Gry edukacyjne

Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

Wyboru dokonał(a) : Aleksandra Kopczyńska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

 

Wydawnictwa zwarte za lata: 2001-2012:

 • 101 zabaw filozoficznych : doświadczanie codzienności / Roger-Pol Droit. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 • 150 rytmicznych zabaw dla dzieci : spotkanie z muzyką / Núria Trias, Susana Pérez. - Poznań : Papilon - Publicat, 2011.
 • Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu : poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych /Krystyna Grabałowska [et al.]. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005.
 • Dzieci odkrywają litery : zabawy językowe w przedszkolu / Heike Tenta. - Kielce : „Jedność”, 2012.
 • Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 1 / Klaus W. Vopel. - Kielce : "Jedność", 2009.
 • Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 2 / Klaus W. Vopel. - Kielce : "Jedność", 2009.
 • Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 3 / Klaus W. Vopel. - Kielce : "Jedność", 2009.
 • Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 4 / Klaus W. Vopel. - Kielce : "Jedność", 2009.
 • Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych : 50 przykładów zajęć do praktycznego wykorzystania / Jadwiga Andrychowska-Biegacz. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2006.
 • Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Kraków : "Impuls", 2006.
 • Jak skonstruować grę dydaktyczną / Elżbieta Goźlińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004.
 • Kraina kreatywności : sposoby przeciwdziałania rutynie w pracy z dziećmi poprzez ekspresję twórczą i artystyczną / Danuta Krzywoń. - Sosnowiec : "Humanitas", 2008.
 • Metody pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym / Robert Domań. - Lublin : Wydawnictwo Przedszkolak, 2003.
 • Mowa i zabawa : pedagogika zabawy w pracy logopedycznej / Elżbieta Chilińska-Karpowicz, Agnieszka Jaworska. - Lublin : Klanza, 2005.
 • Muzyczna pedagogika zabawy w pracy z grupą / Urszula Bissinger-Ćwierz. - Lublin : "Klanza", 2007.
 • Patrzeć - słyszeć - czuć : zabawy rozwijające zmysły dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat / Elisabeth Wagner. - Kielce : "Jedność", 2002.
 • Poprzez lekturę i zabawę ku wartościom : (lekcje języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum) / pod red. Grażyny Wiśniewskiej. - Lublin : "Klanza", 2001.
 • Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju : ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. - Kraków : "Impuls", 2002.
 • Rozumiemy się dobrze! : zabawy dla dzieci w wieku przedszkolnym oparte na współdziałaniu / Andrea Erkert. - Kielce : „Jedność”, 2009.
 • Rysowane wierszyki i zagadki w rozwijaniu aktywności dialogowo-komunikacyjnej i zabawowej u dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach rozwoju / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Kraków : "Impuls", 2007.
 • Skrzynia skarbów : ćwiczenia grupowe / Susanna Palomares, Dianne Schiling, Cathy Winch. -  Warszawa : " Fraszka Edukacyjna", 2008.
 • SMS do Kleopatry : nauczanie historii przez zabawy aktywizujące / Karl-Hermannn, Renate Schneider. - Kielce : "Jedność", 2006.
 • Spoko lekcja 2, czyli Jeszcze więcej sposobów na oryginalne zajęcia / Joanna Małgorzata Łukasik. - Kielce : „Jedność”, 2011.
 • Spoko lekcja czyli 65 sposobów na oryginalne zajęcia / Joanna Małgorzata Łukasik. - Kielce : „Jedność”, 2009.
 • Stymulacja psychoruchowego rozwoju dzieci o obniżonej sprawności umysłowej / pod red. Władysławy Pileckiej, Jana Pileckiego. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004.
 • Teatrzyk na cały rok : (scenariusze i ćwiczenia dla amatorskich zespołów teatralnych, teatrzyków szkolnych, bibliotekarzy, polonistów, wszystkich, lubiących bawić się w teatr) / Małgorzata Pietrzak. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2004.
 • Uczyć się bawiąc : strategia ludyczna na lekcji języka obcego / Teresa Siek-Piskozub. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.
 • Uczymy się bawiąc : klasa druga : propozycje bloków tematycznych, zabaw i metod aktywizujących w klasach I-III / Lucyna Bzowska, Renata Kownacka. - Lublin : Klanza, 2006.
 • Uczymy się bawiąc : klasa pierwsza : propozycje bloków tematycznych, zabaw i metod aktywizujących w klasach I-III / Lucyna Bzowska, Renata Kownacka. - Lublin : "Klanza", 2004.
