Warsztat doradcy zawodowego

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2006-2018

Wyboru dokonała : Urszula Bojkowska


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU


Wydawnictwa zwarte:

 • Drogi kariery : jak wspomagać rozwój zawodowy dzieci i młodzieży / Teresa Chirkowska-Smolak, Aleksander Hauziński, Marcin Łaciak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. 66997
 • Ku czemu doradzać? : o projektach biegu życia uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Nawój-Połoczańska. - Toruń : Wydawnictwo Mado, 2014. 70938
 • Metoda projektu w doradztwie zawodowym / Joanna Nawój-Połoczańska. - Warszawa : Difin, 2018. 76074
 • Między szkołą a rynkiem pracy : doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych / Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek. - Warszawa : Difin, 2012. 67839 czyt.
 • Między wychowaniem a karierą zawodową / red. Beata Jakimiuk. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013. 70715
 • Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w gimnazjum : innowacyjne metody działań / Urszula Małgorzata Fiała. - Poznań : Wydawnictwo eMPi2, 2009. 64876 czyt.
 • Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego / Wioleta Duda, Daniel Kukla, Monika Czerw-Bajer. - Warszawa : Difin, 2011. 73936
 • Planowanie kariery a interaktywna sieć zawodów : scenariusze zajęć warsztatowych w pracy doradców zawodowych / Krystyna Lelińska. - Warszawa : Difin, 2016. 74686
 • Podstawy poradnictwa kariery : poradnik dla nauczycieli / Bożena Wojtasik. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2011. 67982
 • Pomaganie z pasją : poradnictwo edukacyjno-zawodowe w poradni psychologiczno-pedagogicznej / Anna Jaskulska. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2015. 74437
 • Poradnictwo całożyciowe jako element wsparcia w edukacji dorosłych / Anna Kławsiuć-Zduńczyk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014. 70879
 • Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych / Barbara Górka. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2015. 74438
 • Poradnictwo kariery : systemy i sieci / Marcin Szumigraj. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie Oficyna Wydawnicza Łośgraf Wiesław Łoś, 2011. 66433
 • Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym / (red.) Daniel Kukla, Wioleta Duda. - Warszawa : Difin, 2016. 74318 czyt.
 • Rynek pracy, kariera zawodowa : wyzwania dla edukacji / redakcja naukowa Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagielska, Katarzyna Białożyt. - Katowice : "Śląsk" Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, 2016. 75872czyt.
 • Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego : przewodnik dla nauczyciela i doradcy / Małgorzata Rosalska. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2012. 68320czyt. 68894
 • Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka / red. nauk. Daniel Kukla. - Warszawa : Difin, 2011. 73950czyt.


Artykuły z czasopism:

