Narkotyki, dopalacze

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonał: Krzysztof Czyż


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU (wybór za lata 2009-2017)

 

Wydawnictwa zwarte

 • "Zawirowany" świat ponowoczesności : w poszukiwaniu etiologii zaburzeń, dysfunkcji, zachowań kompulsywnych, ryzykownych i dewiacji / Mariusz Zbigniew Jędrzejko ; [współpraca autorska: Michał Safjański, Katarzyna Świerszcz, Wiesław Bożejewicz]. - Warszawa ; Milanówek : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2015. 74201
 • 2009 National Report to the EMCDDA by the Reitox National Focal Point : "Poland" : new development, trends and in-depth information on selected issues / [aut. Artur Malczewski et al.] ; European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Krajowe Biuro ds. przeciwdziałania Narkomanii, Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii. - Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2009. 66295czyt.
 • Cudowny chłopiec : mój uzależniony syn / David Sheff ; przeł. Ewa Rajewska. - Poznań : Harbor Point Media Rodzina, cop. 2011. 66419
 • Harmonizując napięcie : nowe spojrzenie w profilaktyce uzależnień / Jacek Bylica. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010. 66242czyt. ; 66241
 • Narkotyki : organizacja przestępczości i systemy przeciwdziałania / pod red. Konrada Raczkowskiego. - Warszawa : Wydawnictwa
 • Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009. 65380czyt.
 • Narkotyki i dopalacze : zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie zachowań, profilaktyka / redakcja naukowa: Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski ; współpraca: Bronisław P. Rosik, Tomasz Zagajewski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke, 2016. 75114czyt.
 • Narkotyki i narkomania : zjawiska globalne, problemy lokalne / [red. nauk.] Mariusz Zbigniew Jędrzejko, Tomasz Safjański, Marek Walancik. - Wyd. 2., poszerz., uzup., uaktualnione. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR : Centrum Profilaktyki Społecznej, 2015. 73609
 • Narkotyki i środki zastępcze : (zjawisko, zagrożenia, profilaktyka) / Mariusz Jędrzejko, Piotr Jabłoński. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : "Aspra-Jr" ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012. 73403
 • Narkotyki w kulturze młodzieżowej / Beata Hoffmann. - Kraków : Oficyna Wydawnicza ''Impuls'', 2014. 70759
 • Pamiętnik narkomanki / Barbara Rosiek. - Wydanie 24. - Warszawa : Mawit Druk, 2015. 75641
 • Poprawa dostępu do leczenia dla osób z problemami związanymi z alkoholem i narkotykami : projekt IATPAD / [tł. Monika Swadowska]. - Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2009. 66913czyt.
 • Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych / Tomasz Janusz Wach. - Warszawa : Difin, 2014. 70981
 • Rekomendowane programy profilaktyki uzależnień / [nadzór merytoryczny Tomasz Kowalewicz]. - Warszawa : Fundacja Praesterno, cop. 2016. 74443
 • Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i dopalaczowych / Mariusz Jędrzejko. - Wyd. 2 poszerz. i uzup. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012. 73037
 • Stan Problemu Narkotykowego w Europie : sprawozdanie roczne 2009 / Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. - Luksemburg : Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2009. 66294czyt.
 • Stan Problemu Narkotykowego w Europie : sprawozdanie roczne 2010 / Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii. - Luksemburg : Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2010. 66293czyt.
 • W obronie życia i zdrowia : zbiór wykładów / Czesław Cekiera. - Białystok : Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2011. 66953
 • W pogoni, w ucieczce : narkotyki i narkomania / Katarzyna Panejko-Wanat, Wojciech Wanat. - Warszawa : Wydawnictwo Iskry, cop. 2014. 71273
 • Współuzależnienie matek narkomanów / Ewa Trębińska-Szumigraj. - Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. 65830

Artykuły z czasopism

 • "Dopalacze" w Europie - sposoby reakcji na problem / Artur Malczewski. W: Remedium. 2016, nr 5, s. 26-27.
 • "Tutaj życie niewarte jest grama koki" / Barbara Sieradzka. W: Nowe Książki. 2012, nr 8, s. 24.
 • "UNPLUGGED" - program profilaktyki uzależnień dla gimnazjów / Anna Borkowska. W: Wychowanie na co Dzień. 2013, nr 10/11, s. 26-28.
