Awans zawodowy nauczyciela

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2005-2017

Wyboru dokonał(a) : Anna Mandziuk

  

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU


Wydawnictwa zwarte:

 

 • Ocena systemu awansu zawodowego nauczycieli w Polsce : studium empiryczne / Anna Wiłkomirska, Anna Zielińska.- Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. 73722
 • Podręcznik dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych / Kazimierz Makowski.- Wyd. 5 popr. i rozsz.- Warszawa ; Konstancin : Programowanie Komputerów, 2005. 60893czyt. , 60894L
 • Podręcznik dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych / Kazimierz Makowski.-
  Wyd. 7 popr. - Warszawa ; Konstancin : Programowanie Komputerów, 2006. 62513L
 • Rozwój i awans zawodowy nauczyciela czyli Jak uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły / Józef Pielachowski.- Wyd. 6.- Poznań : Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPI2, 2008. 64494czyt., 68773
 • System awansu zawodowego nauczycieli : ocena elementu reformy edukacji / Magdalena Szumiec.- Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016. 75162
 • Tajemnice awansu zawodowego / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005. 68756

 

Artykuły z czasopism:

 

 • ABC nauczyciela kontraktowego / Maria Pecyna. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 3, s. 26-29.
 • ABC nauczyciela mianowanego / Maria Pecyna. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 5, s. 30-34.
 • Awans nauczyciela a rozwój szkoły / Jarosław Kordziński. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 3, s. 42-45.
 • Awans nauczycieli jako mechanizm rozwoju szkoły / Irena Dzierzgowska. W: Dyrektor Szkoły. 2007, nr 10, wkł. Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły", s. I-VIII .
 • Awans zawodowy nauczycieli języków obcych - przykładowe pytania z egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego / Olga Aleksandrowska. W: Języki Obce w Szkole. 2010, nr 4, s. 90-93.
 • Awans zawodowy po latach..., czyli co dalej, nauczycielu dyplomowany? / Roman Lorens. W: Dyrektor Szkoły. 2007, nr 1, s. 24-25.
 • Awans zawodowy po zmianach / Aleksandra Stronka. W: Biblioteka w Szkole. 2008, nr 3, s. 2-5.
 • Awans zawodowy polskich nauczycieli : analiza pedagogiczno-prawna / Anna Zielińska. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2011, nr 2, s. 117-131.
 • Awans zawodowy w pytaniach i odpowiedziach / Joanna Lesińska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2015, nr 2, s. 34-36.
 • Co czeka nauczycieli? / Irena Dzierzgowska. W: Dyrektor Szkoły. 2006, nr 10, s. 41-43.
 • Dokąd nas prowadzą ścieżki awansu zawodowego? / Grażyna Jańczyk. W: Edukacja i Dialog. 2015, nr 1/2, s. 32-35.
 • Dokumentacja do wniosku nauczyciela mianowanego / Maria Pecyna. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 6, s. 25-29.
 • Dyplomowani - jacy są? / Krzysztof Zajdel. W: Dyrektor Szkoły. 2007, nr 10, s. 28-29.
 • Dyplomowany z internetu / Beata Rechnio-Kołodziej. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 14, s. 7.
 • Edukacja ustawiczna nauczycieli z perspektywy ich awansu zawodowego / Marzenna Magda-Adamowicz. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2009, nr 1, s. 76-85.
 • Egzamin nauczyciela kontraktowego / Maria Pecyna. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 4, s. 26-28.
 • Ingerencja z formalną luką / oprac. Teresa Konarska. W: Głos Nauczycielski. 2010, nr 40, dod. Bliżej Prawa, s. III-IV .
 • Jak cię widzą... : czyli jak dobrze wypaść podczas egzaminu, prezentacji własnego dorobku zawodowego / Renata Gromek. W: Biblioteka w Szkole. 2013, nr 7-8, s. 8-10.
 • Kontraktowy do końca / Piotr Skura. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 2, s. 3.
 • Kształcenie, wymagane kwalifikacje i zasady awansu zawodowego nauczycieli : analiza obowiązujących rozwiązań prawnych / Anna Zielińska. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2007, nr 1, 2007, s. 141-160.
 • Kto docenia wybitnych? / Piotr Wojciechowski. W: Głos Nauczycielski. 2015, nr 45, s. 17.
 • Mianowany jak fatamorgana / Piotr Skura. W: Głos Nauczycielski. 2012, nr 41, s. 6
 • Na awansowym szlaku. Cz. 1 / Beata Rechnio-Kołodziej. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 44, s. 17.
 • Na awansowym szlaku. Cz. 2 / Beata Rechnio-Kołodziej. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 46, s. 17.
 • Na awansowym szlaku. Cz. 3 / Beata Rechnio-Kołodziej. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 48, s. 17.
 • Nie taki diabeł straszny... / Beata Rechnio. W: Wszystko dla Szkoły. 2007, nr 7/8, s. 30-32.
 • O awansie zawodowym nauczyciela / Jerzy Oniszko. W: Lider. 2007, nr 3, s. 30.
 • O projekcie zmian w Karcie Nauczyciela / Stanisław Szelewa. W: Dyrektor Szkoły. 2013, nr 10, s. 10-13.
