Feminizm

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1988-2017
Wyboru dokonał(a) : Anetta Sienkiewicz


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Bunt długich spódnic / George Bidwell ; przekł. [z rps. ang.] Anna Bidwell. - Wyd. 2. - Katowice : Wydawnictwo "Śląsk", 1988. 50953
 • Demokracja wobec różnicy : multikulturalizm i feminizm w perspektywie polityki uznania / Monika Bobako. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2010. 66015
 • Działaczki społeczne, feministki, obywatelki... : samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym) / red. Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc. - Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2008. 64714 czyt.
 • Feminizm / June Hannam ; przeł. Agnieszka Kaflińska. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2010. 66702
 • Feminizm / red. Maria Marczewska-Rytko, Dorota Maj, Marcin Pomarański. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. 73385 czyt.
 • Kobiety w literaturze / Magdalena Goik. - Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2009. 65336
 • Kobiety, feminizm, demokracja : wybrane zagadnienia z seminarium IFiS PAN z lat 2001-2009 / pod red. Bogusławy Budrowskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2009. 66788
 • Kontrakt płci / Carole Pateman ; przeł. Jarosław Mikos ; wstęp do pols. wyd. Ewa Majewska. - Warszawa : Czarna Owca, 2014. 71189
 • Myśl feministyczna : wprowadzenie / Rosemarie Putnam Tong ; przeł. Jarosław Mikos, Bożena Umińska ; przekł. przejrz. Magdalena Środa. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. 60668 czyt.
 • Nowa psychologia kobiety : [podejście feministyczne] / Ellyn Kaschack ; przekł. [z ang.] Jadwiga Węgrodzka. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001. 59029, 60806
 • Nowe ruchy społeczne : niepokoje i nadzieje współczesnych społeczeństw / Grażyna Ulicka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. 20333(b)
 • Polskie singielki : płeć kulturowa, feminizm, ponowoczesność, Internet / Katarzyna Lidia Kuklińska. - Warszawa : Difin, 2012. 74043
 • Telepłeć : gender w telewizji doby globalizacji / Anna Nacher. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008. 64203
 • Wpływowe kobiety Drugiej Rzeczypospolitej / Sławomir Koper. - Warszawa : Bellona, cop. 2013. 74914

Artykuły z czasopism:

 • Barbarzyńca, klasyk i... feministka: Jak płeć problematyzuje dyskusje o tradycji literackiej? / Monika Świerkosz. W: Ruch Literacki. 2015, nr 2, s. 205-218
 • Bo kobiety nie są już kobietami / Grzegorz Górny. W: W Sieci. - 2013, nr 3, s. 62-63
 • Czy współczesna demokracja winna jest kobietom parytet ? / Magdalena Grabowska. W: Kultura i Społeczeństwo. - 2001, nr 2, s. 205-209
 • Dwa monologi: feministyczna "kobiecość" i ewolucjonistyczna "samczość" : analiza dwóch paradygmatów badania płciowości / Kamil Łuczaj. W: Kultura i Społeczeństwo. 2014, nr 1, s. 21-39
 • Dyskurs feministyczny w kobiecej prasie jidysz w Polsce / Joanna Lisek. W: Pamiętnik Literacki. 2008, nr 4, s. 61-77
