Stres

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonał(a) : Joanna Magdziak

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Antystres : od dziś żyję inaczej / Andrzej Skarżyński. - Warszawa : Wydawnictwo"Alfa", 1988.
 • Czujesz tak, jak myślisz : praktyczne zastosowania terapii poznawczobehawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą / Paul Stallard ; przeł. Hanna Kossak-Nowocień. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2006.
 • Dlaczego zebry nie mają wrzodów? : psychofizjologia stresu / Robert M. Sapolsky ; przeł. Małgorzata Guzowska-Dąbrowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
 • Do odważnych (kobiet) świat należy : poradnik rozwoju profesjonalnego i osobistego / Eileen Gillibrand, Jenny Mosley ; [tł. z ang. Karolina Grabowska]. - Radom : Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Ekspolatacji ; [Warszawa] : [Ministerstwo Edukacji Narodowej], 1997.
 • Dzieci a stres : istota zagadnienia / Rosemarie Portmann ; [przekł. Ewa Martyna]. - Kielce : Wydawnictwo "Jedność", cop. 2007.
 • Interwencja kryzysowa : pomoc w kryzysach psychologicznych / Dorota Kubacka-Jasiecka. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP, cop. 2010.
 • Interwencja kryzysowa / James L. Greenstone, Sharon C. Leviton ; przekł. Monika Gajdzińska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne, 2004.
 • Jak sobie radzić ze stresem? / Joanna Gutmann ; [tł. tekstu Magdalena Rusiecka]. - Kielce : "Jedność", 2003.
 • Ludzie przeciwko ludziom? : jak żyć we współczesnej Polsce / Jacek Santorski ; [współpr. Marcin Fabjański]. - Warszawa : "Świat Książki", 2004.
 • O stresie inaczej : wykorzystanie modelu synektycznego w edukacji zdrowotnej / Izabella Maria Łukasik. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.
 • Osobowość a ekstremalny stres / red. nauk. Jan Strelau. - Gdańsk : Gdańskie WydawnictwoPsychologiczne, 2004.
 • Pierwsza pomoc dla pokrzywdzonych dzieci / Andreas Krüger ; przekł. Urszula Poprawska. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009.
 • Podróże w nieznane / Klaus W. Vopel ; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : "Jedność", 2000.
 • Proaktywna starość : strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości / Małgorzata Brzezińska. - Warszawa : Difin, 2011.
 • Psychologia : kluczowe koncepcje. 5, Człowiek i jego środowisko/ Philip G. Zimbardo, Robert L. Johnson, Vivian McCann ; red. nauk. Maria Materska ; tł. Józef Radzicki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
 • Psychologia i psychopatologia życia codziennego / Marek Jarosz. - Warszawa :Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1976.
 • Psychologia praktyczna : jak pomóc sobie w trudnych sytuacjach / Werner Stingl ; [tł. Jadwiga Wilk]. - Wrocław : "Astrum", 2000.
 • Psychologia stresu / Leonid A. Kitajew-Smyk ; przekł. z ros. Tatiany Klonowicz. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989.
 • Psychologia zdrowia : w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji / red. Irena Heszen, Jolanta Życińska. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica", 2008.
 • Psychologia zdrowia : wybrane zagadnienia / Jan Chodkiewicz. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2005.
 • Relaks w nauczaniu / Hubert Teml ; tł. [z niem.] Beata Szymańska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.
 • Strategie interwencji kryzysowej : pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię / Richard K. James, Burl E. Gilliland ; [tł. Andrzej Bidziński]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ; Wydawnictwo
 • Edukacyjne PARPA, 2006.
 • Stres : przyczyny, terapia i autoterapia / George S. Everly Jr, Robert Rosenfeld ; [przetł. z ang. Józef Radzicki oraz Artur Kowaliszyn, Dagna Ślepowrońska]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992.
 • Stres - sztuka życia / Roman Zawadzki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004.
 • Stres dziecięcy : czym jest, jak się przejawia, jak mu zaradzić / Georgia Witkin ; przeł. Norbert Radomski. - Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 2000.
 • Stres i antystres : patomechanizm i skutki zdrowotne / Mieczysław Uszyński. - Wrocław : MedPharm Polska, cop. 2009.
 • Stres okiełznany / Hans Selye ; przeł. [z ang.] Tomasz Zalewski ; przedmową opatrzył Wiktor Dega. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.
 • Stres to brzmi groźnie / Włodzimierz Oniszczenko. - Warszawa : "Żak", 1998.