 • „Dopalacze” - nowe zjawisko na scenie narkotykowej / Artur Malczewski. W: Remedium. 2011, nr 2, s. 26-27.
 • [Narkotyki w kulturze młodzieżowej- recenzja] / Marcin Teodorczyk. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2014, nr 6, s. 54-56.
 • 16 godzin z życia konkwistadora Trumpa / Natalia Dueholm. W: Najwyższy Czas!. 2016, nr 39/40, s. XXVIII-XXX.
 • 20 zł za działkę / maw. W: Tygodnik Zamojski. 2012, nr 43, s. 9.
 • ABC o narkotykach / Dorota Wawrzyn. W: Wychowawca. 2017, nr 9, s. 26-27.
 • ABC profilaktyki : standardy w służbie uzależnionym / oprac. MAG. W: Remedium. 2011, nr 7/8, s. 32-33.
 • Ankieta dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych : problem narkotyków w szkole / Beata Hołdaj. W: Głos Pedagogiczny. 2014, nr 2, s. 26-31.
 • Arogancja sądów / Jerzy Jachowicz. W: Sieci. 2013, nr 27, s. 40-41.
 • Badania jakościowe stosowane w monitorowaniu zjawiska narkomanii na poziomie lokalnym / Marta Struzik. W: Świat Problemów. 2012, nr 9, s. 25-28.
 • Brałeś? Nie jedź! / SOC. W: Remedium. 2009, nr 9, s. 12.
 • Była modelka, były narkoman i były gangster : byli na dnie. Odnaleźli światło wiary, szczęście i spełnienie / Jaromir Kwiatkowski. W: Sieci. 2013, nr 12, s. 16-19.
 • Co może zrobić szkoła, gdy dziecku dzieje się krzywda? / Jolanta Zozula. W: Szkoła Specjalna. 2011, nr 5, s. 377-386.
 • Czuję się jakbym miał umrzeć... / Ewa Miłoszewska. W: Głos Nauczycielski. 2010, nr 44, s. 8.
 • Czy „El Chapo” zapłaci za mur? / Natalia Dueholm. W: Najwyższy Czas!. 2017, nr 32/33, s. XXXVI-XXXVIII.
 • Deklaracja Warszawska - wyzwania i szanse jej implementacji / Artur Malczewski. W: Remedium. 2016, nr 4, s. 26-27.
 • Diagnoza problemu narkotyków w szkole / Magdalena Goetz. W: Głos Pedagogiczny. 2014, nr 2, s. 52-54.
 • Dobra profilaktyka jest wielobarwna : z Pawłem Biedziakiem, rzecznikiem prasowym Najwyższej Izby Kontroli, rozmawia Martyna Dominiak. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 19, s. 13.
 • Dopalacze kradną życie / Eryk Matuszkiewicz. W: Katecheta. 2015, nr 9, s. 80-84.
 • Dopalacze mogą cię wypalić / oprac. Magda Wójcik. W: Remedium. 2009, nr 2, s. 20.
 • Dopalacze. Spektakl trwa... / Witold Salański. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 20, s. 15.
 • Dopalaczom, podobnie jak narkotykom, mówimy: „Nie!” / Bogusława Bukowska ; rozm. przepr. Tadeusz Pulcyn. W: Świat Problemów. 2010, nr 12, s. 12-14.
 • Dzisiaj kava, jutro kawa? / Zbigniew Dumieński. W: Najwyższy Czas!. 2013, nr 50, s. XL-XLI.
 • Europejska Kampania w sprawie Narkotyków / MAR. W: Remedium. 2011, nr 9, s. 28-29.
 • Europejski raport narkotykowy 2015 : sytuacja w Polsce i w Europie / Artur Malczewski. W: Remedium. 2015, nr 6, s. 28-29.
 • Europejskie standardy jakości w profilaktyce / Artur Malczewski. W: Świat Problemów. 2012, nr 6, s. 19-22.
 • Ewaluacja a monitoring / Artur Malczewski. W: Świat Problemów. 2012, nr 12, s. 41-44.
 • Filipiński Hitler porzuca USA / Wojciech Tomaszewski. W: Najwyższy Czas!. 2016, nr 43/44, s. XXXVIII-XXXIX.
