Logopedia – artykuły z czasopism

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała : Joanna Magdziak

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Artykuły z czasopism:

 • Adaptacja zintegrowanej skali rozwoju (ISD) do potrzeb języka polskiego / Katarzyna Ita Bieńkowska. W: Poradnik Językowy 2017, nr 6, s. 84-95.
 • Badania logopedyczne i ich zastosowanie w praktyce diagnostyczno-terapeutycznej : zmienność realizacji elementów języka u osób z afazją i u osób z dyzartrią / Olga Jauer-Niworowska, Bożena Strachalska. W: Szkoła Specjalna. 2011, nr 4, s. 264-270.
 • Badanie rozpowszechnienia zaburzeń płynności mowy i profilaktyka jąkania w środowisku dzieci w wieku przedszkolnym / Katarzyna Węsierska. W: Wychowanie na co Dzień. 2013, nr 4/5, s. 3-7.
 • Bajkoterapia w przedszkolu / Alicja Pałac-Nożewska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 2, s. 63-64.
 • Bobasek Radzio : scenariusz grupowych zajęć logopedycznych / Dorota Rzepecka. W: Bliżej Przedszkola. 2017, nr 4, s. 28-29.
 • Budowanie systemu językowego - stymulacja rozwoju dziecka metodą krakowską / Agata Kolasa-Skiba. W: Kwartalnik Edukacyjny. 2017, nr 2, s. 25-37.
 • Co z tą głoską "r"? / Kamila Kwiecień. W: Bliżej Przedszkola. 2016, nr 7/8, s. 15-17.
 • Ćwiczenia ortofoniczne / Urszula Kalicińska. W: Życie Szkoły. 2008, nr 7, s. 35-44.
 • Diagnoza różnicująca zaburzenia mowy u dzieci z alalią i niepełnosprawnością intelektualną / Raisa Iwanowna Łałajewa ; tł. Ewa Maria Kulesza. W: Szkoła Specjalna. 2009, nr 3, s. 184-191.
 • Dlaczego dziecko nie mówi? : o opóźnionym rozwoju mowy / Joanna Juszczak-Guca.W: Bliżej Przedszkola. 2009, nr 4, s. 44-45.
 • Dlaczego dziecko źle mówi / Jadwiga Doniec. W: Życie Szkoły. 2004, nr 10, s. 31-33.
  Dojrzałość szkolna a ryzyko dysleksji. Cz. 2 / Wojciech Brejnak. W: Życie Szkoły. 2009, nr 6, s. 40-46.
 • Dyslalia czy opóźniony rozwój mowy : o trudnościach w określaniu i klasyfikowaniu zaburzeń mowy w okresie przedszkolnym / Kinga Kozak. W: Szkoła Specjalna. 2007, nr 3, s. 206-213.
 • Dziecko z wadą wymowy w klasie ogólnodostępnej / Laurencja Lewandowska. W: Wychowanie na co Dzień. 1996, nr 7/8, dod. Wkładka Metodyczna s. IV-V.
 • Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z korowo uwarunkowanych zaburzeń mowy - podstawy teoretyczne i implikacje dla nauczycielskiej praktyki / Marlena Kurowska. W: Nauczanie Początkowe. 2016/2017, nr 3, s. 28-44.
 • Elementy Metody Dobrego Startu w profilaktyce i terapii logopedycznej / Izabela Sochacka. W: Wychowanie na co Dzień. 2014, nr 4, dod. Wkładka Metodyczna, s. I-VIII.
 • Gdy dziecko nie mówi / Monika Zielińska, Katarzyna Jaroszewska. W: Psychologia w Szkole. 2008, nr 2, s. 101-108.
 • Gdy dziecko pisze sima i goszyk / Anna Sołtys-Chmielowicz. W: Nauczanie Początkowe. 2003/2004, nr 3, s. 47-49.
 • Grafetyka w służbie logopedii / Joanna Zawadka. W: Poradnik Językowy 2017, nr 6, s. 53-62.
 • Jak mówią nasze przedszkolaki? / Edyta Bąk-Buczak. W: Bliżej Przedszkola. 2009, nr 6, s. 50.
 • Jak wspierać w przedszkolu dziecko jąkające się i jego rodzinę / Joanna Szymczakowska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 9, s. 30-35.
 • Kaczuszki Łakomczuszki : scenariusz grupowych zajęć logopedycznych / Dorota Rzepecka. W: Bliżej Przedszkola. 2017, nr 3, s. 26-28.
