Macierzyństwo

Wyboru dokonała: Barbara Mazurek


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU


WYDAWNICTWA ZWARTE

 • Adopcja dziecka : Anna Jarmołowska. Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2007.
 • Autyzm i przywiązanie / Ewa Pisula. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,2003.
 • Być kobietą / Ingrid Trobisch ; przeł. [z ang.] Irena Doleżal-Nowicka; przejrzał, poprawił i wstępem opatrzył Włodzimierz Fijałkowski. Warszawa : Instytut Wydawniczy "Pax",1983.
 • Dzieci z probówki : Peter Singer, Deane Wells ; [tł. z ang. Zygmunt Nierada].Warszawa:"Wiedza Powszechna", 1988.
 • Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych / Aleksandra Maciarz. Warszawa: "Żak",2004.
 • Nikt nie rodzi się kobietą / wybrała, przeł. [z ang.] i wstępem opatrzyła Teresa Hołówka ;posłowie napisała Aleksandra Jasińska. Warszawa : "Czytelnik", 1982.
 • Rodzinne gniazdo : Vitus B. Dröscher ; z niem. tł. Anna Czapik. Warszawa:Wydawnictwo"Wiedza Powszechna", 1988.
 • Socjalne i prawne środki ochrony macierzyństwa i rodziny / [wybór materiałów Danuta Graniewska]. Warszawa : Wydawnictwo "Książka i Wiedza", 1976.
 • Świat(y)"upośledzonego"macierzyństwa/Iwon Lindyberg. Kraków:Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.
 • Ubezpieczenie społeczne w razie choroby i macierzyństwa : oprac. Paweł Konopielko, Sławomir Mondygraf. Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1984

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 • Bariery i uwarunkowania aktywności zawodowej młodych matek w Polsce / Anna Kurowska.// Polityka Społeczna. - R. 37, nr 11/12 (2010), s. 11-18
 • Działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na rzecz dzieci i rodzin / Elwira Gross- Gołacka. // Polityka Społeczna. - R. 36, nr 9 (2009), s. 34-39
 • Dziecko w polityce rodzinnej : ocena działań dotychczasowych : wzorce z innych krajów : kierunki działań / Bożena Balcerzak-Paradowska.// Polityka Społeczna. - R. 36,nr 9 (2009), s. 9-45
 • Gdy matka jest wszystkim / Dorota Szlama. // Charaktery. - 2011, nr 3, s. 88-90
 • E-macierzyństwo : internet miejscem spotkań i nowych doświadczeń współczesnych kobiet ; w kręgu dialogu i rozrywki / Agnieszka Maria Sobolewska-Popko.// Edukacja.2011, nr 3, s. 90-99
 • Konflikt między rolami a zadowolenie z życia kobiet / Magdalena Bielińska, Elżbieta Kasprzak.// Pedagogika Pracy. - T. 53 (2008), s. 98-103
 • Metoda „in vitro” - implikacje psychologiczne i zdrowotne / Marta Komorowska.//Remedium. - 2011, nr 4, s. 24-25
 • Nastoletnie macierzyństwo we współczesnej Polsce / Piotr Szukalski.// Polityka Społeczna. - R. 38, nr 1 (2011), s. 14-18
 • Niewykorzystany kapitał kobiet / Emilia Garncarek. // Kultura i Społeczeństwo. - 2010, nr3, s.228-232
 • Odzyskiwanie ciała. Problem kobiecej tożsamości na przykładzie literatury polskiej i rosyjskiej / Urszula Chowaniec. // Ruch Literacki. - R. 49, nr 4/5 (2008), s. 502-516
 • Przywiązanie dziecka do rodzica a rozwój mózgu / Marta Komorowska. // Remedium. 2008, nr 3, s. 8-9
 • Więź dziecka z matką / Magdalena Damian, Małgorzata Stępień-Kęsik.// Wychowawca. - 2012, nr 3, s. 10-11
 • Wpływ pracy zawodowej matki na czas spędzany z dzieckiem / Anna Nowak.// Polityka Społeczna. - 2012, nr 4, s. 19-23
 • Zwykła matka : scenariusz inscenizacji dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Edyta Dobek.// Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 4, s. 38-40


MULTIMEDIA

 • Człowiek od poczęcia [Film] / scen. oprac. merytoryczne, prowadzenie wykładu dr Dorota Kornas-Biela. Kraków : Wychowawca, 1999.
 • Czas oczekiwania [Film] / scen. i reż. Izabela Drobotowicz - Orkisz.Kraków:Wychowawca, 1999.
 • Człowiek Miłość Rodzina [Film]. Cz. 2 / scen. i reż. Izabela Drobotowicz- Orkisz. Kraków: Fundacja Źródło, cop. 2008
 • Małżeństwo... Rodzina... Cz. 3, kas. 2 [Film] : refleksje / reż. Krzysztof Wesołowski.Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1999.
 • Małżeństwo... Rodzina... Cz. 3, kas. 1 [Film] / reż. Krzysztof Wesołowski. Warszawa :Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1999.