Stanisław Lem

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonał: Krzysztof Czyż


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte

 • "Bajki robotów" Stanisława Lema na lekcjach języka polskiego w klasie VI : poradnik metodyczny / Maria Olszewska. - Lublin : Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego. Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1985. 11849(b) czyt.
 • Lem w oczach krytyki światowej / wybór i oprac. Jerzy Jarzębski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989. 53082
 • Rozmowy ze Stanisławem Lemem / Stanisław Bereś. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987. 13886(b)
 • Stanisław Lem / Ewa Balcerzak. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973. 17163

Artykuły z czasopism

 • „Wywiad i atomy” : o niepublikowanym zbiorze opowiadań Stanisława Lema / Kamila Budrowska. W: Pamiętnik Literacki. 2008, nr 2, s. 191-198.
 • Czarny wariant "Bildung" : o relacjach między "Czarodziejską górą" Thomasa Manna a "Szpitalem Przemienienia" Stanisława Lema / Katarzyna Bałżewska. W: Pamiętnik Literacki. 2012, nr 1, s. 111-128.
 • Dwóch zgryźliwych tetryków / Łukasz Saturczak. W: Twórczość. - 2012, nr 2, s. 114-116.
 • Futurologia Lema / Okołowski Paweł. W: Nowe Książki. 1996, nr 10, s. 34-35.
 • Gulliwer w galaktyce / Bidakowski Zbigniew. W: Polityka. 1988, nr 3, s. 1, 9.
 • Jak szumi po angielsku solaryjski ocean? / Jerzy Jarniewicz. W: Literatura na Świecie. 2010, nr 7/8, s. 362-372.
 • Klub książki / Anita Zabłocka-Trojnar. W: Polonistyka. 2016, nr 2, s. 50-51.
 • Kompetencje literackie uczniów : diagnoza III etapu edukacyjnego / Grzegorz Baran. W: Język Polski w Gimnazjum. 2014/2015, nr 3, s. 43-60.
 • Kongres futurologiczny - opowiadanie i film / Jerzy Jastrzębski. W: Ruch Literacki. 2014, nr 3, s. 337-345.
 • Lem wśród innych / Szpakowska Małgorzata. W: Twórczość. 1995, nr 12, s. 70-85.
 • Maszyna, dziecko, pustynia. Galaktyka Stanisława Lema / Draxler Hugo W: Twórczość. 2001, nr 4, s. 56-87.
 • Pisarz z gwiazd : scenariusz słowno-muzyczny / Wanda Barbara Jachimczak. W: Biblioteka w Szkole. 2011, nr 10, s. 28-29.
 • Planeta Mrożek do planety Lem / Agnieszka Papieska. W: Nowe Książki. 2012, nr 1, s. 11.
 • Polonistyczna gimnazjalność a sprawa Lema / Ewa Nowel. W: Język Polski w Gimnazjum. 2009/2010, nr 2, s. 63-77.
 • Pożytek z Lema / Oramus Marek. W: Nowe Książki. 1994, nr 2, s. 35-36.
 • Prorok we własnym kraju / Świerkocki Maciej. W: Odra. 1998, nr 1, s. 109-110.
 • Recepcja utworów science fiction Stanisława Lema w Republice Federalnej Niemiec / Biesterfeld Wolfgang. W: Przegląd Humanistyczny. 1989, nr 12, s. 97-103.
 • Rzadka rasa pisarza / Michał Nalewski. W: Twórczość. 2014, nr 10, s. 129-131.
 • Stanisław Lem - spirala pesymizmu / Czapliński Przemysław. W: Teksty Drugie. 2001, nr 6, s. 59-75.
 • Trzy spotkania literatury z teatrem / Bożena Ciborowska-Lipko. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2006/2007, nr 2, s. 53-80.
 • Umysł i nauka wobec chaosu historii w „Czasie nieutraconym” Stanisława Lema / Maciej Płaza. W: Pamiętnik Literacki. 2006, nr 2, s. 97-109.