Biblioteczka dobrego nauczyciela

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonały Aleksandra Kopczyńska i Joanna Raczyńska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

Wydawnictwa zwarte:

 • BADZIUKIEWICZ, Beata. SAŁASIŃSKI, Mirosław. Vademecum wychowawcy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2005. ISBN 83-89501-31-7.
 • BARTKOWICZ, Zdzisław (red.). Nauczyciel kompetentny : teraźniejszość i przyszłość. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Cuire – Skłodowskiej, 2007. ISBN 978-83-227-2634-1.
 • CEKIERA, Czesław. Tytoń. Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo „Gaudium”, 2005. ISBN 83-7363-252-2. ISBN 83-89659-22-0.
 • CHOMCZYŃSKA-MILISZKIEWICZ, Marta. Polubić szkołę : ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. ISBN 83-02-05685-5.
 • CHWASZCZ, Joanna [i in.]. Media. Lublin: Wydawnictwo KUL ; Wydawnictwo „Gaudium”, 2005. ISBN 83-7363-234-4.
 • DAMBACH, Karl E. Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. ISBN 978-83-7489-127-1.
 • DAMBACH, Karl E. Odwaga cywilna a przemoc w szkole : scenariusze godzin wychowawczych. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. ISBN 978-83-7489-024-3.
 • DUDZIKOWA, Maria. Pomyśl sobie... : minieseje dla wychowawcy klasy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. ISBN 978-83-7489-071-7.
 • GLASSER, William. Każdy uczeń może osiągnąć sukces. Łódź: Pracownia Alternatywnego Wychowania, 2005. ISBN 83-922341-0-3.
 • GOŹLIŃSKA, Elżbieta. Jak skonstruować grę dydaktyczną. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. ISBN 83-02-09091-3.
 • GOŹLIŃSKA, Elżbieta. Ściąga dla nauczyciela, czyli co nauczyciel musi, co może, a co powinien. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005. ISBN 83-02-09315-7.
 • GRODZKA-BOROWSKA, Aleksandra. Planowanie wynikowe procesu dydaktycznego. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005. ISBN 83-02-09436-6.
 • JANOWSKI, Andrzej. Poznawanie uczniów : Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej. Warszawa: Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2002.
  ISBN 83-88839-60-8.
 • KAMIŃSKA-BUŚKO, Bożena (red.). Profilaktyka w szkole : poradnik dla nauczycieli. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, 2005. ISBN 83-86954-90-6.
 • KING, Gail. Umiejętności terapeutyczne nauczyciela. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. ISBN 83-89120-58-5.
 • KOLETYŃSKA, Katarzyna. SITKO, Halina. Spotkania z rodzicami – inaczej, ciekawiej, skuteczniej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. ISBN 83-02-09314-9.
 • KORDZIŃSKI, Jarosław. Hospitacja może być przydatna. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004. ISBN 83-02-09092-1.
 • NIEWIADOMSKA, Iwona [i in.]. Hazard. Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo „Gaudium”, 2005. ISBN 83-7363-266-2. ISBN 83-89659-31-X.
 • NIEWIADOMSKA, Iwona [i in.]. Seks. Lublin: Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo „Gaudium”, 2005. ISBN 83-7363-241-7. ISBN 83-89659-14-X.
 • NIEWIADOMSKA, Iwona [i in.]. Kulty publiczności. Lublin: Wydawnictwo KUL ; Wydawnictwo „Gaudium”, 2005. ISBN 83-7363-271-9. ISBN 83-89659-32-8.
 • NIEWIADOMSKA, Iwona [i in.]. Jedzenie. Lublin: Wydawnictwo KUL ; Wydawnictwo „Gaudium”, 2005. ISBN 83-7363-250-6. ISBN 83-89659-18-2.
 • NIEWIADOMSKA, Iwona. SIKORSKA-GŁODOWICZ, Marta. Alkohol. Lublin: Wydawnictwo KUL ; Wydawnictwo „Gaudium”, 2005. ISBN 83-7363-385-5. ISBN
  83-89659-05-0.
 • OLWEUS, Dan. Mobbing : Fala przemocy w szkole jak ją powstrzymać? Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2007. ISBN 978-83-89763-55-6.
 • PETLAK, Erich. Klimat szkoły klimat klasy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2007. ISBN 978-83-89501-65-3.
 • ROBERTSON, John. Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. ISBN 83-02-06876-4.
 • SAŁATA, Elżbieta. OŚKO, Stanisława (red.). Współczesne problemy pedeutologii i edukacji. Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 2007. ISBN 978-83-7204-649-9.
 • SZALENIEC, Henryk. Zanim Twoi uczniowie zasiądą do matury. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005. ISBN 83-02-09526-5.
 • UHMAN, Grażyna. Motywowanie uczniów w praktyce. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005. ISBN 83-02-09435-8.
 • WALOSZEK, Danuta (red.). Pytania o edukację. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003. ISBN 83-89321-72-6.
 • WIECZOREK-STACHOWICZ, Mirosława. Nastolatki i alkohol : strategie profilaktyczne w szkole. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2007. ISBN 978-83-89566.