 • Kącik logopedyczny / Katarzyna Patalan. W: Bliżej Przedszkola. 2017, nr 10, s. 20-21.
 • Kącik logopedyczny / Katarzyna Patalan. W: Bliżej Przedszkola. 2017, nr 12, s. 24-25.
 • Kącik logopedyczny / Katarzyna Patalan. W: Bliżej Przedszkola. 2017, nr 7/8, s. 26-27.
 • Kącik logopedyczny / Katarzyna Patalan. W: Bliżej Przedszkola. 2018, nr 3, s. 26-27.
 • Kącik logopedyczny / Katarzyna Patalan. W: Bliżej Przedszkola. 2018, nr 5, s. 20-21.
 • Kąpiel słowna / Joanna Juszczak-Guca. W: Bliżej Przedszkola. 2009, nr 5, s. 58-59.
 • Komputer oknem na świat dzieci i młodzieży z uszkodzeniami neurologicznymi i ograniczeniami kontaktu / Elżbieta Maria Minczakiewicz. W: Rewalidacja. 2008, nr 1, s. 47-53.
 • Komputer zamiast lustra / Maria Aulich. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 36, s. 13.
 • Logopeda w szkole / Marzena Piotrowska. W: Życie Szkoły. 2008, nr 7, s. 32-34.
 • Logopedyczna bajka terapeutyczna - nowa forma wsparcia rozwoju dzieci z rodzin wielojęzycznych, wielokulturowych / Dorota Bełtkiewicz. W: Biblioterapeuta. 2015, nr 1, s. 39-43.
 • Logopedyczne aspekty przyswajania języka przez dzieci niewidome / Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. W: Poradnik Językowy. 2015, nr 5, s. 31-44.
 • Logorytmika - terapia szkoły europejskiej / Anna Newlaczyl. W: Życie Szkoły. 2009, nr 1, s. 20-21.
 • Lusterka pełne emocji : scenariusz grupowych zajęć logopedycznych / Dorota Rzepecka. W: Bliżej Przedszkola. 2016, nr 10, s. 25-27.
 • Łączenie muzykoterapii z elementami logopedii w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / Małgorzata Modelska. W: Rewalidacja. 2009, nr 2, s. 34-38.
 • Małe dziecko u logopedy - trudne pierwsze spotkanie / Łucja Skrzypiec, Bogumiła Wilk. W: Wychowanie na co Dzień. 2013, nr. 12, dod. Wkładka Metodyczna s. I-IV.
 • Metoda Tomatisa - efektowna metoda wspomagająca uwagę słuchową / Izabela Kaczmarek. W: Życie Szkoły. 2017, nr 10, s. 8-9.
 • Moja choroba i pierwsze próby leczenia : fragmenty pamiętnika - część druga / Jolanta Masłowicz. W: Rewalidacja. 2008, nr 1, s. 57-63.
 • Moje dziecko nie mówi „r” / Joanna Juszczak-Guca. W: Bliżej Przedszkola. 2009, nr 3, s. 50-51.
 • Morze szepce w muszelce : scenariusz zajęć logopedycznych dla pięcio- i sześciolatków / Elżbieta Sicińska. W: Bliżej Przedszkola. 2016, nr 7/8, s. 114-115.
 • Mowa dziecka autystycznego / Joanna Juszczak-Guca. W: Bliżej Przedszkola. 2010, nr 2, s. 66-67.
 • Multimedia w terapii sygmatyzmu - projekt badań / Joanna Gruba, Irena Polewczyk. W: Chowanna. 2003, t. 2(21), s. 95-106.
 • Musica Medica - leczymy muzyką / Jolanta Wróbel. W: Bliżej Przedszkola. 2009, nr 11, s. 34-35.
 • Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego w świetle materiału badawczego / Marlena Kurowska. W: Poradnik Językowy. 2012, nr 10, s. 60-76.
 • Nieprawidłowości mowy / Jadwiga Doniec. W: Życie Szkoły. 2005, nr 1, s. 36-38.
 • Nieprawidłowości rozwoju mowy : powstawanie i profilaktyka / Anastazja Górzyńska. W: Życie Szkoły. 2002, nr 1, s. 22-26.
 • Nietrwałość postaci fonetycznej, fonologicznej i graficznej wyrazów w afazji ruchowej oraz niedokształceniu mowy pochodzenia korowego w świetle diagnozy i terapii logopedycznej / Maria Przybysz-Piwko. W: Poradnik Językowy. 2011, nr 9, s. 60-70.