 • Akademickie Biura Karier : badania wstępne / Mirosław Żurek, Henryk Bednarczyk. W: Edukacja. 2007, nr 3, s. 38-56.
 • Aspekty zmiany zawodu w kontekście związku zawodoznawstwa z naukami o pracy ludzkiej / Ryszard Parzęcki. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2012, nr 1, s. 36-38.
 • Asystentura Grundtviga w północnoirlandzkiej instytucji edukacyjnej z punktu widzenia doradcy zawodowego / Tomasz Frankiewicz. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 3, s. 55-57.
 • Biblioteka szkolna wsparciem doradztwa zawodowego / Małgorzata Solecka-Koplin. W: Biblioteka w Szkole. 2012, nr 11, s. 5-8.
 • Brytyjski model poradnictwa / Renata Fijałkowska, Aleksandra Marcinkowska. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 10, s. 83-85.
 • Chcemy decydować świadomie - potrzeby i refleksje uczniów / Natalia Przybysz, Bartosz, Betka ; rozm. przepr. Marta Wlazełko. W: Doradca Zawodowy. 2011, nr 2, s. 13-17.
 • Co jeszcze warto wiedzieć? / Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 47, dod. Zawodowe ABC, s. 4.
 • Coaching, czy doradztwo zawodowe? / Anna Grygorcewicz, Sylwia Prawdzik ; rozm. przepr. Agnieszka Ciereszko. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 2, s. 22-26.
 • Czego nam brakuje? : superwizje - wsparcie dla doradców zawodowych / Filip Zaręba. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 1, s. 53-54.
 • Czytam wędrując ku dorosłości : scenariusz warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego z elementami biblioterapii / Wanda Matras-Mastalerz. W: Biblioterapeuta. 2017, nr 4, s. 32-35.
 • Czytam wędrując ku dorosłości... : scenariusz warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego z elementami biblioterapii / Wanda Matras-Mastalerz. W: Poradnik Bibliotekarza. 2018, nr 2, s. 34-38.
 • Dekalog doradcy zawodowego / Jacek Żyro. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 1, s. 22-24.
 • Diagnozowanie talentów jako warunek efektywnego Doradztwa zawodowego i Coachingu kariery / Przemysław Walter. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 4, s. 8-12.
 • Dobre doradzanie to zawodowstwo / Cezary Atelak. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 10, s. 76-79.
 • Doradca zawodowy a doradca personalny - cechy, kompetencje, możliwości zatrudnienia, regulacje prawne / Daniel Kukla, Łukasz Bednarczyk. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2006, nr 3, s. 66-73.
 • Doradca zawodowy bezwzględnie ważny? / Anna Sarczyńska. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 4, s. 7-9.
 • Doradca zawodowy - specjalista od Development Center / Jacek Żyro. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 3, s. 30-32.
 • Doradztwo - między teorią a praktyką / Zdzisława Barankiewicz. W: Dyrektor Szkoły. 2013, nr 12, s. 74-77.
 • Doradztwo zawodowe - szansa czy konieczność? / Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 47, dod. Zawodowe ABC, s. 1.
 • Doradztwo zawodowe vs doradztwo personalne / Patrycja Dorsz vel Drożdż. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 1, s. 18-21.
 • Doradztwo zawodowe w bibliotece / Łukasz Ślusarczyk. W: Poradnik Bibliotekarza. 2008, nr 9, s. 35-37.
 • Działania edukacyjne w zakresie nabywania kompetencji rynku pracy na przykładzie rozwiązań stosowanych w północnoirlandzkiej instytucji edukacyjnej / Tomasz Frankiewcz. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 3, s. 41-43.
 • Empatia jako predykat doradcy zawodowego / Daniel Kukla, Wioleta Duda. W: Pedagogika Pracy. T. 53 (2008), s. 104-109.
 • Europejskie standardy pracy doradcy zawodowego - wymiana doświadczeń i dobre praktyki / Kinga Łabędzka. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2008, nr 2, s. 67-71.
 • Ewaluacja pracy doradcy zawodowego / Marcin Woźniak. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 4, s. 13-18.
 • Gdyńska Sieć Doradców Zawodowych - miejsce wymiany doświadczeń i dzielenie się dobrymi praktykami / Agnieszka Dobbek-Szuta. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 2/3, s. 19-22.
 • Gimnazjalista planuje swoją karierę i oczekuje wsparcia / Aniela Kobusińska-Luty. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 1, s. 32-34.
 • Głos - narzędzie pracy doradcy zawodowego / Wacław Kisiel-Dorohinicki. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 1, s. 39-43.
 • Innowacyjny model poradnictwa zawodowego w Chełmie / Anna Antczak. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 1, s. 53-56.
 • Innowacyjny model współpracy powiatowych urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej na rzecz osób długotrwale bezrobotnych / Karolina Więcek. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 3, s. 44-47.
