Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny w szkole

Wyboru dokonała Barbara Mazurek


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU


WYDAWNICTWA ZWARTE

 • By dziecko było geniuszem : wprowadzenie do edukacji komplementarnej / Wiesław Andrukowicz. : Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.
 • Dodaj mi skrzydeł! : jak rozwijać u dzieci motywację wewnętrzną? / Joanna Steinke-Kalembka.: Warszawa : Samo Sedno Edgard, 2017.
 • Dydaktyka ogólna : wybrane zagadnienia / Kazimierz Żegnałek ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie.: Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2005.
 • Edukacja i/a mózg : mózg a/i edukacja / redakcja naukowa Mirosław Kowalski, Irena Koszyk, Sławomir Śliwa. : Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016.
 • Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych : studium społeczno-pedagogiczne / Beata Dyrda.: Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2012.
 • Każdy uczeń może osiągnąć sukces / William Glasser ; [tł. z jęz. ang. Agnieszka Alster]. Łódź : Pracownia Alternatywnego Wychowania, cop. 2005.
 • Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących / Edyta Brudnik, Anna Moszyńska, Beata Owczarska. : Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2010.
 • Jak kreatywnie wspierać rozwój dziecka? : wspólne gry i twórcze zabawy, dzięki którym rozwiniesz jego zdolności / Natalia Minge, Krzysztof Minge.: Warszawa : Edgard, 2011.
 • Jak nie tracić głowy w szkole : o zdolności do nauki i zaburzeniach uczenia się / Mel Levine ; przeł. Beata Horosiewicz. : Poznań : "Media Rodzina", cop. 2004.
 • Jak osiągać sukcesy w nauce? : uwaga, równowaga i koordynacja / Sally Goddard Blythe ; współpr. Lawrence J Beuret, Peter Blythe ; tł. Magdalena Trzcińska. : Warszawa
  : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
 • Jak pracować ze zdolnymi ? : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Marcin Braun, Maria Mach.: Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012.
 • Jak uczyć metodami aktywnymi / Irena Dzierzgowska ; przy współpr. aut. Marii Kotowskiej. : Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2004.
  Jak uczyć się skutecznie - jakie to proste! : ilustrowany podręcznik technik przyswajania wiedzy / [Carol Vorderman ; tłumaczenie Joanna Kolczyńska].: Warszawa :Wydawnictwo Arkady, 2017.
 • Każde dziecko ma swoje mocne strony : jak rozwijać naturalne zdolności dziecka :poradnik dla rodziców i wychowawców / Christine Kaniak-Urban ; [tł. Magdalena Jałowiec].: Kielce : "Jedność", 2002.
 • Księga geniuszu : Tony Buzan, Raymond Keene ; [tł. z ang. Lech Kuczmowski].Radom : Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Ekspolatacji ; [Warszawa] : [Ministerstwo Edukacji Narodowej], 1997
 • Logodydaktyka w edukacji : o wychowaniu mądrego i szczęśliwego człowieka / Iwona Majewska-Opiełka. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
 • Metody aktywizujące : jak nauczyć uczniów uczenia się? / Bożena Kubiczek. : Wyd.3.:Opole : Nowik, 2007.
 • Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej : jak praktycznie i systemowo zorganizować edukację uczniów zdolnych na poziomie szkoły podstawowej?. 1 / Iwona Fechner-Sędzicka.: Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013
 • Monitorowanie osiągnięć szkolnych jako metoda doskonalenia edukacji : zarys metody oraz przykłady zastosowań w edukacji początkowej / Roman Dolata [et al.] : Warszawa :"Żak", 1997.
 • Motywacja do nauki / Martin V. Covington, Karen Manheim Teel ; przekł. Sylwia Pikiel. : Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
  21. Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym / MałgorzataGłoskowska-Sołdatow. : Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu, cop. 2016.
 • 22. Rozpoznać, wspierać, rozwijać : poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny / Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014.
 • Techniki uczenia się : jak efektywnie przyswajać wiedzę / [tekst: Bettina Geuenich, Iris Hammelmann, Harald Havas, Belen-Mercedes Mündemann, Kaja Novac, Andrea Solms ; przekład: Urszula Szymanderska i Sergiusz Lipnicki]. : Konstancin-Jeziorna : Wydawnictwo REA-SJ, 2016.
 • Trening koncentracji : jak rozwijać uwagę i pamięć dziecka / Iwona Sikorska. :Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2010. ut Weyhreter ; z jęz.niem. tł. Bożena Michałowska-Stoeckle. : Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL,cop. 2004.
 • Uczeń zdolny - analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych : raport przygotowany w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym / zespół Natalia Cybis [et al.]. Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013.
 • Uczeń zdolny : jak go rozpoznać i jak z nim pracować / Wiesława Limont. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.
 • Uczeń zdolny : rozpoznawanie zdolności i uzdolnień dzieci i młodzieży / Czesław Nowaczyk ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze.Jelenia Góra : Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego. Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1988.
 • Wybrane metody i techniki aktywizujące : zastosowania w procesie nauczania i uczenia się matematyki / Maria Wójcicka. : Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2004.
 • Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 1, Zdolności i stymulowanie ich rozwoju / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej: Kraków : "Impuls",2005
 • Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 2, Uczeń, nauczyciel, edukacja /pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej.: Kraków : "Impuls", 2005.
 • Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych : poradnik dla nauczycieli i wychowawców : praca zbiorowa / pod red.Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej, Dominiki Jastrzębskiej. : Warszawa :Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012

