Konstytucja 3-Maja

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1951-2012

Wyboru dokonał(a) : Barbara Kądziołka


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte

 • Cztery lata nadziei : 200 rocznica Sejmu Wielkiego : praca zbiorowa / pod red. Henryka Kocója. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1988.
 • Dzieje sejmu polskiego do roku 1939 / Władysław Czapliński. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1984.
 • Dzieło Sejmu Czteroletniego (1788-1792) : studium historyczno-prawne / Bogusław Leśnodorski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1951.
 • Geneza i obalenie Konstytucji 3 [Trzeciego] Maja : polityka zagraniczna Rzeczypospolitej 1787-1792 / Jerzy Łojek. Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1986.
 • Historia Polski 1764-1864 / aut. Józef Andrzej Gierowski. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.
 • Konstytucja 3 Maja : kronika dni kwietniowych i majowych w Warszawie w roku 1791 / Kazimierz Bartoszewicz. - Warszawa : "Epoka", 1989.
 • Konstytucja 3 Maja / oprac. Jerzy Łojek. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1981.
 • Konstytucja 3 Maja 1791 : statut Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji (Rządowej 3 Maja z połowy maja 1791 r.) / oprac. Jerzy Kowecki ; przedm. opatrzył Bogusław Leśnodorski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981.
 • Konstytucja 3 Maja 1791. Statut Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji / oprac. Jerzy Kowecki ; przedmową opatrzył Bogusław Leśnodorski. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.
 • Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym 1791-1997 / Andrzej Ajnenkiel. - Warszawa : "Rytm", cop. 2001.
 • Konstytucje Polski : studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu : praca zbiorowa. T. 1-2 / pod red. Mariana Kallasa. - Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1990 (Tor. : ZG).
 • Konstytucje polskie w rozwoju dziejowym : 1791-1982 / Mieczysław Adamczyk, Stefan Pastuszka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985.
 • Ku naprawie Rzeczypospolitej : Konstytucja 3 Maja / Jerzy Łojek. Warszawa : "Interpress", 1988.
 • Ostatni król Rzeczypospolitej : geneza i upadek Konstytucji 3 maja / Emanuel Rostworowski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1966.
 • Ostatni rok Sejmu Czteroletniego w świetle listów chargé d'affaires dworu wiedeńskiego Benedykta de Cachégo : (listy de Cachégo do Wacława Kaunitza z Warszawy od kwietnia do sierpnia 1792) / wybór i oprac. Henryk Kocój. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1977.
 • Polskie konstytucje / Andrzej Ajnenkiel. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", 1983.
 • Rzeczpospolita Obojga Narodów. Cz. 1, Srebrny wiek / Paweł Jasienica. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.
 • Rzeczpospolita Obojga Narodów. Cz. 2, Calamitatis regnum / Paweł Jasienica. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.
 • Rzeczpospolita Obojga Narodów. Cz. 3, Dzieje agonii / Paweł Jasienica. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.
 • Rzeczpospolita w XVI-XVIII wieku : państwo czy wspólnota? : zbiór studiów / pod red. Bogusława Dybasia, Pawła Hanczewskiego, Tomasz Kempy. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007.
 • Sejm 1778 roku / Witold Filipczak. - Warszawa : "Semper", cop. 2000.
 • Uchwalenie i obrona Konstytucji 3 Maja / Krzysztof Bauer. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991.
 • Upadek Konstytucji 3 Maja : studium historyczne / Jerzy Łojek. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976.
 • Ustawa rządowa : prawo uchwalone dnia 3 maja, roku 1791. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1981.

  Zbiory specjalne

 • Od Mieszka I do Jana Pawła II [Dokument dźwiękowy]. CD 13 komentuje Jacek Staszewski ; oprac. merytoryczne Andrzej Sowa ; mastering Wojciech Dmochowski ; lekt. Maciej Gudowski, Andrzej Krusiewicz, Agnieszka Rogińska. - Warszawa: Bellona : Polskie Radio, cop. 2005.
 • Polska za królów elekcyjnych [Dokument dźwiękowy] : od Jana III Sobieskiego do Stanisława Augusta Poniatowskiego / według Bronisława i Gizeli Gebertów. - Warszawa : Audioclub : Bellona, cop. 2006.

