Narodowe Święto Niepodległości

Zestawienie bibliograficzne w wyborze 

Wyboru dokonała : Urszula Bojkowska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU


Artykuły z czasopism:

 • Barańska, Krystyna : „Pytasz się synu, gdzie jest i jaka? Program poetyckomuzyczny z okazji Święta Niepodległości. W:  Poradnik Bibliotekarza. 1999, nr 10, s. 30-32
 • Bladoszewska, Ewelina : Lekcja historii : scenariusz z okazji rocznicy odzyskania niepodległości. W:  Biblioteka w Szkole.  2009, nr 9, s. 31-32
 • Borowska, Wioletta : Rok 1918 – odzyskanie niepodległości przez Polskę. Scenariusz imprezy rocznicowej. W: Poradnik Bibliotekarza, 1991, nr 9, s. 26
 • Bralski, Dariusz : "Ojczyzno ma tyle razy..." : scenariusz przedstawienia teatralnego z okazji Święta Niepodległości dla szkoły podstawowej i gimnazjum. W:  Nowa Szkoła. 2001, nr 8, s. 22-25
 • Buśko, Wiesław ; Maciejko Elwira ; Nowakowska Grażyna : Święto Odzyskania Niepodległości. W: Biblioteka w Szkole. 1996, nr 9, s. 12-15
 • Chwalba, Andrzej : Niepodległej na 90. urodziny : między mitami a realiami. W: Mówią Wieki. 2008, nr 11, s. 16-19
 • Dąbrowska, Regina : Święto naszej Ojczyzny : scenariusz uroczystości dla wszystkich grup przedszkolnych i rodziców. W: Bliżej Przedszkola. 2008, nr 10, s. 70-73
 • Domżalska, Mirosława : Apel z okazji Święta Niepodległości – szkolna nuda czy intelektualne przeżycie?. W: Wiadomości Historyczne. 2002, nr 2, s. 118-121
 • Filipowicz, Maria : Nowa formuła wychowania patriotycznego. W: Wszystko dla Szkoły. 2003, nr 10, s. 12-13
 • Gawryłow, Grażyna : "A to Polska właśnie ..." scenariusz szkolnej audycji radiowej z okazji Święta Niepodległości. W: Wszystko dla Szkoły. 2000, nr 10, s. 22
 • Gorlewska, Anna; Rotmańska Monika : Ślady Święta Niepodległości w naszym mieście : akademia szkolna. W: Wszystko dla Szkoły. 2009, nr 7/8, s. 9-10
 • Jachimczak, Barbara Wanda : „A gdy wolności przyszedł czas...” Montaż publicystyki i poezji poświęcony rocznicy niepodległości. W: Biblioteka w Szkole. 1991, nr 9, s. 10-12
 • Jachimczak, Barbara Wanda : Polacy mają w sobie instynkt wolności... : scenariusz słowno-muzyczny z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości. W: Biblioteka w Szkole. 2008, nr 9, s. 26-28
 • Jachimczak, Barbara Wanda : „Polsko ty moja”. Scenariusz uroczystości poświęconej rocznicy niepodległości // Biblioteka w Szkole. 1991, nr 9, s. 7-9
 • Jachimczak, Barbara Wanda : Polacy mają w sobie instynkt wolności... : scenariusz słowno-muzyczny z okazji 90 rocznicy odzyskania niepodległości. W: Wychowawca. 2008, nr 11, s. 19
 • Jakubowska, Małgorzata : Ważna rocznica : scenariusz przedstawienia z okazji Święta Niepodległości. W: Życie Szkoły. 2007, nr 9 s. 50-52
 • Kopinke, Aldona; Szymkiewicz Tomasz: „Wolność kocham i rozumiem...” . W: Wszystko dla Szkoły. 2009, nr 10, s. 13-14
 • Kostrzewa, Anna : Wolna Polska : scenariusz dla uczniów szkoły podstawowej lub klas gimnazjalnych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. W: Wychowawca. 2008, nr 11, s. 20-21
 • Kubiec, Beata; Olejarska Monika : Aby Polska była Polską ; scenariusz słownomuzyczny w rocznicę odzyskania niepodległości. W:  Wszystko dla Szkoły. 2002, nr 10, s. 17-19
 • Landau, Zbigniew : Integracja gospodarcza Polski w latach 1918 – 1923. W: Studia Historyczne. 1990, nr 1, s. 63-76
 • Łossowksi, Piotr : Kształtowanie się wschodnich granic Polski 1918–1921. W: Wiadomości Historyczne. 1981, nr 6, s. 358-369
 • Łubieński, Tomasz : 11 listopada bez koturnu. W: Mówią Wieki. 2008, nr 11, s. 12-15