 • III Rzesza na haju / Norman Ohler ; rozmawiała Anna Gwozdowska. W: Focus Historia. 2017, nr 1, s. 56-59.
 • Jak poprawić dostęp do leczenia osobom uzależnionym? / oprac. Mira Prajsner. W: Remedium. 2011, nr 10, s. 13-15.
 • Jak postępować z uczniem zażywającym narkotyki? / Marek Grondas. W: Dyrektor Szkoły. 2013, nr 10, s. 66-72.
 • Jak to się robi w Bydgoszczy? / Rafał Zwoliński ; rozm. przepr. Tadeusz Pulcyn. W: Świat Problemów. 2011, nr 3, s. 12-15.
 • Jak w gminach przeciwdziałać przemocy w rodzinie? / Katarzyna Michalska. W: Świat Problemów. 2011, nr 3, dod. „W samorządach o problemach alkoholowych”, nr 3, s. V-VIII.
 • Jakość w profilaktyce / Artur Malczewski. W: Remedium. 2016, nr 11, s. 28-29.
 • Jednostki samorządu terytorialnego a "dopalacze" i narkotyki / Artur Malczewski. W: Remedium. 2016, nr 7/8, s. 42-43.
 • Kawa, koka i kartele / Natalia Dueholm. W: Najwyższy Czas!. 2017, nr 20, s. LVIII-LX.
 • Kibole i dilerzy / au. W: Tygodnik Zamojski. 2014, nr 47, s. 13.
 • Kobiety wobec narkofobii / Marta Gaszyńska, Ewa Woydyłło, Tomek Lipiński ; oprac. Mira Prajsner. W: Remedium. 2011, nr 3, s. 13-15.
 • Kontrowersje powstające podczas realizacji antynarkotykowej profilaktyki w szkołach średnich / Tetiana Martyniuk. W: Zamojskie Studia i Materiały. 2011, z. 1, s. 181-187.
 • Kulisy procesu Piesiewicza / Wojciech Biedroń. W: wSieci. 2016, nr 42, s. 22-25.
 • Kultura młodzieżowa i narkotyki: kierunki przemian / Beata Hoffmann. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2014, nr 5, s. 20-33.
 • Łatanie dziur / Piotr Bulica. W: Menedżer Zdrowia. 2014, nr 1, s. 70-72.
 • Marihuana i co potem...? / Katarzyna Kocoń. W: Remedium. 2009, nr 6, s. 30-31.
 • Marycha u posła / MaMaz. W: Tygodnik Zamojski. 2013, nr 22, s. 7.
 • Marysia z konopi / Kirsten Weir. W: Charaktery. 2016, nr 1, s. 60-64.
 • Menschliche Süchte... mit der Maus ... : czyli czego można dowiedzieć się z Internetu o narkomanii, nikotynizmie, alkoholizmie i innych uzależnieniach / Sebastian Chudak. W: Język Niemiecki : nauczaj lepiej : pismo dla nauczycieli i lektorów języka niemieckiego : praktyczne, profesjonalne, na wszystkie poziomy nauczania. 2013, nr 6, s. 48-50.
 • Metody ilościowe w monitorowaniu lokalnym / Artur Malczewski. W: Świat Problemów. 2012, nr 8, s. 40-44.
 • Miłość i inne używki : („Niekochana” Adolfa Rudnickiego) / Adrianna Alksnin. W: Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja. 2015, nr 6, s. 91-112.
 • Młodzież a substancje psychoaktywne. Cz. 1 / Artur Malczewski, Marta Struzik. W: Remedium. 2009, nr 7/8, s. 54-55.
 • Młodzież a substancje psychoaktywne. Cz. 2 / Artur Malczewski, Marta Struzik. W: Remedium. 2009, nr 11, s. 28-29.
 • Młodzież i narkotyki / Jolanta Lipińska-Lokś, Agata Sokołowska. W: Remedium. 2017, nr 3, s. 24-26.
 • Moda na chemię : rozmowa z Piotrem Jabłońskim, dyrektorem Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii / Piotr Jabłoński ; rozm. przepr. Mira Prajsner. W: Remedium. 2011, nr 3, s. 4-5.
