Niepowodzenia szkolne

Wyboru dokonała: Barbara Mazurek


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU


WYDAWNICTWA ZWARTE

 • Bariery szkolnej kariery : Sylvia B. Rimm ; przetł. [z ang.] Dorota Ekiert-Grabowska.Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994
 • Czynniki determinujące pracę szkolną dziecka : Maria Tyszkowa. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964.
 • Edukacja małego dziecka : pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.
 • Efektywność terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w uczeniu się / Marzena Kowaluk. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.
 • Jak nie tracić głowy w szkole : Mel Levine ; przeł. Beata Horosiewicz. Poznań : "Media Rodzina", cop. 2004
 • .Kariera szkolna uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna / Aneta Paszkiewicz. Warszawa : Difin, cop. 2012.
 • Niechęć do szkoły : David Heyne, Stephanie Rollings [oraz] (Neville King, Bruce Tonge) ; przekł. Monika Gajdzińska. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004.
 • Niepowodzenia dydaktyczne : Czesław Kupisiewicz. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970.
 • Nierówność szans edukacyjnych - przyczyny, skutki, koncepcje zmian : pod red. Wiktora Żłobickiego i Beaty Maj. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.
 • Powodzenia i niepowodzenia szkolne : pod red. Agaty Jacewicz ; Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. Białystok : Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2009.
 • Pozytywna psychologia porażki : Paweł Fortuna. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012
 • Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu / Teresa Gąsowska, Zofia Pietrzak-Stępkowska. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.
 • Przyczyny niepowodzeń szkolnych, w świetle badań lekarzy, pedagogów i psychologów : red. Maria Chojecka, Jerzy Serejski, Lech Zdunkiewicz. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975
 • Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych / Halina Spionek. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1970.
 • Psychologiczne problemy niepowodzeń szkolnych / pod red. N. A. Mienczinskiej ; [z ros. przetł. Anna Ciechanowicz]. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,1978.
 • Szkolne problemy uczniów : Maria Witkoś. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls",2012
 • Sukces i niepowodzenie w nauce języka obcego / Hanna Komorowska. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978 dr. Ukończ. 1979.
 • Terapia pedagogiczna. pod red. naukową Ewy Małgorzaty Skorek. Kraków :  , 2005.
 • Terapia pedagogiczna : Elżbieta Czyżowska, Krystyna Kula ; Instytut Kształcenia Nauczycieli w Warszawie. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie. Wojewódzka Rada
 • Postępu Pedagogicznego w Rzeszowie. Rzeszów : Instytut Kształcenia Nauczycieli. Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1984
 • Trudności w czytaniu i pisaniu : red. nauk. Izabela Pietras. Warszawa : Difin, 2012 .
 • Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz. Warszawa : Difin, 2013.
 • Zapobiegamy trudnościom i niepowodzeniom szkolnym / Halina Filipczuk. Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985.

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 • Ballada o Piotrusiu / Małgorzata Nowak. // Dyrektor Szkoły. 2007, nr 11, s. 16-19
 • Bezradność intelektualna w szkole / Małgorzata Kossowska // Psychologia w Szkole. -2010, nr 2, s. 14-19
 • Biologiczno-społeczne determinanty osiągnięć edukacyjnych a sprawiedliwość ocen i godność uczących się / Paweł Polowczyk. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -2014, nr 6, s. 14-24
 • Czy świetlica może zapobiegać niepowodzeniom szkolnym? / Paulina Dębiec.// Życie Szkoły. - [R.] 64, nr 11 (2009), s. 8-11
 • Dlaczego geniusze mają słabe stopnie? / Magdalena Marzec. // Psychologia w Szkole. -2008, nr 3, s. 101-110
 • Dziecko z trudnościami w nauce : czy moźżna mu pomóc? / Wioletta Barczak. W: Życie Szkoły. - 2001, nr 4, s. 206-210
 • Gdy z uczniem „coś” się dzieje / Monika Kowalska-Wojtysiak // Psychologia w Szkole.  2010, nr 1, s. 98-105
 • Jak nauczyłam Olę czytać / Halina Pyszyńska. W: Życie Szkoły. - 2003, nr 6,s. 369- 370
 • Jak ocalić Rolanda? : stare i modne zasady pracy z uczniem, który nie chce się uczyć / Krzysztof Gierszal.// Język Polski w Gimnazjum. - R. 9, nr 3 (2007/2008), s. 44-59
 • Kiedy uczeń zdolny słabo się uczy / Beata Dyrda. // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 46-55.
 • Niepowodzenia szkolne - ujęcie definicyjne / Anna Karpińska.// Edukacja. - 2011,nr 3, s. 18-29
 • Niepowodzenia szkolne : uwaga! uczeń ma problem / Marcin Misztal. // Życie Szkoły. 2012, nr 9, s. 8-10
 • Postawy rodziców wobec trudności dzieci w nauce pisania : propozycja zajęć warsztatowych z rodzicami dzieci dysgraficznych / Małgorzata Kwaśniewska, Justyna Lipiec.//
 • Nauczanie Początkowe. 2007/2008, nr 2, s. 50-55
 • Praca z uczniami dysfunkcyjnymi w szkole ogólnodostępnej / Marek Misztal. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. R. 48, nr 3 (2008), s. 50-51
 • Problemy z nauką i szkołą / Martyna Kicińska, Ewa Klause-Jaworska.W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2001, nr 7, s. 39-46
 • Przyczyny i objawy trudności w pisaniu / Aneta Leśniak.W: Życie Szkoły. - 2002, nr 4, s. 244-248
 • Specyficzne trudności w uczeniu się jedną z przyczyn niepowodzeń szkolnych / Jadwiga Jastrząb. W: Wychowanie na co Dzień. - 1997, nr 6, dod. Wkładka Metodyczna s. I-IV
 • Trudności uczniów w pisaniu i czytaniu / Mariola Jankowska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2001, nr 10, s. 19-23
 • Uczeń ze SPE może się znaleźć w każdej szkole / Lidia Klaro-Celej. // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 4, s. 56-58
 • Uczeń w potrzasku / Danuta Borecka-Biernat. // Psychologia w Szkole. - 2009,nr 1,s. 4-12
 • Walka z niepowodzeniami szkolnymi w państwach Unii Europejskiej / Joanna Kwiatkowska. W: Życie Szkoły. - 2005, nr 5, s. 21-23
 • Zaburzenia rozwoju i ich wpływ na niepowodzenia szkolne / Ewa Górna.W: Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s. 333-337