 • Nietypowa pomoc dydaktyczna / Mariola Gadowska. W: Rewalidacja. 2009, nr 1, s. 113-115.
 • O jeżu, żubrze, kaczce i dżdżownicy... / Joanna Juszczak-Guca.W: Bliżej Przedszkola. 2009, nr 2, s. 50-51.
 • O tym, co czaruje różdżka wróżki, czyli słów kilka o tekstach do ćwiczeń wymowy / Anna Walencik-Topiłko. W: Życie Szkoły. 2013, nr 4, s. 34.
 • O zaburzeniach komunikacji językowej / Łoskot Małgorzata. W: Polonistyka. 2015, nr 1, s. 12-15.
 • Od logopedii do surdologopedii i jej zadań / Ewelina Żuchowska. W: Język Polski w Szkole Podstawowej. 2018/2019, nr 2, s. 38-48.
 • Oddech ma znaczenie / Kamila Kwiecień. W: Bliżej Przedszkola. 2018, nr 1, s. 20-21.
 • Opóźnienia w rozwoju mowy afazja rozwojowa w praktyce logopedycznej / Marlena Kurowska. W: Poradnik Językowy 2017, nr 6, s. 15-26.
 • Opóźniony rozwój mowy a opóźnienie rozwoju mowy / Danuta Emiluta-Rozya. W: Poradnik Językowy. 2007, nr 8, s. 54-65.
 • Opóźniony rozwój mowy a upośledzenie umysłowe / Karolina Radecka. W: Wychowanie na co Dzień. 2009, nr 6, s. 23-24.
 • Opóźniony rozwój mowy małego dziecka i dziecka w wieku przedszkolnym / Joanna Czapla. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 8, s. 59-64.
 • Podstawy teoretyczne diagnozy i terapii logopedycznej / Olga Jauer-Niworowska, Danuta Emiluta-Rozya. W: Poradnik Językowy 2017, nr 6, s. 7-14.
 • Pomagajmy dzieciom z zaburzeniami mowy / Mirosława Kierska. W: Życie Szkoły. 2002, nr 3, s. 164-167.
 • Pomarańczowa Lilijka / Dorota Bełtkiewicz. W: Biblioterapeuta. 2015, nr 1, s. 43-49.
 • Pomoc sześciolatkom z trudnościami artykulacyjnymi / Ewa Sienicka-Czerepow. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2001, nr 10, s. 31-32.
 • Porozmawiaj ze mną / Monika Zielińska. W: Psychologia w Szkole. 2008, nr 4, s. 129-135.
 • Porozumienie bez słów / Bożena Wilczewska.W: Bliżej Przedszkola. 2010, nr 2, s. 40-41.
 • Powiedzmy sobie to wyraźnie / Katarzyna Kamińska-Holc. W: Polski w Praktyce. 2011, nr 4, s. 38-39.
 • Powtórz jeszcze raz... / Małgorzata Łoskot. W: Głos Pedagogiczny. 2014, nr 12, s. 16-19.
 • Praca nauczyciela logopedy z dzieckiem z wadą wymowy / Aldona Feder. W: Życie Szkoły. 2000, nr 6, s. 329-333.
 • Problemy logopedyczne na progu szkoły / Hanna Karkowska. W: Życie Szkoły. 1999, nr 3, s. 224-225.
 • Profilaktyka i doradztwo logopedyczne / Kinga Kozłowska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1997, nr 8, s. 27-30.
 • Profilaktyka i terapia jąkania / Joanna Tomczyk. W: Życie Szkoły. 2004, nr 6, s. 9-14.
 • Profilaktyka logopedyczna / Krystyna Rachwał-Łyżwa. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1999, nr 10, s. 43-45.
 • Profilaktyka logopedyczna w aspekcie zdrowia psychicznego i potrzeb społecznych człowieka / Elżbieta M. Minczakiewicz. W: Lider. 2001, nr 5, s. 3-6.
 • Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu : komunikacja - jedna z najważniejszych potrzeb człowieka / Joanna Czapla. W: Wychowanie w Przedszkolu 2017, nr 5, s. 59-64.
 • Programy aktywności M. i Ch. Knill'ów w terapii logopedycznej / Joanna Mikulska. W: Rewalidacja. 2011, nr 1, s. 136-141.
