Nauczanie języków obcych w Polsce

Zestawienie bibliograficzne w wyborze 

Wyboru dokonała : Urszula Bojkowska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU


Artykuły z czasopism:

 •  Blaski i cienie nauczania dwujęzycznego w Polsce / Teresa Makulska, Monika Szczucka-Smagowicz. W: Dyrektor Szkoły.  2005, nr 5, s. 53-56
 • CLIL - przełomowe podejście w edukacji europejskiej / Dieter Wolff, Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic. W: Języki Obce w Szkole. 2010, nr 6, s. 7-13
 • Droga do efektywnego kształcenia typu CLIL w szkole podstawowej / Maria Maliszewska, Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic. W: Języki Obce w Szkole. 2010, nr 6, s. 146-152
 • 10 lat programu European Language Label w Polsce / Anna Grabowska, Małgorzata Janaszek. W: Języki Obce w Szkole. 2011, nr 2, s. 57-64
 • Europejskie Badanie Kompetencji Językowych The European Survey on Language Competences / Katarzyna Paczuska. W: Języki Obce w Szkole. 2011, nr 3, s. 41-43
 • Historia testowania biegłości językowej a teorie uczenia się języków i metod nauczania / Paweł Poszytek. W: Języki Obce w Szkole. 2005, nr 6, s. 23-29
 • Język i kultura w dydaktyce języków obcych / Hanna Komorowska. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2006, nr 4, s. 27-45
 • Języki obce dawniej i dziś. Cz. 1, Z historii nauczania języków obcych w Polsce - od średniowiecza do II wojny światowej / Anna Jurek. W: Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 1, s. 5-19
 • Języki obce dawniej i dziś. Cz. 2, Z historii nauczania języków obcych w Polsce - od okresu Polski Ludowej / Anna Jurek. W:  Języki Obce w Szkole. 2007, nr 2, s. 3-15
 • Języki obce w edukacji wczesnoszkolnej - wyzwania i szanse / Ewa Andrzejewska.. W: Języki Obce w Szkole. 2008, nr 3, s. 175-179
 • Kim jesteś progresjo? : o rozdźwięku między teorią a praktyką podręcznikowych rozkładów nauczania a nauczaniem języków obcych / Sebastian Dusza. W: Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 2, s. 34-41
 • Kompetencje nauczyciela języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Andrzejewska. W: Języki Obce w Szkole. 2008, nr 4, s. 42-47
 • Kształcenie nauczycieli języków obcych na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Andrzejewska. W: Języki Obce w Szkole. 2008, nr 3, s. 64-67
 • Metodyka nauczania języków obcych w Polsce (1957-2007) : 50 lat czasopisma "Języki Obce w Szkole" : z wyborem tekstów z lat 1957-2007 / Hanna Komorowska. W: Języki Obce w Szkole. 2007, nr 6, s. 1-355
 • Nauczanie języków obcych w kontekście globalizacji i integracji europejskiej / Małgorzata Kamińska-Juckiewicz. W: Nowa Szkoła. 2009, nr 3, s. 9-14
 • Nauczanie języków obcych w szkołach wiejskich / Grażyna Miłkowska. W: Życie Szkoły. 2007, nr , s. 24-28
 • Nowości w unijnej polityce językowej i co z nich wynika dla Polski / Paweł Poszytek. W: Języki Obce w Szkole. 2009, nr 1, s. 81-85
 • O polskiej polityce językowej / Władysław Lubaś. W: Poradnik Językowy . - 2012, nr 6, s. 11-33
 • Pokaż język! / Halina Drachal. W:  Głos Nauczycielski. 2012, nr 26, s. 13
 • Polityka językowa w polskim systemie oświatowym na tle rozwiązań europejskich / Hanna Komorowska. W: Języki Obce w Szkole. 2004, nr 2, s. 34-40
 • Powołanie niezależnego zespołu ekspertów ds. kształcenia językowego odpowiedzią na rozwój polityki wielojęzyczności w Europie i Polsce / Anna Grabowska. W: Języki Obce w Szkole. 2010, nr 1, s. 97-99
 • Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2003/2004 / Jadwiga Zarębska. W: Języki Obce w Szkole. 2004, nr 4, s. 54-60