 • Innowacyjny model współpracy powiatowych urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej na rzecz osób długotrwale bezrobotnych. Cz. 2 / Karolina Więcek. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 4, s. 47-51.
 • Innowacyjny system informowania i doradztwa zawodowego w szkołach wyższych : założenia projektu COST / Karolina Maleńczak, Natalia Bednarczyk-Jama, Michał Kwiatkowski. W: Edukacja. 2007, nr 3, s. 19-27.
 • Komu potrzebne poradnictwo zawodowe? / Jolanta Figurska. W: Pedagogika Pracy. 2009, nr 55, s. 155-162.
 • Kształtowanie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości studentów / Elżbieta Sałata. W: Edukacja. 2007, nr 3, s. 33-38.
 • Metoda DELTA w przygotowaniu młodzieży do zawodu - doświadczenia z projektu "CLL - Uczenie się poprzez karierę jako czynnik sukcesu w uczeniu się przez całe życie" / Dorota Nawrot. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2013, nr 1, s. 98-110.
 • Na ścieżkach zawodowych z Mapą Karier / Kamil Śliwowski. W: TIK w Edukacji. 2017, nr 5, s. 64-66.
 • Naprzeciw zawodowemu przeznaczeniu : poradnictwo zawodowe w edukacji (na podstawie badań własnych) / Izabela Sabuda. W: Doradca Zawodowy. 2011, nr 2, s. 18-23.
 • Narzędzia dla doradcy zawodowego : skale do mierzenia: przetwarzalności, odtwarzalności, emisyjności, tolerancji i podatności / Jolanta Wilsz. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2009, nr 4, s. 58-67.
 • Nauczanie kreatywności - szczególne wyzwanie dla doradztwa zawodowego / Anna Sarczyńska. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 2, s. 5-8.
 • Nauczyciel bibliotekarz jako doradca zawodowy / Joanna Falborska. W: Biblioteka w Szkole. 2017, nr 1, s. 16-17.
 • Nie bądź ignorantem, zacznij już dziś! : praca z dzieckiem ze szkoły podstawowej w określeniu skłonności zawodowych / Agnieszka Ciereszko. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 1, s. 35-38.
 • Nowe technologie w doradztwie zawodowym / Aneta Kotowska. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2011, nr 3, s. 111-114.
 • O etyce doradcy zawodowego / Anna Olga Jabłonko. W: Pedagogika Pracy. 2009, nr 55, s. 209-213.
 • O przemianach w edukacji zawodowej / Janusz Moos. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 2, s. 32-34.
 • Optymalizacja doradztwa zawodowego w szkolnictwie wyższym / Mirosław Żurek. W: Pedagogika Pracy. 2009, nr 55, s. 172-183.
 • Planowanie przyszłości uczniów / Julia Jajkiewicz. W: TIK w Edukacji. 2017, nr 3, s. 54-55.
 • Pochwała dobrej rutyny w pracy doradcy zawodowego / Jacek Żyro. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 1, s. 25-28.
 • Podkarpacka Akademia Doradztwa Zawodowego, czyli Doradca zawodowy w mojej szkole / Mateusz Szpyrka. W: Kwartalnik Edukacyjny. 2018, nr 2, s. 115-117.
 • Pomoc w wyborze zawodu / Katarzyna Chrąściel. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2006, nr 10, s. 42-45.
 • Poradnictwo wraca do urzędów pracy? : krótka relacja z Konferencji z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia / Zbigniew Brzeziński. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 4, s. 5-6.
 • Poradnictwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnością / Łukasz Bednarczyk, Malwina Rogala. W: Pedagogika Pracy. 2009, nr 55, s. 184-191.
 • Poradnictwo zawodowe dla studentów - stan obecny i kierunki rozwoju w świetle badań własnych / Daniel Kukla, Marta Zając. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2016, nr 1, s. 52-65.
 • Poradnictwo zawodowe katalizatorem jakości edukacji / Wojciech Kreft. W: Doradca Zawodowy. 2011, nr 2, s. 5-9.
 • Poradnictwo zawodowe otwarte na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa / Barbara Baraniak. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2016, nr 4, s. 96-104.
 • Poradnictwo zawodowe w kontekście potrzeb uczniów szkolnictwa zawodowego / Magdalena Piorunek. W: Polityka Społeczna. 2016, nr 9, s. 3-9.
 • Poradnictwo zawodowe w szkole podstawowej? / Krystyna Szczepaniak. W: Doradca Zawodowy. 2011, nr 2, s. 30-31.
 • Potrafimy tworzyć / Jacek Brzeziński. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 2, s. 35-36.
 • Poznaj mnie, zanim mnie odrzucisz - uchodźcy w Polsce a wyzwania doradztwa zawodowego / Anna Karbowniak. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 4, s. 5-6.
 • Praca doradcy zawodowego w kontekście osób niepełnosprawnych intelektualnie / Anna Kępińska-Frąckowiak. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 4, s. 28-30.
 • Prawne aspekty poradnictwa / Michał Łyszczarz. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 10, s. 72-75.
 • Profesja doradcy zawodowego ważnym ogniwem w procesie kształtowania osobowości współczesnego pracownika / Grażyna Cęcelek. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2010, nr 3, s. 74-83.