 • Propozycje ćwiczeń stymulujących rozwój mowy z wykorzystaniem sylab / Joanna Mikulska. W: Rewalidacja. 2011, nr 1, s. 103-110.
 • Propozycje zabaw i ćwiczeń wspierających rozwój mowy u małego dziecka / Joanna Mikulska. W: Rewalidacja. 2009, nr 2, s. 19-29.
 • Przedszkolak z deficytami kompetencji oraz zaburzeniami sprawności językowych / Małgorzata Łoskot. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 8, s. 4-7.
 • Pytania do... / Joanna Juszcza-Guca. W: Bliżej Przedszkola. 2009, nr 11, s. 62-63.
 • "R" czy "L"? : terapia dziecka z rotacyzmem w wieku przedszkolnym / Joanna Czapla. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2015, nr 6, s. 58-61.
 • "Reranie" - wskazówki do ćwiczeń logopedycznych / Laurencja Lewandowska. W: Wychowanie na co Dzień. 1997, nr 4/5, dod. Wkładka Metodyczna s. VIII-X.
 • Rodzaje zaburzeń komunikacji językowej oraz sposoby wspomagania dzieci z zaburzeniami języka i mowy przez nauczycieli, we współpracy z logopedami / Agnieszka Zarzycka-Kożuszek. W: Nauczanie Początkowe. 2016/2017, nr 3, s. 13-27.
 • Rokowania dotyczące rozwoju mowy i języka u dzieci z zaburzeniami uwarunkowanymi uszkodzeniami i/lub dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego / Marlena Kurowska. W: Poradnik Językowy. 2015, nr 5, s. 18-30.
 • Rola badań nad dysfunkcjami mowy we współczesnej lingwistyce / Józef Porayski-Pomsta. W: Poradnik Językowy. 2009, nr 8, s. 5-15.
 • Rola logopedy w terapii dzieci z zaburzeniami karmienia / Barbara Wiśniewska. W: Rewalidacja. 2010, nr 2, s. 95-99.
 • "Scenariusz zajęć logopedycznych z wykorzystaniem komputera prowadzonych z chłopcem upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym / Anna Skoczylas. W: Rewalidacja. 2007, nr 2, s. 80-83.
 • Seplenienie się nie zmieni, gdy terapii nie docenisz / Joanna Czapla. W: Wychowanie w Przedszkolu 2015, nr 1, s. 56-60.
 • Specjalistyczne programy komputerowe / Henryk Kraszkiewicz. W: Wszystko dla Szkoły. 2010, nr 7/8, s. 16-17.
 • Społeczny kontekst rozwoju dziecka z zaburzoną mową / Kinga Kuszak. W: Szkoła Specjalna. 2007, nr 2, s. 92-104.
 • Sposoby aktualizowania prawidłowej struktury znaczeniowej, brzmieniowo- artykulacyjnej i gramatycznej wyrazów u dzieci z zaburzeniami mowy i języka uwarunkowanymi korowo / Marlena Kurowska. W: Poradnik językowy. 2018, nr 5, s.68-77.
 • Stan mowy i funkcjonowanie emocjonalno-społeczne osób z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego / Justyna K. Pirttinen. W: Szkoła Specjalna. 2013, nr 2, s. 106-115.
 • Sygmatyzm, czyli seplenienie u dzieci w wieku przedszkolnym / Joanna Czapla. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 10, s. 60-63.
 • Szczygiełek ze Szczyrku : o głoskach szumiących / Joanna Juszczak-Guca. W: Bliżej Przedszkola. 2009, nr 1, s. 54-55.
 • Sześciolatek na progu szkoły : alarm dla logopedów / Alicja Melon. W: Życie Szkoły. 2009, nr 6, s. 22-25.
 • Terapia dzieci z wadą słuchu i tracheostomią - analiza przypadku / Renata Szmuc, Katarzyna Bieńkowska. W: Szkoła Specjalna. 2011, nr 2, s. 122-130.
 • Terapia logopedyczna a problemy wychowawcze w rodzinie / Róża Sobocińska. W: Wychowanie na co Dzień. 2009, nr 3, s. 25-26.
 • Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Małgorzata Mróz. W: Wychowawca. 2016, nr 12, s. 14-15.
 • Terapia logopedyczna w domu dziecka / Zofia Doniec. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2001, nr 10, s. 32-34.
 • Terapia logopedyczna w procesie rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagogika, oligofrenologopedia) / Adam Stankowski, Jolanta Brzozowska. W: Chowanna. 2003, t. 2(21), s. 54-82.
