Profilaktyka zagrożeń

Wyboru dokonał(a) : Barbara Mazurek


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU


WYDAWNICTWA ZWARTE

 • Budowanie szkolnego programu profilaktyki / Małgorzata Simm, Ewa Węgrzyn-Jonek. Kraków : "Rubikon", 2002.
 • Budowanie szkolnych programów profilaktyki / Anna Balcerek-Kałek. Warszawa :Wydaw. Szkolne PWN, 2003.
 • Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / pod red.Marii Deptuły. Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004.
 • Dzieci ulicy - profilaktyka zagrożeń / Anna Kurzeja. Kraków : Oficyna Wydawnicza"Impuls", 2008.
 • Integralna profilaktyka uzależnień w szkole / Marek Dziewiecki. Kraków :"Rubikon", [2003].
 • Profilaktyka na co dzień / Aleksandra Karasowska. Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2005.
 • Profilaktyka w gimnazjum / Przemysław Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski.Kraków : "Impuls", 2003.
 • Profilaktyka uzależnień a wartości / Krzysztof Zajączkowski. Kielce : "Jedność",2004
 • Profilaktyka uzależnień / Zbigniew B. Gaś. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993.
 • Profilaktyka uzależnień / [aut. Beata Kiełbasa ; red. merytoryczna Katarzyna Mitka, Natalia Szala]. Sosnowiec :Wydawnictwo Projekt-Kom, cop.2007.
 • Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych / Krzysztof Ostaszewski. Warszawa : "Scholar", 2003.
 • Szkoła, która ochrania / Barbara i Grzegorz Paziowie. Kraków : "Rubikon", 2002.
 • Uzależnienia / Zbigniew B. Gaś. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 • Profilaktyka dla młodzieży czy dla dorosłych? / Joanna Sakowska. //Świat Problemów. -2007, nr 2/3, s. 29-34
 • Profilaktyka HIV a płeć. Agnieszka Walendzik-Ostrowska.// Remedium. - 2009, nr 3, s. 26-27
 • Profilaktyka HIV a orientacje psychoseksualne / Agnieszka Walendzik-Ostrowska. // Remedium. - 2009, nr 4, s. 26-27
 • Profilaktyka HIV a stereotypy i uprzedzenia / Agnieszka Walendzik-Ostrowska. //Remedium. - 2009, nr 5, s. 28-29
 • Profilaktyka kompletna / Krzysztof A. Wojcieszek. // Świat Problemów. - 2007, nr 2/3, s. 10-15
 • Profilaktyka nałogu komputerowo-sieciowego / Małgorzata Przybysz - Zaremba.//Forum Oświatowe. -2006, nr 2, s. 97-103
 • Promocja zdrowia a profilaktyka / Marcin J. Sochocki. //Remedium .-2008, nr5,s.32
 • Ryzykowna profilaktyka samobójstw / Joanna Szymańska. // Remedium. - 2008,nr 9, s. 4-5
 • Stres zawodowy „pomagaczy” - diagnoza i profilaktyka / Piotr Plichta. //Remedium. - 2008, nr 12, s. 6-7
 • Światowy Dzień AIDS 1 Grudnia / Zofia Szczypińska. // Wychowawca. 2006, nr 12, s. 29-30
 • Żyj zdrowo / Renata Grzegorzewicz-Zielony [et al.]. //Wychowawca. - 2006, nr 10,s. 30