 • Stres traumatyczny : występowanie, następstwa, terapia / Maria Lis-Turlejska. - Warszawa : "Żak", cop. 2002.
 • Stres w etiologii przestępstw agresywnych / Janusz Heitzman. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2002.
 • Stres w pracy : praca zbiorowa / pod red. Cary L. Coopera i Roy Pane'a ; [tł. z ang. Ryszard Stachowski i Augustyn Bańka]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987.
 • Stres w zawodzie nauczyciela / Rudolf Kretschmann [oraz] Kornelia Kirschner-Liss [et al.] ; przekł. Joanna Mink. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne, 2003.
 • Stres w zawodzie nauczyciela : specyfika, uwarunkowania i następstwa / Maria Katarzyna Grzegorzewska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,cop. 2006.
 • Stres, bezrobocie, rozwód : poradnik bibliograficzny : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Barbary Zybert. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 1999.
 • Stres, kultura i społeczność : psychologia i filozofia stresu / Stevan E. Hobfoll ; tł. Magdalena Kacmajor. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.
 • Stres, mobbing i wypalenie zawodowe / Sven Max Litzke, Horst Schuh ; tł. Magdalena Wojdak-Piątkowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
 • Stresologia : techniki zarządzania stresem / Roland Geisselhart, Christiane Hofmann-Burkart ; [tł. Barbara Niedźwiedzka]. - Warszawa : Flashbook, cop. 2009.
 • Sytuacje stresowe w środowisku szkolnym i rodzinnym : materiały z konferencji / pod red. Mieczysława Lejmana ; Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego. Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie. - Częstochowa : Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego. Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1987.
 • Szkoła bez stresu! / Vera F. Birkenbihl ; [tł. Maria Lubaczewska]. - Katowice : Dom Wydawniczo-Księgarski "Kos", 1999.
 • Terapia traumy i traumatycznej żałoby u dzieci i młodzieży / Judith A. Cohen, Anthony P. Mannarino, Esther Deblinger. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011.
 • Toksyczna praca : jak przezwyciężyć stres, przeciążenie i znużenie i jak ożywić swoją karierę zawodową / Barbara Bailey Reinhold ; przeł. Norbert Radomski. - Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 1999.
 • Twój stres : sens życia, równowaga i zdrowie / Ed Boenisch, C. Michele Haney ; przekł. Ewa Jusewicz-Kalter. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.
 • Twórcza wizualizacja dla dzieci : [sposoby pozytywnego oddziaływania na własne zdrowie] / Jennifer Day ; przekł. [z ang.] Bartosz Malwina. - Poznań : Zysk i S-ka. Wydawnictwo, cop. 1997.
 • W cudownej krainie fantazji / Klaus W. Vopel ; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : "Jedność", 2000.
 • Walka ze stresem / Stanisław Siek. - Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1989.
 • Wsparcie społeczne, stres i zdrowie / pod red. Heleny Sęk i Romana Cieślaka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.
 • Zdrowie i choroba : problemy teorii, diagnozy i praktyki / red. nauk. Jerzy M. Brzeziński, Lidia Cierpiałkowska. - Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
 • Zdrowie, stres, choroba w wymiarze psychologicznym / pod red. nauk. Heleny Wrony-Polańskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008.

Artykuły z czasopism:

 • A ja wam pokażę / Marzenna Kucińska. W: Charaktery. 2010, nr 7, s. 84-86.
 • Aby stresu było mniej / Barbara Jacennik, Joanna Szczepańska. W: Psychologia w Szkole. 2007, nr 3, s. 89-96.
 • Andragogika i gerontologia wobec procesu starzenia się i śmierci / Jerzy Stochmiałek. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2008, nr 1, s. 48-59.
 • Bach w ból / Adrian C. North, David J. Hargreaves ; tł. Agnieszka Chrzanowska. W: Charaktery. 2009, nr 12, s. 52-55.
 • Co zagraża nauczycielom? / Grażyna Poraj. W: Psychologia w Szkole. 2011, nr 1, s. 42-50.
 • Człowiek jako psychofizyczna jedność odporna na stres / Magda Mastalerz. W: Remedium. 2009, nr 6, s. 22-23.
 • Czy można mieć kontrolę nad wszystkim? / Marta Kochan-Wójcik. W: Psychologia w Szkole. 2011, nr 4, s. 21-28.
 • Czym jest interwencja kryzysowa... / Krzysztof Sarzała. W: Świat Problemów. 2008, nr 5, s. 9-12.
 • Egzaminy coraz bliżej - walczymy ze stresem / Aleksandra Denst-Sadura. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 13, s. 12.
