Pedagogizacja rodziców

Zestawienie bibliograficzne w wyborze 

Wyboru dokonała : Urszula Bojkowska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU


Artykuły z czasopism: 

 • Atrakcyjna wywiadówka / Wanda Dowlud. W: Nowe w Szkole. 2000/2001, nr 6, s. 25-26
 • Bez rodziców – porażka / Małgorzata Korzeniowska. W: Nowe w Szkole. 2001/2002, nr 2, Wkładka samorządowa: Szkoła w społeczności, s. 23-24
 • Co mogą rady rodziców? / Joanna Rozwadowska-Skrzeczyńska. W: Nowe w szkole. 2001/2002, nr 2, Wkładka samorządowa: Szkoła w społeczności, s. 23-24
 • Doceń swoje dziecko – forma zebrań z rodzicami / Ewa Marszałkowska. W: Języki Obce w Szkole. 2002, nr 6, s. 118-120
 • Drama edukacyjna dla rodziców / Alicja Pruszkowska. W:  Drama. 2001, nr 37, s. 3-5
 • Horror wywiadówek / Magdalena Sarnowska. W:  Nowe w szkole. 2001/2002, nr 3, Wkładka samorządowa: Szkoła w społeczności, s. 21-27
 • Jak grać z rodzicami? / Jan Tatarowicz. W:  Drama. 2001/2003, nr 41, s.6-10
 • Jak organizować kontakty z rodzicami / Lucyna Cichewicz. W:  Nowe w Szkole. 2003, nr 11, Wkładka samorządowa: Szkoła w społeczności, s. 23-24
 • Jak organizować współpracę z rodzicami? Karta Praw i Obowiązków Rodziców / Maria Mendel. W:  Klocki Autonomiczne w  Szkole.1999, nr 3, s. 15-21
 • Jak rozmawiać z rodzicami? / Mikołaj Winiarski. W:  Edukacja i Dialog. 2000, nr 10, s. 46-51
 • Jak rozmawiamy z rodzicami /I rena Sobiecka-Wójtowicz. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2001, nr 7, s. 51-53
  12.Jak się porozumieć z rodzicami /E.C.// Gazeta Szkolna. - 2000, nr 30,
  s. 20
 • Metody aktywizujące na zebraniach z rodzicami /T eresa Drwalewska-Biesiada. W: Wychowawca. 2005, nr 9, s. 18-19
 • Nauczyciel – rodzice / Ewa Kozłowska. W: Nowe w Szkole. 2002, nr 7/8, s. 46-47
 • Partnerstwo rodzi się w działaniu / Anetta Jąderko. W: Nowe w Szkole. 2003, nr 6, Wkładka samorządowa nr 6, s. 22
 • Pedagogizacja rodziców w praktyce / Elżbieta Bijacik-Knappe. W: Nowe w Szkole. 2001/2002, nr 3, Wkładka samorządowa: Szkoła w społeczności, s. 27
 • Pedagogizacja rodziców w szkole / Beata Marzęda-Przybysz. W: Życie Szkoły. 1995, nr 10, s. 591-596
 • Pedagogizacja rodziców – zadania szkoły / Anna Dzikomska-Kucharz. W: Edukacja i Dialog.2001, nr 3, s. 7-12
 • Pedagogizujemy rodziców / Mariola Jałowy. W:  Biblioteka w Szkole. 2004, nr 11, s. 28
 • Program - “Pedagogizacja rodziców w klasie” / Krystyna Bajorek. W: Klocki Autonomiczne w Szkole. 2000, nr 10, s. 8-10
 • Relacje między nauczycielem a środowiskiem rodzinnym ucznia / Małgorzata Mikszta. W: Dyrektor Szkoły. 2004, nr 12, s. 22-24
 • Rodzice w szkole / Justyna Święcicka. W: Gimnazjum. 2000, nr 1, s. 21-27
 • Rodzice w szkole / Elżbieta Tąpała. W:  Życie Szkoły. 2003, nr 5, s. 316-318
 • Rodzice w życiu szkoły / Anna Gajewska. W:  Remedium. 2001, nr 4, s. 12
 • Rodzicielskie reakcje / Małgorzata Taraszkiewicz. W: Gazeta Szkolna. 2002, nr 26, s. 13
 • Rola nauczyciela w pedagogizacji rodziców / Danuta Bierowska. W: Życie Szkoły. 2002, nr 3, s. 143-149
 • Sposób na atrakcyjną wywiadówkę / Marzena Napieralska. W:  Gazeta Szkolna. 2002, nr 37, s.14
 • Spotkać rodziców ucznia i przeżyć / Jakub Kołodziej. W: Psychologia w Szkole. 2005, nr 1, s. 137-140
 • Szkoła kształtuje postawy rodziców / Anna Orłowska. W: Gazeta Szkolna. 2003, nr 28/29, s. 21
 • Ściąga dla belfra / Kinga Zarembińska-Heinsch. W: Życie Szkoły. 2004, nr 10, s. 48-49
 • W poszukiwaniu nowych środków i form pedagogizacji rodziców / Anna Romanowska. W: Opieka Wychowanie Terapia. 1994, nr 4, s. 33-35
 • Wychowawca doradców rodziców / Jadwiga Sienkiewicz. W:  Życie Szkoły. 2002, nr 2, s. 73-78
 • Wysłuchać rodziców / Joanna Jurczykowska. W: Nowe w szkole. 2002, nr 1, Wkładka samorządowa: Szkoła w społeczności, s. 23-24
 • Wychowawca – pedagog nie tylko dla uczniów / Beata Wojciechowska. W: Nowe w Szkole. 2003, nr 11, Wkładka samorządowa: Szkoła w społeczności, s. 22-23
 • Wywiadówka – płaszczyzną współpracy szkoły z domem rodzinnym w procesie kształcenia i wychowania / Piotr Kowalik. W:  Życie Szkoły. 1981, nr 7/8, s. 63-64
 • Zebrania z rodzicami / Małgorzata Taraszkiewicz. W: Gazeta Szkolna. 2002, nr 45, s. 20
 • Zebranie z rodzicami uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej / Anna Gorczowska. W: Wychowawca. 2005, nr 9, s. 20-21

