Muzykoterapia

Zestawienie bibliograficzne w wyborze: lata 1979-2017

Wyboru dokonała: Wanda Stasiuk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte

 • Arteterapie dla dzieci i młodzieży : muzykoterapia, choreoterapia, terapia sztuką / Thomas Stegemann, Marion Hitzeler, Monica Blotevogel ; przy współpr. Anny Badorrek-Hinkelmann ; sł. wstępne Franz Resch i Michael Schulte-Markwort ; uwagi wstępne Hans-Helmut Decker-Voight ; przekł. Elzbieta Cieślik. Wyd. 1 - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015. 73458
 • Metoda wizualizacji kierowanej z muzyką w kontekście terapeutycznym i edukacyjnym / Krzysztof Stachyra. Wyd. 1 - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. 755
 • Muzykoterapia : między wglądem a inkluzją / redakcja naukowa Mirosława Cylkowska-Nowak, Wojciech Strzelecki.  Wyd. 1 - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. 75595 czyt.
 • Muzykoterapia : muzyka w medycynie i edukacji : poradnik dla lekarzy, muzykoterapeutów, nauczycieli, wychowawców, studentów kierunków pedagogicznych : materiały do prowadzenia zajęć terapeutycznych / Anna Metera. Wyd. 1 - Leszno : Wydawnictwo Centrum Technik Nauki "Metronom", 2006. 61372
 • Muzykoterapia czyli Jak wykorzystać siłę dźwięków / Édith Lecourt ; tł. z jęz. fr. Lilla Teodorowska. Wyd. 1 - Katowice ; Chorzów : Videograf II, 2008. 66183
 • Muzykoterapia dzieci agresywnych / Diana Gulińska-Grzeluszka. Wyd. 1. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. 66184
 • Muzykoterapia i wizualizacja w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych studentów pedagogiki / Krzysztof Stachyra. Wyd. 1 - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. 74457
 • Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce / Aldona Gąsienica-Szostak. Wyd. 1 - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2003. 59407 czyt.
 • Podstawy muzykoterapii / pod red. Krzysztofa Stachyry. Wyd. 2. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. 68965
 • Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową / Janina Stadnicka. Wyd. 1. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. 57763 czyt.
 • Terapia muzyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi : historia, metoda i praktyka / Paul Nordoff, Clive Robbins ; przekł. z jęz. ang. Agnieszka Bryndal, Elżbieta Masiak. Wyd. 1 - Kraków : Impuls, 2008. 64191 czyt.
 • Terapia muzyką w teorii i praktyce tyflologicznej / Ewelina Jutrzyna. Wyd. 1 - Warszawa : Polski Związek Niewidomych. Zakład Nagrań i Wydawnictw, 2007. 74458
 • Wprowadzenie do muzykoterapii / Ludwika Konieczna-Nowak. Wyd. 1 - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. 73785
 • Wstęp do nauki o muzykoterapii / Tadeusz Natanson. Wyd. 1. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979. 37572 czyt.
 • Wychowanie przez muzykę / Róża Piotrowska-Dumont. Wyd. 1 - Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2012. 67098 

