Depresja

Wyboru dokonał(a) : mgr Barbara Mazurek


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU


WYDAWNICTWA ZWARTE

 • Anatomia depresji : Andrew Solomon ; tł. Jolanta Bartosik. Poznań : Zysk i S-ka.Wydaw., cop. 2004.
 • Depresja : Virginia Edwards ; z ang. przeł. Sławomir Kaczorowski. Warszawa :"Klub dla Ciebie", 2004.
 • Depresja : z ang. przeł. Agnieszka Brzezowska ; American Medical Association.Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 2002.
 • Depresja / Constance Hammen ; przekł. Małgorzata Trzebiatowska. Gdańsk :Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.
 • Depresja i próby samobójcze młodzieży : Alan Carr ; przekł. Jarosław Rybski.Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004.
 • Depresja nastolatka / Archibald D. Hart, Catherine Hart-Weber ; przeł. Magdalena Ciszewska. Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze,2007.
 • Depresja u dzieci / Jarosław Rola. Kraków : "Impuls" : ["Poligrafia Salezjańska"],2001.
 • Depresja wieku dorastania : Elżbieta Greszta. Warszawa : "Academica", 2006.
 • Depresje : [aut. Siegfried] Kasper [et al.] ; przekł. [z niem.] Maria i Waldemar Szelenbergerowie. Warszawa : Springer PWN, cop. 1995.
 • Depresje i zaburzenia afektywne / Stanisław Pużyński. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2009.
 • Dzieci z zaburzeniami łączonymi : Martin L. Kutscher [oraz] Tony Attwood, Robert R. Wolff ; [tł. Robert Waliś]. Warszawa : Wydawnictwo K. E. Liber, 2007.
 • Jak pokonać depresję : Archibald Hart ; [przekł. z ang. Zbigniew Kościuk]. Warszawa : Wydawnictwo "Rodzinny Krąg", [1994].
 • Jak wydobyć się z depresji / Sue Atkinson ; przeł. Józef Radzicki. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1999
 • Leczenie lęków i depresji / Daniel G. Amen, Lisa C. Routh ; przeł. Kris Nowicki Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2005.
 • O depresji, o manii, o nawracających zaburzeniach nastroju / Iwona Koszewska, Ewa Habrat-Pragłowska. Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL , 2003.
 • Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej ; aut. Wanda Badura-Madej [et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007.
 • Terapie zaburzeń psychicznych / Susan Cave ; przekł. Małgorzata Trzebiatowska.Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.


ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 • Depresja / Krzysztof Boczkowski // Twórczość. - [R.] 65, nr 11 (2009) , s. 3-6
 • Dziecięca melancholia / Boris Cyrulnik ; rozm. Joanna Peiron // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 137-142.
 • Kampania - Forum przeciw depresji / oprac. Magda Wójcik // Remedium. - 2009,nr 3, s. 20
 • Kiedy boli życie / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 1, s. 15-16
 • Problemy dorastania : to może być depresja! / Katarzyna Sowa // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 11, s. 3-4
 • Skutki depresji poporodowej /Beata Banasiak-Parzych // Remedium. - 2009, nr 2,s. 10-11
 • W stronę ucznia / oprac. Aneta Zdunek // Świat Problemów. - 2008 , nr 12, s. 21-23
 • Wpływ sportu na depresję / Gabriela Błażejczyk // Lider.- 2007, nr 11, s. 23
 • Zapobieganie depresji wśród nastolatków /Mira Mastalerz// Remedium.- 2009,nr6,s. 24-25
 • Zapobieganie i leczenie depresji u nastolatków / Mira Prajsner // Remedium. 2009, nr 9, s. 24-25