 • Eliza Orzeszkowa - kobieta wyemancypowana / Jolanta Sikorska-Kulesza. W: Mówią Wieki. 2011, nr 3, s. 40-43
 • Emocje, kultury, teksty : perspektywy antropologiczne / Waldemar Kuligowski. W: Kultura i Społeczeństwo. - 2006, nr 1/2, s. 55-78
 • Feministki w habitach : uwagi na marginesie sporu Kurii Rzymskiej z siostrami z USA / Józef Majewski. W: Znak. - 2015, nr 7/8, s. 61-71 
 • Feministyczne stawanie się dzieckiem : utopia czy przyszłość? / Monika Rogowska-Stangret. W: Etyka. 2016, nr 45, s. 88-98
 • Feminizacja nie jest feminizmem / Piotr Skuza. W: Chowanna. 2006, t. 1(26), s. 201-206
 • Feminizm a fenomenologia : kontekście poszukiwania albo konstruowania kobiecej tożsamości / Marzena Adamiak. W: Etyka. 2016, nr 45, s. 62-72
 • Feminizm albo zdrowie / Paweł Łepkowski. W: Najwyższy Czas! : pismo konserwatywno-liberalne. 2012, nr 46, s. XXVIII-XXX
 • Feminizm i psychologia / Alice Eagly. W: Charaktery. 2014, nr 12, s. 76-77
 • Feminizm jako nowa perspektywa badawcza w pedagogice społecznej / Elżbieta Górnikowska-Zwolak. W: Edukacja. - 2001, nr 1, s. 18-28
 • Feminizm nie tylko dla kobiet / Eva Illouz ; rozm. przepr. Mateusz Burzyk. W: Znak. 2015, nr 10, s. 6-12
 • Feminizm rodzimy i z importu/ Adam Wielomski. W: Najwyższy Czas! : pismo konserwatywno-liberalne. 2017, nr 3, s. LXIV
 • Feminizm wczoraj i dziś, czyli wydawnictwa poświęcone kobiecie / Radosław Biskup. W: Wiadomości Historyczne. 2006, nr 4, s. 48-52
 • Feminizm wobec "kresu oświecenia" / Joanna Bator. W: Kultura i Społeczeństwo. - 2001, nr 2, s. 4-20
 • Genderowe aspekty Przedwiośnia / Milena Matuszewska. W: Polonistyka. 2011, nr 6, s. 18-23
 • Istota i znaczenie macierzyństwa w tradycji psychoanalizy feministycznej / Joanna Ostrouch-Kowalska. W: Forum Oświatowe. 2002, nr 2, s. 39-46
 • Kobiecość i męskość jako kategorie społeczno-kulturowe w studiach feministycznych - recenzja / Monika Węgierek-Darman. W: Kwartalnik Pedagogiczny. - 1996, nr 1, s. 178-183
 • Kobiecość odzyskana? : pomiędzy "sex" a "gender" i esencją a konstruktem czyli historia zgubnych dualizmów / Magdalena Małecka. W: Kwartalnik Filozoficzny. 2014, z. 3, s. 89-106
 • Kobieta i tekst. O krytyce feministycznej słów kilka / Bernadetta Darska.W: Polonistyka . 2013, nr 1, s. 39-41
 • Kobiety - ofiary feminizmu / Grzegorz Strzemecki. W: wSieci. 2016, nr 25, s. 64-65
 • Kobiety i feministki / Ewa Malinowska. W: Kultura i Społeczeństwo. 2001, nr 2, s. 21-38
 • Lewica freudowska a ideologia ruchów feministycznych / Piotr Szałek. W: Kultura i Społeczeństwo. - 2001, nr 2, s. 57-72
 • Manifest córki / Marcin Wikło. W: wSieci. - 2014, nr 6, s. 44-45
 • Manify i prasa : wizerunki ruchu feministycznego w polskich mediach / Katarzyna Rosner. W: Kultura i Społeczeństwo. 2008, nr 3, s. 3-15
 • Meandry biologii płci : badania feministyczne poza podziałem na sex i gender / Aleksandra Derra. W: Teksty Drugie. 2017, nr 4, s. 13-35
 • Nieswoim głosem : widmo spirytyzmu krąży nad feminizmem / Katarzyna Czeczot. W: Teksty Drugie. 2016, nr 2, s. 343-362
