Warsztat doradcy zawodowego

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała : Urszula BojkowskaWydawnictwa zwarte:

 

 • Barzach, D.: Co dalej po szkole podstawowej. Warszawa: Instytut Wydawniczy Centralnej Rady Związków Zawodowych, 1977.
 • Bolles, R.: Spadochron. Praktyczny podręcznik dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód. Warszawa: Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, 1993.
 • Brzozowska, W.: Problemy osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Zadania doradztwa zawodowego, w: Doradca zawodowy w warunkach przemian gospodarczych /red. W. Brzozowska, W. Rachalska. Częstochowa: WSP, 1994/95.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M.: Decyzje młodzieży dotyczące własnej przyszłości (uwarunkowanie psychospołeczne). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, 1977.
 • Czerwińska-Jasiewicz, M.: Psychologiczne problemy wyboru zawodu. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1991.
 • Doradca zawodowy w warunkach przemian gospodarczych / red. W. Brzozowska, W. Rachalska. Częstochowa: WSP 1994/95.
 • Gladding, S.T.: Poradnictwo zawodowe – Zajęcie wszechstronne. Warszawa: Urząd Pracy, 1994.
 • Kamosińska, J.: Nowe formy orientacji zawodowej wspierające poradnictwo w okresie transformacji kulturowej, w: Poradnictwo w okresie transformacji kulturowej /red. A. Kargulowa. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995.
 • Kargulowa, A.: Korelaty i regulatory startu zawodowego młodzieży: (próba analizy teoretycznej). Wrocław: [s. n.], 1986.
 • Kargulowa, A.: O teorii i praktyce poradnictwa: odmiany poradoznawczego dyskursu: podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
 • Kargulowa, A.: Praca poradni wychowawczo- zawodowej. Model empiryczny i różnicowanie się funkcji. Warszawa: Instytut Wydawniczy Centralnej Rady Związków Zawodowych, 1979.
 • Kargulowa, A.: Przeciw bezradności: nurty – opcje – kontrowersje w poradnictwie i poradoznawstwie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996.
 • Kargulowa, A. Ferenz, K.: Społeczny kontekst poradnictwa: poszukiwanie szans dla poradnictwa w działalności kulturalno – oświatowej. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1991.
 • Krawczyk, L., Kulpa, A. ,Maicka, M.: Orientacja zawodowa: przewodnik nauczyciela gimnazjum i szkoły podstawowej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne PWN, 1999.
 • Krzeszewska, B.: Współpraca szkoły z rodzicami w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989.
 • Kwiatkowski, S. M.: Kształcenie zawodowe: dylematy teorii i praktyki. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2001.
 • Kwiatkowski, S. M.: Kształcenie zawodowe w warunkach gospodarki rynkowej. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 1994.
 • Model zintegrowanego poradnictwa zawodowego: nowe problemy i zadania: materiał roboczy / pod red. E. Drogosz – Zabłockiej i W. Trzeciaka. Warszawa: Narodowe Obserwatorium Kształcenia i Szkolenia Zawodowego, 2001.
 • Model zintegrowanego poradnictwa zawodowego w Polsce /red. W. Trzeciak, E. Drogosz-Zabłocka. Warszawa: Narodowe Obserwatorium Kształcenia i Szkolenia Zawodowego,1999.
 • Nowacki, T. W.: Zawodoznawstwo. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 2003.
 • Parzęcki, R.: Orientacja i poradnictwo zawodowe w pracy szkół zawodowych. Toruń: Instytut Kształcenia nauczycieli, ODN, 1985.