 • Egzaminy, sprawdziany, stres / Aleksandra Denst-Sadura. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 15, s. 12.
 • Etiologia stresu / Magda Mastalerz. W: Remedium. 2008, nr 11, s. 22-23.
 • Gdy emocje ciężko strawić / Monika Bąk-Sosnowska. W: Charaktery. 2011, nr 5, s. 87-89.
 • I po co się tak stresujesz? / Monika Bulas-Urbańska. W: Bliżej Przedszkola. 2009, nr 7, s. 38-41.
 • Interwencja kryzysowa w szkole. Kurs 1 ; moduł 1, Teoretyczne podstawy kryzysu / Jarosław Jagieła W: Psychologia w Szkole. 2009, nr 3, s. 38-45.
 • Jak nie wypalić się zawodowo? / Ewa Sokołowska W: Psychologia w Szkole. 2007, nr 3, s. 13-24.
 • Jak skutecznie dbać o bezpieczeństwo uczniów? / Beata Bryś. W: Dyrektor Szkoły. 2008, nr 4, s. 17-19.
 • Jak trwoga, to do Boga! : o religijnym radzeniu sobie ze stresem przez młodzież dorastającą / Elżbieta Talik. W: Katecheta. 2009, nr 7/8, s. 95-99.
 • Jak zmotywować uczniów do działania / Roma Kadzikowska-Wrzosek. W: Psychologia w Szkole. 2010, nr 1, s. 15-24.
 • Karuzela ciągłych zmian / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 22,s. 14.
 • Kiedy potrzebny jest psychiatra ? / Starrada Grabińska-Ujda. W: Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia . nr 5 (2005), s. 19-21.
 • Kilka uwag psychologa / Grażyna Płachcińska. W: Świat Problemów. 2011, nr 7, s. 20.
 • Kojąca moc... stresu / Robert M. Sapolsky. W: Charaktery. 2010, nr 2, s. 60-63.
 • Lęk testowy na lekcjach języków obcych : wskazówki dla nauczycieli / Agnieszka Hoffman. W: Języki Obce w Szkole. [R.] 53, nr 6 (2009), s. 71-77.
 • Między zaangażowaniem a wyczerpaniem, czyli krótka historia teorii wypalenia zawodowego Christiny Maslach / Ewa Bilska. W: Świat Problemów. 2011, nr 7, s. 5-9.
 • Nauczyciel - zawód bez stresu ? / Rafał Cichoński. W: Lider . 2011, nr 9, s. 6-8.
 • Nauczyciel może pomóc / Janina Janowska. W: Psychologia w Szkole. 2011, nr 3, s. 31-34.
 • Nauczyciele A.D. 2011 / Mira Prajsner. W: Remedium. 2011, nr 2, s. 1-4.
 • Nowa szkoła, silny stres / Aleksandra Denst-Sadura. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 37, s. 16.
 • O zjawisku wypalenia zawodowego wśród pracowników socjalnych / Dominik Owczarek. W: Świat Problemów. 2011, nr 7, s. 10-14.
 • Pierwsze kroki w przedszkolu / Justyna Dąbrowska. W: Remedium. 2009, nr 11, s. 6-7.
 • Pobaw się ze mną / Ewa Baranowska. W: Życie Szkoły. [R.] 62, nr 7 (2007), s. 26-28.
 • Problematyka radzenia sobie ze stresem przez młodzież / Beata Płaczkiewicz W: Katecheta. 2010, nr 3, s. 11-18.
 • Przeszłość rzuć za siebie / Kai Baumann, Michel Linden; tł. Paweł Borysacz W: Charaktery. 2009, nr 12, s. 44-49.
 • Psychosomatyka i drogi ku zdrowiu / Magda Mastalerz W: Remedium. 2009, nr 2, s. 22-23.
 • Radość tworzenia / Krzysztof Gierszal. W: Język Polski w Gimnazjum. R. 11, nr 3, (2009/2010), s. 81-89.
 • Radzenie sobie ze stresem a uzależnienia wśród nastolatków / Marta Komorowska. W: Remedium. 2008, nr 6, s. 4-5.
 • Siniaki na duszy i złamane serce - stres w natarciu / Krystyna Bonenberg. W: Aura. 2007, nr 5, s. 33-35.
 • Spokojnie, to tylko stres / Aneta Paszkiewicz. W: Psychologia w Szkole. 2011, nr 3, s. 106-111.