 • W krainie liczb : koncepcja wczesnego nauczania matematyki przez zabawę / Gerhard Friedrich, Viola de Galgóczy, Barbara Schindelhauer. - Kielce : „Jedność”, 2011.
 • Warsztaty - skuteczna forma nauki : 80 porad dla moderatorów / Klaus W. Vopel. - Kielce : „Jedność", 2004.
 • Wprowadzenie do nauki pisania / Denise Berthet. - Warszawa : "Cyklady", 2002.
 • Wprowadzenie do pedagogiki zabawy : wybór tekstów drukowanych w "Kropli" w latach 1992-1994 / wybór i red. Elżbieta Kędzior-Niczyporuk. - Lublin : Klanza, 2003.
 • Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym : program rewalidacji indywidualnej / Mirosław Zalewski. - Toruń : Akapit, 2011.
 • Wszyscy wygrywamy / Josette Luvmour, Ba Luvmour [et al.]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.
 • Wychowanie bez przemocy : zabawy i działania służące rozwiązywaniu konfliktów / Lea Regine Koll. - Kielce : „Jedność”, 2009.
 • Z zabawą i bajką w świecie sześciolatka / Lucyna Bzowska [et al.]. - Kraków : "Impuls", 2005.
 • Zabawy logopedyczne i nie tylko : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Elżbieta Chmielewska. - Kielce : "Mac", 2001.
 • Zabawy plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym / Igor Buszkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2008.
 • Zabawy z wyobraźnią : scenariusze i obrazki o charakterze dynamicznym rozwijające wyobraźnię i myślenie twórcze dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Elżbieta Płóciennik, Anetta Dobrakowska. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno Ekonomicznej, 2009.

Artykuły z czasopism za lata: 2006-2013:

 • Antarktyda - niezwykły kontynent / Monika Szczepańska // Życie Szkoły. - 2008, nr 2, s. 30-44.
 • Bank lekcji zastępczych / Jarosław Sarzała // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 2, s. 99-102.
 • Bawię się! Rysuję! Maluję! Lubię zajęcia artystyczne! : ćwiczenia małej motoryki / Beata Bielska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 1, s. 28-33.
 • Bawimy się w sklep / Jolanta Jabłońska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 7, s. 55-58.
 • Bawmy się! / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 5, s. 19-21.
 • Bezpieczny przedszkolak / Renata Kamienowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 10, s. 37-39.
 • Chopin - geniusz muzyczny : gra planszowa / Monika Szczepańska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2010, nr 5, s. 66-76.
 • Chopin znany i nieznany - gra dydaktyczna / Danuta Dębska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2010, nr 2, s. 40-41.
 • Czarownica na zawołanie : gry i zabawy służące kształtowaniu gotowości szkolnej w zakresie nauki czytania i pisania / Grażyna Iwona Grzesik // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 5, s. 80-81.
 • Czy znasz wiersze Jana Brzechwy? : krzyżówka dla uczniów szkoły podstawowej / Janina Witek // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 6, s. 26.
 • Dni tygodnia na wesoło : zabawy dla starszych przedszkolaków / Urszula Kownacka // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 7-8, s. 118-119.
 • Do czego może służyć kołyska Newtona / Arleta Biegańska. Wroński Zdzisław // Fizyka w Szkole. - 2011, nr 1, s. 56-58.
 • Dobry start dziecka w szkole : zabawy edukacyjne usprawniające rozwój psychoruchowy dzieci 5- i 6-letnich / Beata Bielska // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 1/2, dod. „Wkładka Metodyczna”, s. 1-4.
 • Domieszka zabawy do nauki - lekarstwo na językowe niedomagania : (ćwiczenia dla klasy III szkoły podstawowej) / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 1, s. 4-6.
 • Gdy przedszkolak sprawnie pisze... / Agata Wawer // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 6, s. 26-27.
 • „Geniusz" : gra dydaktyczna / Grażyna Modrzewska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2010, nr 4, s. 68-75.
 • Gra dydaktyczna "Podchody" / Honorata Kiwała, Agnieszka Podbilska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2010, nr 3, s. 45-50.
 • Gra dydaktyczna "Poznaj Chopina" / Marek Dudek // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2010, nr 3, s. 32-44.
 • Gra dydaktyczna jako metoda poznawania legendy (na przykładzie legend Gór Świętokrzyskich) / Shala Dippman, Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 2, s. 39-51.
