Janusz Korczak – życie i dzieło

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1958 - 2012

Wyboru dokonał(a) : Barbara Kądziołka

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte

 • Aby nie uległo zapomnieniu : Ida Merżan. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia", 1987.
 • Bankructwo małego Dżeka ; Janusz Korczak ; [red. nauk. t. Hanna Kirchner ; oprac. tekstów Józefa Bartnicka ; przypisy Jolanta Ługowska] ; Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Badań Literackich PAN, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Latona", 1994.
 • Co mi dał Janusz Korczak : wybór dokonał Kazimierz Dębnicki ; wstęp i red. Eli Frydman. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich, 1962.
 • Dzieci doktora Korczaka / Israel Zyngman (Stasiek). - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia", 1989.
 • Dzieci ulicy ; Janusz Korczak ; [wstęp Aleksander Lewin ; red. nauk. t. Hanna Kirchner ; oprac. Elżbieta Cichy, Grażyna Syryczyńska ; geneza utworów i przypisy Jan Zieliński] ; Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Badań Literackich PAN, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Latona", 1992.
 • Dziecko salonu / Janusz Korczak. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1980.
 • Fragmenty utworów / Janusz Korczak ; wybrała Danuta Stępniewska ; il. [kolor.] Małgorzata Różańska ; [posłowie Kazimierz Dębnicki]. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia", 1978.
 • Jak kochać dziecko ; Janusz Korczak ; [red. nauk. t. Stefan Wołoszyn ; oprac. tekstów Elżbieta Cichy ; przypisy Stefan Wołoszyn] ; Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Badań Literackich PAN, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Latona", 1993.
 • Janusz Korczak / Marek Jaworski ; [posłowie Stefan Wołoszyn]. - Warszawa : "Interpress", 1977.
 • Janusz Korczak / Hanna Mortkowicz - Olczakowa. - Warszawa : "Czytelnik", 1978.
 • Janusz Korczak / Alicja Szlązakowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978.
 • Janusz Korczak a szkoła : Daniela Rusakowska ; Instytut Badań Pedagogicznych Ministerstwa Edukacji Narodowej. - Zakład Systemów Wychowawczych. Warszawa : IBP. MEN, 1989.
 • Janusz Korczak w getcie : [wstęp i red. nauk. Aleksander Lewin ; oprac. filologiczne tekstów Monika Ziółek ; Instytut Badań Edukacyjnych. Pracownia Korczakowska]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Latona, 1992.
 • Janusz Korczak - życie i dzieło : [kom. red. Hanna Kirchner, Aleksander Lewin, Stefan Wołoszyn].- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982.
 • Kajtuś Czarodziej / Janusz Korczak. - Kraków : Wydawnictwo "Zielona Sowa", cop. 2006.
 • Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka / Maria Falkowska ; [przedm. Aleksander Lewin ; Instytut Badań Pedagogicznych. Zakład Systemów Wychowawczych. Pracownia Korczakowska]. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia", 1989.
 • Korczak / Stefan Wołoszyn.- Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1982.
 • Korczak i jego dzieło / red. Maria Grażyna Szpyra, Zuzanna Orlińska. - Krasnobród : Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza Korczaka, 2006.
 • Korczak z bliska / Kazimierz Dębnicki. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985.
 • Król Maciuś Pierwszy ; Janusz Korczak ; [red. nauk. t. Hanna Kirchner ; oprac. Elżbieta Cichy ; przypisy Marta Ciesielska, Ryszard Waksmund] ; Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Badań Literackich PAN, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Latona", 1992.
 • Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka : wybór Maria Falkowska ; [wstęp Aleksander Lewin]; Instytut Badań Pedagogicznych. Zakład Badań Systemów Wychowawczych. - Pracownia Korczakowska. Warszawa : Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia", 1983.
 • Myśli / Janusz Korczak ; wybrała i wstępem opatrzyła Hanna Kirchner. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.
