Gustaw Herling-Grudziński – bibliografia podmiotowo-przedmiotowa

Zestawienie bibliograficzne w wyborze: za lata 1990-2017

Wyboru dokonał(a) : Barbara Kądziołka


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte

 • Dziennik pisany nocą 1971-1972 / Gustaw Herling-Grudziński ; wstęp Krzysztof Pomian. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1995.
 • Dziennik pisany nocą 1973-1979 / Gustaw Herling-Grudziński ; [posł., nota o aut. Zdzisław Kudelski]. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1995.
 • Dziennik pisany nocą 1980-1983 / Gustaw Herling-Grudziński ; [posł. i nota o aut. Zdzisław Kudelski]. -
  Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1996.
 • Dziennik pisany nocą 1984-1988. [T. 1] / Gustaw Herling-Grudziński. - [Warszawa] : "Plejada", [1990]
 • Dziennik pisany nocą 1984-1988. [T. 2] / Gustaw Herling-Grudziński. - [Warszawa] : "Plejada", [1990].
 • Dziennik pisany nocą 1989-1992 / Gustaw Herling-Grudziński. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza
  "Czytelnik", 1993.
 • Gustaw Herling-Grudziński : bibliografia podmiotowa i przedmiotowa w wyborze / oprac. Maria M. Siuda ; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Kielce. Wydział Informacyjno-Bibliograficzny. - Kielce : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 1991.
 • Gustaw Herling Grudziński Inny świat oraz Opowiadania - Wieża, Most, Drugie Przyjście / oprac. Zofia Lipiec. - Radom : Oficyna Wydawnicza "Ston I", cop. 1994.
 • Herling-Grudziński i krytycy : antologia tekstów / wybór i oprac. Zdzisław Kudelski. - [Warszawa] : "Presspublica" ; Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997.
 • Inny świat : zapiski sowieckie / Gustaw Herling-Grudziński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2006.
 • "Lagry i łagry" : problematyka obozowa w IV klasie L.O. [Liceum Ogólnokształcącego] (Tadeusz Borowski, Gustaw Herling-Grudziński, Aleksander Sołżenicyn) / Wojciech Kajtoch. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Text", 1994.
 • Najkrótszy przewodnik po sobie samym / Gustaw Herling-Grudziński ; oprac. i przygot. tekstu do druku Włodzimierz Bolecki. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2000.
 • O Gustawie Herlingu-Grudzińskim : materiały z sesji. [Cz. 2], [Materiały z sesji naukowej Pisarstwo Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Kielce-Opatów, 30 maja - 1 czerwca 1994] / pod red. Ireny Furnal ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Filologii Polskiej. - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna. Insytut Filologii Polskiej, 1995.
 • Opowiadania zebrane / Gustaw Herling-Grudziński ; [oprac. Zdzisław Kudelski]. - Poznań : "W Drodze",
  1991.
 • Poetyka opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego : autentyzm, dyskursywność, paraboliczność / Arkadiusz Morawiec. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2000.
 • Skrzydła ołtarza : opowiadania / Gustaw Herling-Grudziński ; [posł. i nota o aut. Zdzisław Kudelski]. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1995.
 • Sześć medalionów i Srebrna Szkatułka / Gustaw Herling-Grudziński ; [aut. reprodukcji Piotr Maciuk, Andrzej Świetlik]. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1994.
 • "Światy" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego : opowiadania / Feliks Tomaszewski. - Gdańsk : Wydawnictwo
  Marek Rożak, 1994.
 • Upiory rewolucji / Gustaw Herling Grudziński ; zebrał i oprac. Zdzisław Kudelski. - Lublin : "Fis", 1992.
 • Wiek biblijny i śmierć : czekając na czarny obłok / Gustaw Herling-Grudziński ; oprac. i posł. opatrzył Włodzimierz Bolecki. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2007.
 • Żywi i umarli : szkice literackie / Gustaw Herling-Grudziński. - Lublin : "Fis", [1991].

