Metody aktywizujące

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała: Joanna Magdziak

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Aktywność dzieci i młodzieży / red. Sabina Guz, Teresa Sokołowska-Dzioba, Andrzej Pielecki. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008.
 • Drama i happening w edukacji przedszkolnej / Maria Królica. - Kraków : "Impuls", 2006.
 • Dydaktyka twórczości : koncepcje, problemy, rozwiązania / pod red. Krzysztofa J. Szmidta. - Kraków : "Impuls", 2005.
 • Edukacja kreatywna / Anna Sajdak. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008.
 • Edukacja w wolności : w poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia / David Gribble. - Kraków : "Impuls", 2005.
 • Inny sposób myślenia o edukacji : metaforyczne narracje / Monika Adamska-Staroń. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.
 • Inteligencja i zdolności twórcze dzieci w początkowym okresie edukacji : rozpoznawanie i kształcenie / Danuta Czelakowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.
 • Jak uczyć lepiej? czyli Refleksyjny praktyk w działaniu / Małgorzata Taraszkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa CODN - Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 2003.
 • Jak wdrażać metodę projektów? : poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej / Agnieszka Mikina, Bożena Zając. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2006.
 • Krok... w kierunku kreatywności : zabawy i ćwiczenia / Mariola Jąder. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006.
 • Mali badacze : metoda projektu w edukacji elementarnej / Judy Harris Helm, Lilian G. Katz. - Warszawa :Wydawnictwa CODN - Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli : Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, 2003.
 • Metody aktywizujące : jak nauczyć uczniów uczenia się? / Bożena Kubiczek. - Opole : Nowik, 2007.
 • Metody aktywizujące w pedagogice grup / Elżbieta Wójcik. - Kraków : "Rubikon", 2008.
 • O stresie inaczej : wykorzystanie modelu synektycznego w edukacji zdrowotnej / Izabella Maria Łukasik. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.
 • Psychologia twórczości grupowej : jak moderować zespoły twórcze i zadaniowe / Aneta Chybicka. - Kraków : "Impuls", 2006.
 • Rozwijanie kreatywności uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej / Dorota Dawid. - Kraków : "Impuls", 2004.
 • Strategie aktywnego nauczania czyli Jak efektywnie nauczać i skutecznie uczyć się / Doug Buehl. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2004.
 • Strategia wspierania strukturyzacji wiedzy dziecka w sytuacjach edukacyjnych / Bożena Muchacka, Iwona Czaja-Chudyba. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.
 • Techniki dramy w teorii i praktyce : nie tylko dla nauczycieli bibliotekarzy / Mariola Antczak. - Warszawa : "Sukurs", 2004.
 • Uczymy się uczyć / Mel Silberman. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
 • Wybrane metody i techniki aktywizujące : zastosowania w procesie nauczania i uczenia się matematyki / Maria Wójcicka. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2004.

Artykuły z czasopism:

 • Budowa i funkcjonowanie komórki: aktywizujące metody nauczania, 13 pomysłów na lekcję o komórce / Dominik Marszał. W: Biologia w Szkole z Przyrodą. [R.] 60, nr 6 (2007), s. 44-46.
 • Chemik detektywem - aktywizujące metody utrwalania wiadomości / Iwona Maciejowska. W: Chemia w Szkole. 2008, nr 4, s. 38-42.
 • Ćwiczenia w wyrażaniu emocji : lekcja druga / Zuzanna Taraszkiewicz-Kępińska, Małgorzata Taraszkiewicz. W: Psychologia w Szkole. 2006, nr 4, s. 145-147.
 • Die Liebe geht durch den Magen, czyli przez żołądek do serca : projekt Butterplätzchen / Jolanta Wilga. W: Języki Obce w Szkole. 2008, nr 1, s. 103-111.
 • Holenderski przepis na nowe nauczanie / Sylwia Maria Falińska. W: Psychologia w Szkole. 2006, nr 3, s. 133-146.
 • Edukacja zmiany / Jarosław Kordziński. W: Dyrektor Szkoły. 2008, nr 4, s. 14-16.
 • Funkcje zadań w nauczaniu fizyki / Zdzisław Wrótniak. W: Fizyka w Szkole. 2007,nr 4, s. 46-54.
 • Indywidualizacja procesu nauczania a akwizycja drugiego języka u najmłodszych / Agata Hofman. W: Języki Obce w Szkole. 2007, nr 4, s. 45-49.
 • Jak pokonać niechęć, nudę i strach? / Ewa Badeńska. W: Wszystko dla Szkoły. 2007, nr 11, s. 3.
 • Jak wygląda Czas : scenariusz zajęć świetlicowych / Marzena Bartosik. W: Wszystko dla Szkoły. 2007, nr 1. s. 17-18.
 • Mapy myśli - jak pomóc naszej pamięci w nauce języka obcego / Elżbieta Gajewska. W: Języki Obce w Szkole. 2007, nr 4, s. 117-118.
 • Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów ścisłych : zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Trojan. W: Wszystko dla Szkoły. 2008, nr 9, s. 14-15.
 • Mnemotechniki / Dominika Goltz. W: Języki Obce w Szkole. 2007, nr 3, s. 172-174.
 • Myślenie narracyjne w edukacji / Marta Marchow. W: Remedium. 2007, nr 2/3, s. 54-55.
 • Na wystawie techniki / Teresa Drwalewska-Biesiada. W: Życie Szkoły. [R.] 62, nr 10 (2007), s. 33-35.
 • O emocjach, o sobie : pierwsza lekcja / Zuzanna Taraszkiewicz-Kępińska ,Małgorzata Taraszkiewicz. W: Psychologia w Szkole. 2006, nr 3, s. 147-148.
 • O projekcie, ciekawości, skuteczności i satysfakcji / Grażyna Czetwertyńska. W: Psychologia w Szkole. 2008, nr 1, s. 37-44.
 • Otwarte metody nauczania / Grażyna Zendrowska-Korpus. W: Życie Szkoły. [R.] 62, nr 8 (2007), s. 26-29.
 • Pedagogika zabawy i inne metody aktywizujące : scenariusz zajęć warsztatowych - propozycja metodyczna dla nauczycieli / Anna Zientalska. W: Wszystko dla Szkoły. 2008, nr 3, s. 14-17.
 • Portal Nauczyciel.pl - nowoczesna edukacja / Sebastian Wasiołka, Magda Szpyrko-Ankiewicz. W: Chemia w Szkole. 2008, nr 5, s. 22-24.
 • Poszerzanie słownika emocji : lekcja trzecia / Zuzanna Taraszkiewicz-Kępińska, Małgorzata Taraszkiewicz. W: Psychologia w Szkole. 2007, nr 1, s. 143-147.
 • Powroty Odysów / Izabela Skrzyńska. W: Wiadomości Historyczne. [R.] 51, nr 5 (2008), s. 56-58.
 • Praca domowa / Teresa Parczewska. W: Życie Szkoły. [R.] 63, nr 8 (2008), s. 16-21.
 • Praca w grupach / Beata Rechnio. W: Wszystko dla Szkoły. 2006, nr 11, s. 18.
 • Projekt jako jedna z otwartych form nauczania języka obcego / Anna Malinowski. W: Języki Obce w Szkole. 2007, nr 4, s. 113-116.
 • Skuteczne aktywizowanie : scenariusze zajęć dla klasy III masowej szkoły podstawowej z wykorzystaniem pracy w grupach / Beata Rechnio. W: Wszystko dla Szkoły. 2008, nr 3, s. 8-10.
 • Smak kluczowych kompetencji ucznia / Julian Piotr Sawiński. W: Biologia w Szkole z Przyrodą. [R.] 60, nr 6 (2007), s. 47-53.
 • Spotkanie z bajkowymi bohaterami / Jadwiga Feluś. W: Życie Szkoły. [R.] 62, nr 10 (2007), s. 36-41.
 • Szkoła, która interesująco uczy / Irena Dzierzgowska. W: Dyrektor Szkoły. 2008, nr 6, wkł. Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły”, s. I-VIII.
 • Trening twórczości : warsztaty. Cz. 1 / Dorota Kondrat. W: Remedium. 2007, nr 2/3, s. 52-53.
 • Trening twórczości : warsztaty. Cz. 2 / Dorota Kondrat. W: Remedium. 2007, nr 4, s. 8-9.
 • Trening twórczości : warsztaty. Cz. 3 / Dorota Kondrat. W: Remedium. 2007, nr 7, s. 10-11.
 • Zebrania z rodzicami / Krystyna Kolowca. W: Życie Szkoły. [R.] 63, nr 9 (2008), s. 29-37.
 • Znaczenie metody "kierowania umysłem" w dydaktyce obcojęzycznej / Wioletta A. Piegzik. W: Języki Obce w Szkole. 2007, nr 2, s. 27-36.