 • Powszechność nauczania języków obcych w roku 2004/2005 / Jadwiga Zarębska. W: Języki Obce w Szkole. 2005, nr 4, s. 39-44
 • Powszechność nauczania języków obcych w roku 2005/2006 / Jadwiga Zarębska. W: Języki Obce w Szkole. 2006, nr 4, s. 73-79
 • Powszechność nauczania języków obcych w roku 2006/2007 / Jadwiga Zarębska., W: Języki Obce w Szkole. 2007, nr 4, s. 77-83
 • Profesor Roman Plenkiewicz o nauczaniu języków obcych / Anna Jurek. W: Języki Obce w Szkole. 2006, nr 6, s. 273-278
 • Przegląd badań dotyczących korzyści wynikających z kształcenia typu CLIL / Andrzej Kaczmarek. W: Języki Obce w Szkole.  2010, nr 6, s. 39-43
 • Przestrzenny rozkład powszechności nauczania języków obcych w Polsce / Jadwiga Zarębska. w: Języki Obce w Szkole. 2011, nr 1, s. 64-67
 • Rozmowa z... Mirosławem Sielatyckim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej / rozm. przepr. Marek Zając. W: Języki Obce w Szkole. 2011, nr 2, s. 1-2
 • Rozwój szkolnictwa elementarnego oraz nauczanie dzieci języków obcych w perspektywie historycznej / Anna Jaroszewska. W: Języki Obce w Szkole. 2010, nr 1, s. 5-34
 • Systematyczna ewaluacja nauczyciela jako element podnoszący jakość kształcenia językowego / Paweł Sobkowiak. W: Języki Obce w Szkole. 2009, nr 2, s. 33-42
 • Teoria i praktyka nauczania języków obcych w przedszkolu / Jan Iluk. W: Języki Obce w Szkole. 2008, nr 4, s. 48-59
 • Udział dyscyplin językoznawczych w badaniach glottodydaktycznych / Maciej Smuk. W: Języki Obce w Szkole. 2008, nr 4, s. 15-26
 • Użycie elementów CLIL we wczesnoszkolnym nauczaniu języka obcego / Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic. W: Języki Obce w Szkole. 2010, nr 6, s. 71-78
 • Wczesna edukacja językowa / Dorota Dębkowska. W: Języki Obce w Szkole. 2009, nr 2, s. 82-84
 • Wczesne nauczanie języka obcego : dylematy, fakty i mity / Mariola Bogucka. W: Języki Obce w Szkole. 2009, nr 4, s. 5-10
 • Wczesnoszkolna nauka języka w Europie : międzynarodowe badanie długofalowe / Magdalena Szpotowicz. W: Języki Obce w Szkole. 2007, nr 3, s. 63-66
 • Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych - wyzwania i szanse / Halina Stasiak. W: Języki Obce w Szkole. 2008, nr 3, s. 31-37
 • Współczesne badania nad autonomią w dydaktyce języków obcych w Polsce : omówienie kluczowych polskich publikacji / Agnieszka Nowicka, Joanna Górecka, Małgorzata Kubica. W: Języki Obce w Szkole. 2008, nr 6, s. 264-286
 • Zadania stojące przed edukacją oraz glottodydaktyką w wielojęzycznej i wielokulturowej Europie / Małgorzata Pomorska. W: Języki Obce w Szkole. 2010, nr 1, s. 81-88
 • Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe : założenia, praktyka, perspektywy / Mirosław Pawlak. W: Języki Obce w Szkole. 2010, nr 6, s. 13-26

Wydawnictwa zwarte:

 

 • Dzieje nauki języków obcych w zarysie : monografia z zakresu historii kultury / Michał Cieśla. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974
 • Kierunki w metodyce nauczania języków obcych : przegląd historyczny / Edmund A. Ronowicz. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej o nauczaniu języków obcych / [zeszyt oprac. Agnieszka Dybowska ; przy współpr. Edwarda Janiszewskiego [et al.] ; pod kierunkiem Wojciecha Książka]. Warszawa : MEN. Biuro Administracyjno-Gospodarcze, 2000
 • Polska myśl glottodydaktyczna 1945-1975 : wybór artykułów z zakresu glottodydaktyki ogólnej / pod red. Franciszka Gruczy. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,1979
 • Z dziejów nauczania języków obcych : do roku 1939 / Michał Cieśla. Warszawa : Wydawnictwa UW, 1966