
 • Media i władza / Krystyna Czuba. Warszawa : "Soli Deo", 1996.
 • Metoda poznawania autorytetu nauczyciela szkoły zawodowej / Kazimierz Czarnecki, Erwin Gondzik, Helena Hrapkiewicz ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego w Warszawie. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej. Warszawa ; Bielsko-Biała : Instytut Kształcenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego. Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1988.
 • Zaistnieć w społeczeństwie / Charles Derber ; przekł. Monika Gajdzińska. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002

                                                                                                          

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 • Autorytet w edukacji i wychowaniu : zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Trojan. Wszystko dla Szkoły. 2008, nr 5, s. 18-19.
 • Autorytet i rozsądek / Leszek Wójcik. Wychowawca. 2006, nr 10, s. 25
 • Autorytet jako nakaz i autorytet jako wezwanie : proces wychowania według Henri Bergsona / Piotr Kostyło.Forum Oświatowe. 2006, nr 2, s. 47-71.
 • Autorytet jest zawsze relacją / Maria Dudzikowa ; rozm. Jolanta Białek. Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 3-11.
 • Autorytet nauczyciela : kryzys czy nowa jakość / Elżbieta Skonieczka. Życie Szkoły. - [R.] 61, nr 8 (2006), s. 42-46.
 • Autorytet rodzicielski / Iwona Grochulska. Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 8, s. 20-21.
 • Katech)etyka nauczyciela / Anna Wileczek. Język Polski w Gimnazjum. - R. 11, nr1 (2009/2010), s. 104-108.
 • Nauczyciel w oczach gimnazjalistów / Łucja Rokita. Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 9,s. 58-59.
 • O autorytetach / oprac. MAG. Remedium. - 2010, nr 4, s. 20.
 • Wzory osobowe licealistów / Joanna Arabczyk. Nowa Szkoła. 2008, nr 1, s. 38-47