 • Spostrzegane wsparcie a występowanie stresu rodzinnego wśród młodzieży : kto i jak pomaga młodzieży w stresie? / Irena Jelonkiewicz, Katarzyna Kosińska-Dec. W:Kwartalnik Pedagogiczny. R. 52, nr 4 (2007), s. 171-193.
 • Strategia radzenia sobie ze stresem a zasoby osobiste studentek w Polsce i we Francji / Anna Brytek. W: Chowanna. 2007, t. 1(28), s. 135-147.
 • Stres, czyli jak ujarzmić wroga / Joanna Żukowska. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 7, wkł. Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły”, s. I-VIII.
 • Stres można ujarzmić / Ewa Sokołowska. W: Psychologia w Szkole. 2008, nr 2, s. 31-40.
 • Stres pod kontrolą / Magdalena Sofulak, Ina Pohorecka. W: Psychologia w Szkole. 2007, nr 2, s. 21-28.
 • Stres w pracy menedżera szkoły / Beata Bryś. W: Dyrektor Szkoły. 2009, nr 7, s. 36-38.
 • Stres w życiu człowieka / Magdalena Krawczonek. W: Dyrektor Szkoły. 2006, nr 9, s. 38-39.
 • Stres zawodowy „pomagaczy” - diagnoza i profilaktyka / Piotr Plichta. W: Remedium. 2008, nr 12, s. 6-7.
 • Ślady stresu w DNA Aleksander Kotrschal; tł. Grzegorz Szczepański. W: Charaktery. 2010, nr 4, s. 74-78.
 • Świat sklejony na nowo / Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała ; rozm. przepr. Dorota Krzemionka. W: Charaktery. 2011, nr 8, s. 56-61.
 • Uczeń w potrzasku / Danuta Borecka-Biernat. W: Psychologia w Szkole. 2009, nr 1, s. 4-12.
 • W stresie człowiek się nie uczy! / Anna Rękawek. W: Dyrektor Szkoły. 2006, nr 9, s. 6.
 • Wizualizacja jako metoda relaksacji dla osób niewidomych / Artur Ścisłowski. W:Szkoła Specjalna. T. 69, nr 5 (2008), s. 383-390.
 • Wpływ stresu na płód / Marta Komorowska. W: Remedium. 2008, nr 2, s. 6-7.
 • Wprowadzenie do zawodu początkującego nauczyciela / Karen Meynen, Paul Mahieu ; tł. Danuta Elsner. W: Dyrektor Szkoły. 2009, nr 10, s. 6-7.
 • Wtórny stres traumatyczny / Katarzyna Żukowska, Ewelina Smoktunowicz, Roman Cieślak W: Świat Problemów. 2011, nr 10, s. 35-37.
 • Wypalenie zawodowe - jak pomagacz może sobie pomóc? / MirosławaWieczorek-Stachowicz W: Świat Problemów. 2011, nr 7, s. 15-19.
 • Wypalenie zawodowe - równia pochyła / Magda Mastalerz. W: Remedium. 2009, nr 11, s. 22-23.
 • Wypalenie zawodowe czyli Dr Jekyll i Mr Hyde / Maciej Osuch. W: Dyrektor Szkoły. 2008, nr 2, s. 48-49.
 • Zaburzenia po stresie traumatycznym (PTSD) / Magda Mastalerz. W: Remedium. 2010, nr 1, s. 22-23.
 • Zapobiec kryzysowi : czyli o grupach wsparcia dla nauczycieli / Aleksandra Lorenc-Steinmec, Alicja Zaremba. W: Psychologia w Szkole. 2007, nr 2, s. 29-35.
 • Zaproście Zippiego do pomocy / Dorota Klinkowska. W: Dyrektor Szkoły. 2009, nr 6, dod. „Niezbędnik Dyrektora”, nr 6, s. 14-16.
 • Zarządzać na luzie / Irena Dzierzgowska. W: Dyrektor Szkoły. 2008, nr 11, wkł. Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły”, s. I-VIII.
 • Zespół stresu pourazowego a uzależnienia / Jarosław Ryszard Romaniuk. W: Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia . nr 5 (2005), s. 17-19.
 • Zespół stresu pourazowego a uzależnienia. Cz. 2 / Ryszard Romaniuk. W: Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia . nr 6 (2005), s. 17-19.
 • Źródła stresu pracowników socjalnych / Teresa Zbyrad. W: Polityka Społeczna. R. 34, nr 5/6 (2007), s. 22-28.
 • Żeby stres mniej dokuczał / Hanna Hamer. W: Psychologia w Szkole. 2012, nr 2, s. 48-51.