Wydawnictwa zwarte:

 • Arends, Richard I. : Uczymy się nauczać – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995, s. - 409-413: Współpraca z rodzicami.
 • Babiuch, Małgorzata: Jak współpracować z rodzicami “trudnych” uczniów – Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002, s.- 117 [1].
 • Bierowska, Danuta: O pedagogizacji rodziców słów kilka / W: Ku partnerstwu szkoła – rodzice / pod red. Jana Kropiwnickiego - Jelenia Góra: Wydawnictwo nauczycielskie, 1999, s. - 80-92.
 • Christopher,Cindy J. : Nauczyciel – rodzic: Skuteczne porozumiewanie się – Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,
  2004, s. - 157 [1].
 • Dzierzgowska, Irena: Rodzice w szkole.- Warszawa: Wydawnictwa CODN, 1999, s. - 120 [1].
 • Głowacki, Andrzej Jędryka Grażyna: Budujemy ciekawy program wychowawczy. - Kraków: Rubikon, 2001, s. - 14-17: Ankieta dla rodziców.
 • Głowacki, Andrzej Jędryka Grażyna: Budujemy ciekawy program wychowawczy. - Kraków: Rubikon, 2001, s. - 57-58: Arkusz ewaluacji współpracy z rodzicami.
 • Kawula, Stanisław: Pedagogizacja rodziców /W: Encyklopedia pedagogiczna /pod. Red. Wojciecha Pomykało - Warszawa: Fundacja Innowacja, 1993, s. - 581.
 • Łobocki, Mieczysław: ABC wychowania – Lublin: Wydawn. UMCS, 1999, s. - 112-117: Formy współdziałania z rodzicami.
 • Łobocki Mieczysław: Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania - Warszawa: Nasza Księgarnia 1985, s. - 168.
 • Mellibruda, Jerzy: Ja – Ty – My. Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich - Warszawa: Nasza Księgarnia, 1986,s. - 411 [4].
 • Rylke, Hanna: Pokolenie zmian - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 1999, s. - 136-137: Współpraca.
 • Rylke, Hanna: Pokolenie zmian - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 1999, s. - 149-152: Udział w życiu klasy.
 • Szuty, Jacek: Gdy nauczyciel jest wychowawcą - Warszawa – Łódź: Wydawn. Szkolne PWN, 2004, s. - 43-47: Jak nauczyciel – wychowawca może pracować z rodzicami?