 • Parzęcki, R.: Podstawy wiedzy o edukacji i poradnictwie zawodowym. Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 1999.
 • Parzęcki, R.: Problemy orientacji zawodowej i szkolnej w liceach ogólnokształcących. Toruń: Instytut Kształcenia nauczycieli, ODN, 1987.
 • Parzęcki, R. Symela, K. Zawadzki, B.: Orientacja i poradnictwo zawodowe: Materiały informacyjno-metodyczne. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, 1995.
 • Paszkowska-Rogacz, G.: Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych krajów Unii Europejskiej. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2001.
 • Paszkowska-Rogacz, G.: Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2003.
 • Paszkowska-Rogacz, G.:Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2001.
 • Paszkowska-Rogacz, G. Tarkowska, M. : Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2004.
 • Podoska-Filipowicz, E.: Podstawy zawodoznawstwa, orientacji i poradnictwa zawodowego. Bydgoszcz, WSP, 1990.
 • Problem niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym / red. B. Szczepankowska, A. Ostrowska. Warszawa: Krajowy Urząd Pracy, 1998.
 • Przygotowanie uczniów gimnazjów do wyboru zawodu /red. G. Sołtysińska, J. Woroniecka. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. 2001.
 • Rachalska, W.: Kształcenie doradców zawodowych w Polsce – sytuacja aktualna i projekty na przyszłość. [Warszawa: s. n.], 1992.
 • Rachalska, W.: Metodologiczne i teoretyczne problemy poradnictwa zawodowego. Wrocław: [s. n.], 1985.
 • Rachalska, W.: Problemy orientacji zawodowej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.
 • Rachalska, W.: Przed trudnym wyborem. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976
 • Rachalska, W. Lelińska, K. Wołejszo, J. : Przygotowanie uczniów do wyboru zawodu na lekcjach pracy-techniki. Warszawa: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 1990.
 • Szajek, S.: Orientacja i poradnictwo zawodowe. Warszawa: PWN, 1979.
 • Szajek, S.: System organizacji i poradnictwa zawodowego. Warszawa: PWN, 1989.
 • Szkolny doradca zawodowy /oprac. A. Łukasiewicz, G. Sołtysińska. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2003.
 • Teoretyczne i metodologiczne problemy poradoznawstwa: materiały III Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego [Poradnictwo we współczesnym społeczeństwie], Karpacz, 2-6 maja 1983 / pod red. A. Kargulowej i M. Jędrzejczaka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1985.
 • Tadeusiewicz, G. : Edukacja w Europie: szkoła, nauczyciel, doradztwo zawodowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.
 • Trzeciak, W.: Przygotowujemy się do wyboru zawodu. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1980.
 • Trzeciak, W. Sztykiel, J. Z. : Raport na temat stanu poradnictwa i informacji zawodowej w Polsce. Warszawa: Narodowe Obserwatorium Kształcenia i Szkolenia Zawodowego, 1997.
 • Wojtasik, B.: Doradca zawodu. Studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993.
 • Wojtasik, B.: Warsztat doradcy zawodu: aspekty pedagogiczno-psychologiczne. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.
 • Wybieram szkołę – zawód – pracę. Praca zbiorowa pod red. J. Kropiwnickiego. Jelenia Góra: Wydawnictwo Nauczycielskie, 1996.
 • Zawody i specjalności szkolnictwa zawodowego. Przewodnik encyklopedyczny. /red. T. Nowacki, L. Kołkowski. Warszawa PWN, 1973.