Artykuły z czasopism

 • Bach w ból / Adrian C.North, David J. Hargreaves; tł.Agnieszka Chrzanowska. W: Charaktery. - 2009, nr 12, s. 52-55
 • „Chodź na muzykę", czyli między terapią a edukacją muzyczną autystów / Anna Stawicka. 
  W: Wychowanie Muzyczne 2016, nr 2, s. 34-47
 • Edukacja i arterapia -ważne formy wspierania i kształtowania człowieka / Krzysztof Stachyra. W: Wychowanie Muzyczne 2017, nr 4, s. 4-9
 • Elementy muzykoterapii w przedszkolu / Iwona Gernda. W: Wychowanie w Przedszkolu 2017, nr 1, s. 54-56
 • Leczenie jak z nut / Maciej Kierył. W: Charaktery. - 2014, nr 3, s. 46-49
 • Łączenie muzykoterapii z elementami logopedii w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / Małgorzata Modelska. W: Rewalidacja. - 2009, nr 2, s. 34-38
 • Miasto nocą : scenariusz zajęć muzykoterapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym / Monika Borkowska. W: Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 7/8, s. 36-37
 • Musica Medica - leczymy muzyką / Jolanta Wróbel. W: Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 11,
 • s. 34-35
 • Muzyka przełamuje bariery / Agnieszka Wątróbska. W: Wychowanie Muzyczne. 2016, nr 3, s. 27-29
 • Muzyka Mozarta a rozwój dziecka / Sylwia Malinowska. W: Życie Szkoły. 2012, nr 7, s. 18-21
 • Muzyczny balsam / Marcin Florkowski. W: Wszystko dla Szkoły. 2010, nr 5, s. 19
 • Muzykoprofilaktyka i muzykoterapia w leczeniu nerwic dziecięcych / Izabela Dębicka.W: Nauczanie Początkowe. 2004/2005, nr 3, s. 41-46
 • Muzykoterapeutyczne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzrokową / Paweł Cylulko. W: Wychowanie na co Dzień. 2014, nr 4, s. 34-37
 • Muzykoterapia, choreoterapia oraz terapia tańcem i ruchem jako forma profilaktyki zaburzeń emocjonalnych dzieci w młodszym wieku szkolnym / Natalia Kłysz-Sokalska. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2017, nr 2, s. 18-23
 • Muzykoterapia dzieci i młodzieży z głęboką, złożoną niepełnosprawnością / Małgorzata Modelska. W: Rewalidacja. 2009, nr 2, s. 29-34
 • Muzykoterapia jako źródło inspiracji dla nauczyciela i wychowawcy / Elżbieta Masiak.
 • W: Katecheta. 2016, nr 2, s. 56-60
 • Muzykoterapia w rehabilitacji dzieci niewidomych i słabowidzących - założenia teoretyczne. Cz. 1 / Marlena Kilian, Małgorzata Cichocka. W: Szkoła Specjalna. - T. 72, nr 4 (2011), s. 245-257
 • Muzykoterapia w rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością wzrokową na podstawie zajęć prowadzonych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach / Marta Kilian, Małgorzata Cichocka W: Szkoła Specjalna. 2012, nr 3, s. 184-196
 • Muzykoterapia według kodalyowca / Andrea Jaworska. W: Charaktery. - 2011, nr 1,
 • s. 60-64
 • Preferencje muzyczne i dobór repertuaru w muzykoterapii / Bernard Panasiuk. W: Zamojskie Studia i Materiały. 2013, z. 1, s. 31-42Psychologia muzyki i muzykoterapia : przedmiot, klasyfikacja, relacja / Ludwika Konieczna-Nowak. W: Kultura i Edukacja. 2017, nr 1, s. 63-78
 • Rola muzykoterapii w edukacji i wychowaniu / Sebastian Szczyrba. W: Nauczanie Początkowe. 2004/2005, nr 3, s. 47-54
 • Scenariusz pozalekcyjnej edukacji muzycznej z elementami muzykoterapii / Izabela Dębicka. W: Nauczanie Początkowe. 2004/2005, nr 3, s. 91-101
 • W rytmie Mozarta / Ewa Iskierka-Kasperek. W: Charaktery. - 2009, nr 11, s. 84-86
 • Wykorzystanie technik relaksacyjnych, wizualizacyjnych oraz muzykoterpaii aktywnej w pracy z dzieckiem z przejawami zachowań agresywnych - praktyczne zastosowanie w pracy nauczyciela / Katarzyna Forecka-Waśko, Aleksandra Załustowicz. W: Szkoła Specjalna. - 2013, nr 1, s. 44-49
 • Zwykle trzeba bardzo długo czekać na efekty, ale warto! / Katarzyna Pląskowska. W: Wychowanie Muzyczne 2016, nr 2, s. 48-56
 •