Przemoc w rodzinie

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonał: Krzysztof Czyż


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

(wybór za lata 2003-2009)

 

Wydawnictwa zwarte

 • @buty mojego męża.pl / Wasilewska & Wesołowska. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2004.
 • Agresja / Barbara Krahé ; przekł. Jacek Suchecki. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005.
 • Agresja a wychowanie : czy dzieci mają prawo do agresji? / Jan-Uwe Rogge . - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2007.
 • Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal-Struzik. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007.
 • Agresja u dziecka i nastolatka : jak żyć z dzieckiem od urodzenia do okresu dojrzewania? / Edwige Antier - Kraków : "eSPe", 2003.
 • Bunt ciała / Alice Miller - Poznań : Harbor Point Media Rodzina, cop. 2006.
 • Dysfunkcjonalność rodziny a resocjalizacja : (wybrane teksty z socjologii rodziny i resocjalizacji) / Tadeusz Sakowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006.
 • Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy / red. nauk. Anna Brzezińska i Elżbieta Hornowska. - Warszawa : "Scholar", 2004.
 • Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym / Wanda Sztander. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2006.
 • Jak uchronić dziecko przed przemocą : poradnik dla rodziców / Grace Ketterman - Kraków : Wydaw. WAM, 2004.
 • Krzyczeć, bić, niszczyć : agresja u dzieci w wieku do 13 lat / Joachim Rumpf . - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
 • Międzynarodowe standardy przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci / Ewa Jarosz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2008.
 • Poza kontrolą / Wanda Sztander. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 2006.
 • Przemoc i agresja jako problem zdrowia publicznego / pod red. Marzeny Binczyckiej-Anholcer - Warszawa : Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 2005.
 • Przemoc wobec dziecka jako patologia społeczna / Lech Kacprzak. - Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2006.
 • Przestępczość wśród młodzieży : rozpoznanie zjawiska, diagnozowanie i profilaktyka / Clive R. Hollin, Deborah Browne, Emma J. Palmer . - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004 .
 • Różne spojrzenia na przemoc / red. nauk. Renata Szczepanik i Joanna Wawrzyniak. - Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2008.
 • Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej : przewodnik dla wychowawców i nauczycieli / Anna Maria Seweryńska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004.

Artykuły z czasopism

 • Ci, którzy dręczą innych / Iwona Kocemba W: Psychologia w Szkole. 2009, nr 1, s. 132-139.
 • Czy działają gminne systemy przeciwdziałania przemocy w rodzinie? / Katarzyna Michalska W: Świat Problemów. 2009, nr 5, dod. „W samorządach o problemach alkoholowych”, nr 5, s. I-IV.
 • Czy w Polsce można bić dzieci? / Mirosław Kaczmarek W: Remedium. 2009, nr 1, s. 18-19.
 • Doświadczenia Olsztyna w budowaniu gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie? / Błażej Gawroński, Agnieszka Bucała W: Świat Problemów. 2009, nr 5, dod. „W samorządach o problemach alkoholowych”, nr 5, s. V-VIII.
 • Doświadczenia Olsztyna w budowaniu gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie? / Błażej Gawroński, Agnieszka Bucała W: Świat Problemów. 2009, nr 5, dod. „W samorządach o problemach alkoholowych”, nr 5, s. V-VIII.
 • Dzieci - ofiary przemocy : skala i charakter zjawiska : potrzeba interwencji / Monika Sajkowska, Jolanta Szymańczak W: Polityka Społeczna. R. 36, nr 9 (2009), s. 29-34.
 • Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym / Jolanta Terlikowska W: Świat Problemów. 2009, nr 2, s. 5-7.
 • Inne Motta / Tadeusz Pulcyn W: Świat Problemów. 2008, nr 11, s. 26-29.
 • Interdyscyplinarna formuła w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - dylematy i wyzwania / Liliana Krzywicka W: Świat Problemów. 2009, nr 9, s. 30-33.
 • Lokalny niebieski system - nie jest wcale tak różowo / Katarzyna Łukowska W: Świat Problemów. 2008, nr 9, dod. „W samorządach o problemach alkoholowych”, nr 9, s. I-V.
 • Mamo, tato - tu jestem! / Agnieszka Widera-Wysoczańska W: Psychologia w Szkole. 2008, nr 4, s. 91-98.
 • Między teorią a praktyką / Konrad Olejniczak W: Świat Problemów. 2008, nr 9, s. 4-9.
 • Muszą poznać swoje prawa / Konrad Dulkowski W: Świat Problemów. 2009, nr 5, s. 5-8.
 • Najpierw nauczyć, potem wymagać / Elżbieta Zubrzycka W: Psychologia w Szkole. 2008, nr 3, s. 91-100.
 • Niebieski Miś - ogniwo interdyscyplinarnego postępowania z ofiarą krzywdzenia / Tomasz Iwański W: Świat Problemów. 2009, nr 5, s. 19-20.
 • Prawnicy uczą się pomagać / Tadeusz Pulcyn W: Świat Problemów. 2009, nr 7, s. 31-33.
 • Problemy prawne w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / Grzegorz Wrona W: Świat Problemów. 2009, nr 8, s. 25-28.
 • Procedura Niebieskie Karty - nie tylko interwencja / Hanna Dorota Gaszyńska W: Świat Problemów. 2008, nr 5, s. 14-15.
 • Program „Dzieciństwo bez krzywdzenia...” / Gabriela Roszkowska W: Remedium. 2008, nr 4, s. 10-12.