Powstanie zamojskie (1942-1944)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1957-2018

Wyboru dokonała : Alina Kierepka

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Armia Krajowa na Zamojszczyźnie. T. 1 / Jerzy Jóźwiakowski. - Lublin : Wydawnictwo "Norbertinum", 2001. 58470 czyt.
 • Armia Krajowa na Zamojszczyźnie. T. 2 / Jerzy Jóźwiakowski. - Lublin : Wydawnictwo "Norbertinum", 2001. 58471 czyt.
 • Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. 2, Czerwiec 1941 - kwiecień 1943 / [kom. red. Tadeusz Pełczyński przewodniczący et al.] ; Studium Polski Podziemnej, Londyn ; [przygot. do dr. Jan Tokarski]. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. 54235 czyt.
 • Bataliony Chłopskie / Janusz Gmitruk, Piotr Matusak, Witold Wojdyło. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1987. 50908
 • Bataliony Chłopskie na Lubelszczyźnie : 1940-1944 : źródła / wstęp i oprac. Zygmunt Mańkowski, Jerzy Markiewicz, Jan Naumiuk. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1962. 220"D"
 • Bataliony Chłopskie. T. 2, W walce z okupantem / Kazimierz Przybysz, Andrzej Wojtas. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985. 49871 czyt. , 49872
 • Bataliony Chłopskie w obronie Zamojszczyzny : bitwy pod Wojdą, Zaborecznem i Różą XII 1942 - 1-2 II 1943 : relacje uczestników i dokumenty / zebr. i wstępem poprzedził Jerzy Markiewicz. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1957. 2838
 • Bataliony Chłopskie w walce o narodowe i społeczne wyzwolenie : sesja popularnonaukowa w 30 rocznicę bitew pod Wojdą, Zaborecznem i Różą, Lublin 3-4 II 1973 r. / red. nauk. Kazimierz Przybysz. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975. 21092 czyt.
 • Bataliony Chłopskie w walce o Polskę Ludową / Eugeniusz Fąfara. - Warszawa : Wydział Pracy Ideowo-Wychowawczej NK ZSL : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984. 9162(b) czyt.
 • Bitwy partyzanckie : ruch oporu w Polsce 1944-1945 / [Waldemar Tuszyński]. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. 15283(b)czyt.L, 15284(b)L
 • Chłopi polscy wobec okupacji hitlerowskiej 1939-1945 : zachowania i postawy polityczne na terenach Generalnego Gubernatorstwa / Kazimierz Przybysz. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983. 46832 czyt., 5634"D"
 • Chłopi w obronie Zamojszczyzny : sesja popularnonaukowa w 40 rocznicę walk Batalionów Chłopskich, Zamość, 2-3 II 1983 r. / pod red. Janusza Gmitruka i Zygmunta Mańkowskiego. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985. 49759, 49760
 • Gniewnie szumiał las : wspomnienia leśników polskich 1939-1945 / [wybór i oprac. Janusz Gmitruk, Wiktor Lipko, Piotr Matusak ; wstęp P. Matusak]. - Warszawa : Wydaw. Min. Obrony Narodowej, [1982]. 43993
 • Gwardia Ludowa i Armia Ludowa na Lubelszczyźnie : (1942-1944) : źródła / wstęp i oprac. Zygmunt Mańkowski i Jan Naumiuk. - Lublin : Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza,1960. 4706, 5902
 • Historia OP 9 / Jan Turowski ; wybór i opracowanie Dariusz Górny, Waldemar Seroka, Andrzej Skiba. - Zamość ; [Zwierzyniec] : Roztoczański Park Narodowy, 2017. 76187czyt., 76188
 • Karty męczeństwa Zamojszczyzny : (dziennik spisany pod okupacją hitlerowską) / Adam Mastaliński. - Zwierzyniec : Wydawnictwo Lipiec, 2011. 66841
 • Konspiracyjny ruch ludowy na Lubelszczyźnie : 1939-1944 / Józef Kasperek. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988. 51262 czyt., 51263
 • Lasy Janowskie i Puszcza Solska / Waldemar Tuszyński ; Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1970. 12970
 • Lasy w ogniu : Zamojszczyzna 1939-1944 / Wojciech Sulewski. - Warszawa : "Czytelnik",1962. 59107
 • Między Wisłą a Bugiem 1939-1944 : studium o polityce okupanta i postawach społeczeństwa / Zygmunt Mańkowski. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1978. 33487 czyt., 33488, 33489
 • My z Zamojszczyzny / Witold Hryniewiecki. - Wyd. 2. - Warszawa : "Pax", 1988. 51956, 51957