 • Monitoring przestrzegania praw pacjentów w ośrodkach leczenia uzależnień od narkotyków / JAC. W: Remedium. 2011, nr 7/8, s. 14-15.
 • Monitorowanie problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym / Artur Malczewski. W: Świat Problemów. 2012, nr 6, s. 37-41.
 • Na co mi to! / oprac. Mira Prajsner. W: Remedium. 2011, nr 7/8, s. 30-31.
 • Na tabletkę gwałtu / Aneta Urbanowicz. W: Tygodnik Zamojski. 2014, nr 35, s. 12.
 • Najciemniej jest tuż przed świtem / Tomasz Bielicki. W: Świat Problemów. 2009, nr 4, s. 32-33.
 • Narkomania i dopalacze / Michał Strefnel. W: Biologia w Szkole z Przyrodą. 2010, nr 6, s. 20-34.
 • Narkomania wśród młodzieży jako negatywne zjawisko społeczne / Sylwester Bębas. W: Wychowanie na co Dzień. 2009, nr 10/11, s. 3-9.
 • Narkotyki pod choinkę / Olgierd Domino. W: Najwyższy Czas!. 2014, nr 1/2, s. L-LI.
 • Narkotyki stymulujące w Europie / Artur Malczewski. W: Remedium. 2015, nr 3, s. 28-29.
 • Narkotyki to nie jest wyjście / Dobromir "Mak" Makowski; rozm. przepr. Daria Poniedziałek, Klaudia Elert. W: Głos Pedagogiczny. 2014, nr 4, s. 8-12.
 • Narkotykowa stolica Europy / Olgierd Domino. W: Najwyższy Czas!. 2014, nr 26/27 s. XL-XLI.
 • Nie demonizować i nie bagatelizować / Katarzyna Kocoń. W: Świat Problemów. 2011, nr 9, s. 33-36.
 • Niebezpieczna szkoła, czyli strach się bać... / Maciej Osuch. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 9, s. 34-41.
 • Niechciany program? - kontrowersje wokół wdrażania leczenia substytucyjnego / Bogusława Bukowska [et al.]. ; oprac. Mira Prajsner. W: Remedium. 2011, nr 7/8, s. 25-29.
 • Niechciany program? - kontrowersje wokół wdrażania leczenia substytucyjnego. Cz. 2 / Zofia Zawada [et al.]. ; oprac. Mira Prajsner. W: Remedium. 2011, nr 9, s. 13-15.
 • Niedzielna miniprohibicja / Natalia Dueholm. W: Najwyższy Czas!. 2017, nr 12, s. XL-XLI.
 • Ocalona z piekła : scenariusz poruszający problem narkomanii / Barbara Wanda Jachimczak. W: Biblioteka w Szkole. 2013, nr 5, s. 21-23.
 • Odbiorcy programów wymiany igieł i strzykawek / Artur Malczewski. W: Remedium. 2017, nr 4, s. 24-25.
 • Odbiorcy programów wymiany igieł i strzykawek. Cz. 2 / Artur Malczewski. W: Remedium. 2016, nr 3, s. 26-27.
 • Odlatują z ciekawości / Adam Nyk ; rozm. przepr. Ewa Miłoszewska. W: Głos Nauczycielski. 2010, nr 44, s. 9.
 • Odmawiam alkoholu, papierosów i narkotyków / Monika Topolewska. W: Katecheta. 2015, nr 7/8, s. 56-58.
 • Oto dawka wiedzy / Justyna Drath. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 16 s. 13.
 • Percepcja własnej sytuacji życiowej przez osoby uzależnione od narkotyków / Anna Chańko, Karol Konaszewski. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2015, nr 1, s. 46-51.
 • Polityka walki z narkotykami według ONZ, a sytuacja w Polsce. Cz. 1 / Łukasz Jędruszak, Artur Malczewski. W: Remedium. 2009, nr 3, s. 28-29.
 • Polityka walki z narkotykami według ONZ, a sytuacja w Polsce. Cz. 2 / Łukasz Jędruszak, Artur Malczewski. W: Remedium. 2009, nr 4, s. 28-29.
 • Polska profilaktyka narkotykowa w praktyce / Mira Prajsner. W: Remedium. 2010, nr 6, s. 1-3.
