Lęki i stres w szkole

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonał: Dariusz Kapitan

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte

 • Dzieci a stres : istota zagadnienia / Rosemarie Portmann ; [przekł. Ewa Martyna]. Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2007.
 • Lęk i fobie nastolatków : jak pomóc dzieciom przezwyciężyć napady paniki / SaraG. Mattis, Thomas H. Ollendick ; przekł. Ewa Zaremba-Popławska. - Gdańsk :
  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 • Lęk i zamartwianie się u nastolatków : poradnik z ćwiczeniami / Lisa M. Schab ;tłumaczenie Beata Radwan. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,2017.
 • Lęk u dzieci : poradnik z ćwiczeniami / Ronald M. Rapee , Ann Wignall, Susan H.Spence, Vanessa Cobham, Heidi Lyneham ; tłumaczenie Patrycja Zarawska. -
  Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017.
 • Mamo, boję się szkoły / Giovanna Ramera ; il. Cristiana Pietta ; wprow. Maria Teresa Zattoni ; tł. Ryszard Zajączkowski ; konsultacja merytor. Maria Molicka. -
  Kraków : WAM, cop. 2007.
 • Radzenie sobie ze stresem społecznie nieprzystosowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Małgorzata Kiedrowska. - Lublin : Wydawnictwo
  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.
 • Stres w środowisku edukacyjnym młodzieży / Stanisław Korczyński. - Warszawa : Difin, 2015.
 • Sytuacje stresowe w środowisku szkolnym i rodzinnym : materiały z konferencji / pod red. Mieczysława Lejmana ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława
  Spasowskiego. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie. -Częstochowa : Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego.
  Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1987.
 • Szkoła : konflikt podmiotów? / pod red. Inetty Nowosad, Klaudii Pietrań, MirosławaJ. Szymańskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016.
 • Szkoła bez stresu! / Vera F. Birkenbihl ; [tł. Maria Lubaczewska]. - Katowice : Dom
  Wydawniczo-Księgarski "Kos", 1999.

Artykuły z czasopism

 • Nasz wróg stres / Karolina Oleksa. W: Życie Szkoły. - 2017, nr 2, s. 24-27.
 • Stres i trudności szkolne / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. - 2013, nr 11,s. 13.
 • Aby stresu było mniej / Barbara Jacennik, Joanna Szczepańska. W: Psychologia w Szkole. 2007, nr 3, s. 89-96.
 • Fobia szkolna - analiza zjawiska / Małgorzata Kuśpit. W: Remedium. 2016, nr 3, s.19-21
 • Fobia szkolna a postawy rodzicielskie / Sonia Wawrzyniak. W: Wychowanie na coDzień. 2014, nr 2, s. 21-24.
 • Metoda małych kroków / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2018, nr 21, s.12.
 • Nerwice szkolne / Irena Namysłowska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.1998, nr 5, s. 7-10.
 • Nie tylko depresja / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 10, s. 11.
 • O dylematach matki / Małgorzata Nowak. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 11, s. 62.
 • Oczekiwania i obawy pierwszoklasistów / Eugenia Mandal. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1997, nr 7, s. 25-27.
 • Osłabić lęk, przełamać samotność / Marzena Sekutowska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1997, nr 7, s. 28-29.
 • Oswoić stres. Ale jak? / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2018, nr 20, s.14 .
 • Poziom stresu w szkole a fantazje i poziom samooceny / Patryk Lisikiewicz. W: Kwartalnik Edukacyjny. - 2016, nr 1, s. 53-60.
 • Przegląd dziecięcych stresów szkolnych / Małgorzata Łoskot. W: Biologia w Szkolez Przyrodą. 2018, nr 3, s. 30-32.
 • Stres nasz powszedni / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. - 2013, nr 12, s.11.
 • Stres szkolny - skala problemu i jego symptomatologia w postrzeganiu uczniów :doniesienia z badań / Małgorzata Półtorak. W: Problemy Opiekuńczo
  Wychowawcze. 2018, nr 2, s. 47-58.
 • Stres w środowisku edukacyjnym dzieci i młodzieży / Stanisław Korczyński. W:Remedium. 2015, nr 3, s. 1-4.
 • Uczeń i stres / Małgorzata Mularska. W: Lider. 2002, nr 1, s. 9-10.
 • W służbie Wielkiego Zadania / Tomasz Kozłowski. W: Dyrektor Szkoły. 2016, nr 4,s. 68.
 • Wpław przez reformę / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 12, s.10.
 • Wyczerpani od urodzenia / Michael Schulte-Markwort ; rozm. przepr. Andrzej Lipiński. W: Charaktery. 2016, nr 12, s. 60-64.