Oskar Kolberg w zbiorach BP

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1961-2011

Wyboru dokonał(a) : Barbara Kądziołka


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU:

 

Wydawnictwa zwarte

 • Dzieła wszystkie ; t. 1. Pieśni ludu polskiego / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1961.
 • Dzieła wszystkie ; t. 2. Sandomierskie / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
  Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1962.
 • Dzieła wszystkie ; t. 4, cz. 2. Kujawy / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
  Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1962.
 • Dzieła wszystkie ; t. 5, cz. 1. Krakowskie / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
  Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1962.
 • Dzieła wszystkie ; t. 5, cz. 2. Krakowskie / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
  Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1962.
 • Dzieła wszystkie ; t. 6, cz. 2. Krakowskie / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
  Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1963.
 • Dzieła wszystkie ; t. 7, cz. 3. Krakowskie / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
  Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1962.
 • Dzieła wszystkie ; t. 8, cz. 4. Krakowskie / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
  Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1962.
 • Dzieła wszystkie ; t. 9, cz. 1. W. Ks. Poznańskie / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1963.
 • Dzieła wszystkie ; t. 10, cz. 2. W. Ks. Poznańskie / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1963.
 • Dzieła wszystkie ; t. 11, cz. 3. W. Ks. Poznańskie / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1963.
 • Dzieła wszystkie ; t. 12, cz. 4. W. Ks. Poznańskie / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1963.
 • Dzieła wszystkie ; t. 13, cz. 5. W. Ks. Poznańskie / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1963.
 • Dzieła wszystkie ; t. 14, cz. 6. W. Ks. Poznańskie / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1963.
 • Dzieła wszystkie ; t. 15, cz. 7. W. Ks. Poznańskie / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1963.
 • Dzieła wszystkie ; t. 16, cz. 1. Lubelskie / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
  Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1962.
 • Dzieła wszystkie ; t. 17, cz. 2. Lubelskie / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
  Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1962.
 • Dzieła wszystkie ; t. 18, cz. 1. Kieleckie / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
  Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1963.
 • Dzieła wszystkie ; t. 19, cz. 2. Kieleckie / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
  Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1963.
 • Dzieła wszystkie ; t. 20, cz. 1. Radomskie / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
  Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1964.
 • Dzieła wszystkie ; t. 21, cz. 2. Radomskie / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
  Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1964.
 • Dzieła wszystkie ; t. 22. Łęczyckie / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1964.
 • Dzieła wszystkie ; t. 23,. Kaliskie / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1964.
 • Dzieła wszystkie ; t. 24, cz. 1. Mazowsze / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
  Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1963.
 • Dzieła wszystkie ; t. 25, cz. 2. Mazowsze / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
  Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1963.
 • Dzieła wszystkie ; t. 26, cz. 3. Mazowsze / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
  Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1963.
 • Dzieła wszystkie ; t. 27, cz. 4. Mazowsze / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
  Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1964.
 • Dzieła wszystkie ; t. 28, cz. 5. Mazowsze / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
  Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1964.
 • Dzieła wszystkie ; t. 29, cz. 1. Pokucie / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
  Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1962.
 • Dzieła wszystkie ; t. 30, cz. 2. Pokucie / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
  Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1963.
 • Dzieła wszystkie ; t. 31, cz. 1. Pokucie / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
  Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1963.
 • Dzieła wszystkie ; t. 32, cz. 4. Pokucie / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
  Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1962.
 • Dzieła wszystkie ; t. 33, cz. 1. Chełmskie / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
  Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1964.
 • Dzieła wszystkie ; t. 34, cz. 2. Chełmskie / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
  Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1964.
 • Dzieła wszystkie ; t. 35. Przemyskie / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
  Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1964.
 • Dzieła wszystkie ; t. 36. Wołyń / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1964.
 • Dzieła wszystkie ; t. 39. Pomorze / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1965.
 • Dzieła wszystkie ; t. 40. Mazury Pruskie / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
  Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1966.
 • Dzieła wszystkie ; t. 41, cz. 6. Mazowsze / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
  Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1969.]
 • Dzieła wszystkie ; t. 42, cz. 7. Mazowsze / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
  Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1969.
 • Dzieła wszystkie ; t. 43. Śląsk / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1965.
 • Dzieła wszystkie ; t. 44, cz. 1. Góry i Podgórze / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1968.
 • Dzieła wszystkie ; t. 45, cz. 2. Góry i Podgórze / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1968.
 • Dzieła wszystkie ; t. 46. Kaliskie i Sieradzkie / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1967.
 • Dzieła wszystkie ; t. 48. Tarnowskie-Rzeszowskie / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1967.
 • Dzieła wszystkie ; t. 52. Białoruś - Polesie / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
  Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1968.
 • Dzieła wszystkie ; t. 53. Litwa / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1966.
 • Dzieła wszystkie ; t. 54, cz. 1. Ruś Karpacka / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1970.
 • Dzieła wszystkie ; t. 55, cz. 2. Ruś Karpacka / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1971.
 • Dzieła wszystkie ; t. 59, cz. 1. Łużyce / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
  Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1985.
 • Dzieła wszystkie ; t. 60. Przysłowia / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia
  Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1967.
 • Dzieła wszystkie ; t. 61, cz. 1. Pisma muzyczne / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1975.
 • Dzieła wszystkie ; t. 63. Studia, rozprawy i artykuły / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1971.
 • Dzieła wszystkie ; t. 64, cz. 1. Korespondencja Oskara Kolberga (1837-1876) / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1965.
 • Dzieła wszystkie ; t. 65, cz. 2. Korespondencja Oskara Kolberga (1877-1882) / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1966.
 • Dzieła wszystkie ; t. 66, cz. 3. Korespondencja Oskara Kolberga (1883-1890) / Oskar Kolberg; [kom. red. Julian Krzyżanowski przewodn.]. Kraków : Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Polskie Wydawnictwo Muzyczne ; 1969.
 • Oskar Kolberg : Ryszard Górski. Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1974.
 • W starym gnieździe : Stanisława Dębicka. Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1989.
 • Krakowskie lata Oskara Kolberga / Władysław Błachut // Życie literackie.- 1984, nr 44
 • Romantycy polscy o Fryderyku Chopinie / Maria Cyran // Język Polski w Gimnazjum. - R. 12, nr 1 (2010/2011), s. 7-19