 • Maj, Agnieszka : Ojczyzna moja (scenariusz inscenizacji z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W: Nauczanie Początkowe. 2001/2002, nr 1, s. 41-45
 • Maj, Anna : 11 listopada : scenariusz uroczystości szkolnej. W: Wychowawca. 2006, nr 11, s. 28
 • Makaryk, Marzanna; Rozmysłowska-Rypuła Ewa : Opowiedz mi, o dziadku : scenariusz z okazji odzyskania niepodległości. W: Biblioteka w Szkole. 2009, nr 9, s. 28-31
 • Materiały repertuarowe. W: Biblioteka w Szkole. 2006, nr 10, s. 28-29
 • Modeńska, Janina : Wstań, Polsko moja ! Scenariusz uroczystości na Święto Odzyskania Niepodległości. W: Biblioteka w Szkole. 1991, nr 9, s. 13-17
 • Michalik, Grażyna : „Nasz dom, nasz kraj”. W: Wychowawca. 2002, nr 11, s. 24-15
 • Miemiec, Janina; Żukowska Viotetta : Święto Niepodległości. Scenariusz. W: Życie Szkoły. 2000, nr 9, s. 566-568
 • Nowak-Kwiatkowska, Katarzyna : Święto Niepodległości : program dla klas 1-3 szkoły podstawowej. W: Wychowawca. 2010, nr 11, s. 24-25
 • Paszkowski, Marcin; Szymański Tomasz : Rocznica Odzyskania Niepodległości 11 listopada. W: Wszystko dla Szkoły. 2000, nr 3, s. 21
 • Płonka, Barbara : Droga do niepodlegości. Scenariusz imprezy rocznicowej. W: Poradnik Bibliotekarza. 1991, nr 9, s. 23
 • Rudnicki, Szymon : Poglądy na genezę niepodległości Polski w 1918 r. Cz. 1. W: Mówią Wieki. 1981, nr 12, s. 7
 • Rychłoński, Bogumił : Kształtowanie granic odrodzonej Polski i ich gwarancje. W: Sprawy Międzynarodowe. 1989, nr 4, s. 7-34
 • Samul, Zdzisława : Śpiewamy pieśni patriotyczne. Scenariusz uroczystości z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości. W: Wychowawca. 2008, nr 11, s. 19
 • Sobieraj, Grażyna : Scenariusz z okazji święta odzyskania niepodległości. W: Biblioteka w Szkole. 1995, nr 9, s. 6-7
 • Sołtysik, Agnieszka; Zagórska Małgorzata : Kamienie historii. Apel z okazji rocznicy odzyskania niepodległości. W: Wychowanie Muzyczne w Szkole. 2009, nr 4, s. 36-46
 • Stefaniuk, Anna ; Dudzińska Urszula : Scenariusz uroczystości Święta Odzyskania Niepodległości. W: Wszystko dla Szkoły. 2000, nr 3, s. 9-10
 • Szadkowska-Droś, Teresa : Ta, co nie zginęła. Scenariusz akademii szkolnej w rocznicę odzyskania niepodległości. W: Poradnik Bibliotekarza. 1991, nr 9, s. 30
 • Szczerkowska, Lesława : Rok 1918 : scenariusz uroczystości szkolnej. W: Biblioteka w Szkole. 2011, nr 9, s. 25-27
 • Śliwa, Michał : Pierwsze ośrodki władzy polskiej w Galicji w 1918 r.. W: Dzieje Najnowsze. 1998, nr 4, s. 63-73
 • Świtalska, Elżbieta : Scenariusz obchodów rocznicy niepodległości Polski. W: Język Polski w Szkole. 1993/1994, nr 1/2, s. 122-126
 • Wapiński, Roman : Postawy i oczekiwania. Kilka uwag o zachowaniach społeczeństwa polskiego w pierwszych miesiącach niepodległości (listopad 1918 – styczeń 1919). W: Kwartalnik Historyczny. 1989, nr 3, s. 3-15
 • Winnicki, Zdzisław : Zarys kształtowania się polskich centralnych organów państwowych w latach 1917-1918. W: Wiadomości Historyczne. 1989, nr 1, s. 6-18
 • Woźniak, Grażyna : Moja Ojczyzna. W: Bliżej Przedszkola. 2009, nr 10, s. 84-85
 • Woźniak, Bogumiła : Święto Niepodległości. W: Wszystko dla Szkoły. 2008, nr 7/8, s. 12-13
 • Ziętek, Joanna : 11 Listopada - Święto Niepodległości : scenariusz uroczystości. W: Wszystko dla Szkoły. 2008, nr 6, s. 21-24
 • Żuławnik, Mariusz : Dziesięciolecie Niepodległej : kalendarium centralnych obchodów święta niepodległości w Warszawie 1928 r. W: Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. 2008, nr 11/12, s. 87-91