 • My z Zamojszczyzny / Witold Hryniewiecki. - Warszawa : "Pax", 1970. 59102
 • Paprocie zakwitły krwią partyzantów : o wielkich bitwach w Puszczy Solskiej w czerwcu 1944 roku / Jerzy Markiewicz. - Wyd. 2. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1987. 13381(b)
 • Partyzancki kraj : Zamojszczyzna 1 I 1944 - 15 VI 1944 / Jerzy Markiewicz. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1980. 42019, 42020, 42052
 • Powstanie Zamojskie / Janusz Gmitruk ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. - Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2003. 65054
 • Sonderlaboratorium SS : Zamojszczyzna : "pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie" / Agnieszka Jaczyńska ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja ŚciganiaZbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie. - Lublin : Instytut Pamięci
  Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2012. 68058 czyt. L
 • Spojrzenia w przeszłość Lubelszczyzny / pod red. Kazimierza Myślińskiego i Adama Andrzeja Witusika. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1974. 17888 czyt.
 • Ukraińskie podziemie na Lubelszczyźnie w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944 / Mariusz Zajączkowski ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. - Lublin : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział ; Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2015. 73358
 • Walki partyzanckie o Polskę / Tadeusz Tarnogrodzki, Władysław Ważniewski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980. 4413(b) czyt.
 • Z Armii Krajowej na Sybir : wspomnienia / Zbigniew Kruk ; [oprac. Dariusz Górny]. - Zamość : [s.n.], 2010. 70840
 • Z przeszłości dalekiej i bliskiej : szkice z dziejów Lubelszczyzny / pod red. Albina Koprukowniaka i Wiesława Śladkowskiego ; oprac. Ireneusz Caban [et al.]. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1980. 40484 czyt., 40309, 40485
 • Zamojszczyzna : 1918-1959 / Zygmunt Klukowski. - Wydanie 3, poprawione, rozszerzone. - Warszawa : Ośrodek Karta, 2017. 75864
 • Zamojszczyzna - Sonderlaboratorium SS : zbiór dokumentów polskich i niemieckich z okresu okupacji hitlerowskiej. T. 1 / pod red. Czesława Madajczyka ; wstęp C.Madajczyk ; dokumenty zebrali i oprac. Franciszek Cieślak [et al.]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977. 26737 czyt., 5696"D", 5698"D"
 • Zamojszczyzna - Sonderlaboratorium SS : zbiór dokumentów polskich i niemieckich z okresu okupacji hitlerowskiej. T. 2 / pod red. Czesława Madajczyka ; wstęp C.Madajczyk ; dokumenty zebrali i oprac. Franciszek Cieślak [et al.]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977. 26738 czyt., 5697"D", 5699"D"
 • Zamojszczyzna w okresie okupacji hitlerowskiej : relacje wysiedlonych i partyzantów / materiały oprac. i wstępem poprzedziła Alina Galińska ; przedm. Jerzy Ślaski. - Warszawa : "Pax", 1968. 11511czyt.
 • Zamość i Zamojszczyzna w dziejach i kulturze polskiej / red. Kazimierz Myśliński ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Lublinie, Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – Zamość : Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1969.13214czyt., 23882, 23883, 23884, 23885, 23886, 23887
 • Związek Walki Zbrojnej, Armia Krajowa w obwodzie zamojskim : 1939-1944 : szkice, wspomnienia, dokumenty / Jan Grygiel ; red. nauk. i wstęp Zygmunt Mańkowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. 49718 czyt. 49719 2138"D"
 • Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w okręgu lubelskim 1939-1944. Cz. 1, Zarys monograficzny / Ireneusz Caban, Zygmunt Mańkowski. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1971. 15132
 • Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w okręgu lubelskim 1939-1944. Cz. 2, Dokumenty / Ireneusz Caban, Zygmunt Mańkowski. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie,1971. 15133