 • Polskie doświadczenia w Wiedniu / Artur Malczewski. W: Remedium. 2015, nr 5, s. 28-29.
 • Poprawka Korwina / Janusz Korwin-Mikke. W: Najwyższy Czas!. 2015, nr 12, s. XLVI.
 • Potrzebne są rzeczowe argumenty : z Krzysztofem Brzózką, Dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, rozmawia Katarzyna Łukowska, Zastępca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W: Świat Problemów. 2012, nr 10, s. 5-7.
 • Prawne aspekty uzależnień - w szczególności od narkotyków i hazardu / Agnieszka Olszewska. W: Świat Problemów. 2011, nr 7, dod. „W samorządach o problemach alkoholowych”, nr 7, s. IV-VIII.
 • Problem narkotyków i narkomanii - dzisiaj i jutro / Artur Malczewski. W: Świat Problemów. 2012, nr 1, s. 31-34.
 • Problem narkotyków i narkomanii w Polsce i Europie / Artur Malczewski. W: Remedium. 2009, nr 2, s. 28-29.
 • Profilaktyczna koalicja : system działań w obszarze profilaktyki uzależnień w Płocku / Alina Boczkowska, Joanna Dobrzeniecka. W: Świat Problemów. 2012, nr 10, s. 12-15.
 • Profilaktyka narkotykowa w Europie - badania / Artur Malczewski. W: Remedium. 2010, nr 3, s. 28-29.
 • Programy redukcji szkód w Polsce / Artur Malczewski. W: Remedium. 2017, nr 5, s. 20-21.
 • Przeciwdziałanie narkomanii na poziomie lokalnym - osiągnięcia i wyzwania / Artur Malczewski. W: Remedium. 2016, nr 9, s. 24-25.
 • Przygotowanie do pisania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych / Katarzyna Okulicz-Kozaryn. W: Świat Problemów. 2011, nr 10, s. 5-8.
 • Raport z monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym - struktura i zasady sporządzania / Marta Struzik. W: Świat Problemów. 2012, nr 11, s. 35-38.
 • Roczny Raport EMCDDA - 2009 / Artur Malczewski, Anna Jaśkiewicz. W: Remedium. 2010, nr 2, s. 28-29.
 • Różnice i podobieństwa w terapii alkoholików i narkomanów / Joanna Mikuła. W: Świat Problemów. 2010, nr 12, s. 24-29.
 • Rzeki krwi / Marek Karpiński. W: Nowe Książki. 2012, nr 8, s. 25.
 • Stabilnie, trochę lepiej / Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2015, nr 50, s. 12.
 • Standardy jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków. Cz. 1 / Artur Malczewski. W: Remedium. 2010, nr 4, s. 30-31.
 • Standardy jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków. Cz. 2 / Artur Malczewski. W: Remedium. 2010, nr 5, s. 28-29.
 • Standardy jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków. Cz. 3 / Artur Malczewski. W: Remedium. 2010, nr 6, s. 28-29.
 • Standardy w redukcji popytu na narkotyki / Artur Malczewski. W: Remedium. 2017, nr 2, s. 30-31.
 • Stop dopalaczom na Podhalu / Marcin Jagła. W: Świat Problemów. 2010, nr 7, s. 27-28.
 • Straszenie nie wystarczy / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 19, s. 12.
 • Szacowanie liczby narkomanów na poziomie lokalnym / Michał Kidawa. W: Świat Problemów. 2012, nr 10, s. 43-47.
 • Śmiertelne przedawkowania narkotyków w Polsce i w Europie / Artur Malczewski. W: Remedium. 2010, nr 11, s. 28-29.
 • Ta historia na pewno się sprzeda / Maja Narbutt. W: wSieci. 2014, nr 30, s. 40-43.
 • To niemożliwe, że moje dziecko jest ćpunem : o relacjach międzypokoleniowych i konsekwencjach ich braku / Lidia Ippoldt. W: Biblioterapeuta. 2017, nr 2, s. 3-4.
 • Trawka nie szkodzi? / Goetz Magdalena. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 46, s. 14.
 • Twoje życie, twój wybór / Witold Salański. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 29, s. 15.
 • Ucieczka od rzeczywistości / Urszula Tokarska. W: Wychowawca. 2016, nr 2, s. 11-16.