 • Program "Ryś w gąszczu zawodów" - kompleksowe narzędzie pracy doradcy zawodowego / Agnieszka Ciereszko. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 3, s. 46-47.
 • Projekt 15+ / Henryk Jarosiewicz. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 2, s. 40-46.
 • Przed wyborem zawodu / Lidia Golba. W: Psychologia w Szkole. 2015, nr 3, s. 74-79.
 • Przez wodę i ogień - znaczenie refleksji i pokory w byciu doradcą zawodowym / ZbigniewBrzeziński. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 1, s. 55-57.
 • Przyszły doradca zawodowy w społeczeństwie informacyjnym / Daniel Kukla, Łukasz
  Bednarczyk. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2006, nr 2, s. 60-67.
 • Recreate : doradztwo przez media społecznościowe / Katarzyna Zapała. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 2/3, s. 80-82.
 • Rola doradcy zawodowego w kształtowaniu osobowości pracownika nowoczesnego / Jacek Żyro. W: Pedagogika Pracy. T. 53 (2008), s. 110-117.
 • Rola Doradztwa Zawodowego w Biurach Karier (na przykładzie doradztwa zawodowego w Biurze Karier Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józef Tischnera) / Wacław Kisiel-Dorohinicki. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 4, s. 39-41.
 • Rola i kompetencje doradcy edukacyjno-zawodowego w świetle teorii naukowych i europejskich standardów / Marta Dobrzyniak. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2017, nr 1, s. 93-102.
 • Rola poradni w procesie wyboru zawodowego / Dorota Mielcarek, Maria Zabłocka. W: Dyrektor Szkoły. 2013, nr 12, s. 80-83.
 • Rozwój zawodowy doradcy zawodowego / Justyna Bluszcz. W: Polityka Społeczna. 2014, nr 3, s. 34-37.
 • Samodzielność w koncepcjach doradztwa zawodowego / Joanna Nawój-Połoczańska. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 4, s. 36-37.
 • Skok z 12 piętra, czyli jak konstruować karierę? : o projekcie tutoringu kariery inspirowanym koncepcją Marka Sawickasa / Bogna Bartosz, Szymon Bąk. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 1, s. 40-45.
 • Społeczne oczekiwania wobec doradców zawodowych / Wioleta Duda, Daniel Kukla. W: Pedagogika Pracy. 2009, nr 54, s. 109-122.
 • 100 lat polskiego poradnictwa zawodowego w systemie edukacji / Grażyna Sołtysińska. W: Pedagogika Pracy. T. 52 (2008), s. 123-130.
 • Strategia jajka sadzonego - wykorzystywanie znajomości własnego zawodu. Cz. 1, Strategie budowania przewagi konkurencyjnej w poszukiwaniu zatrudnienia / Wacław Kisiel-Dorohinicki. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 2, s. 5-10.
 • Strategia jajka sadzonego - wykorzystywanie znajomości własnego zawodu. Cz. 2 / Wacław Kisiel-Dorohinicki. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 3, s. 5-9.
 • Superwizje w doradztwie zawodowym / Filip Zaręba. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 2, s. 27-29.
 • System poradnictwa zawodowego w Hiszpanii / Fernando Leon Nuńez. W: Pedagogika Pracy. T. 52 (2008), s. 131-135.
 • System poradnictwa zawodowego w urzędach pracy w opiniach doradców zawodowych z publicznych służb zatrudnienia / Rafał Muster. W: Polityka Społeczna. 2012, nr 7, s. 23-27.
 • Szkolne zawodoznawstwo / Włodzimierz Kaleta. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 10, s. 80-82.
 • Szkolny ośrodek kariery / Joanna Falborska. W: Biblioteka w Szkole. 2006, nr 11, s. 20-22.
 • Targi zawodów jako przykład skutecznej informacji zawodowej / Anna Sarczyńska, rozm. przepr. Zbigniew Brzeziński. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 4, s. 11-13.
 • Test Mirror - diagnoza osobowości i doradztwo / Konrad Hryniewicz. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 2/3, s. 25-30.
 • Testy w poradnictwie zawodowym - żeby doradca pozostał doradcą / Maciej Barczak. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 1, s. 18-20.
 • Trudne poszukiwanie szczęścia : ile psychologa zawiera w sobie doradca zawodowy? / Anna Sarczyńska. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 1, s. 5-8.
 • W kręgu nowożytnych praktyk poradniczych - podejście socjodynamiczne V. Peavy'ego / Barbara Górka, Anna Górka. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 1, s. 28-30.
 • Why are certain Employment Support skills important? / David Imber. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2013, nr 1, s. 71-83.
 • Wizerunek Doradcy Zawodowego / Filip Zaręba. W: Doradca Zawodowy. 2014, nr 4, s. 5-7.
 • Z punktu widzenia dyrektora : aktywnie i innowacyjnie w przyszłość! / Robert Wróbel. W: Doradca Zawodowy. 2011, nr 2, s. 41-43.
 • Zastosowanie coachingu w systemie edukacji / Justyna Tarasiuk. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 4, s. 54-57.