Muzeum Zamojskie w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2016

Wyboru dokonał(a) : Barbara Kądziołka

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Drukarnia Akademii Zamojskiej - jej dzieje i wydawnictwa : przez Sławomira Myka [...] opisane ; [Muzeum Okręgowe]. Zamość ; Lublin : Wydaw. Lubelskie Nowe, 1994
 • "Gdzie słońce wschodzi i kędy zapada..." : granice przez czasy, religie, krainy, miasta, wioski, podwórka, rodziny : katalog wystawy / tekst Jacek Feduszka ; oprac. Jerzy Kuśnierz ; Muzeum Zamojskie w Zamościu. Zamość : Muzeum Zamojskie, 2001.
 • Kolekcja monet nowożytnych XV-XVII w. / [red. i oprac. katalogu Jacek Feduszka]. Zamość : MO, 1995.
 • Muzeum w Zamościu : [red. Piotr Kondraciuk, Andrzej Urbański]. Zamość : [Lublin] : MO ; "Test", 1996
 • Muzeum Zamojskie w Zamościu : Zamość : Muzeum Zamojskie : Muzeum Barwy i Oręża "Arsenał", [2006].
 • Sad rozstajny Leśmianowi / [red. kat. Elżbieta Gnyp] ; org. Zamojskie Towarzystwo "Renesans", Muzeum Zamojskie w Zamościu. Zamość : Zamojskie Towarzystwo "Renesans", 2013.
 • Skarby monet nowożytnych polskich i obcych XV-XVIII w. : Muzeum Okręgowe w Zamościu. Zamość : MO, [b.r.w.].
 • Sylwetki twórców Muzeum Zamojskiego / [red. Piotr Kondraciuk, Andrzej Urbański] ; Muzeum Zamojskie w Zamościu, Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Zamość : MZ : ZTPN, 2001.
 • Zamojskie medale XVII-XX w. : Jacek Feduszka ; Muzeum Okręgowe w Zamościu. Zamość : MO, 1997.
 • Zamość w minionym XX wieku : [aut. i red. tekstu Jacek Feduszka] ; Muzeum Zamojskie w Zamościu. Zamość : Muzeum Zamojskie, 2000.