Artykuły z czasopism:

 • BUDZIŃSKA, Iwona. BUDZIŃSKI Jerzy : Kolorowy świat figur – wykorzystanie edytora graficznego Paint // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 9, s. 11.
 • DOBROŁOWICZ, Justyna : Jak zapobiegać zagrożeniom płynącym z sieci? // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 15-20.
 • DWORECKA, Aleksandra : Techniki usprawniające czytanie ( scenariusz zajęć świetlicowych dla gimnazjalistów) // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 3, s. 22-23.
 • JANISZEWSKA, Bożena : Co z tą dojrzałością szkolną? // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 9, s. 27-31.
 • KALICIŃSKA, Urszula : Ćwiczenia ortofoniczne // Życie Szkoły. - 2008, nr 7, s. 35-44.
 • KONTKIEWICZ, Anna : Ciekawe pomysły na stronach WWW // Biblioteka. Szkolne Centrum Informacji. - 2008, nr 3, s. 30-32.
 • MARZEC, Magdalena : Dlaczego geniusze mają słabe stopnie? // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 101-110.
 • NOWE LEKTURY // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 9, s. 30-31. Nowy kanon lektur szkolnych obowiązujący w roku szkolnym 2008/2009.
 • PARLAK, Mirosława. ZYZIK, Elżbieta : Bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach szkolnych // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 51-54.
 • PIEKARSKA, ANNA : Mobbing- niebezpieczna bomba w szkole // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 69-80.
 • PYŻALSKI, Jacek : Co stresuje nauczycieli? // Remedium. - 2008, nr 7-8, s. 6-7.
 • SAWONIEK, Joanna : Rola nauczyciela w szkolnej adaptacji dziecka przewlekle chorego // Remedium. - 2008 nr 7-8, s. 14-15. Scenariusz można zrealizować na lekcji matematyki, techniki lub informatyki w klasie IV.
 • SIKORSKA-CELEJEWSKA, Agnieszka : Buszujący w sieci, czyli subiektywny przewodnik po stronach internetowych // Biblioteka. Szkolne Centrum Informacji. - 2008, nr 4, s. 32-34.
 • STAWCZYK-MIZIŃSKA, Renata. KORZENIEWSKA, Anna : Zajęcia z wykorzystaniem technik Celestyna Freineta // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 8, s. 35-40. Autorki proponują korzystanie m. in. z technik: ekspresji artystycznej, swobodnych tekstów, fiszek autokreatywnych, fiszki inspirującej, korespondencji międzyprzedszkolnej.
 • ZIENTALSKA, Anna : Pedagogika zabawy i inne metody aktywizujące (scenariusz zajęć warsztatowych - propozycja metodyczna dla nauczycieli) // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 3, s. 14-17.
 • ZYGMUNT, Teresa : Źródła i czynniki stymulujące zachowania agresywne // Lider. - 2008, nr 9, s. 13-16.
 • FIDELUS, Anna : Gdy rodzice emigrują... // Nowa Szkoła. - 2008, nr 6, s. 37-43. Zjawisko eurosieroctwa.
 • STRÓŻYŃSKI, Klemens : Inwestycja w uczniowskie talenty // Nowa Szkoła. - 2008, nr 6, s. 14-18.
 • ZIŃCZUK, Monika : Teoretyczne i praktyczne obszary zapobiegania niepowodzeniom szkolnym // Nowa Szkoła. - 2008, nr 7, s. 24-29.
 • POKINKO, Lidia : Rewolucja w edukacji? // Nowa Szkoła. - 2008, nr 7, s. 14-18.