  Wydawnictwa ciągłe

 • Deklaracja Stanów Zgromadzonych z 5 czy z 3 maja 1791 roku? / Anna Grześkowiak-Krwawicz // Kwartalnik Historyczny. - 1992, nr 1, s. 105-113
 • Dlaczego Polacy dziś cenią Konstytucję Trzeciego maja / Marcin Kula // Mówią Wieki. - 1991, nr 5, s. 6
 • Dwusetna rocznica Konstytucji 3 Maja / Zofia Libiszowska // Wiadomości Historyczne. - 1991, nr 2, s. 70
 • Jak nauczyć się historii? : scenariusz akademii z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja / Renata Drewniak // Katecheta. - 2009, nr 5, s. 27-3
 • Jak uchwalano Konstytucję 3 Maja? Kalendarium Sejmu Wielkiego / Maciej Wojtyński // Magazyn Historyczny Mówią Wieki. - 1991, nr 5, s. 9
 • Jesteśmy dumni z naszej Ojczyzny : scenariusz zajęć dziennych dla klasy III / Jolanta Tadra // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 1, s. 87-97
 • Konstytucja / Jakub Karpiński // Spotkania. - 1991, nr 16-17
 • Konstytucja i federacja / Jerzy Łojek // Zeszyty Historyczne. - 1980, nr 53, s. 85-109
 • Konstytucja 3 Maja – dokument niepodległości / Andrzej Zaharski // Wiadomości Historyczne. - 1990, nr 5, s. 227
 • Majowe Święto : scenariusz apelu dla uczniów szkoły podstawowej / Agnieszka Lechocka // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 7/8, s. 20-21
 • Nie zanudzać "Majowej jutrzenki blaski i zaćmienia / Janusz Tazbir // Polityka. -1992, nr 17
 • Pierwsza w Europie! / Henryk Kocój // Tygodnik Zamojski.- 2002, nr 18, s. 14
 • Polska - tradycje parlamentaryzmu do 1791 r. : Konstytucja 3 Maja 1791 r. / Urszula Kacperczyk // Wiadomości Historyczne. - [R.] 52, nr 4 (2009), dod. „Muzea, kolekcje, eksponaty”, nr 4, s. 8
 • Prawo o Miastch Królewskich i Konstytucja 3 Maja / Richard Butterwick // Arcana. - 2012, nr 1/2, s. 57-78
 • Poryw narodu : w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja / Henryk Kocój // Tygodnik Zamojski. - 2012, nr 18, s. 7
 • Przedstawienie majowe : scenariusz akademii dla klas I-III z okazji majowych świąt / Joanna Dołęgowska // Życie Szkoły. - 2012, nr 4, s. 28-29
 • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja : scenariusz uroczystości / Joanna Ziętek // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 10, s. 11-12
 • Stosunek Rosji do Konstytucji 3 Maja / Dariusz Rolnik // Życie Literackie. - 1989, nr 18
 • Szlachta koronna Rzeczypospolitej wobec wojny polsko-rosyjskiej 1792 roku – o osobistym i ekonomicznym zaangażowaniu obywateli w obronę Konstytucji 3 maja / Dariusz Rolnik // Studia Historyczne. - 2000, nr 2, s. 215-232
 • Trwałe wartości Konstytucji 3 Maja / Krystyna Kołodziejska // Biblioteka w Szkole. - 1992, nr 4, s. 4
 • Trzeci Maj á la Matejko / Jarosław Krawczyk // Mówią Wieki. - 2011, nr 5, s. 32-36
 • Trzeci Maja w Lublinie na tle powojennych losów Majowego Święta / Sabina Bober // Dzieje Najnowsze. - R. 42, nr 2 (2010), s. 139-149
 • Upadek i nieśmiertelność (zawiera tekst Deklaracji Stanów Zgromadzonych oraz Statut Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej 3 Maja) / Bogusław Leśniodorski // Mówią Wieki. - 1983, nr 9, s. 14-17
 • Uroczysta rocznica Konstytucji 3 Maja : scenariusz dla gimnazjalistów / Bogumiła Woźniak // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 11, s. 15-16
 • Ustawa Rządowa Trzeciego Maja wśród konstytucji wieku oświecenia Cz. 1 / Hubert Izdebski // Mówią Wieki. - 1989, nr 6, s. 28
 • Ustawa Rządowa Trzeciego Maja wśród konstytucji wieku oświecenia Cz. 2 / Hubert Izdebski // Mówią Wieki. - 1989, nr 7, s. 27
 • W poszukiwaniu wzorów dla konstytucji w Polsce w XVIII w. / Anna Grześkowiak-Krwawicz // Mówią Wieki. - 1989, nr 5, s. 27
 • W rocznicę Konstytucji 3 Maja : montaż słowno-muzyczny / Anna Gorlewska // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 7-8, s. 33-34
 • Witaj maj, trzeci maj... / Magdalena Ślusarska // Nowe Książki. - 1992, nr 11, s. 43
 • Witaj, majowa jutrzenko! - święto konstytucji / Halina Matławska // Tygodnik Zamojski. - 1999, nr 17, s. 10
 • Wojna w obronie Konstytucji 3 Maja i niepodległości Rzeczypospolitej Cz. 1 / Bauer Krzysztof // Wiadomości Historyczne. - 1983, nr 2, s. 148-157
 • Wojna w obronie Konstytucji 3 Maja i niepodległości Rzeczypospolitej Cz. 2 / Bauer Krzysztof // Wiadomości Historyczne. - 1983, nr 3, s. 209-228
 • Wojna w obronie Konstytucji 3 Maja i niepodległości Rzeczypospolitej Cz. 3 / Bauer Krzysztof // Wiadomości Historyczne. - 1983, nr 4, s. 307-333
 • Wydarzenia majowe : scenariusz apelu szkolnego dla klasy VI szkoły podstawowej / Halina Chorążewicz, Aleksander Staniek // Wychowawca. - 2007, nr 5, s. 16-17