 • Na mównicy ; Publicystyka społeczna (1898-1912). 1 - 2/ Janusz Korczak ; [red. nauk. t. Józefa Bartnicka ; oprac. tekstów i przypisy Bożena Wojnowska] ; Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Badań Literackich PAN, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Latona", 1994.
 • O pedagogikę jako naukę o człowieku : pod red. Jadwigi Bińczyckiej i Kazimierza Gorzeloka. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1979. Pedagogika żartobliwa / Janusz Korczak.- Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958.
 • Pisma wybrane 1-4. Janusz Korczak ; [wybór Aleksander Lewin]. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia", 1985.
 • Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak [pseud.]. - Rypin : Dom Wydawniczy "Verbum", 1996.
 • Prawidła życia : Janusz Korczak [pseud.] ; il. Szymon Kobyliński. - Warszawa : Wydawnictwo "Pelikan", 1988.
 • Prekursorzy pedagogiki opiekuńczej : Ireneusz Pyrzyk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 1998.
 • Samorząd uczniowski w systemie wychowawczym Korczaka / I. Newerly, A. Kamiński, W. Żelazko. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1962.
 • Senat szaleńców ; Proza poetycka ; Utwory radiowe / Janusz Korczak ; [red. nauk, t. Hanna Kirchner ; oprac. tekstów Elżbieta Cichy ; przypisy Maria Prussak] ; Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Badań Literackich PAN, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Latona", 1994.
 • Tryptyk pedagogiczny - Korczak, Makarenko, Freinet / Aleksander Lewin. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1986.
 • Wizerunki sławnych pedagogów polskich / Wincenty Okoń. - Warszawa : WSiP, 1993. - s. 220-245 : Janusz Korczak- pedagog heroiczny.
 • Wspomnienia o Januszu Korczaku / wybór i oprac. Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz ; [wstęp Igor Newerly] ; Instytut Badań Pedagogicznych. Zakład Badań Systemów Wychowawczych. Pracownia Korczakowska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia", 1989.
 • Wybór pism. T. 1-4 / Janusz Korczak ; [wyboru dokonał Igor Newerly ; red. Danuta Stępniewska]. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Nasza Księgarnia", 1957.
 • Wybór pism pedagogicznych. T. 1-2 Janusz Korczak [pseud.] ; posłowie Zofii
  Szymańskiej. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1957.
 • ZBIORY SPECJALNE

 • Korczak [Film] / reż. Andrzej Wajda ; scen. Agnieszka Holland.
   

  WYDAWNICTWA CIĄGŁE

 • Co zawdzięczam Korczakowi / Bolesław Huras // Życie Szkoły. - 1978, nr 12, s. 41-44
 • Chce nauczyć rozumieć i kochać, czyli o potrzebie Korczaka / Hanna Kirchner // Gazeta Wyborcza. - 2001, nr 13(421).- Magazyn, s. 24-27
 • Dom sierot Janusza Korczaka jako szkoła życia / Daniela Rusakowska // Ruch Pedagogiczny. - 1990, nr 5/6, s. 116
 • Dorobek pedagogiczny Janusza Korczaka – próba nowego spojrzenia / Aleksander Lewin // NURT. - 1978, zesz. 4, t-ka 8
 • Dziecko, mój młodszy bracie / Jakub Rzekanowski // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 5, s. 10
 • Dziecko to człowiek : z Markiem Michalakiem, rzecznikiem praw dziecka, rozm. Jakub Rzekanowski i Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 5, s. 5
 • Dziecko w poglądach pedagogiczno - społecznych Janusza Korczaka / Maria Falkowska // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1977, nr 6, s. 155
 • Geneza, rozwój i funkcja pedagogiczna technik wychowawczych Janusza Korczaka / Maria Falkowska // Problemy opiekuńczo Wychowawcze. - 1985, nr 8, s. 391 Franek / Janusz Korczak // Przyjaciel Dziecka. - 1999, nr 4-6, s.