.
ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 • Akcja: uczeń zdolny w szkole / Bogdan Jankowski. // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6,s. 51-52
 • Aktywizujemy uczniów poprzez metodę storyline / Aleksandra Kubala- Kulpińska.W:Polonistyka. - 2017, nr 3, s. 10-14
 • Bez motywacji nie ma efektów / Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak. // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 57-67
 • Do czego jesteś zdolny / Krzysztof Śliwiński. W: Charaktery. 2015, nr 9, s. 20-29
 • Dlaczego powinniśmy stosować metody aktywizujące w pracy z dziećmi? / Krystyna Piwko. W: Lider. 2008, nr 2, s. 17-19
 • Indywidualny tok i program nauczania dla zdolnych uczniów / Dorota Mielcarek. //Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 2, s. 48-53
 • Kiedy uczeń zdolny słabo się uczy / Beata Dyrda.W: Psychologia w Szkole. 2009, nr 4,s. 46-55
 • Kompetencje nauczyciela w pracy z uczniami zdolnymi - wybrane wyniki badań empirycznych nad edukacyjnym wspieraniem rozwoju uczniów zdolnych / Beata Dyrda.W: Chowanna. - 2013, t. 2 (41), s. 245-261
 • Koncepcja systemowego wspomagania rozwoju uczniów zdolnych / Jolanta Boryszewska. // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 2, s. 65-70
 • Niepowodzenia szkolne przyczyną niskiej motywacji do nauki / Bogdan Urbanek. W:Nowa Szkoła. 2017, nr 7, s. 10-18
 • O motywacji i motywowaniu / Małgorzata Nowak. W: Dyrektor Szkoły. 2016, nr 9,s.68
 • O sztuce motywacji uczniów do nauki / Ewa Grodecka. W: Dyrektor Szkoły. 2007, nr 9,s. 46-47
 • O uczniach zdolnych / Małgorzata Nowak. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 9, s. 66
 • Praca z dzieckiem zdolnym / Gertruda Zając. // Życie Szkoły. - [R.] 63, nr 2 (2008),s. 45-49
 • Praca z uczniem zdolnym / Małgorzata Słyk. W: Życie Szkoły. - 2000, nr 4, s. 206-208
 • Psychologia mądrości - w trosce o integralny rozwój uczniów zdolnych / Andrzej Sękowski, Tomasz Knopik W: Chowanna. 2014, t. 2(43), s. 95-110
 • Szansa dla zdolnych / Renata Filipowicz. W: Życie Szkoły. - 2001, nr 5, s. 314-316
 • TAK dla motywacji / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2018, nr 1/2, s. 23
 • Uczeń wybitnie zdolny / Małgorzata Łoskot. W: Biologia w Szkole z Przyrodą. - 2014,nr 6, s. 29-32
 • Uczeń zdolny - nie zawsze doceniony : kilka uwag o schemacie punktowania zadań otwartych na egzaminie gimnazjalnym / Jerzy Głowacki. W: Wszystko dla Szkoły.2008, nr 1, s. 11-13
 • Uczeń zdolny : jak nie zniechęcić dziecka do nauki? / Kinga Rusin. W: Życie Szkoły. -2014, nr 11, s. 8-10
 • Uczeń zdolny w klasie - wyróżnienie czy...? / Aleksandra Wachowiak. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2012/2013, nr 4, s. 60-72
 • Zastosowanie metod aktywizujących - przykłady własnej praktyki pedagogicznej / Anna Rosiak. W: Nauczanie Początkowe. 2000/2001, nr 1, s. 56-68