 • Terminy medyczne pomocne w praktyce logopedycznej : objaśnienia i komentarz do wybranych zagadnień / Barbara Wiśniewska. W: Rewalidacja. 2010, nr 1, s. 126-136.
 • Totet czy kotek, todut czy kogut? : kappacyzm, gammacyzm - częsty problem przedszkolaków / Joanna Czapla. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 9, s. 61-64.
 • Trudna mowa / Anna Meslin. W: Psychologia w Szkole. 2015, nr 1, s. 93-97.
 • Uczeń ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju językowego (SLI) / Monika Biała. W: Szkoła Specjalna. 2015, nr 1, s. 61-69.
 • Umiejętność tworzenia opisu i opowiadania przez dzieci z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego / Marlena Kurowska. W: Poradnik Językowy. 2009, nr 8, s. 68-82.
 • Urodziny Myszki Sprytki : scenariusz grupowych zajęć logopedycznych / Dorota Rzepecka. W: Bliżej Przedszkola. 2017, nr 2, s. 28-30.
 • Usprawnianie mowy dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia : studium przypadku / Natalia Siudzińska. W: Poradnik Językowy. 2009, nr. 8, s. 91-102.
 • Utrwalanie poprawnej wymowy głoski r : wykorzystanie zabaw dydaktycznych / Iwona Sawicka. W: Życie Szkoły. 2004, nr 1, s. 42-44.
 • W ogródku dziadka Felka : scenariusz zajęć logopedycznych dla pięcio- i sześciolatków / Elżbieta Sicińska. W: Bliżej Przedszkola. 2016, nr 7/8, s. 105-107.
 • Wakacyjne zabawy logopedyczne : mamo, tato pobawmy się razem / Joanna Czapla. W: Wychowanie w Przedszkolu 2017, nr 6, s. 58-64.
 • Wczesna interwencja logopedyczna czyli jak stymulować rozwój mowy małego dziecka. Pierś czy butelka? : karmienie w okresie noworodkowym i niemowlęcym / Marzena Machoś-Nikodem. W: Rewalidacja. 2009, nr 1, s. 7-15.
 • Wczesna interwencja logopedyczna u noworodków i niemowląt : wybrane zagadnienia / Barbara Wiśniewska. W: Rewalidacja. 2010, nr 2, s. 85-94.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi - studium przypadku / Anna Skoczylas. W: Rewalidacja. 2010, nr 2, s. 77-80.
 • Wielorakie zastosowanie programu "Bambikowe Logoprzygody" w profilaktyce i terapii zaburzeń mowy i języka / Marzena Walkowiak. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2015, nr 6, s. 52-53.
 • Wierszyki rozgrzewające buzie i języki / Joanna Błahitko. W: Bliżej Przedszkola. 2018, nr 7/8, s. 40-42.
 • Wspieranie rozwoju dzieci z opóźnionym rozwojem mowy z zastosowaniem terapii integracji sensorycznej / Anna Parakiewicz. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 5, s. 60-64.
 • Wspomaganie komunikacji językowej i interakcji społecznych ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego / Katarzyna Pardej. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2017, nr 4, s. 8-16.
 • Wspomaganie rozwoju mowy dziecka : propozycje ćwiczeń / Agata Gładowicz-Bojarska. W: Bliżej Przedszkola. 2017, nr 5, s. 24-29.
 • Wspomaganie rozwoju mowy dziecka / Małgorzata Gumińska. W: Życie Szkoły. 2010, nr 8, s. 18-24.
 • Wstępna diagnoza i zabawy logopedyczne w przedszkolu / Joanna Czapla. W: Wychowanie w Przedszkolu 2017, nr 7, s. 52-57.
 • Wszystko jest możliwe! : scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z elementami terapii przez sztukę dla uczniów klas IV z obniżoną sprawnością grafomotoryczną / Mirosława Kalicińska, Joanna Sinicka. W: Wszystko dla Szkoły. 2007, nr 3, s. 18-19.
 • Wykorzystanie komputerowego badania wzroku i słuchu w diagnostyce poziomu funkcji percepcyjnych warunkujących procesy czytania i pisania - porównanie wartości diagnostycznej programów „Widzę, Słyszę” i Skali Ryzyka Dysleksji / Halina Pawłowska- Jaroń. W: Szkoła Specjalna. 2009, nr 5, s. 346-357.