 • Fragmenty wspomnień o Januszu Korczaku / Igor Newerly // Wychowanie w Przedszkolu. - 1962, nr 9, s. 461
 • Idee Janusza Korczaka wiecznie żywe // Wychowanie w Przedszkolu. - 1977, nr 5, s. 263-268
 • Idee Janusza Korczaka wiecznie żywe / Korczak – o wychowawcach i wychowankach // Wychowanie w Przedszkolu. - 1978, nr 5, s. 232-234
 • Idee Janusza Korczaka wiecznie żywe / Korczak – o teorii i praktyce pedagogicznej (wyboru dokonała Janina Dobrowolska) // Wychowanie w
  Przedszkolu. - 1979, nr 7/8, s. 360-361
 • Idee Janusza Korczaka wiecznie żywe / Korczak – o zabawach dziecięcych // Wychowanie w Przedszkolu. - 1978, nr 6, s. 295-297
 • Idee praw dziecka w życiu i pracy Janusza Korczaka / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 6, s. 334-338.
 • Korczaka pedagogika serca / Bolesław Huras // Życie Szkoły. - 1979, nr 7/8, s. 63-65
 • Jaki był Stary Doktor? / Witold Salański // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 5, s. 10-11
 • Janusz Korczak / I. Merżan, mk / Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1976, nr 10, s. 5
 • Janusz Korczak a antypedagogika / Marzena Kostak, Danuta Słowicka // Nowa Szkoła. - 1992, nr 6, s. 367-371
 • Janusz Korczak – człowiek i dzieło : próba bilansu recepcji światowej / Ryszard Wasiuta // Literatura na Świecie. - 1997, nr 4/5, s. 364-368
 • Janusz Korczak i esperanto / Zofia Banet-Fornalowa // Przyjaciel dziecka. - 2000, nr 4/6, s. 26-27
 • Janusz Korczak i jego senat. W 50 rocznicę śmierci / Nowa Szkoła. - 1992, nr 8, s. 492-494
 • Janusz Korczak o doborze i kształceniu wychowawców / Barbara Puszkin // Edukacja. - 1987, nr 2, s. 101-109
 • Janusz Korczak pedagog ludzkich wartości / Julian Radziewicz // Edukacja i Dialog. - 1990, nr 15, s. 41-51
 • Janusz Korczak : portret polityczny / Wiesław Theiss // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1994, nr 3, s. 43-55
 • Janusz Korczak – wychowawca dzieci / Maria Falkowska // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1972, nr 9, s. 44
 • Janusz Korczak znany i inny. Wystawa w Warszawie. Wrażenia i refleksje po obejrzeniu wystawy / Katarzyna Milejko, Katarzyna Leszczyńska // Przyjaciel Dziecka. - 2000, nr 1/3, s. 25-27
 • Janusza Korczaka refleksje nad sobą / Barbara Puszkin // Nowa Szkoła. -1992, nr 8, s. 494-498
 • Kodeks wychowawczy w aforyzmach Janusza Korczaka / wybór i układ Stefan Wołoszyn // Życie Szkoły. - 1982, nr 11/12, s. 504-511
 • Korczak (1) / Hanna Kirchner // Odra. - 1995, nr 6, s. 35-43
 • Korczak (2) / Hanna kirchner // Odra. - 1995, nr 7/8, s. 80-87
 • Korczak i dziecko w XX w. / Bińczycka Jadwiga // Nowa Szkoła. - 1993, nr 2, s. 122-123
 • Korczak i Freinet – co ich łączy, a co różni? / Aleksander Lewin // Nowa Szkoła. - 1997, nr 2, s. 16-20
 • Korczak, jakiego mniej znamy / Lidia Burska // Teksty Drugie. - 1998, nr 3, s. 145-152
 • Korczak Janusz – życie i dzieło. Pokłosie Międzynarodowej Sesji naukowej / St. Bendkowski // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1979, nr 1, s. 13
 • Korczak – lekarz – pedagog – psycholog / Ida Merżan // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. - 1977, nr 1, s. 17
 • Korczak postacią dialogową / Bożena Wojnowska // Res Publica Nova. - 1999, nr 7/8, s. 42-47
 • Korczak w całości / Witold Salański // Nowa Szkoła. - 1994, nr 5, s. 305-307