 • Ocena i awans zawodowy nauczycieli - różne perspektywy, różne oczekiwania / Anna Zielińska. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2014, nr 1/2, s. 181-201.
 • Opiekun nauczyciela stażysty / Magdalena Krawczonek. W: Dyrektor Szkoły. 2006, nr 10, s. 23-24.
 • Opiekun stażu / Beata Rechnio-Kołodziej. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 40, s. 17.
 • Opiekun stażu. Cz. 2 / Beata Rechnio-Kołodziej. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 42, s. 17.
 • Piszemy plan rozwoju / Beata Rechnio-Kołodziej. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 34, s. 17.
 • Plan rozwoju zawodowego - drogą do sukcesu w awansie zawodowym nauczyciela / Jan Lewandowski. W: Głos Pedagogiczny. 2014, nr 8, s. 20-24.
 • Plan rozwoju zawodowego nauczyciela a rzeczywistość szkolna / Marzena S. Wysocka. W: Języki Obce w Szkole. 2008, nr 2, s. 43-47.
 • Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty / Kinga Kurczek. W: Bliżej Przedszkola. 2016, nr 3, s. 20-21.
 • Plan rozwoju zawodowego postawiony na głowie / Beata Rechnio. W: Wszystko dla Szkoły. 2007, nr 9. s. 15.
 • Porządki w teczce / Beata Rechnio-Kołodziej. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 4, s. 17.
 • Porządki w teczce. Cz. 3 / Beata Rechnio-Kołodziej. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 6, s. 17.
 • Poziomo czy pionowo? / Piotr Skura. W: Głos Nauczycielski. 2012, nr 46, s. 4.
 • Prawda czy fałsz? / Beata Kołodziej-Rechnio. W: Głos Nauczycielski. 2012, nr 28/29, s. 17.
 • Prawda czy fałsz? / Beata Rechnio-Kołodziej. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 25, s. 17.
 • Prawda czy fałsz? / Cz. 3 / Beata Rechnio-Kołodziej. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 30/31, s. 21.
 • Prawda czy fałsz? Cz. 2 / Beata Rechnio-Kołodziej. W: Głos Nauczycielski. 2012, nr 32/33, s. 17.
 • Prawnik odpowiada / Dariusz Skrzyński. W: Biblioteka w Szkole . 2012, nr 7-8, s. 7-9.
 • Prosta droga do awansu : porządkujemy teczkę na dyplomowanego / Beata Rechnio-Kołodziej. W: Wszystko dla Szkoły. 2009, nr 12, s. 16-18.
 • Prosta droga do awansu : sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego / Beata Rechnio-Kołodziej. W: Wszystko dla Szkoły. 2010, nr 4, s. 9-10.
 • Prosta droga do awansu : wskazówki dla stażystów - czyli o planie rozwoju zawodowego / Beata Rechnio-Kołodziej. W: Wszystko dla Szkoły. 2009, nr 10, s. 9
 • Prosta droga do awansu / Beata Rechnio-Kołodziej. W: Wszystko dla Szkoły. 2009, nr 11, s. 12-13.
 • Przedłużanie stażu / Marianna Grelewicz. W: Dyrektor Szkoły. 2015, nr 4, s. 50.
 • Rola i zadania opiekuna stażu awansującego nauczyciela / Jan Lewandowski. W: Głos Pedagogiczny. 2014, nr 12, s. 20-24.
 • Rola opiekuna stażu / Maria Pecyna. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2016, nr 9, s. 42-44.
 • Rozwój zawodowy nauczyciela / Franciszek Szlosek. W: Polityka Społeczna. 2014, nr 3, s. 30-33.
 • Rozwój zawodowy pracowników / Irena Dzierzgowska. W: Dyrektor Szkoły. 2007, nr 2, wkł. Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły", s. I-VIII.
 • Schody nie do nieba / Anna Rzędowska. W: Wszystko dla Szkoły. 2007, nr 4, s. 2-3.
 • Sens i bezsens państwowego systemu awansu zawodowego nauczycieli / Anna Wiłkomirska. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2014, nr 1/2, s. 167-180.
 • Spokojnie z tym awansem : z Maciejem Jakubowskim, wiceministrem edukacji narodowej, rozmawia Piotr Skura. W: Głos Nauczycielski.. 2012, nr 46, s. 5.
 • Sprawozdanie z planu rozwoju Cz. 2 / Beata Rechnio-Kołodziej. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 23, s. 17.
 • Status nauczyciela i dyrektora / Zygmunt Puchalski. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 2, s. 58-62.
 • Teczki z defektem - reaktywacja Cz. 2 / Beata Rechnio-Kołodziej. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 19, s. 17.
 • Uwaga, ważne terminy! / Beata Rechnio-Kołodziej. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 36, s. 17.
 • Uwaga, ważne terminy! Cz. 2 / Beata Rechnio-Kołodziej. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 38, ,s. 17.
 • Wspierać rozwój edukacji / Jarosław Kordziński. W: Dyrektor Szkoły. 2009, nr 2, s. 17-19.
 • Zadania dyrektora związane z systemem awansu zawodowego. W: Dyrektor Szkoły. 2008, nr 8, s. 46-47.
 • Zgodnie z prawem : sprawozdanie i ocena dorobku czyli praktyczne aspekty zakończenia stażu awansu zawodowego / Dariusz Skrzyński. W: Wszystko dla Szkoły. 2011, nr 5, s. 8-9.
 • Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli / Paweł Nowak. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2016, nr 8, s. 33.
 • Zmiany, zmiany... - i dobrze, bo szkołę trzeba zmienić! / Julian Piotr Sawiński. W: Dyrektor Szkoły. 2008, nr 6, s. 17-20.