 • Wykorzystanie siatki pól semantyczno-leksykalnych w programie terapeutycznym służącym kształtowaniu języka : propozycja / Katarzyna Ita Bieńkowska, Natalia Siudzińska. W: Poradnik Językowy. 2017, nr 6, s. 84-95.
 • Wykorzystanie technik obserwacji w diagnozie logopedycznej / Olga Jauer-Niworowska. W: Szkoła Specjalna. 2010, nr 4, s. 275-286.
 • Wymowa międzyzębowa jako norma rozwojowa / Anna Dudek, Krzysztof Szamburski. W: Poradnik Językowy. 2011, nr 9, s. 71-85.
 • Wymowa międzyzębowa u dzieci w wieku przedszkolnym jako logopedyczny i pedagogiczny problem obecnych czasów / Joanna Sawa. W: Zamojskie Studia i Materiały. 2009, z. 3, s. 83-88.
 • Wyniki programu "Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych w oparciu o rozwój sensomotoryczny". Cz. 2 / Klaudia Piotrowska-Madej, Agnieszka Żychowicz. W: Szkoła Specjalna. 2014, nr 2, s. 122-134.
 • Z dbałości o piękną mowę i wymowę przedszkolaków / Dorota Rzepecka. W: Bliżej Przedszkola. 2016, nr 7/8, s. 18-19.
 • Zabawki w naszej sali : Scenariusz zajęć logopedycznych dla 3-letniego dziecka z ORM / Joanna Czapla. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 6, s. 41.
 • Zaburzenia artykulacji u dzieci w wieku przedszkolnym / Kinga Mietz. W: Bliżej Przedszkola. 2016, nr 11, s. 24-26.
 • Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci w kontekście diagnozy przedszkolnej / Jolanta Skowrońska. W: Nauczanie Początkowe. 2013/2014, nr 4, s. 35-49.
 • Zaburzenia komunikacji w autyzmie-podstawowe trudności diagnozy i terapii logopedycznej / Elżbieta Sadowska. W: Poradnik Językowy. 2011, nr 9, s. 36-51.
 • Zaburzenia mowy przyczyną trudności / Renata Szyszka. W: Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. 2001, nr 10, s. 29-30.
 • Zaburzenia mowy u dziecka z dyzartrią typu choroby obwodowego neuronu ruchowego : studium przypadku / Beata Boksa. W: Rewalidacja. 2008, nr 1, s. 14-23.
 • Zaburzenia percepcji słuchowej / Edyta Szczepkowska. W: Życie Szkoły. 2017, nr 3, s. 26-32.
 • Zaburzenie rozwoju językowego a dysleksja / Grażyna Krasowicz-Kupis. W: Psychologia w Szkole. 2010, nr 2, s. 84-94.
 • Zachowania trudne u dzieci z zaburzeniami mowy i języka - wykorzystanie w pracy terapeutycznej technik behawioralnych / Izabela Antos. W: Nauczanie Początkowe. 2014/2015, nr 2, s. 57-64.
 • Zajęcia logopedyczne / Grażyna Opler-Kłusek. W: Życie Szkoły. 2002, nr 1, s. 28-34.
 • Zajęcia logopedyczne / Lucyna Belka-Sendłak. W: Wszystko dla Szkoły. 2008, nr 5, s. 13-15.
 • Zasady postępowania logopedycznego w wypadku dzieci z rozszczepem podniebienia i wargi / Natalia Siudzińska. W: Poradnik Językowy 2017, nr 6, s. 27-38.
 • Zimowe zabawy : zajęcia dla dzieci z sygmatyzmem w zakresie głosek szeregu szumiącego, ćwiczenia utrwalające wymowę głosek: sz i ż. W: Wychowanie w Przedszkolu 2015, nr 1, s. 61.
 • Znaczenie oceny i wczesnej stymulacji logopedycznej dziecka z rozszczepem wargi i/lub podniebienia / Elżbieta Stecka. W: Rewalidacja. 2012, nr 1, s. 71-76.
 • Znaczenie procesów integracji sensorycznej w kształtowaniu i rozwoju mowy u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego / Bożenna Odowska-Szlachcic. W: Rewalidacja. 2007, nr 2, s. 14-36.
 • Zrównoważone listy zdaniowe jako narzędzie w praktyce logopedycznej / Katarzyna Bieńkowska, Natalia Siudzińska, Marzena Stępień. W: Poradnik Językowy. 2014, nr 10, s. 55-67.