Wydawnictwa zwarte:

 • Ajnenkiel, Andrzej : Od rządów ludowych do przewrotu majowego : zarys dziejów politycznych Polski 1918-1926. - Warszawa, 1986
 • Brzoza, Czesław; Sowa Andrzej Leon: Historia Polski 1918-1945. - Kraków, 2006
 • Czubiński, Antoni : Spory o II Rzeczpospolitą : ewolucja poglądów publicystyki i historiografii polskiej na temat przyczyn odbudowy i znaczenia niepodległego państwa dla narodu polskiego. - Poznań, 1988
 • Eckert, Marian: Historia polityczna Polski lat 1918-1939. - Warszawa, 1985
 • Garlicki, Andrzej : Pierwsze lata Drugiej Rzeczypospolitej. - Warszawa, 1989
 • Grabski, Władysław : "Myśli o Rzeczypospolitej" : autonomia, reforma, edukacja obywatelska : wybór myśli politycznych i społecznych ; wyboru dokonali i wstępem opatrzyli Maria i Marian M. Drozdowscy . - Kraków, 1988
 • Historia Polski : opracowanie zbiorowe. T. 4, 1918-1939. Cz. 1 / pod red. Tadeusza Jędruszczaka ; oprac. Andrzej Ajnenkiel [et al.] ; pod red. Czesława Madajczyka. - Warszawa, 1984
 • Kowalski, Włodzimierz Tadeusz : Rok 1918. - Warszawa, 1979
 • Kutrzeba, Stanisław: Polska odrodzona 1914-1939. - Kraków, 1988
 • Landau, Zbigniew; Tomaszewski Jerzy : Trudna niepodległość : rozważania o gospodarce Polski 1918-1939 . - Warszawa, 1968
 • Leczyk, Marian : Kształt społeczno-polityczny II Rzeczypospolitej : (1918-1923). - Warszawa, 1979
 • Leczyk, Marian: Oblicze społeczno-polityczne Drugiej Rzeczypospolitej. - Warszawa, 1988
 • Lewandowski, Jan : Manifest Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej. - Lublin, 1978
 • Listopad 1918 we wspomnieniach i relacjach / wybór, oprac. i wstęp Piotr Łossowski, Piotr Stawecki. - Warszawa, 1988
 • Łossowski, Piotr : Zerwane pęta : usunięcie okupantów z ziem polskich w listopadzie 1918 roku. - Warszawa, 1986
 • Mackiewicz, Stanisław : Historja Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r. - Warszawa, 1990
 • Michta, Norbert : Polityczne uwarunkowania narodzin Drugiej Rzeczypospolitej : (listopad 1918 – styczeń 1919). - Warszawa, 1980
 • Pobóg-Malinowski, Władysław : Najnowsza historia polityczna Polski. T. 2, 1914-1939. 1. - Gdańsk, 1990
 • Pobóg-Malinowski, Władysław : Najnowsza historia polityczna Polski. T. 2, 1914-1939. 2. - Gdańsk, 1990
 • Polska niepodległa / [wydawca Danuta Borowska-Mostafa]. - Warszawa, 2008
 • Polska niepodległa 1918-1939 / red. Janusz Żarnowski. - Wrocław, 1984
 • Polska odrodzona : 1918-1939 : państwo, społeczeństwo, kultura / pod red. Jana Tomickiego. - Warszawa, 1988
 • Polska w latach 1918-1939 : wybór tekstów źródłowych do nauczania historii / pod red. Wojciecha Wrzesińskiego ; oprac. Krzysztof Kawalec, Leonard Smołka, Włodzimierz Suleja. - Warszawa, 1986.
 • Próchnik, Adam : Pierwsze piętnastolecie Polski niepodległej : zarys dziejów politycznych. - Warszawa, 1983
 • Rok 1918 - tradycje i oczekiwania / red. Andrzej Garlicki. - Warszawa, 1978
 • Roszkowski, Wojciech: Najnowsza historia Polski : 1918-1980. [Cz. 1, 1918-1939] . - Londyn, 1989
 • Schramm, Tomasz : Wygrać Polskę : 1914-1918. - Warszawa, 1989
 • Terlecki, Olgierd: Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej. - Kraków, 1985
 • Tomicki, Jan : II Rzeczpospolita : oczekiwania i rzeczywistość. - Warszawa, 1986
 • Truszczak, Dorota; Sowa Andrzej : Drogi do Niepodległej 1918. - Warszawa, 2008
 • Wróbel, Piotr : Listopadowe dni - 1918 : kalendarium narodzin II Rzeczypospolitej. - Warszawa, 1988
 • Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Andrzeja Garlickiego. - Warszawa, 1986
 • Żarnowski, Janusz : Listopad 1918. - Warszawa, 1982
 • Żarnowski, Janusz : "Ojczyzną był język i mowa..." : kultura polska a odbudowa niepodległości w 1918 r. - Warszawa, 1978


Multimedia

 • W marszu do niepodległości [Dokument dźwiękowy] : 90 rocznica odzyskania przez
  Polskę niepodległości / [red. edycji Andrzej Stawarz ; scenariusz płyty, opracowanie
  biogramów Zbigniew Mierzwiński]. - Warszawa, [2008?]