 • Gra w 2009-2010 / Małgorzata Rucińska-Wrzesińska // Matematyka. - 2010, nr 3, s. 180-181.
 • Gramatyka nie musi być nudna - propozycje zabaw i gier / Joanna Kocioła // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 5, s. 126-128.
 • Gry - świat zabawy i nauki w jednym / Witold Szwajkowski // Życie Szkoły. - 2012, nr 10, s. 8-11.
 • Gry „memo” w nauczaniu języków obcych / Joanna Kic-Drgas // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 5, s. 89-93.
 • Gry dydaktyczne na lekcjach przyrody i geografii / Krzysztof Kawka // Geografia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 34-40.
 • Gry i zabawy językowe jako sposób na zastępstwo / Dorota Tomczuk // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 2, s. 77-79.
 • Gry i zabawy na cały rok / Jadwiga Raszka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 7, s. 32-37.
 • Gry i zabawy na lekcjach fizyki. Cz. 1. / Małgorzata Rucińska-Wrzesińska // Fizyka w Szkole. - 2007, nr 5, s. 48-52.
 • Gry i zabawy na lekcjach fizyki. Cz. 2 / Małgorzata Rucińska-Wrzesińska // Fizyka w Szkole. - 2008, nr 1, s. 46-50.
 • Gry i zabawy na lekcjach fizyki. Cz. 3 / Małgorzata Rucińska-Wrzesińska // Fizyka w Szkole. - 2008, nr 2, s. 38-45.
 • Gry i zabawy na lekcjach fizyki. Cz. 4 / Małgorzata Rucińska-Wrzesińska // Fizyka w Szkole. - 2008, nr 6, s. 51-59.
 • Gry i zabawy na lekcjach fizyki. Cz. 5 / Małgorzata Rucińska -Wrzesińska // Fizyka w Szkole. - 2011, nr 3, s. 52-58.
 • Gry i zabawy wdrażają najmłodszych uczniów do czytelnictwa / Piotr Kowolik // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 10, s. 36-41.
 • Gry i zabawy z wykorzystaniem zwrotów i wyrażeń w języku angielskim / Elżbieta JaworskaSęk // Życie Szkoły. - 2008, nr 5, s. 22-23.
 • Gry komputerowe na poważnie / Ryszard Błaszkiewicz // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 14-21.
 • Gry miejskie, jako narzędzie edukacji regionalnej na przykładzie gry Łódź Bój / Michał Grelewski, Vojislav Radojičic // Geografia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 58-63.
 • Gry planszowe - kreatywnie w szkole / Beata Burnus // Życie Szkoły. - 2012, nr 10, s. 12-13.
 • HusBao - kamykowa gra / Leszek Kryniewski // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 1, s. 12-13.
 • Jak dzieci odkrywają świat liter : autorski program wczesnej nauki czytania i pisania prof. B. Rocławskiego / Alicja Dorozińska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 1,
  s. 41- 43.
 • Jak Karol Borsuk uczył w mojej szkole... / Karol Sieńkowski // Matematyka. - 2011, nr 10, s. 20-24.
 • Kolorowe figury i kształty scenariusz zabawy edukacyjnej z kształtami Numicon. Cz. 2 / Mirosława Matczak // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 2, s. 69.
 • Kompetencje emocjonalne dziecka / Zuzanna Zbróg // Życie Szkoły. - 2009, nr 2, s. 28-33.
 • Komputerowe wspomaganie wczesnoszkolnej edukacji muzycznej / Ewa Parkita // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 4, s. 35-42.
 • Konieczność, możliwości i powinności w grach dydaktycznych / Rafał Kojs // Chowanna. - 2009, Tom Jubileuszowy, s. 307-319.
 • Ludoteki z misją - w Polsce i na świecie / Renata M. Zając, Magdalena Janas // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 7-8, s. 8-12.
 • Łokietek w prawdzie i legendzie : quiz dla uczniów szkoły podstawowej / Marta Regucka // Wychowawca. - 2010, nr 11, s. 28-29.
 • Miejsce i kierunki w przestrzeni : edukacja matematyczna / Edyta Kaczanowska // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 1, s. 6-8.
 • Nasza Ojczyzna / Iwona Ponikowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 10, s. 38-39.
 • Nie tylko gry dydaktyczne / Dorota Żuchowska // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 4, s. 168-171.
 • Niepodległa i Legiony Polskie Józefa Piłsudskiego : (gra dydaktyczna) / Monika Majdanik // Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 5, s. 7-8.