 

Artykuły z czasopism: 

 

 • Analiza zadań zawodowych doradców zawodowych w wybranych krajach / B.Bednarczyk-Kocun. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2003, nr 2, s. 65-72.
 • Czy doradca zawodowy wyręczy pedagoga szkolnego / D. Rózga. W:  Nowa Edukacja Zawodowa. 2005, nr 3, s. 18-19.
 • Dlaczego nie mamy systemu orientacji szkolnej i zawodowej? / A. Zadęcka-Cekiera. W:  Nowa Szkoła. 2005, nr 5, s. 9-13.
 • Doradcy uczelnianych Biur Karier jako realizatorzy programu “Outplaqacement” dla społeczności akademickiej / J. Minta. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2003, nr 9, s. 94-105.
 • Doradztwo dla samorządów powiatowych w zakresie diagnozowania potrzeb edukacyjnych / I. Leszczyński. W:  Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2001, nr 2, s. 57-63.
 • Doradztwo zawodowe dawniej i dziś / J. Gęsicki. W:  Nowa szkoła. 2004, nr 5, s. 19-20.
 • Działalność zawodoznawcza w gimnazjum – założenia i realia / I. Modrzejewska-Smól. W: Nowa Edukacja Zawodowa. 2005, nr 3, s. 24-26.
 • 10 (dziesięć) zawodów dla naszych dzieci / M. Klimkowski,J. Kostyła. W:  Wprost. 2000, nr 19, s. 57-59.
 • Edukacja zawodowa a współczesne wymagania rynku pracy / E. I A. Oleksiejczuk. W: Nowa Edukacja Zawodowa. 2003, nr 2, s. 14-17
 • Etyka doradcy zawodowego / A. Iwicka-Okońska. W:  Wszystko dla Szkoły. 2005, nr 3, s. 1-5.
 • Europejskie kwalifikacje zawodowe / W. Książek. W: Gazeta Szkolna. 2003, nr 49, s. 4-6.
 • Informacja i poradnictwo zawodowe w urzędach pracy / W. Trzeciak. W:  Pedagogika Pracy. 1994, nr 23, s. 97-104.
 • Ja i mój zawód: możliwości a wymagania zawodowe / B. Szot. W:  Wszystko dla Szkoły. 2005, nr 3, s. 9-10.
 • Kierowanie karier zawodowych we współczesnej placówce edukacyjnej (1). Cele i zadania działalności doradczej w reformowanym szkolnictwie zawodowym / S. Jędrzejowski. W: Dyrektor Szkoły. 2000, nr 7/8, s. 18-20.
 • Kierowanie karier zawodowych we współczesnej placówce edukacyjnej (2). Cele i zadania działalności doradczej w reformowanym szkolnictwie zawodowym / S. Jędrzejowski. W: Dyrektor Szkoły. 2000, nr 10, s. 30-35.
 • Model wewnątrzszkolnego systemu doradztwa w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu / T. Mannowski. W:  Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2003, nr 1, s. 76-84.
 • Nowe uregulowania prawne z poradnictwa zawodowego / T. Gawlik, T. Kupidura. W:  Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2004, nr 3, s. 55-64.
 • Opracowanie i upowszechnianie materiałów metodycznych do planowania kariery zawodowej uczniów. Projekt realizowany przez KOWEZiU / I. Kania. W:  Nowa Edukacja Zawodowa. 2005, nr 1, s. 4-5.
 • Orientacja i poradnictwo zawodowe / A. Ziętek. W:  Nowa Edukacja Zawodowa. 2005, nr 3, s.12-14.
 • Orientacja i poradnictwo zawodowe. Projekt “Transition” - założenia, cele, przebieg / J. Oniszczuk. W:  Nowa Edukacja Zawodowa. 2005, nr 1, s.17-19.
 • Orientacja i poradnictwo zawodowe: zestawienie bibliograficzne w wyborze / R. Kruszyna. W: Wszystko dla Szkoły. 2005, nr 3, s.24.
 • Orientacja szkolna i zawodowa w gimnazjum / M. Janiga. W:  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2002, nr 3, s. 39-41.
 • Orientacja szkolna i zawodowa w gimnazjum / D. Rusakowska, Z. Sawaniewicz. W: Pedagogika Pracy. 2002, nr 40, s. 143-150.