 • Uszczelnianie muru / Natalia Dueholm. W: Najwyższy Czas! 2017, nr 7, s. XLVIII-L.
 • Uzależnienia : czy szkoła może pomóc? / Aleksandra Denst-Sadura. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 6, s. 16.
 • Używanie narkotyków przez gdańskich uczniów. Cz. 1 / Maciej Dębski. W: Remedium. 2011, nr 2, s. 8-9.
 • Używanie narkotyków przez gdańskich uczniów. Cz. 2 / Maciej Dębski. W: Remedium. 2011, nr 5, s. 28.
 • Używanie narkotyków w populacji generalnej / Artur Malczewski. W: Remedium. 2015, nr 7/8, s. 48-49.
 • Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież / Artur Malczewski. W: Remedium. 2016, nr 10, s. 26-27.
 • Używkom mówimy: NIE! / Magdalena Goetz. W: Głos Pedagogiczny. 2014, nr 4, s. 46-49.
 • Wakacje na "trawce" / Tomasz Garstka. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 26, s. 16.
 • Walczyć czy zaakceptować? / Joanna Mikuła. W: Świat Problemów. 2010, nr 7, s. 24-26.
 • Wczesne symptomy uzależnienia w pracy z nieletnim / Joanna Zięba. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2016, nr 5, s. 40-42.
 • Wdrażanie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na poziomie lokalnym / Artur Malczewski. W: Świat Problemów. 2011, nr 10, s. 21-26.
 • What a FARC? / Marek Jan Chodakiewicz. W: Najwyższy Czas!. 2015, nr 43, s. XXXIV-XXXV.
 • Wielki Likwidator / Natalia Dueholm. W: Najwyższy Czas!. 2017, nr 6, s. XXVIII-XXX.
 • Wierzę w profilaktykę : z dr hab. n. med. Anną Krakowiak z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi rozmawia Elżbieta Sokołowska. W: Głos Nauczycielski. 2015, 30/31, s. 7.
 • Wojna narkotykowa/ Paweł Łepkowski. W: Najwyższy Czas!. 2015, nr 42, s. XXXII-XXXIV.
 • Współpraca z miastami i gminami dobre praktyki programu "Archipelag Skarbów" / Szymon Grzelak. W: Świat Problemów. 2013, nr 1, s. 22-27.
 • Wydatki gmin na realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2011 / Artur Malczewski. W: Świat Problemów. 2013, nr 1, s. 38-41.
 • Wypalacze mózgu / Szczepan Grzybowski. W: Charaktery. 2010, nr 9, s. 66-69.
 • Wysyp marihuany : handel narkotykami to najbardziej dochodowy biznes na świecie / Magdalena Wójtowicz. W: Tygodnik Zamojski. 2016, nr 43, s. 7.
 • Z notatnika pełnomocnika, czyli jak to się robi w Praszce / Andrzej Podyma. W: Świat Problemów. 2010, nr 1, dod. „W samorządach o problemach alkoholowych”, nr 1, s. V-VIII.
 • Z parku do programu "FreD goes net" / Robert Rejniak. W: Świat Problemów. 2013, nr 1, s. 10-14.
 • Zabójcy mózgu : z prof. Mariuszem Jędrzejką, pedagogiem społecznym, socjologiem, dyrektorem naukowym Centrum Profilaktyki Społecznej, rozmawia Dorota Łosiewicz. W: wSieci. 2016, nr 20, s. 44-46.
 • Złoto podstawową walutą. W: Najwyższy Czas!. 2017, nr 11, s. XXIV-XXV.

Multimedia

 • Chleb i światło [Film] / reż. Miłosz Kozioł. - Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2009. 665CD
 • Narkotyki [Dokument dźwiękowy] / Stanisław Ignacy Witkiewicz. - Warszawa: Studio Lissner, [2010]. 1142CD
 • Piłem i brałem [Film]. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, 2009. 358CD
 • Ważne wybory [Film] : Narkotyki i ja ; Wykład / reżyseria i zdjęcia Zbigniew Borek. - Nadarzyn : Lissner Studio, 2010. 729CD
 • Witaminki [Film] / reż. Dariusz Regucki. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, 2011. 935CD