 • Korczakowska metoda obserwacji klinicznej i jej znaczenie dla wspólnej pedagogiki / Wanda Bobrowska-Nowak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1979, nr 5, s. 212
 • Korczakowski witraż dziecięcy / Jadwiga Bińczycka // Chowanna. - 2010, t. 1(34), s. 27-38
 • „Król Maciuś” jako traktat pedagogiczny / Elżbieta Stanek // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1979, nr 5, s. 228
 • „Król Maciuś Pierwszy” w oczach dzieci / Ewa Sarnowska // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1979, nr 5, s. 230
 • Kultura i dziecko (w oparciu o dzieła J. Korczaka – „Dziecko salonu” oraz „Senat szaleńców”) / Andrzej Kołakowski // Społeczeństwo Otwarte. - 1994, nr 10, s. 44-46
 • Model wychowawczy w poglądach Janusza Korczaka / Marian Kalinowski // Nauczyciel i Wychowanie. - 1978, nr 5, s. 3-9
 • Nasz patron / Witold Salański // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 5, s. 12
 • Nieznane teksty Korczaka z getta // Polityka. - 1992, nr 13, dod. „Polityka-Kultura” nr 3
 • Nowoczesny system wychowania a spuścizna pedagogów nowatorów – J. Korczaka, A. Makarenki i C. Freineta / Aleksander Lewin // Kwartalnik
  Pedagogiczny. - 1976, nr 4, s.47
 • O badaniu spuścizny pedagogicznej Janusza Korczaka / Aleksander Lewin // Badania Oświatowe. - 1979, nr 1, s. 14-21
 • O człowieku, co zaprzedał duszę dziecku... / Alicja Szlązakowa // Polonistyka. - 1978, nr 4, s. 219-227
 • O Januszu Korczaku / Bogdan Suchodolski // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 1978, nr 3, s. 335
 • O Januszu Korczaku. W 85. rocznicę założenia w Warszawie „Domu Sierot” / Jadwiga Kopczyńska-Sikorska // Kultura Fizyczna. - 1998, nr 1/2, s. 28-29
 • O Januszu Korczaku. W 85. rocznicę założenia w Warszawie „Domu Sierot” /Jadwiga Kopczyńska-Sikorska // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 2, s.100-103
 • O Korczaku / Igor Newerly // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1979, nr 1, s. 3-22
 • O poglądach i postawie pedagogicznej Janusza Korczaka / Stefan Wołoszyn // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1958, nr 1, s. 87
 • Ostatnia droga Doktora (Janusza Korczaka) / Tomasz Szarota // Polityka. - 1997, nr 21, s. 54
 • Pan był dziś taki zły / Janusz Korczak // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 6, s. 12
 • Pedagogiczne przesłanie Korczaka i współczesny ruch innowacyjny / Julian Radziewicz // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1984, nr 4, s. 197
 • Pedagogika Janusza Korczaka / Zygmunt Bajorski // Nowe w Szkole. - 2002, nr 7/8, s. 35-40
 • Pedeutologiczne przesłanie Janusza Korczaka / Maria Peter // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1979, nr 1, s. 23
 • Piśmiennictwo o Januszu Korczaku / Jacek szambelan // Życie Szkoły. - 1978, nr 12, s. 50-53]
 • Poglądy i praktyczne osiągnięcia J. Korczaka w organizacji wolnego czasu i wypoczynku dzieci / Marian Jakubowski // Chowanna. - 1978, zesz. 3, s. 289-300
 • Poglądy Janusza Korczaka na dziecko trudne / Marian Jakubowski, Elżbieta Mazur // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. - 1979, nr 1/2, s. 12-20
 • Portret wychowawcy : Janusz Korczak / Antonina Gurycka // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 71-78
 • Poszukiwanie nowej drogi wychowania z inspiracji systemu Janusza Korczaka / Mirosław Urbaczewski // Opieka Wychowanie Terapia. - 1996, nr 1, s. 5-11