 • O kobietach i matkach : Elisabeth Badinter o kryzysie kobiecej tożsamości / Natalia Anna Michna. W: Kwartalnik Filozoficzny. 2014, z. 3, s. 133-154
 • Obiektywność spleciona z męskością, czyli o języku nauki z perspektywy feministycznej / Aleksandra Derra. W: Teksty Drugie. - 2011, nr 4, s. 49-68
 • Od krytyki kultury do walki o prawa związkowe : przemiana ruchu feministycznego w Polsce w latach 2006-2007 / Joanna Erbel. W: Kultura
  i Społeczeństwo. 2008, nr 3, s. 17-33
 • Od różnicy do etyki różnicy : feministyczna filozofia Luce Irigaray / Olga Cielemęcka. W: Etyka. 2016, nr 45, s. 73-87
 • Odzyskiwanie ciała. Problem kobiecej tożsamości na przykładzie literatury polskiej i rosyjskiej / Urszula Chowaniec. W : Ruch Literacki. 2008, nr 4/5, s. 502-516
 • Organizacja procesu edukacji : postulaty feminologiczne / Elżbieta Górnikowska-Zwolak. W: Edukacja. - 2013, nr 5, s. 105-118
 • Postkolonialne rekonfiguracje. Feminizm, religia, postsekularyzm / Monika Bobako. W: Przegląd Humanistyczny. - 2015, nr 2, s. 127-137
 • Prawa kobiet i europejski kryzys multikulturalizmu / Barbara Pasamonik. W: Kultura i Społeczeństwo. 2013, nr 3, s. 3-25
 • Przemoc wobec kobiet wpisana w islam / Marek Jan Chodakiewicz. W: Najwyższy Czas! : pismo konserwatywno-liberalne. 2017, nr 10, s. XLII-XLIII
 • Przestrzeń w filozoficznej refleksji feministycznej / Monika Świerkosz. W: Teksty Drugie. 2011, nr 4, s. 86-104
 • Puszczalskie, brzydkie i samolubne / Karolina Sulej. W: Znak. 2015, nr 10, s. 13-19
 • Rozdroża emancypacji w perspektywie (post)feminizmu : fragment / Mieczysław Gałaś. W: Edukacja. - 2001, nr 1, s. 29-44
 • Skandalistka feministka : dla niej żadne tabu nie istnieje / Maja Narbutt. W: wSieci. - 2013, nr 11, s. 41-42
 • Sprawa równouprawnienia kobiet - przypadek polski / Sandra Tomczak.W: Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie. 2017, nr 3, s. 20-23
 • Sukienka w sprawie / Anna Marchewka. W: Znak. - 2016, nr 11, s. 100-105
 • Sukienka, która (nie) straszy / Maciej Duda ; rozm. przepr. Monika Świerkosz. W: Znak. 2015, nr 10, s. 20-25
 • Totalnie nie dziewczyńskość / Gosia Herba. W: Znak. - 2017, nr 6, s. 96-97
 • Uniesienia i potknięcia filozofii podmiotu : projektowanie stanowisk feministycznych poza założeniami esencjalizmu / Ewa Bińczyk. W: Teksty Drugie. - 2011, nr 4, s. 69-85
 • Virtus, czyli o emancypacji według Marii Konopnickiej / Magdalena Gawin. W: Wiedza i Życie. - 2012, nr 1, s. 56-61
  Wbrew naturze i kulturze / Konrad Kołodziejski. W: wSieci. 2017, nr 10,
  s. 34-35
 • Wokół kwestii kobiecej : początki ruchu emancypacyjnego i feministycznego / Katarzyna Sierakowska. W: Mówią Wieki. - 2011, nr 3, s. 52-55
 • Wybrane etyczno-polityczne propozycje współczesnego feminizmu globalnego / Ewa Hyży. W: Etyka. 2016, nr 45, s. 16-36
 • Wyroki feministek : "Seksmisja" zagrożona / Piotr Zaremba. W: Sieci Prawdy. 2017, nr 39, s. 44-45
 • Zza zasłony / Beata Kowalska. W: Znak. - 2017, nr 2, s. 14-21