 • Orientacja i poradnictwo zawodowe w liceum / K. Esmund. W:  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1997, nr 9, s. 26-29.
 • Orientacja zawodowa: propozycje programu dla Szkolnego Klubu Aktywizacji Zawodowej w szkole ponadgimnazjalnej / B. Pikulska, M. Pikulski. W:  Biblioteka w Szkole. 2003, nr 12, s. 9-11.
 • Orientacja zawodowa w reformowanej szkole / M. Opidowicz. W:  Konspekt. 2001, nr 1, s. 46-49.
 • Pasja i profesjonalizm – sprawozdanie ze stażu polskich doradców zawodowych we Francji w ramach projektu Transition / J. Soppa. W:  Nowa Edukacja Zawodowa. 2005, nr 2, s. 20-23.
 • Perspektywy poradnictwa zawodowego w Polsce / J. Posadzy. W:  Nowa Edukacja Zawodowa. 2004, nr 2, s. 17 -19.
 • Poradnictwo wobec problemów jednostki i rynku pracy / W. Rachalska. W:  Pedagogika Pracy. 2001, nr 38, s. 38-43.
 • Poradnictwo zawodowe na odległość (distance counselling) / P. Bogdańska. W:  Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2003, nr 1, s. 97-105.
 • Pożądany szkolny doradca / G. Sołtysińska. Rozm. Przepr. J. Grącka. W:  Gazeta Szkolna. 2002, nr 22, s. 4.
 • Problemy orientacji zawodowej i poradnictwa zawodowego w Polsce / W. Rachalska. W:  Pedagogika Pracy. 1994, nr 23, s. 105-115.
 • Profesjonalne i nieprofesjonalne doradztwo zawodowe / E. Podoska-Filipowicz. W:  Pedagogika Pracy. 2002, nr 41, s. 108-115.
 • Program doradztwa zawodowego w gimnazjum / H. Szwejkowska-Bernard. W:  Dyrektor Szkoły. 2005, nr 3, s. 17-18.
 • Programowanie tematyki zajęć z orientacji zawodowej w szkole podstawowej / S. Barański. W: Wszystko dla Szkoły. 1998, nr 9, s. 8-11.
 • Przyszłość w naszych rękach / A. Ziętek. W: Nowa Edukacja Zawodowa. 2005, nr 4, s. 21-23
 • RAPS (Rozpoznawanie i analiza potrzeb szkoleniowych) wśród szkolnych doradców zawodowych / I Kania. W: Nowa Edukacja Zawodowa. 2004, nr 3, s. 28-31.
 • Rola doradców zawodowych w reformowanym systemie edukacji / D. Michalska. W:  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2002, nr 10, s. 46-48.
 • System doradztwa zawodowego / J. Grącka. W:  Gazeta Szkolna. 2002, nr 9, s.7.
 • Szkolny doradca zawodowy / Z. Żbikowska. W:  Nowa Edukacja Zawodowa. 2003, nr 2, s. 4-6.
 • Szkoła dobrej praktyki doradztwa zawodowego czy lokalna sieć partnerstwa zawodowego? / A. Wierzchowska-Szymanek. W:  Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2004, nr 3, s. 69-72.
 • Szkoła miejscem pracy doradcy zawodowego / B. Baraniak. W:  Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2004, nr 3, s. 73-81.
 • Transition jako inspiracja do działania – projekt “Edukacja na rzecz orientacji szkolno-zawodowej” / M. Pater. W: Nowa Edukacja Zawodowa. 2005, nr 2, s. 24-25.
 • Wędrówka po ścieżkach kariery / M. Nowicka-Garbacz. W:  Gazeta Szkolna. 2003, nr 17, s 4.
 • Właściwości samooceny doradców zawodowych / E. Sarzyńska. W:  Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2004, nr 1, s. 77-86.
 • Zmiany w orientacji i poradnictwie zawodowym i metodologiczne przesłanki ich badań / A. Kargulowa. W:  Pedagogika Pracy. 1994, nr 23, s. 116-126.
 • Znaczenie poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla środowiska szkolnego / G. Sołtysińska. W: Nowa Edukacja Zawodowa.- 2004, nr 1, s. 22-24.
 • Znaczenie socjologicznych teorii wyboru zawodu w pracy doradcy zawodowego / K. Lelińska. W:  Pedagogika Pracy. 2003, nr 42, s. 68-81.