 • Pracownia Korczakowska / Marta Kopczyńska // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1979, nr 5, s. 234
 • Próba polemiki z krytykami Janusza Korczaka / Marian Jakubowski // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1962, nr 4, s. 43
 • Refleksje nad twórczością Janusza Korczaka / tłum. Z j. Ros. Ela Frydman // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.-1967, nr 5, s. 45
 • Samopoznanie dziecka w pedagogice Janusza Korczaka / Marzena Kostecka, Danuta Słowicka // Edukacja i Dialog. - 1991, nr 33(10), s. 24-27
 • Samorządność wychowanków w koncepcji Janusza Korczaka / Julian Radziewicz // Nauczyciel i Wychowanie. - 1982, nr 4/5, s. 80-86
 • Spotkania z Januszem Korczakiem / Jadwiga Bińczycka // Nowa Szkoła. - 1992, nr 9, s. 559-561
 • Stary Doktor na nowe czasy / Witold Salański // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 16, s. 14
 • Stary Doktor, skuteczny idealista / Witold Salański // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 8, s. 11
 • Szkoła eksperymentalna Doktora Janusza Korczaka / Wanda Wacińska // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 1978, nr 3, s. 371
 • Śladami starego doktora // Opieka Wychowanie Terapia. - 1996, nr 1, Wkładka s. 7-9
 • Teoria a praktyka / Janusz Korczak // Oświata i Wychowanie. - 1982, nr 16, s. 55-56, wersja B
 • Teoria a praktyka / Janusz Korczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 1962, nr 10, s. 509
 • Testament pedagogiczny Janusza Korczaka / Aleksander Lewin // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1993, nr 1, s. 32-36
 • Twórczość pedagogiczna Janusza Korczaka – drogowskazem dla wychowawców i nauczycieli / Marian Jakubowski // Życie Szkoły. - 1978, nr 12, s. 3-6
 • Ukochał dzieci ponad wszystko. Janusz Korczak 1878-1942 : zestawienie bibliograficzne / Jolanta Kowalczykówna // Biblioteka w Szkole. - 1997, nr 6, s. 11-13
 • Uwaga, dziecko / Witold Salański // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 19, s. 12
 • W duchu korczakowskich idei. Rozmowa z prof. dr Jerzym Kuberskim, prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka // Opieka Wychowanie Terapia. - 1996, nr 1, Wkładka s. 5-7
 • W hołdzie Korczakowi i jego dziełu // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1978, nr 7, s. 319
 • Warsaw and its people : indywidualna praca projektowa uczniów wyrazem autonomicznego podejścia do nauczania języka angielskiego w gimnazjum / Ewa Gatnar // Języki Obce w Szkole. - [R.] 52, nr 6 (2008), s. 200-215
 • ...”Wybrałem ideę służenia dziecku i jego sprawie”... / Ida Merżan // Wychowanie w Przedszkolu. - 1977, nr 5, s. 264-268
 • Wychowanie fizyczne i zdrowotne w refleksjach pedagogicznych Janusza Korczaka / Anna Dąbrowska, Andrzej Dąbrowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1993, nr 5, s. 153
 • „Za rękę mnie, Doktorze, weź” : przedstawienie poświęcone pamięci Janusza Korczaka / Barbara Lipińska-Postawa // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 7-8, s. 6-8
 • Zarys koncepcji pedagogicznej Janusza Korczaka / Mieczysław Łobocki // Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. - 1986, nr 1, s. 5
 • Źródła wyrozumiałości / Janusz Korczak // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 5, s. 11