 • O mądrym bałwanku / Joanna Juszczak-Guca // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 2, s. 48-50.
 • O ważności stymulacji rozwoju mowy / Barbara Pietrzak-Szymańska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 9, s. 44-45.
 • Od aktywizacji do aktywności twórczej : happening i gra dydaktyczna / Ewa Grodecka // Język Polski w Gimnazjum. - 2011/2012, nr 2, s. 79-87.
 • Ogród - skarbnica doświadczeń / Jolanta Jabłońska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 6, s. 39-42.
 • Ortofrajda : zabawa dydaktyczna dla dzieci z trudnościami w poprawnym pisaniu / Lesław Furmaga // Życie Szkoły. - 2008, nr 1, s. 54-57.
 • Pentomino - gra w wyobraźnię / Joanna Buchali, Paulina Olszewska // Życie Szkoły. - 2012, nr 10, s. 20-23.
 • Piegowate słonko / Dorota Pyra // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 1, s. 36-37.
 • Plastyka inaczej / Aneta Anna Perkowska // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 5, s. 70.
 • Pluszowy miś na etacie / Ewa Zielińska // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 4, s. 34-36.
 • Pobawmy się matematyką / Agnieszka Bojarska- Sokołowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 9, s. 37-40.
 • Polska z pierwiastków / Antonio Joaquín Franco Mariscal, María José Cano Iglesias // Chemia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 18-20.
 • Popatrz, dotknij, poczuj... : o wielozmysłowym poznawaniu świata / Sylwia Krause // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 1, s. 107-112.
 • „Poszukiwacze prawdy...” : rekolekcje wirtualne czy realne? / Justyna Bartoszyńska, Szymon Dąbrowski // Katecheta. - 2010, nr 1, s. 30-41.
 • Pouczmy globalnie! / Beata Pinkiewicz, Adam Piwek // Geografia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 15-17.
 • Poważnie o zabawkach i przedmiotach do zabawy : jak je dobierać, żeby lepiej wspomagać przedszkolaków rozwoju umysłowym i w edukacji / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 10, s. 8-12.
 • Poznajemy kraje Unii Europejskiej / Tomasz Majchrzak // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 7/8, s. 26-27.
 • Praca z tablicą interaktywną / Małgorzata Piasecka // Życie Szkoły. - 2010, nr 4, s. 43-46.
 • Prezent od losu / Ewa Orłowska-Przeździecka // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 2, s. 105-112.
 • Przez zabawę do nauki - o współpracy nauczycieli / Karolina Skoczylas, Regina Kaczmarek // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 5, s. 128-131.
 • Przykładowe zabawy, które ułatwią dzieciom samodzielne kształtowanie pojęć geometrycznych / Iwona Broda // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 5, s. 73.
 • Puzzle i quizy - pomysł na zajęcia multimedialne o Fryderyku Chopinie / Anna Zakrzewska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2010, nr 5, s. 62-65.
 • Quiz - propozycje zestawów / Irena Hanus // Katecheta. - 2006, nr 3, s. 13-18.
 • Rozwijanie inwencji twórczej dzieci z wykorzystaniem rekwizytów - guziki / Urszula Smoczyńska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2010, nr 1, s. 34-39.
 • Rzadkie ptaki Polski : krzyżówka / Krystyna Markowska-Lewko // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 9, s. 24.
 • Scenariusz warsztatów dla rodziców uczniów klas I "Jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego?" / Sylwia Krause // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 3,
  s. 112-115.
 • Skąd się wzięły ubrania? : zabawy zachęcające do poszerzania wiedzy i odpowiedzi na najczęściej zadawane przez dzieci pytania. Cz. 1 / Anna Torbicka // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 11, s. 58-61.
 • Spacer nad Niemnem : zajęcia twórcze / Dorota Brzozowska, Iwona Rogalska // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 10, s. 14-16.
 • Spinacze, spinki, klamerki, czyli z niczego coś fajnego / Anna Sowińska // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 9, s. 48-49.
 • Strzał w dziesiątkę - czyli 10 prostych sposobów na lekcję zastępczą / Katarzyna Morzyńska // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 2, s. 91-96.
 • Tęczowa wiosna w przedszkolu / Joanna Daniuk-Walach // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 7, s. 47.
 • Twórcza aktywność dziecka / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 11, s. 2-4.