  Wydawnictwa ciągłe

 • Broń prezentowana na wystawie "W okopach I wojny światowej. Historia Braci Pomarańskich" / Michał Soroka // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2014, nr 3, s. 42-44
 • Co ma laska do nieba : interaktywnie w Muzeum Zamojskim / MaMaz // Tygodnik Zamojski. 2015, nr 36, s. 23
 • Czapki z głów : pięćdziesięciolecie działalności fotograficznej Stanisława Orłowskiego / Wojciech Kapuściński // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2009, nr 3, s. 85-86
 • Dziejba leśna : II Zamojskie Biennale Sztuki inspirowane poezją Bolesława Leśmiana / Elżbieta Gnyp // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2009, nr 2, s. 39-43
 • Forum dyskusyjne : w 150. rocznicę powstania styczniowego 1863-1864 w Muzeum Zamojskim w Zamościu / Jacek Feduszka // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2013, nr 2, s. 75-77
 • Fotografująca ziemianka / MaMaz // Tygodnik Zamojski. 2014, nr 8, s. 20
 • In memoriam : Józef Ryszard Kamiński (1949-2009) / Andrzej Urbański // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2009, nr 2, s. 98-99
 • Jan Zamoyski - wódz, mecenas, polityk : omówienie wystawy w Muzeum Zamojskim / Piotr Kondraciuk // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2005, nr 3/4, s. 117-118
 • Jerzy Jarnuszkiewicz (1919-2005) - rzeźby, medale, monety, exlibris : wystawa w Muzeum Zamojskim w Zamościu (styczeń-marzec 2008 r.) / Jacek Feduszka // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2008, nr 1, s. 112-113
 • Jubileusz Muzeum Zamojskiego / Maria Rzeźniak //Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2011, nr 4, s. 102-103
 • Konferencja, wystawy, koncerty : obchody 600 - lecia unii horodelskiej / au // Tygodnik Zamojski. - 2013, nr 39, s. 12
 • Losy medalu z 1822 r. ze zbiorów Muzeum Zamojskiego w Zamościu / Piotr Kondraciuk // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2009, nr 3, s. 49-50
 • Możemy być dumni z wódki / Anna Rudy // Tygodnik Zamojski. 2015, nr 13, s. 13
 • Muzeum Zamojskie i jego rola w ochronie i dokumentowaniu zabytków pogranicza : historia i teraźniejszość / Piotr Kondraciuk // Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne. T. 4 (2006/2007), s. 107-116
 • Napój cienisty : III Zamojskie Leśmianowe Biennale Sztuki / Elżbieta Gnyp // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2011, nr 3, s. 64-68
 • Naśladowca Matejki : obraz Georga Fischohofa w Muzeum Zamojskim / Piotr Kondraciuk // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2013, nr 2, s. 52-53
 • O kobiercach Ormianom zawdzięczanych / Maria Fornal // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2004, nr 1/2, s. 34-37
 • Odsłonięcie "Rejtana" / mp // Tygodnik Zamojski. - 2013, nr 13, s. 24
 • Ostatni rozkaz generała Władysława Zamoyskiego (1803-1868) / Jacek Feduszka // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2004, nr 3/4, s. 130-136
 • Pamięci Jerzego Lewczyńskiego / Henryk Szkutnik // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2014, nr 3, s. 57-59
 • Plon niesiemy plon / Maria Rzeźniak // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2004, nr 1/2, s. 137-13
 • "Pod wspólnym niebem. Rzeczpospolita wielu narodów, wyznań, kultur (XVI - XVIII w.)" // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2012, nr 2, s. 28-29
 • Ukazy uwłaszczeniowe z 19.02.1864 r. ustrojową konsekwencją upadku powstania styczniowego. Cz. II / Janusz Panasiewicz // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2013, nr 2, s. 77-82
 • Unia horodelska 1413 roku w przeszłości i pamięci pokoleń / Jacek Feduszka // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2013, nr 2, s. 114-115
 • "W hołdzie Leśmianowi" : refleksje na marginesie wystawy rzeźb ceramicznych Katarzyny Handzlik / Piotr Kondraciuk // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2014, nr 3, s. 60-61
 • W okopach I wojny światowej : historia Braci Pomarańskich / Maria Rzeźniak, Łukasz Hasior // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2014, nr 3, s. 36-41
 • Waleczni bracia / MaMaz // Tygodnik Zamojski. 2014, nr 20, s. 24
 • Wędrówki po „Dziejbie leśnej” / Piotr Kondraciuk // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2009, nr 3, s. 79-80
 • Wielokulturowość Zamościa / Jacek Feduszka // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2004, nr 1/2, s. 10-12
 • Wystawa „Ars Armeniaca” w Muzeum Zamojskim / Maria Ołdakowska // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2010, nr 2, s. 32-34
 • Współpraca Muzeum Zamojskiego i wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego w Łucku w zakresie ochrony i dokumentowania zabytków pogranicza / Andrzej Urbański // Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne. T. 4 (2006/2007), s. 171-175
 • Zabytki techniki w zamojskim muzeum / oprac. Agnieszka Szykuła-Żygawska // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2010, nr 4, s. 64-65
 • Zamoyski czy Żółkiewski? : o portrecie ze zbiorów Muzeum Zamojskiego / Piotr Kondraciuk // Zamojsko-Wołyńskie Zeszyty Muzealne. - T. 3 (2005), s. 155-162
 • Zamoyscy w dziejach Polski / Hanna Łaskarzewska //Przegląd Biblioteczny. 2005, z. 4, s. 534

  Zbiory specjalne

 • Fundacja Kresy 2000 [Film] / scen. Anna Krzyżanowska ; zdj. Janusz Kędziora. Osiem reportaży powstałych w latach 1996, 1997, 1998.
 • Pamiątki z powstania styczniowego Panasówka 3.09.1863 r. [Film] / scen. Leszek Wiśniewski, Adam Sikorski ; zdj. Tomasz Smyk, Stanisław Oleksik, Grzegorz Serej. Siedem reportaży powstałych w latach 2000-2001.