  WYDAWNICTWA CIĄGŁE

 • Być jak Leonardo Sciascia : Gustaw Herling-Grudziński i sycylijskie obsesje / Magdalena Śniedziewska. W: Pamiętnik Literacki. 2017, z. 4, s. 87-103
 • Człowiek wobec próby wiary : Gustaw Herling-Grudziński Ofiarowanie / Paulina Węglewska. W: Polonistyka. - R. 12, nr 5 (2009), s. 47-51
 • "Don Ildebrando" w świetle "iettatury" : próba interpretacji etnologicznej opowiadania Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Agata Przybylska. W: Teksty Drugie. 2011, nr 1/2, s. 289-312
 • Epifania konewki według Miłosza / Magdalena Śniedziewska. W: Polonistyka. 2011, nr 5, s. 38-42
 • Gustaw Herling-Grudziński, „Inny świat”, Tadeusz Borowski, „Opowiadania”, Hanna Krall, „Zdążyć przed Panem Bogiem” / Anna Wojtasiak. W: Cogito. 2006, nr 7 , s. 86-91
 • Gustaw Herling-Grudziński i Tymon Terlecki / Nina Taylor-Terlecka. W: Arcana. 2016, nr 1/2, s. 177-198
 • Gustaw Herling-Grudziński o pisarzach rosyjskich doby totalitaryzmu : ("Dziennik pisany nocą") / Patrycja Spytek. W: Przegląd Humanistyczny. - 2008, nr 4, s. 29-37
 • Gustaw z Innego świata / Dominika Zasłona. W: Cogito. - 2006, nr 17 , s. 48-49
 • Herling-Grudziński i dzieła sztuki / Aleksandra Dębska-Kossakowska. W: Przegląd Humanistyczny. - 2007, nr 5, s. 23-41
 • Herling-Grudziński i neoawangarda / Aleksandra Dębska-Kossakowska. W: Przegląd Humanistyczny. - 2008, nr 4, s. 17-27
 • Herling-Grudziński przed lustrem / Piotr Kępiński. W: Twórczość. 2019, nr 2, s. 111-113
 • „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. W: Cogito. 2009, nr 25 , s. 31
 • Monolog niewypowiedziany / Grzegorz Bogdał. W: Tygodnik Powszechny. 2018, nr 26, s. 66-69
 • Nowoczesność i wygnanie / Tomasz Wójcik. W: Pamiętnik Literacki. 2016, z. 1, s. 230-232
 • O listach do redaktorów "Wiadomości" / Maciej Urbanowski. W: Arcana. 2016, nr 1/2, s. 264-271
 • Pamiętajmy o patronach / Krzysztof Trzciński. W: Głos Nauczycielski. 2019, nr 1/2, s. 5
 • Paryż Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Aleksandra Dębska-Kossakowska. W: Przegląd Humanistyczny. -
  2012, nr 6, s. 51-59
 • Poddana „dławiącej nienawiści”? : Rosja Beaty Obertyńskiej / Tadeusz Sucharski. W: Pamiętnik Literacki. 2006, nr 2, s. 31-50
 • "Rozdmuchać w stygnącym popiele własnego życia wysoki płomień" - dojrzewanie w łagrze / Aleksandra Francuz. W: Język Polski w Liceum. 2015/2016, nr 2, s. 82-93
 • Ucieczka z Jasnej Polany w literaturze polskiej / Maciej Jaworski. W: Pamiętnik Literacki. 2014, z. 1, s. 25-44
 • Warsztaty słowa : temat: Metafizyka czy fizyka świata?. O jednym wierszu Mariusza Grzebalskiego / Jakub Pstrąg. W: Polonistyka . - 2015, nr 6, s. 44-47
 • II wojna światowa / oprac. Joanna Wysłowska W: Cogito. 2009, nr 4, s. 52
 • Włochy były jego drugą ojczyzną / Alina Kochańczyk. W: Akcent (Lublin). 2015, nr 3, s. 32-39
 • Współczesność. W: Cogito. 2006, nr 8, s. 60-73
 • Związki Wiktora Weintrauba z „Kulturą” w czasach rzymskich w świetle jego korespondencji z Jerzym Giedroyciem i Gustawem Herlingiem-Grudzińskim / Urszula Klatka. W: Ruch Literacki. - R. 49, nr 1 (2008), s. 101-111