Artykuły z czasopism:

 • Bitwa pod Osuchami / Bogdan Nowak. W: Tygodnik Zamojski. 2003, nr 24, s. 17.
 • Bitwa pod Posadowem / Leszek Wójtowicz. W: Kronika Tygodnia. 2014, nr 21, s. 14.
 • Biły w nas polskie serca : niezwykłe historie wojenne opisane przez Bronisława Sikorę, żołnierza Armii Krajowej / Bogdan Nowak. W: Kronika Tygodnia. 2016, nr 24, s. 16.
 • Cichy bohater / Jadwiga Hereta. W: Tygodnik Zamojski. 2016, nr 31, s. 21.
 • Egzekucja w lesie Rapy / Bogdan Nowak. W: Kronika Tygodnia. 2016, nr 27, s. 16.
 • Gorycz wyzwolenia / Bogdan Nowak. W: Kronika Tygodnia. 2015, nr 8, s. 14.
 • Historia księdza, który Ukraińców nie wydał / Leszek Wójtowicz. W: Kronika Tygodnia. 2014, nr 5, s. 14.
 • Krew na paprociach / Krzysztof Czubara. W: Tygodnik Zamojski. 2002, nr 25, s. 14.
 • Mordować, gdy zajdzie potrzeba / Mariusz Parol. W: Kronika Tygodnia. 2016, nr 32, s. 5.
 • Niemiecki odwet / (ar). W: Tygodnik Zamojski. 2014, nr 22, s. 25.
 • Odnaleziony świat / Małgorzata Mazur. W: Tygodnik Zamojski. 2014, nr 28, s. 20.
 • Pacyfikacja Ameryki / Małgorzata Mazur. W: Tygodnik Zamojski. 2014, nr 27, s. 21.
 • Padła komenda: ognia! / Bogdan Nowak. W: Kronika Tygodnia. 2015, nr 50, s. 16.
 • Pod komendą "Ciąga" / Bogdan Nowak. W: Kronika Tygodnia. 2016, nr 19, s. 16.
 • Pod komendą "Topoli": niezwykłe historie wojenne zapisane piórem Bronisława Sikory, żołnierza Armii Krajowej / Bogdan Nowak. W: Kronika Tygodnia. 2016, nr 25, s. 16.
 • Powstanie zamojskie / Ryszard Łepik. W: Głos Nauczycielski. 2015, nr 50, s. 15.
 • Szaty z kolegiaty i inne tajne akcje / Stefan Marian Rostworowski. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2016, nr 2, s. 21-24.
 • Tak było w Smoligowie / Robert Horbaczewski. W: Kronika Tygodnia. 2014, nr 15, s. 20-21.
 • Tamten listopad / Ryszard Łepik. W: Głos Nauczycielski. 2015, nr 49, s. 15.
 • Tragedia pod Osuchami: niezwykłe historie wojenne zapisane piórem Bronisława Sikory, żołnierza Armii Krajowej / Bogdan Nowak. W: Kronika Tygodnia. 2016, nr 26, s. 16.
 • Tropy prowadzą do Lisek / Leszek Wójtowicz. W: Kronika Tygodnia. 2015, nr 14, s. 15.
 • Uprawa - zapomniana konspiracja / Zbigniew Stankiewicz. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2011, nr 3, s. 14-16.
 • W obronie wysiedlanych / Bogdan Nowak. W: Kronika Tygodnia. 2015, nr 4, s. 14.
 • W obronie Ziemi Zamojskiej 1942/1943 /Zygmunt Mańkowski. W: Zamojskie Studia i Materiały. 2005, z. 3, s. 403-413.
 • W rocznicę deportacji / MaMaz. W: Tygodnik Zamojski. 2016, nr 16, s. 20.
 • W rocznicę mordu / MaMaz. W: Tygodnik Zamojski. 2015, nr 16, s. 8.
 • Wspomnienia "Klucza" : niezwykłe historie wojenne zapisane piórem Bronisława Sikory pseudonim "Klucz" / Bogdan Nowak. W: Kronika Tygodnia. 2016, nr 22, s. 16.
 • Wywiad rzeka z Marianem Gołębiewskim : z Justyną Dudek, historykiem lubelskiego Oddziału IPN, rozmawia Mariusz R. Sawa. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2012, nr 1, s. 89-91.
 • Zdrada okupacyjnego playboya / Bogdan Nowak. W: Kronika Tygodnia. 2014, nr 6, s. 14.
 • Zielarz z Nadrzecza / Robert Horbaczewski. W: Kronika Tygodnia. 2016, nr 27, s. 17.

Multimedia:

 • Czterdzieści i cztery [Film] / scen. Adam Sikorski ; reż. Mirosław Gronowski ;zdj. Jacek Grzelak, Mariusz Kaźmierski. - Lublin : OTV Lublin, 2008. 808 CD
 • Historia pacyfikacji Zamojszczyzny [Film] / scen. Adam Sikorski ; zdj. Tomasz Smyk. - Lublin : OTV Lublin, 2005. 151 CD
 • Kryptonim „Wilkołak” [Film] / scen. Adam Sikorski ; reż. Mirosław Gronowski ; zdj. Jacek Grzelak, Mariusz Kaźmierski. - Lublin : OTV Lublin, 2006. 160 CD
 • Nie dali ziemi... [Film] / scen. Adam Sikorski ; reż. Mirosław Gronowski ; zdj. Jacek Grzelak, Mariusz Kaźmierski. - Lublin : OTV Lublin, 2006. 159 CD
 • Pieśń o wypędzonych [Film] : film historyczno - poetycki / scen. i reż. Lusia Ogińska. - Zamość, Warszawa : Lusia Ogińska, cop. 2013. 1060 CD
 • Rozkaz: Rozbić więzienie [Film] / scen. Adam Sikorski ; zdj. Tomasz Smyk. - Lublin : OTV Lublin, 2004-2006. 150 CD
 • Szarajówka - zapis zbrodni [Film] / scen. Adam Sikorski ; zdj. Jacek Grzelak. - Lublin : OTV Lublin, 2006 (sporz. 2008). 154 CD
 • Wielki Plan [Film] / scen. Adam Sikorski ; reż. Mirosław Gronowski ; zdj. Jacek Grzelak, Mariusz Kaźmierski. - Lublin : OTV Lublin, 2006 (sporz. 2008). 158 CD