 • Twórcze spotkania z ekologią : propozycje gier i zabaw dla dzieci pięcio- i sześcioletnich / Beata Bielska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 6, s. 70-76.
 • „Uciekające kolory" - gra dla małych i dużych / Witold Szwajkowski // Życie Szkoły. - 2012, nr 9, s. 20-22.
 • Uczyć i cieszyć nauką od najmłodszych lat / Anna Paplińska // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 2, s. 103-108.
 • Uczymy się nazw zwierząt / Magdalena Appel // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 3, s. 110-111.
 • Uczymy się pokonywania trudności / Małgorzata Łada // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 7, s. 40-41.
 • Utrwalamy wiadomości : zabawy dydaktyczne / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 11, s. 8-10.
 • W krainie smerfów / Jadwiga Raszka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s. 42-46.
 • W lesie / Liliana Pieprzyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 7, s. 38-39.
 • W mieście - pytamy o drogę / Iwona Gołąb // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 1, s. 100-103.
 • W świecie liter / Beata Musielak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 10, s.40-42.
 • Walentynki w klasach I-III / Katarzyna Wizgacz // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 1, s. 98-100.
 • Wariacja na „kółko i krzyżyk” Marzena Markowicz // Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 6, s. 182-183.
 • Wariacje z domino / Marzena Pieńkowska // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 2, s. 173-179.
 • Wykorzystanie narzędzi ICT w nauczaniu języków obcych / Paweł Madej // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 3, s. 31-38.
 • Wyprawa do krainy Królowej Śniegu / Anna Nowotka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 1, s. 29-31.
 • Wystarczy zabawny komiks / Aleksandra Sommerfeld // Życie Szkoły. - 2008, nr 1, s. 12-18.
 • Z ortografią za pan brat / Antonina Wielocha, Lucyna Borzęcka, Anna Biskup // Życie Szkoły. - 2008, nr 1, s. 26-31.
 • Z życia owadów / Marta Jaszczuk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 7, s. 42-43.
 • Zabawy afrykańskich dzieci / Iwona Brylińska // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 9, s. 78-79.
 • Zabawy dla nauki / Jarosław Cieśla // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 2, s. 152-154.
 • Zabawy i ćwiczenia kształcące słuch muzyczny dzieci pięcioletnich / Renata Leśniak // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2011, nr 5, s. 28-36.
 • Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka / Izabela Gelleta-Mac // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 1, s. 28-29.
 • Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka / Izabela Gelleta-Mac // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 1, s. 28-29.
 • Zabawy i gry dydaktyczne / Małgorzata Narożnik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 7, s. 5-11.
 • Zabawy interakcyjne / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 5, s. 24-26.
 • Zabawy literackie w bibliotece / Joanna Polaszczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 2, s. 36.
 • Zabawy małych tropicieli - przyrodników / Elżbieta M. Minczakiewicz // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 9, s. 56-57.
 • Zabawy matematyczne / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 11, s. 16-17.
 • Zabawy muzyczne / Jerzy Dyląg // Życie Szkoły. - 2008, nr 6, s. 20-24.
 • Zabawy w ogrodzie / Jolanta Jabłońska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 9, s. 48-50.
 • Zabawy z językiem angielskim : rodzina / Michał Drab // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 5, s. 62-63.
 • Zadania Sowy Mądrej Głowy : scenariusz zabawy edukacyjnej z kształtami Numicon. Cz. 3 / Mirosława Matczak // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 3, s. 75.
 • Zagadki literowe / Janina Witek // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 9, s. 23.
 • Zajęcia językowe jako alternatywa nudnego popołudnia / Bronisława Niespor // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 3, s. 115-117.
 • Zajęcia zespołowe z edubalem / Anna Żak // Lider. - 2011, nr 11-12, s. 34-35.
 • Założone a rzeczywiste efekty kształcenia zintegrowanego z wykorzystaniem piłek edukacyjnych / Andrzej Rokita [et. al.] // Lider. - 2010, nr 4, s. 13-14.
 • Zastosowanie gier leksykalnych w rozwijaniu pamięci asocjacyjnej / Ewa Dźwierzyńska // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 3, s. 22-25.
 • Zestaw pierwszej pomocy w nagłych wypadkach / Sylwia Krause // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 2, s. 79-84.
 • Zielona szkoła z Tytusem / Katarzyna Królikowska-Czarnota, Barbara Szczawińska // Życie Szkoły. - 2008, nr 6, s. 25-30.
 • Zimowe zabawy / Marzena Jantas // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 1, s. 34-36.