Sieroctwo/eurosieroctwo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała : Joanna Magdziak

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Czas niepewności : o dzieciach w rodzinach zastępczych / Jenifer Wilgocki, Marcia Kahn Wright. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, [2007].
 • Domy na piasku : domy dziecka : od opieki nad dzieckiem do wspierania rodziny / Marek Andrzejewski. - Poznań : Media Rodzina, 2007.
 • Opieka nad dzieckiem osieroconym : teoria i praktyka / Zbigniew Węgierski. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2006.
 • Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki / Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004.
 • Sieroctwo i osamotnienie : pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny / Teresa Ewa Olearczyk. - Kraków : Wydawnictwo WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2007.
 • Sieroctwo rodzinne / Alicja Kurcz // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5 / [red. nauk. i przewod. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2006. - S. 732-737.
 • Społeczne przystosowanie dzieci z poczuciem sieroctwa duchowego / Marzena Sendyk. - Kraków : "Impuls", 2001.
 • Z opieki zastępczej w dorosłe życie : założenia a rzeczywistość / pod red. Anny Kwak . - Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2006.

Artykuły z czasopism:

 • Dziecko a migracja zarobkowa rodziców / Małgorzata Fojcik. W: Życie Szkoły. [R.] 62, nr 7 (2007), s. 12-15.
 • Emigracja zarobkowa Polaków po akcesji do Unii Europejskiej / Edward Marek. W: Polityka Społeczna. R. 35, nr 11/12 (2008), s. 23-27.
 • Niewykorzystane szanse / Mirosław Kaczmarek. W: Remedium. 2007, nr 9, s. 18-19.
 • Proces usamodzielniania wychowanków domów dziecka / Ewa Giermanowska, Mariola Racław-Markowska. W: Remedium. 2007, nr 9, s. 1-3.
 • Stulecie gniazd sierocych i pięćdziesięciolecie rodzinnych domów dziecka / Albin Kelm. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. R. 48, nr 2 (2008), s. 41-45.
 • Szkoła i opiekunowie wobec eurosieroctwa : na przykładzie badań w województwie kujawsko-pomorskim / Sylwia Piekut-Burzyńska, Zbigniew Węgierski. W: Wychowanie na co Dzień. 2009, nr 6, s. 3-8.