Tadeusz Kościuszko

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonał: Krzysztof Czyż


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte

 • Amerykańska wojna pułkownika Kościuszki / Wiktor Malski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1977. 28410
 • Kopiec Kościuszki w Krakowie / Michał Rożek. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1981. 42988 
 • Korespondencja (1798-1817) / Tadeusz Kościuszko, Thomas Jefferson ; przeł. [z fr.] Agnieszka Glinczanka, [z ang.] Józef Paszkowski ; wybrała i wstępem opatrzyła Izabella Rusinowa. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976. 23258 
 • Kościuszko : opowieść / Karol Koźmiński. - Warszawa : Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", 1958. 46246 czyt. 
 • Kościuszko na ziemi krakowskiej / Jan Lubicz-Pachoński. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. 48347 czyt. 
 • Kościuszko nieznany / Jan Dihm. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969. 45954 czyt. 
 • Kościuszko po Insurekcji 1794-1817 : dwa fragmenty / Jan Lubicz-Pachoński. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1986. 13154(b) czyt. ; 13155(b)
 • Kościuszko, Pułaski / Jan Stanisław Kopczewski. - Warszawa : Wydawnictwo "Interpress", 1976. 30490 czyt. 
 • Miłości i sentymenty Tadeusz Kościuszki / Hanna Muszyńska-Hoffmannowa. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1979. 37533 
 • Myśl filozoficzna i społeczna Tadeusza Kościuszki : (tradycje i współczesność) / Józef Żuraw. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979. 36528 czyt. ; 36529 
 • Naczelnik w sukmanie / Andrzej Zahorski. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. 21088(b) czyt. ; 21089(b) 
 • O dobrym Naczelniku i niezłomnym Rycerzu / Andrzej Kijowski. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1984. 4825"D" 
 • Pomiędzy plewą i manną / Jerzy Zawieyski. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1987. 15188(b) 
 • Tadeusz Kościuszko 1746-1817 / Bartłomiej Szyndler. - Warszawa : "Bellona", 1991. 55419 
 • Tadeusz Kościuszko w literaturze narodów Europy i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej / Jerzy Śliziński. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1981. 4894(b) 
 • Tadeusz, syn Ludwika i Tekli / Tadeusz Kruk. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980. - 38971 
 • W kręgu kultu Naczelnika : rapperswilskie inicjatywy kościuszkowskie (1894-1897) / Andrzej Feliks Grabski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981. 42074 czyt. 
 • Wódz kosynierów Tadeusz Kościuszko / Jan St. Kopczewski. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1985. 11594(b) czyt. 
 • Wyścig do rzeki Dan / Wiktor Malski. - Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza", 1974. 4858(b) 
 • Z czym do nieśmiertelności / Stefan Bratkowski. - Katowice : "Śląsk", 1977. 38089 czyt. ; 1986"D"

Artykuły z czasopism

 • Armia równych i wolnych / Jarosław Czubaty. W: Mówią Wieki. 2016, nr 8, s. 36-40.
 • Dwa katechizmy : Kościuszki i Wałęsy / Tomasz Łysiak. W: wSieci. 2013, nr 41, s. 92-94.
 • Fenomen Kościuszki / Andrzej Dusiewicz ; rozm. przepr. Wojciech Chmielewski. W: Mówią Wieki. 2014, nr 4, dod. Mówią Wieki w Szkole nr 14, s. 12-13.
 • Językowy obraz wodza powstania z 1794 roku / Józef Jaworski. W: Język Polski. 2012, nr 1, s. 62-69.
 • Kościuszki droga do chwały / Miłosz Niewierowicz. W: Mówią Wieki. 2014, nr 4, s. 49-53.
 • Kościuszko : scenariusz apelu / Agnieszka Rottau-Bracka. W: Biblioteka w Szkole. 2013, nr 10, s. 23-25.
 • Krajobraz z Kopcem Kościuszki : szkic geograficzno-historyczny / Mieczysław Rokosz. W: Aura. 2015, nr 7, s. 19-21.
 • Łopatą i rydlem / Marcin Czajkowski. W: Mówią Wieki. 2014, nr 4, s. 54-55.
 • Naczelnik upamiętniony : przejawy kultu Tadeusza Kościuszki w okresie zaborów / Mikołaj Getka-Kenig. W: Mówią Wieki. 2014, nr 4, s. 61-65.
 • Republikanin wśród cesarzy / Jarosław Czubaty. W: Mówią Wieki. 2014, nr 4, s. 56-60.
 • Skarb Kościuszki / Jadwiga Hereta. W: Tygodnik Zamojski. 2013, nr 13, s. 16.
 • Tadeusz Kościuszko i powstańczy etos w szkolnych podręcznikach historii XXI wieku / Barbara Kubis. W: Wiadomości Historyczne. 2008, nr 2, s. 27-37.
 • Tadeusz Kościuszko w Zamościu : o spotkaniu przyszłego naczelnika ze Stanisławem Staszicem / Jacek Feduszka. W: Tygodnik Zamojski. 2014, nr 11, s. 23.
 • Trzy wartości / Tomasz Łysiak. W: wSieci. 2014, nr 42, s. 68-70.