Asertywność

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1999 -2008

Wyboru dokonał(a) : Barbara Mazurek


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 • Asertywność / Sue Bishop ; przekł. Elżbieta Turlejska. Poznań : Zysk i S-ka.Wydaw., cop. 1999.
 • Asertywność : Robert Alberti, Michael Emmons ; przekł. Maciej Adam Michalski. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002.
 • Asertywność doskonała : Jan Ferguson ; przeł. Anna Sawicka- Chrapkowicz.Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 2006
 • Człowiek - istota społeczna / Elliot Aronson ; przeł. Józef Radzicki. Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004
 • Jak nauczyć się asertywności : Herbert Fensterheim , Jean Baer ; z ang. przeł. Adriana Bosak. Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 2006
 • Komunikacja niewerbalna : Oldrich Tegze ; [tł. Dorota Kwiatkowska, Kamila Szymańska]. Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2006.
 • Nie, które buduje / Maria Moneta-Malewska, Joanna Malewska. Warszawa :Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2004.
 • Nie lubię łaskotek! / Marcie Aboff ; il. Ewa Poklewska -Koziełło ; [tł. Elżbieta Zubrzycka]. Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, [2008].
 • Powiedz komuś! / Elżbieta Zubrzycka ; il. Agnieszka Żelewska. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, cop. 2004
 • Psychologia pracy i organizacji / red. Nik Chmiel ; [współpr. Neil Anderson et al.] ;przekł. Anna Kacmajor [et al.]. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003.
 • Psychologia współczesna / Spencer A. Rathus ; przekł. Bogdan Wojciszke. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.
 • Psychologiczne portrety człowieka / red. Anna I. Brzezińska. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
 • Słup soli : Elżbieta Zubrzycka ; il. Anna Ładecka. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
 • Stanowczo, łagodnie, bez lęku / Maria Król-Fijewska. Warszawa : "Intra" : "W.A.B.",2003.
 • Stres, kultura i społeczność : Stevan E. Hobfoll ; tł. Magdalena Kacmajor. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.
 • Śmierdzący ser / Catherine DePino ; il. Anna Ładecka ; [tł. Elżbieta Zubrzycka].
 • Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, cop. 2004.
 • Toksyczni ludzie : Lillian Glass ; przeł. Beata Radomska. Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2005.


ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 • Asertywność czy arogancja /Małgorzata Taraszkiewicz // Gazeta szkolna.-2003,nr3, s.16
 • Asertywność gimnazjalisty / Piotr Skowronek //Język Polski w Szkole-gimnazjum.-2000/2001,nr 2, s.90-93
 • Asertywność- trudna sztuka / Anna Mantuszewska -Grzegorczyk // Psychologia w Szkole.- 2005,nr 4,s.39-46
 • Asertywność w bibliotece / Mirona Adamska // Nowe w szkole.-2003,nr 7-8 ,s.40-42
 • Asertywność w praktyce pedagogicznej / Teresa Zubrzycka -Maciąg // Opieka-Wychowanie-Terapia.- 2002, nr1 , s.26-29
 • Co to jest asertywność / Zbigniew Rębis // Przysposobienie Obronne- Obrona Cywilna w Szkole.- 1999, nr 1 , s.11-13
 • Ćwiczenia z asertywności / M.S.// Gazeta Szkolna .-2003, nr 13,s.17
 • Daj się lubić / Ewa Nowak // Cogito.- 2000, nr3 , s.56-57
 • Jak odmawiać łagodnie, stanowczo i bez lęku / Agnieszka Kozak // Życie Szkoły.-2004,nr1, s.19-23
 • Jakie mamy prawa związane z asertywnością / Małgorzata Waszkiewicz-Stefańska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych.- 2001,nr 4, s.76-81
 • Kształtowanie zachowań agresywnych cz.I / Małgorzata Kuśpit // Remedium.-2005, nr3, s.14-15
 • Modne słowo asertywność / Ewa Nowak // Cogito.- 1999, nr 17, s.44-45
 • Myślę nie, mówię nie / Ryszard Błaszczyk // Lider.- 2005, nr 1 , s.30
 • O asertywności w szkole / Mirosław Choina // Nowa Szkoła.-2001, nr 9, s.20-24
 • Rola treningu asertywności w kształtowaniu kompetencji andragogicznych /Jerzy Stochmiałek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych .- 2003, nr4 , s.17-27
 • Zachowania asertywne w pracy nauczyciela .cz.2 / Barbara Lis // Wychowanie Techniczne w Szkole.- 2005, nr4 , s.21-24
 • Zmiana,sens i stres / Lidia Bit // Poradnik Bibliotekarza .- 1999, nr 14, s.27-28

 MULTIMEDIA

 • Asertywność [Film]. Kas. 1 / scen. Maria Król-Fijewska. Warszawa : Telewizja Polska ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1995. 1 kas. wiz. (120 min.) ; dźw.kolor. ; 12 mm + poradnik: 48 s. ; 22 cm.
 • Asertywność [Film]. Kas. 2 / scen. Maria Król-Fijewska.Warszawa : Telewizja Polska ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1995.1 kas. wiz. (120 min.) ; dźw. kolor.; 12 mm + poradnik: 48 s. ; 22 cm.
 • Pani Jola zmienia swoje życie [Film]. Kas. 1 / scen. Maria Król-Fijewska. Warszawa : Telewizja Polska ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. 1 kas. Wiz. (100 min.) ; dźw. kolor. ; 12 mm + poradnik: 48 s. ; 22 cm.
 • Pani Jola zmienia swoje życie [Film]. Kas. 2 / scen. Maria Król-Fijewska. Warszawa : Telewizja Polska ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998.1 kas. wiz.(80 min.) ; dźw. kolor. ; 12 mm + poradnik: 48 s. ; 22 cm.
 • Pani Jola zmienia swoje życie [Film] / scen. i komentarz Maria Król-Fijewska. Warszawa :Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, cop. 2004.1 kas. wiz. (180
  min.) ; dźw. kolor. ; 12 mm